Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2000

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | É | Ú
Number of items: 73.

A

Almási, Csaba (2000) A perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Sándor (2000) Társasházak a hatályos szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balázs, Gábor (2000) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, László (2000) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Péter (2000) Az 1997. évi CXLIV törvény új intézményei alapvető változásai, és ezek várható hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Andrea (2000) A Polgári Törvénykönyv mint mögöttes jogszabály a korlátolt felelősségű társaságok életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Anikó (2000) A hitelezők kielégítési sorrendje a felszámolási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Attila Viktor (2000) A polgári perrendtartás fejlődési tendenciái, különös tekintettel az Alkotmánybíróság határozataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bittera, Ádám (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cserhalmi, Tamás (2000) A házastársi vagyonközösség megszűnése, és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikány, József (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csire, Melinda (2000) A Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csurka, Edina (2000) A perbeli képviselet és az ügyvédség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Darida, Bea (2000) A végelszámolási és felszámolási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Kinga (2000) Az örökbefogadás és más családot pótló intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Krisztina (2000) A bankügyleteket biztosító mellékkötelezettségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dömse, Tünde (2000) Az apaság és a származás megállapítása iránti egyéb perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Gábor (2000) Értékpapírok és befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Noémi Ildikó (2000) Perorvoslatok a polgári eljárásjogban, fellebbezés, perújítás, felülvizsgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Rita (2000) Az apaság és származás megállapítása iránti perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Faragó, Veronika (2000) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsór, Tamás (2000) Házastársi vagyonközösség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fiser, Attila (2000) Az értékpapírok és a befektető-védelem Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Győrfi, András (2000) A sajtó-helyreigazítás a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Mónika (2000) A bizonyítás kérdései a polgári eljárásban (elsőfokú eljárás). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi, József (2000) A Polgári Törvénykönyv, mint mögöttes jogszabály a társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajász, Bertalan (2000) A zálogjogi novellával bevezetett zálogjogi szabályozás és egyes problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosy, Judit (2000) A magyar gyermekvédelem jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hutás, Nelli (2000) Az 1997-es igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsó, Antal (2000) A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó fontosabb rendelkezések - A vagyoni és a felelősségi viszonyok -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Krisztina (2000) A polgári eljárás alapelvei, különös tekintettel az 1997. évi igazságügyi reformra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaszap, András (2000) A nem vagyoni kártérítés magyar története 1928-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelő, Johanna (2000) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keveházy, Marianna (2000) A részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó szabályok a régi és az új Gt.-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dániel (2000) A nem vagyoni kártérítés mint általános személyiségvédelmi eszköz az immateriális sérelemokozások esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koleszár, Ágnes (2000) A felszámolási eljárás az értékesítés szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Levente (2000) A hitelintézetek által alkalmazott hitelbiztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Péter (2000) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi, Miklós (2000) A perbeli képviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Ildikó (2000) A perbeli bizonyítás, különös tekintettel a bizonyítási kötelezettség és bizonyítási teher kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovai, Gábor (2000) A szerződésszegés, különös tekintettel a hibás teljesítésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magó, András (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a névvédelemre és az orvosi jogviszonyra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Annamária (2000) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Milus, Gábor (2000) A váltóval kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Moskó, Mónika (2000) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi, Gáspár (2000) Az 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Ádám (2000) Az 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyváradi, Izolda (2000) A háztartási vagyonközösség keletkezése és tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nándori, Dóra (2000) A gazdasági társaságok átalakulásának régi és új szabályozása, tekintettel az Európai Unió vonatkozó társasági jogi irányelveire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palócz, Levente (2000) Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrik, Zoltán (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pokorny, Gabriella (2000) Rendkívüli perorvoslatok a polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Dorottya (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban - A személyhez fűződő jogok különös védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pyrkosz, Stanislaw Tomasz (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rákos, Tibor (2000) A szerzői jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Judit (2000) Befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sallai, Tamás (2000) A befektetési szerződések kialakulása és főbb jellemzői a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, István (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Solymári, Béla (2000) A befektetési szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dr. Árpád (2000) Korszerű szakértői bizonyítás a származás megállapítása iránti perekben, különös tekintettel a DNS-vizsgálatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentpétery, Dóra (2000) A versenyjog időszerű kérdései - A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóvári, Miklós (2000) A vállalat- és árujelzők jelentősége, a jogi oltalom problémái, különös tekintettel a védjegyoltalom és a jogérvényesítés aktuális kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Terdik, Edda (2000) A végelszámolás és a felszámolási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás, Botond (2000) Szerzői jogok az interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthpál, Tamás (2000) Az örökbefogadás az európai és a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujvári, Tamás (2000) Törvényen alapuló tartás kérdései napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ungvári, Gábor (2000) A pénzforgalom, bank- és hitelviszonyok polgári jogi kérdései. A bank- és hitelviszonyok, különös tekintettel a kisvállalkozások hiteleire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Péter Benedek (2000) Haszonélvezet az öröklési jogban és ennek mai joggyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veréb, Balázs (2000) A tagok és részvényesek felelőssége és a hitelezővédelmi eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vámosi-Nagy, Zsolt (2000) A tagok (részvényesek) felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsúnyi, Imre (2000) Végintézkedés egyoldalú jognyilatkozattal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Égető, Sándor (2000) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Új, Zoltán (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 07:20:21 CEST.