Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2008

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 70.

Anda, Péter (2008) A reklám és jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Annamária (2008) Az értékpapírok és a befektető-védelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Holubán, Csilla (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Bernadett (2008) Származás megállapítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, József (2008) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei, Anikó (2008) Az "orvosi műhiba perek" néhány vonatkozása a nőgyógyászatban és a szülészetben, különös tekintettel a császármetszésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Eszter (2008) A közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme a sajtó jogsértéseivel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deilinger, Viktória (2008) Társasági jogi érvénytelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Viktória (2008) Az adásvétel, különös tekintettel a részletvételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Mónika (2008) A gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Mariann (2008) Az apaság megállapítása iránti perek eljárásjogi szabályai különös tekintettel a bizonyításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ildikó (2008) Fogyasztó megtévesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galambos, Emese (2008) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Georgievics, Ágnes (2008) A közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gácser, Tamás (2008) Az alternatív vitamegoldási módszerek, a választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Petra (2008) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hankó, Katalin (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Máté József (2008) Az élettársi kapcsolatok jelenlegi szabályozása és de lege ferenda hazánkban és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszics, Gabriella (2008) A franchise szerződés versenyjogi aspektusai. Az Európai Bíróság és a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsó, Edina (2008) Az alapítványok létrejötte, különös tekintettel az alapítói körre és az alapítvány céljára. Az alapító okirat tartalmának és formai megfelelőségének biztosítása, a nyilvántartásba vételi eljárás folyamatának rögzítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2008) A betegek jogai. A műhiba perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jászai, Linda (2008) Az élettársi kapcsolatokra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaczér, Mária (2008) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Kata (2008) Kérdőjelek a császármetszés körül - Jogkérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Judit (2008) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Anett (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Judit (2008) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kokavecz, István (2008) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Pap, Enikő (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőfalvi, Andrea (2008) A perújítás szabályai a magyar polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Lilla Nóra (2008) A nemperes eljárások, különös tekintettel a közjegyzőkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Ágnes (2008) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel , Tünde Beáta (2008) A nem vagyoni kártérítés mértékét befolyásoló kritériumok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovász, Anna Borbála (2008) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makai , Andrea (2008) A merchandising. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Merhej, Raulla (2008) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miléder, Andrea (2008) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miszlai, Kinga (2008) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Borbás, Ildikó (2008) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2008) Az orvos polgárjogi felelősségének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Levente (2008) Változások a magyar cégeljárásban a 2007. évi LXI. törvény értelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilárd Márk (2008) A gyermekek jogai a családi jogban különös tekintettel a New York-i egyezményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neubrandt, Gábor (2008) Értékpapírpiaci ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Olosz, Gergely (2008) Az ügyvédi tevékenység szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osztrovics, Lívia (2008) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osztás, Erika (2008) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Panyor, Anett (2008) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prajda, Éva (2008) Az értékpapírok forgalom bahozatala. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sasvári , Ferenc Ádám (2008) A kötelmi- és a dologi ügylet szétválása a hatályos Polgári Törvénykönyv és az Új Kódex Törvényjavaslata szerint. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Savanyó, Zsuzsanna (2008) Societas Europaea szabályozása az uniós rendelet implementálásának tükrében Franciaországban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sprok, Zsófia (2008) A kockázati tőke jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2008) Közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme a sajtószabadság aspektusából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghő, Ágnes (2008) Az orvosi jogviszony kötelmi jogi megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati, Henriette (2008) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tünde (2008) Az Európai Bíróság esetjogának hatása az európai társasági jog fejlődésére - különös tekintettel a német és az angol joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Péter (2008) A vagyont terhelő zálogjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sövény, Zita (2008) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóvizi, Ádám (2008) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári, András (2008) Az értékpapírosítás jogi kérdései a magyar szabályozás tervezetének tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vajnai, Ádám (2008) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vancsura , Rita (2008) Kártérítési és fegyelmi felelősség a sportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Hajnalka (2008) A szabadalmi törvény és az európai integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Imre (2008) A védjegy szerepe a gazdasági életben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Norbert (2008) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Éva (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres , Andrea (2008) Perbeli képviseletek, ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Gábor (2008) Szakértői tevékenység, szakértői bizonyítás polgári peres eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbó, Judit (2008) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ökrös, Eleonóra (2008) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Üveges, Orsolya (2008) Az elektronikus kereskedelem szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 18. 21:25:10 CEST.