Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2007

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 75.

A

Abay, Enikő (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Baranyi, Adrienn (2007) Gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Tamás János (2007) Polgári jogi felelősség az orvosi műhibaperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó, Attila (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Beáta (2007) Betegjogok-orvosi műhibaperek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Both, Nóra (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bényei, Márta (2007) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel a perhatékonyság elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Mónika (2007) Az állam kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csitári, Nikolett (2007) A házassági vagyonjog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dobos, Tímea (2007) A betegek jogállása az egészségügyi ellátás során Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Duna, Ágnes Éva (2007) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatala és annak jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dux, Dorottya Katalin (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Füvesi, Gábor (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gergelyfi, Tímea (2007) Alternatív vitamegoldási módszerek - mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi, Enikő (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guth, Piroska Rita (2007) Gyermek elhelyezése, annak megváltoztatása, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Éva (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdó, Anna (2007) A gazdasági mediáció jövője Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Ildikó (2007) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haydu, Olívia (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Mónika Beatrix (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Nóra (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudákné Farkas, Dr. Zita Anita (2007) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Erika (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jegesy, Vera (2007) A vezető tisztségviselő polgári jogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenovai, Petra (2007) A környezeti károkért való polgári jogi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Király, Bernadette (2007) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétellel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kliment, Krisztina (2007) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Rita (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kamilla Barbara (2007) Merchandising a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Dóra (2007) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi, Áron (2007) Jogorvoslati rendszer a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Káli, Krisztina (2007) Az orvosi jogviszony. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Henriett (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Beáta (2007) A lízingszerződés, különös tekintettel a tulajdonjogi aspektusokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mező, Mónika (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misits, Ildikó (2007) Gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezés megváltoztatása, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mohay, Tibor (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Orsolya (2007) A lízingszerződés, mint atipikus szerződés és a hitel- és kölcsönszerződés, mint tipikus szerződés összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Melinda (2007) Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Katalin (2007) A házastársi vagyonközösség egyes elemei, valamint megszűnése és megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Petra Ilona (2007) A felszámolási eljárás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktor (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szelei, Ildikó (2007) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádas, Dóra (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pető, Judit (2007) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Potháczki, Dóra (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi, Zita Zsuzsanna (2007) Okirati bizonyítás tekintettel a technikai újszerűségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rostás, Csilla Éva (2007) Jogellenes piaci magatartások Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a kartelltilalomra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Gyöngyvér Gabriella (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi, Katalin (2007) Kiskorúak védelme a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schweiczer, Ildikó (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltozatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Andrea (2007) Közjegyzői eljárás különös tekintettel a hagyatéki eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Strihó, Krisztina (2007) Elektronikus kereskedelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2007) A korlátolt felelősségű társaság az angol és a magyar társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella Tünde (2007) A személyhez fűződő jogok megsértésének objektív alapú szankciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeimanné Berta, Erika (2007) A házastársi vagyonközösség javainak megosztása a hatályos szabályokban és de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrő, Szabolcs (2007) A nem vagyoni kártérítés szabályai, különös tekintettel az összegszerűségi kritériumokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tímea (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tímea (2007) A származás megállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tanács, Tímea (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Nóra (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tordasi, Péter (2007) A gyermekek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Andrea (2007) A gyermek jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Imola (2007) A távollevők között kötött szerződések speciális megjelenési formája - a csomagküldő kereskedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Dr. László Gábor (2007) Orvosi műhibaperek a jogalkalmazásban és azok gyógyászatra gyakorolt hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujszászi, Borbála (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vandra, Anett (2007) Változások az új gazdasági társaságokról szóló törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Emília (2007) A gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Anikó (2007) Az egyszemélyes gazdasági társaságok szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsámboki, Anna (2007) Orvosi tévedések, betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 07:44:05 CEST.