Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1997

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 32.

B

Balla, Katalin (1997) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gyöngyi (1997) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az információs jogokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berke, Géza (1997) A csődtörvény megalkotásának és módosításainak indokoltsága, különös tekintettel a banki követelések megtérülésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Istvánné (1997) Rokkantsági nyugdíj: az 1975. évi II. törvény alapján, figyelemmel a rehabilitáció kérdésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Zsuzsanna (1997) A családi pótlék és az arra jogosultak köre, különös tekintettel a nevelőszülőkre, állami neveltekre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, György (1997) A részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezések történeti áttekintése és a hatályos szabályozás, különös tekintettel az alaptőkére és a részvényekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dinnyei, Annamária (1997) A gyermekek jogainak érvényesülése a családjogi törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Glück, Zsuzsanna (1997) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Attila (1997) Törvényen alapuló tartás kérdései napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gömbös, Sándor (1997) A letéti felelősség, a szállodai letét, mint különös letéti forma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Horváth, György (1997) Veszélyes üzem működéséből eredő károk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaraba, Valéria (1997) Az Európai Unió 4. irányelvének megjelenése a gazdasági társaságok átalakulásánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona, Adrienn (1997) Az örökbefogadás hazai szabályozása a hatályos jogszabályok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendiné Veres, Orsolya (1997) Házastársi lakáshasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Leleszi, Zoltán (1997) A gyermekek jogainak érvényesülése a magyar jogi szabályozásban, különös tekintettel a családjogi törvényre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lontai, Attila (1997) Gazdasági társaságok alapítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mezei, Hajnalka (1997) A társasági jog magyarországi fejlődésének elemzése, ezen belül a Korlátolt Felelősségű Társaság alapításának jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muszev, Dimitrov Dancso (1997) A tulajdonformák és változásuk hatása a Ptk. egyes rendelkezéseire kitekintéssel az Alkotmánybíróság vonatkozó határozataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nyujtó, Ildikó (1997) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pákozdi, Zoltán (1997) A tárgyalás előkészítése, pervezetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Reich, Péterné (1997) A közüzemi szerződések teljesítésének kérdései különös tekintettel a villamosenergia szolgáltatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Csilla (1997) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Seres, József (1997) A felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Pál (1997) Magánszemélyek általános adatvédelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendi, Mónika (1997) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Száraz, Anikó (1997) Az Európai Unió társaságokra vonatkozó irányelveinek megjelenése a magyar társasági jogban, különös tekintettel a konszernekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tatár, Zoltán (1997) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Judit (1997) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajon, Edit (1997) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Beáta (1997) A házastársi lakáshasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virányi, Zsuzsanna (1997) A házastársi vagyonközösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörösné Horváth, Andrea (1997) A perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 05:53:48 CEST.