Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1991

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 47.

A

Avarné Berta, Brigitta (1991) Házassági vagyonjogunk fejlődése és az 1986. évi IV. törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakos, Péter (1991) Gazdasági társaságok, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (1991) Gazdasági társaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Andrea (1991) Az örökbefogadás intézménye - Az állami gondoskodás alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Szabolcs (1991) Az önkormányzatok gyámhatósági feladatai, különös tekintettel az örökbefogadásra és a kapcsolattartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busa, Zsuzsanna (1991) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi, Andrea (1991) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel az akarati egyetértésen alapuló bontásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csontos, Barna (1991) A tőzsde és a tőzsdejog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka, Gabriella (1991) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fischer, Klára (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hegedűs, Mária (1991) A családban nevelkedéshez való jog, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang, Brigitta (1991) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Iszály, György (1991) A birtokvédelem helyi tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Tamás (1991) A bíró személyiségének szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, János (1991) A gyermek elhelyezésének jogi szabályozása valamint a bírói gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaári, Sándor (1991) Polgári jogintézmények a környezet védelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Emese (1991) A házassági vagyonközösség különös tekintettel a házassági vagyonjogi szerződésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korona, Marianna (1991) A cégbíróságok törvényességi felügyeleti munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1991) A házassági vagyonközösségről és annak megszüntetéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1991) Az örökbefogadás jogi problémái különös tekintettel Heves megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi, Rita (1991) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás hatályos jogunk szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lantos, Árpád (1991) Irányelv és elvi irány - A termelői felelősség Európában és hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lekrinczki, Andrea (1991) Az állami neveltek örökbefogadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lelik, Ferenc (1991) A magyar versenyjog főbb vonásai az európai normák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Löki, Beáta (1991) Származás- és apaságmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Morvai, Péter Nándor (1991) A holdingtársaságok külföldi és hazai lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mossóczy, Attila (1991) Az Unidroit Nemzetközi Factoring Egyezménye és a factoring hazai szabályozási lehetőségei a belföldi gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oroján, Márta (1991) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Erika (1991) Rokontartásra vonatkozó legfontosabb kérdések szabályozása hatályos jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Tekla (1991) A korlátolt felelősségű társaság Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataj, Ildikó (1991) Gondolatok a know howról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvy, Hilda (1991) Tisztességes verseny, a verseny tisztessége - Gondolatok a piaci verseny új jogi szabályozása kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rozek, Gyöngyi (1991) A személyi jogok polgári jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon, Enikő (1991) A személyhez fűződő jogok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Zsuzsanna (1991) A nevelőszülői hálózat jellemzői és fejlesztésének problémái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somodi, Istvánné (1991) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Judit (1991) Veszélyeztetett gyermekek intézeti elhelyezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeiler, Erika (1991) A lakásgazdálkodás reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szente, Krisztina (1991) A házassági bontóperes eljárás fejlődése különös tekintettel a bíróság békítő tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Márta (1991) A kisebbség jogi helyzete a társasági jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szombaty, Zoltán (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántosi, Andrea (1991) Az örökbefogadás megszűnésének jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászhegyessy, László (1991) CSÉB biztosítások a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóth, Éva (1991) A házasság érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vass, Balázs (1991) Hatósági jogkörök a gyámság területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsoldosné Lőrincz, Andrea (1991) A bírói függetlenség és a bírói jogalkalmazás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Tünde (1991) A házasság felbontásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 06:30:31 CEST.