Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1996

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | K | L | M | N | O | R | S | T | V | Z
Number of items: 38.

B

Bakos, Róbert (1996) A felszámolási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogi, Marcell (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Gábor (1996) A kötvény gazdasági jellemzői és szabályozása a magyar értékpapír jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blastyák, Ilona (1996) A felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohács, Zsolt (1996) Haszonélvezet az öröklésjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Dr. Tamás (1996) Szoftvertartalmú találmányok szabadalmazhatósága az európai joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó, János (1996) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Danka, János (1996) Különös váltójog (Sajátosan szabályozott váltójogi kérdések). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Dóra (1996) A fogyasztók joga. Áttekintés a hazai fogyasztóvédelem jelenlegi helyzetéről és az azzal szembeni elvárásokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Gabriella (1996) Bizonyítás a perben - különös tekintettel a szakértői bizonyításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Mónika (1996) A társaság és a tagok közötti jogviszony a korlátolt felelősségű társaságokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Francsics, Imre (1996) A lízingszerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazda, Gyula (1996) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goron, Katalin (1996) A korlátolt felelősségű társaság alapításának néhány jogi problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Haraszti, Szilvia (1996) Az alapítvány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsa (1996) A korlátolt felelősségű társaság alakulása és átalakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Husz, Norina (1996) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona, Gyula Mihály (1996) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Szilvia (1996) Reklámszabályozás, különös tekintettel a reklámtilalmakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Zoltán (1996) A közös tulajdon használatának elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, András Csaba (1996) A franchise mint jogi konstrukció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makárné Gracza, Zsuzsanna (1996) A versenyjog időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányiné Nagy, Judit (1996) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mázor, Róbert (1996) A polgári peres eljárásjog alapelvei és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Zsuzsa (1996) Az Igazságszolgáltatás szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, József (1996) Felülvizsgálat a magyar polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Ring, Béla (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Siflis, Emese (1996) A házasság felbontási eljárás szabályozásának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Andrea Klára (1996) A részvénytársaságok alaptőkéjével kapcsolatos jogi kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Attila (1996) A bírósági végrehajtás szabályozásának változásai a magyar jogrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (1996) A szerződés érvénytelenségének elvi és gyakorlati kérdései különös tekintettel a kontárszerződésekre, valamint a feltűnő értékaránytalanság objektív esetének problémájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Renáta (1996) A cégbejegyzési eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Erzsébet (1996) Perbeli képviselet. Az ügyvédség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközy, Szabolcs (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóth, Katalin Tímea (1996) Az igazságszolgáltatás szervezete. Az igazságszolgáltatás helyzete és jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vas, Orsolya (1996) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zudor, Mónika (1996) Cégbejegyzési eljárás. Polgári eljárásjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöld, László Csaba (1996) Egy viszonylagos autonómiával rendelkező gyáregység munkaügyi kapcsolatainak alakulása (Átalakulási időszak vizsgálata az 1980-as évek derekától napjainkig). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 00:51:05 CEST.