Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1988

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Z | Á | Ó | Ő
Number of items: 29.

B

Bernáth, Viktória (1988) A gyermek családi jogállásának megállapítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Czakó, Erzsébet (1988) A szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a Családjogi törvény módosítása utáni változásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dobler, László (1988) A polgári eljárásjog átfogó újraszabályozásának néhány koncepcionális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévai, László (1988) Magyarország licencia-külkereskedelme a tőkés országokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Ferenczi, István (1988) Állampolgárok lakás-, üdülő-, és telektulajdon szerzési korlátozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, József (1988) A felelősségbiztosítás intézményének néhány kérdése a magyar polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Igaz, Ágnes (1988) A nem vagyoni kártérítés szabályai a természetes személyek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ijjas, Dr. Lajos László (1988) A jogszabályba ütköző szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona, Miklós (1988) A szocialista országok közötti ÁSZF, a KGST - 1968/1975. évi ÁSZF az 1979. évi szövegezésben; különös tekintettel az ÁSZF és a magyar Ptk. összehasonlítására a szerződés, a felelősségi rendszer, kellékszavatosság és jótállás, kötbér és kártéritési szankciók, az igények elévülése és a jogviták rendezése kérdéseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó (1988) A gyermek elhelyezése - A felbomlott házasságokból származó gyermekek elhelyezésének alakulása az 1952. évi IV. törvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kláráné Bodnár, Dr. Ágnes (1988) Az öröklési szerződés, és gyakorlata az ítélkezésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1988) A rendkívüli perorvoslat fogalmának meghatározása a burzsoá perjogban és a szocialista polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1988) A házassági szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lénárt Mészáros, Eszter (1988) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mihalik, Angelika (1988) A felszámolási eljárásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Németh, Viktor (1988) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olaszné Szabó, Ágnes (1988) Házassági bontási rendszerek a magyar jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pesti, Gabriella (1988) A nem vagyoni kár hazánkban és néhány más országban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piukovics, Brigitta (1988) Felelősség a kiskorúak által okozott károkért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, Magdolna (1988) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás a gyermekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Ribárszki, Erzsébet Éva (1988) A szülői felügyeleti jog egyes kérdései a módosítások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Suba, Ildikó (1988) A biztosítás, mint kárfedezési eszköz környezeti károk okozása esetén. Különös tekintettel a mezőgazdasági nagyüzemek környezetszennyező tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Margit (1988) A know-how jogi oltalma a hazai szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, Anna Mária (1988) A nem vagyoni kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tomor, Attila (1988) A gyermek érdeke? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsák, Viktória (1988) Az orvosi polgári jogi viszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Attila (1988) Magyarország külföldi hitelpolitikája és a változó nemzetközi pénz- és hitelviszonyok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Edit (1988) A házassági vagyonközösség egyes jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őszi Béláné Czeglédi, Anikó (1988) A jóhiszemű eljárás elve és a felek perbeli taktikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 07:22:27 CEST.