Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2005

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 61.

B

Balogh, István (2005) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsár, Jusztina (2005) A perújítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Melinda (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Bernadett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Judit (2005) A házassági vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csontos, Sándor (2005) A nem jogi személyiségű gazdasági társaságok (A kültag jogi helyzete). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákó, Tamás (2005) Szülői felügyeleti jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Darázs, Angéla (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermekotthonokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, István (2005) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Duzsné Kiss, Júlia (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Ivett (2005) A szabad bizonyítás elve és a tanúbizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecsedi, Viktória (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Endre, Mónika (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Engelbrecht, Annamária (2005) Cégformák és cégbejegyzési eljárás Nagy-Britanniában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Nikoletta (2005) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ilona Judit (2005) A cégbíróság törvényességi felügyeleti jogköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ákos (2005) A bíró elfogultsága, bírói etika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garas, Médea (2005) A házasság felbontásának joghatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Zoltán (2005) A samplerhasználat szerzői jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, György (2005) A szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Ildikó (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu, Erzsébet Ilona (2005) Vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Csaba (2005) A korlátolt felelősségű társaság szabályozása (az 1930. V. törvénycikk és az 1997. CXLIV. törvény összehasonlítása alapján, a Kft. megalapítása kapcsán, a társasági jogi alapelvek tükrében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Adrienn (2005) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései - Különös tekintettel a tanúbizonyításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Krisztina Éva (2005) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Henriett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hájas, Máté (2005) Házassági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ikotics, Anna (2005) A származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakus, Péter (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaszai, Balázs (2005) Tanúbizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dorottya (2005) Nemperes eljárások, különös tekintettel a megváltozott közjegyzői eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Ildikó (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Henriett (2005) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Györgyi (2005) Okirati bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi, Adél (2005) Az egyetemes szolgáltatás szabályozása az elektronikus hírközlési szektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Makány, Máté (2005) A választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Melinda (2005) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki, Anna (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, Tamásné (2005) A gyermekvédelmi gyámság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, György (2005) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási, Illés (2005) Az 1997. évi igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ottentál, Boglárka (2005) Az adásvétel különös nemei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pipicz, Mónika (2005) Származás megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Proháczka, Gyöngyi Katalin (2005) A cégbejegyzés alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radnai, Dorottya (2005) Per helyett mediáció, avagy a polgári jogi jogviták megoldásának alternatív módja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ragány, Zoltán (2005) A nem vagyoni kártérítés megítélésének anomáliái - a Ptk. Koncepciójára történő kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Rita (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sasi, Ádám (2005) A gazdasági társaságok átalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Ildikó (2005) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Réka (2005) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Skolák, Ferenc (2005) Alternatív vitamegoldási módszerek, a választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Nóra (2005) Az ügyészség magánjogi tevékenysége a bírósági eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Franciska (2005) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tímea (2005) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Terecskei, Erzsébet (2005) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Toma, Zsanett (2005) A cégbejegyzés alapelve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Kovács, Ádám (2005) A felszámolási eljárás mint nemperes eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujvári, Sándor (2005) A cégbejegyzés alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Unger, Petra (2005) A perorvoslatok általános jellemzői és a felülvizsgálati eljárás hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Balázs (2005) Az elektronikus úton megvalósuló zenemű felhasználás esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zára, Zsolt (2005) A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 05:53:00 CEST.