Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2006

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 78.

A

Andrási, Ádám (2006) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babinka, Péter (2006) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Nóra (2006) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Valéria (2006) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baté, Zsuzsanna (2006) A franchise Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Judit (2006) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobákné Mudri, Bernadett (2006) A bizonyítási eszközök - Az okirati bizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boromisza, Péter (2006) A vadon élő állatok károkozásának problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzási, Barnabás (2006) A takeover magyar szabályozása kitekintéssel az európai uniós és az amerikai regularizációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Krisztián (2006) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi, Anett (2006) Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csala, Éva Margit (2006) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki-Bege, Éva (2006) Az akadálymentesség igényének megjelenése a közbeszerzési eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Tünde Marianna (2006) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Döbrei, Virág (2006) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egeresi, Zsuzsanna (2006) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszes, Tímea (2006) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Helga (2006) Az új Polgári Törvénykönyv - A hibás teljesítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frontó, Angéla (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gyulai, Edina (2006) Családjogi mediáció a szegedi Gyermekjóléti Szolgálat működésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsik, Hajnalka (2006) A házassági bontóper. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, László (2006) A gyermekek joga a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gőz, Gabriella (2006) Az 1997-es igazságszolgáltatási reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú, Sándor (2006) Az apport szabályozása a hazai gazdasági társaságokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmágyi, Éva Szandra (2006) A gyermekek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Anett (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, József (2006) A közszereplők személyiségi jogának védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holzinger, Gabriella (2006) A "betegek" személyiségvédelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Nikolett (2006) Zálogjog jogfejlődési aspektusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaldenekker, Krisztina (2006) A mediáció elméletben és gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelle, Judit (2006) A gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, László (2006) Speciális cégek a cégnyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Annamária (2006) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klement, Beáta (2006) Az elektronikus cégeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Csilla (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kora, Szilvia (2006) A gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Nóra (2006) A nem vagyoni kártérítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lakatos, Rita (2006) Választottbíráskodás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lapis, Máté (2006) A faktoring alakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Latorczai, Ráhel (2006) A felülvizsgálat intézménye a magyar polgári eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Libor, Melinda (2006) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Katalin (2006) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. Az adásvétel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukoviczki, Edit (2006) Az orvosi felelősség kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lutz, Ágnes (2006) A házasság felbontásának jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magony, Judit Eszter (2006) Orvosi műhibaperek, betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Emese (2006) A bizonyítás egyes kérdései - a szakértő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Andrea (2006) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei, különös tekintettel a házastársi vagyonközösség megszűnésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Emese (2006) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Cecília Viktória (2006) A végrehajtási árverés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paraizs, Beáta Judit (2006) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perbíró, Attila (2006) Perújítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polónyi, Adrienn (2006) A bizonyítás egyes kérdései - A szakértői bizonyítás -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Posztós, Mónika Amarilla (2006) A részvénytársasági szabályok bemutatása a Magyar Posta társasági formáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pölcz, Marianna (2006) A gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rekedt-Nagy, Gréta (2006) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Roszkos, Kornélia (2006) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rusz, Gábor (2006) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsás, Mónika (2006) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sebők, Balázs (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner, András (2006) A jogi személyiség és az állam jogi személyiségének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2006) A bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Andrea (2006) Az apaság bírói úton történő megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóczi, Éva (2006) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegő, Annamária (2006) A bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szelci, Dalma (2006) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Csilla (2006) A közösségi védjegyjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Andrea (2006) A perorvoslatokról, különös tekintettel a felülvizsgálatra a polgári eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei, Dóra (2006) A házasság megszűnése jogkövetkezményeinek bírói rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Terhes, Helga Zsanett (2006) Perújítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóbiás, Erika (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (2006) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tülkös, Mariann (2006) Az elbirtoklás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tősér, Krisztián (2006) A média szabályozása a hatályos magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Annamária (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Orsolya Ingrid (2006) A közkereseti és betéti társaságok fejlődési útja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Kata (2006) A származás megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vámos, Viktória (2006) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Tamás (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 07:52:53 CEST.