Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2003

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 73.

A

Aszódi, Gabriella (2003) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bagi, Zita (2003) Az angol partnership. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsi, Eszter (2003) A bírói pervezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bayer, Edit (2003) A lízingszerződés és annak hibás teljesítése a magyar joggyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Edit Emese (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazható biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Ágnes (2003) A tanúbizonyítás szerepe a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brúszel, Ágnes (2003) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Sára Györgyi (2003) Az öröklési jog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csepregi, Boglárka (2003) Otthont nyújtó ellátás a gyermekvédelemben, különös tekintettel annak jogi környezetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csigi, Nóra (2003) A cégnyilvánosság elve a közösségi és tagállami szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirkos, Gabriella (2003) Alternatív vitamegoldási módszerek, választott bíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dankó, Zoltán (2003) A főbb hitelezővédelmi eszközök a társasági jogban, különös tekintettel a Társasági Törvény 1997évi módosítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Durmann, Roberta (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdődi, Zsuzsanna (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, András (2003) Sajtó-helyreigazítás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Mária (2003) A részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feke, Anikó Sarolta (2003) Tagok (részvényes) felelőssége, tekintettel hitelezővédelmi szempontokra is. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Orsolya (2003) Befektető-védelem az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felkert-Vér, Irén (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filvig, Géza (2003) A választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flaisz, Tünde (2003) A time-sharing szerződésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Font, Éva (2003) A Társasági jog jogharmonizációja különös tekintettel az Európai Gazdasági Érdekvédelmi Egyesülésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fáth, Ágnes (2003) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fésű, Gizella (2003) A szabad bizonyítás és a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gellén, Mariann (2003) A lakáshasználat rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa, Péter (2003) Perorvoslatok és a fellebbezési eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grenitzer, Ildikó Krisztina (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Andrea (2003) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Réka (2003) A magyar Kft. Az EGK társasági jogi irányelvei tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györe, Zsuzsanna Melinda (2003) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gödöllei, Judit (2003) A társasági szerződés érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöriné Iványi, Dr. Margit (2003) Az örökbefogadás menete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Herbály, Zita (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herold, Anikó (2003) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hideghéti Bittera, Bernadette (2003) Az amerikai franchise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Gábor István (2003) Értékpapírjog és befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszti, Evelin (2003) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a képmással, és a hangfelvétellel való visszaélés szabályaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Háda, Emília (2003) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés, Éva (2003) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Csaba (2003) A sajtó és személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Mariann (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi, Bálint (2003) A gyógyszerreklám története és hatályos magyar szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Klam, Edit (2003) A német GmbH vagyoni viszonyai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolonics, Veronika (2003) A szabadalmi oltalom jelentősége az egyesült Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Éva Margit (2003) A törvényes tartási kötelezettség, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Aliz (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, György (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Marica Szilvia (2003) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Noémi (2003) A hitelintézetek által nyújtott lakossági kölcsönök és biztosítékai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Martonosi, Éva (2003) Értékpapír forgalomba hozatala. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orcsik, Lívia (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok, különös tekintettel a zálogjogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palkó, Lajos (2003) Az átruházás szabályai, tekintettel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pinkert, Márta Zsófia (2003) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Melinda (2003) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pócz, János (2003) Az Európai Unió reklámjogi szabályozásának várható hatása, a csatlakozást követően a magyar reklámjogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa, Zsuzsanna (2003) A magyar konszernjogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rózsa, Beáta (2003) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sass, Beáta (2003) A perbeli képviselet és az ügyvédek jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Gergely (2003) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Staub, Zsuzsanna (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suba, Árpád (2003) Választottbíráskodás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kinga (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tímea (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Erika (2003) Fellebbezés a polgári peres eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Ingrid (2003) A koncesszió és a koncessziós szerződés a nemzetközi szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Attila Alex (2003) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a francia jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tolna, András (2003) A jó hírnév polgári jogi védelme és a sajtó. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugrin, Zsuzsanna (2003) Gyermekvédelmi, családpótló intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Róbert (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vezsenyi, Krisztina Kiara (2003) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vári, Melinda Zsófia (2003) A bírói pervezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsigmond, Zoltán (2003) A csődtörvény érvényesülése a gazdasági életben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Csilla (2003) A részvénykibocsátásra irányuló szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 06:23:04 CEST.