Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2004

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ü
Number of items: 107.

A

Andráskó, Rita (2004) Pénzügyi lízingszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arnold, Edina (2004) Gyermekvédelmi gyámság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakné Tóth, Andrea (2004) A gyermek törvényes képviselete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Nándor (2004) Lízingszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bassola, Eszter (2004) Orvosi műhiba perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Péter (2004) A gondnokságra vonatkozó anyagi jogi szabályok és a gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyó, Gergely (2004) A csendes társaság hazánkban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Noémi (2004) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Barbara (2004) Okiratok a polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzder-Lantos, János (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori, Gábor (2004) A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csery, Péter (2004) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Gábor (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibula, Judit (2004) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czédli, Gergő (2004) Választottbíráskodás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Darók, Katalin (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Ágnes Eszter (2004) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Gabriella (2004) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa, Dr. Piroska (2004) A csődtörvény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eller, Máté (2004) Tanúbizonyítás a polgári perekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eperjesi, Ágnes (2004) Tőkevédelmi előírások az Európai Unió 2. számú Irányelvében és a Magyar Társasági jogról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Anna (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eörsi, Istvánné (2004) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fandák, Piroska (2004) A New Yorki egyezmény hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Éva (2004) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérvári, Krisztina (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, András (2004) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fricska, Mónika (2004) A társasági jog Európában. A német tőketársaságok alapítására vonatkozó szabályozás összevetése a közösségi rendelkezésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földházi, Zsolt (2004) Társasági jog Európában. Jogharmonizáció a társasági jogban Hollandia társasági jogának áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gayer, Krisztina (2004) A bányakoncesszió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Mariann (2004) A magyar és a svájci részvénytársaságok alapításának összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Izabella (2004) Az állam felelőssége az egészségügyi ellátásért (különös tekintettel a vérkészítményekkel okozott Hepatitis C fertőzésért való felelősségre). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, István (2004) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú, Szilvia (2004) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Prof. Dr. János (2004) A származás megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Nikoletta (2004) Haszonélvezet, különös tekintettel haszonélvezet az öröklései jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hoksári, Éva (2004) Betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holczknecht, Zoltán (2004) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anett Katalin (2004) A házassági vagyonjog jellemző vonásai és a házastársak különvagyona. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszl, Zsuzsanna (2004) A lízingszerződés hibás teljesítésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iván, Katalin (2004) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Joó, Györgyi (2004) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Az orvosi felelősség egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaczkó, Noémi (2004) Gyermektartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaprinay, Gizella Zsófia (2004) Felülvizsgálati eljárás története és változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenes, Krisztián (2004) Perorvoslatok, különös tekintettel a fellebbezés jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Bernadett (2004) A cégbírósági eljárás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó (2004) Orvosi műhiba perek és betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Marianna (2004) A társasági szerződés és a polgári jogi szerződés összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, Magdolna (2004) Alternatív vitamegoldási módszerek. A választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kojnok, László (2004) Az angol társulás (partnership). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós, Edina Imola (2004) A házasság megszűnése és jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Diána (2004) Gondnoksági perek - A korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen nagykorúak jogi védelméről Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dóra (2004) Örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin Franciska (2004) Az örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kézér, Renáta (2004) Tanúbizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi, András (2004) Perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ligeti, Lea Adrienn (2004) Szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászi, Beatrix (2004) Sajtószabadság kontra személyiségi jogok avagy a szólás és véleménynyilvánítás szabadságának korlátai a nemzetközi, az európai uniós és a magyar szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Major, Iván (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosvölgyi, Ágnes (2004) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Gellért (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Monoki, Petra (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Katalin (2004) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2004) A sajtó és a személyiségjogok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina Zita (2004) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tímea Margit (2004) A társasági jog Európában - A magyar és a német csendes társaság szabályozásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolics, Nikoletta (2004) A bírósági szervezetrendszer reformja, különös tekintettel az ítélőtáblák felállítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zsanett (2004) A felszámolás időszerű kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp, Éva (2004) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataricza, Márk (2004) A vadkár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési, Dóra (2004) A személyiség jogi védelme - Különös tekintettel a jóhírnév és a becsület védelmére a sajtóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Barbara (2004) Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rubics, László (2004) A gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsity, Krisztina (2004) A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés hatályos szabályozása különös tekintettel a 2001. évi XV. törvény által bevezetett változtatásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Simoray, Krisztina (2004) A felelősségi jogviszony kérdései a korlátolt felelősségű társaságon belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Gyöngyi Mária (2004) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sovány, Nikolett (2004) A házasság megszüntetése bírói úton: a házasság felbontása és érvénytelenítése iránti per. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2004) A gyermekek jogai a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Borbála Judit (2004) A társasági jog Európában: Európai Gazdasági Egyesülés alapítása és problémái Magyarországon és Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2004) A perbeli képviselet - az ügyvéd. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kornél (2004) Az apaság megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szebeni, András (2004) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szomor, Tímea (2004) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel az ésszerű időn belüli befejezés követelményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Edit Sarolta (2004) A sajtószabadság korlátai, különös tekintettel a sajtó-helyreigazításra, és a sajtó-helyreigazítási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Andrea (2004) A gondnoksági perek szabályai a 2001. évi törvénymódosítás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Taba, Nikolett (2004) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai, Kitti (2004) Gyermekvédelmi gyámság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tasnádi, Tamás (2004) A formatervezés eredményeinek hazai és nemzetközi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Edina (2004) Tagok (részvényes) felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Henrietta (2004) Az ingatlan-végrehajtás szabályainak változása az 1941. évi LIII. törvény hatálybalépését követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Márton (2004) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujvári, Andrea (2004) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Unger, Hajnalka (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ursz, Judit (2004) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Lilla (2004) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Éva (2004) A veszélyes üzem működtetéséből eredő károk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki, Henrietta (2004) A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, felszámolási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Viszlai, Boglárka (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizin, Anita (2004) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi, Rita (2004) Perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakupszky, János (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zalahegyi, Tímea (2004) A digitális technika lehetőségei és az internet a szerzői jogi törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsilyák, Krisztina (2004) A polgári perbeli képviselet Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Csaba (2004) Orvosi műhiba perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Endre (2004) Szerzői jog érvényesítése a vámeljárás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Zsuzsanna (2004) Koncessziós szerződés és annak néhány jogi kapcsolódási pontja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürge, Regina (2004) Az adásvételi szerződés szabályai kitekintéssel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 02:55:48 CEST.