Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2009

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 78.

B

Bakos, Anett (2009) A szerződés érvénytelensége a polgári jogban, különös tekintettel a jogkövetkezményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Judit (2009) Az igazságügyi orvosszakértők szerepe az orvosi műhibaperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Kitti (2009) A bíróság kötöttsége a felek által előterjesztett jogi minősítéshez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghová, Kinga (2009) A szülői felügyelet tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Endre (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Barbara (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batka, Brigitta (2009) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Anett (2009) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Zsófia (2009) A bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Dóra (2009) Származásmegállapítás iránti perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Edit (2009) A gyermek joga a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Brigitta (2009) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buday, Zsolt (2009) A jóhírnév védelme és a sajtó-helyreigazítás egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csenki, Anett (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsák, Mónika (2009) A vezető tisztségviselő felelőssége a hitelezőkkel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Tünde (2009) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czúcz, Dénes (2009) A szellemi tulajdon jelentősége a fúziók és felvásárlások során az Egyesült Államok jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deli, József (2009) A gazdasági társaságok tagváltozásai; különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaság üzletrészét érintő anomáliákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Szabina (2009) A szerződés érvénytelensége, kiemelten érintve a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékkülönbségének problémakörét. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs, Enikő (2009) Az 1997. évi igazságügyi reform, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Blanka Márta (2009) A nem vagyoni kártérítés mértékét befolyásoló kritériumok a magyar és az olasz jog összehasonlításának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fuchs, Anita (2009) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Greksa, Laura (2009) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz, Tamás (2009) Gondolatok a gazdasági társaságok alapításáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, István (2009) A védjegy újabb jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Péter (2009) A tulajdonszerzés egy szabadon választott formája, különös tekintettel az adásvételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Dr. Marianna (2009) A termékfelelősség múltja, jelene, jövője, különös tekintettel a jogintézmény hazai fejlődésére és az új Ptk. kódex tervezetében történő szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halasi, Barbara Viktória (2009) A tagok (részvényesek) felelősségéről és a hitelezővédelemről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Erik (2009) Az ajánlatkérő feladata a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Rita Anita (2009) A kartellekről általában - a joggyakorlat fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál, Dóra (2009) A házasság megszőnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva Helga (2009) A megtévesztő reklám szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaprinay, Eszter (2009) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel az ésszerű határidőn belüli befejezéshez való jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus, Kitti (2009) A törvényen alapuló tartás közös szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsolt (2009) Az ajánlatkérő feladata a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Milán (2009) Az opció jogi kategóriájának funkciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ernõ (2009) Az általános szerzõdési feltételek hazai szabályozása, figyelemmel a közösségi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (2009) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klenanc, Miklós (2009) Takeover-szabályozás Európában: egy tagállam, egy tagjelölt és egy leendő tagjelölt szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klér, András (2009) A szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó joghatósági szabályok az Egyesült Államok és az Európai Unió jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Melinda (2009) A szülői felügyelet jogtartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Anikó (2009) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlıdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lakatos-Wahlpetz, Luca (2009) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lindenberger, Éva (2009) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lugosi, Éva (2009) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Marosi, Kinga (2009) A kis- és középvállalkozások hitelezési gyakorlatában alkalmazott banki biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Zoltán (2009) A házastársi közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mária (2009) Örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Melinda (2009) A bírósági hatáskör és illetékesség a polgári perrendtartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, Zsolt (2009) A származás megállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Ágnes (2009) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Enikő (2009) Az okirati bizonyítás egyes kérdései különösen az ingatlanok vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsófia (2009) A nem vagyoni kártérítés gyakorlata különös tekintettel az összehasonlító jogi szempontokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Tamás (2009) A gazdasági társaságok letelepedési szabadsága és székhelyáthelyezése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp, Zoltán (2009) Magyar és román társasági jog összehasonlító aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Parragi, Andrea (2009) A tervpályázati eljárás bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patay, Balázs (2009) Kereskedés és ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy, Anett (2009) Az élettársi kapcsolat szabályozásának alakulása a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Princz, Adrienn (2009) Munkavégzés a gazdasági társaságokban különös tekintettel azok jogcímeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Páncél, Rita (2009) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Püspöki, Eszter (2009) Mediáció a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rimayné Volter, Klára (2009) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rotár, Annamária (2009) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Szilágyi, Róbert (2009) Műhibaperek Magyarországon – polgári jogi vetületből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirovicza, Petra (2009) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Péter (2009) Az ajánlatkérő feledata a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tekes, Brigitta (2009) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terebesi, Zsuzsanna Éva (2009) A gyermek jogai a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bernadett (2009) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter (2009) A kiskorúak védelmének összehasonlító elemzése a magyar és a német reklámjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Bea Diána (2009) A törvényes öröklés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vancsura, Vivien Mária (2009) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Petra Dorottya (2009) Öröklési jogunk aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidovenyecz, Tünde (2009) Az élettársi kapcsolat jellemzői napjainkban, és de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Violetta Orsolya (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, László (2009) A Közbeszerzési jog jogorvoslati eljárásai tekintettel a jogharmonizációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vétek, Attila (2009) A házastársak különvagyona. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zuberecz, Richárd (2009) A tőzsde jogi szabályozása a magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 07:05:29 CEST.