Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1984

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 43.

A

Antalné Szakáll, Csilla (1984) A végrehajtási eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére irányuló törekvések megvalósulása a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh, Emese (1984) A vasúti árufuvarozó felelőssége és a felelősséget kizáró okok az árukárok esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh F., Pál (1984) A szerződéskötési kötelezettség az építési szerződések körében, különös tekintettel az előszerződés elvi és gyakorlati problémáira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balthazár, Éva (1984) Újítás és innováció - Újítások az innováció szolgálatában -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Csaba (1984) A fél közreműködési kötelezettsége a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csipkereki, Erzsébet (1984) Házassági vagyonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Tibor (1984) Keresettel orvosolható államigazgatási határozatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi, Tibor (1984) A szerződéses rendszerben üzemelő vendéglátóipari üzletek szerződéseinek polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deth, Ibolya (1984) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, István (1984) Reflexiók a nem vagyoni kártérítésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltánné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gál, Andrea (1984) A szülői gondviselés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Günther, Ágnes (1984) A környezetvédelem egyes polgári jogi kérdései, különös figyelemmel a kártérítési felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Herczeg, Ilona (1984) A közös tulajdon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tibor (1984) A gyermekelhelyezés elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Gácsi, Gabriella (1984) A hazásság felbomlásának társadalmi okai és a bontás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Imreffy, Zsuzsanna (1984) A nem vagyoni kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jónáné Várhegyi, Éva (1984) Szerződési fegyelem napjainkban, a gazdálkodó szervezetek közötti szerződéses kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kemény, Árpád (1984) A biztosítási jogviszony megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó, Béla (1984) A gyermek elhelyezése és az elhelyezés megváltoztatása, családi jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ottóné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Mihály (1984) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lazányi, Erika (1984) A gyermektartásdíj egyes jogi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász, Lajos (1984) A szerződéses végintézkedésekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megadja, Csilla (1984) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései a módosított Ptk. tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, András (1984) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máténé Fehér, Katalin (1984) A mulasztás jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé, Tibor (1984) A gyámhatóságok ifjúságvédelmi feladatai (védő- és óvóintézkedések). Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Béla (1984) A védő- és óvóintézkedések egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik, István (1984) Az ügyész részvétele a polgári peres és nemperes eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Resli, Tímea (1984) A személyi földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Domonkosné (1984) A nem vagyoni kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Kálmán (1984) A nem vagyoni kárról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Szabadosné Fodor, Eszter (1984) A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Sándor (1984) Tárgyi bizonyítás a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tapolczai, Kálmán (1984) A díj ellenében gépjárművel végzett árutovábbítás jogi vetülete, különös tekintettel az 1981. évi jogszabályváltozásra és a változtatást kikényszerítő társadalmi és gazdasági igényekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári, Éva (1984) Az állami gondozás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turay, Éva (1984) Az újítás jogintézménye a jogszabályi változások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, Béla (1984) A közös tulajdon használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsikné Király, Katalin (1984) A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelme, különös tekintettel a hírnév, becsület, emberi méltóság védelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Veres, Anna (1984) Az állami gondoskodás rendszerén belül a szülői felügyeletet fenntartó intézkedések (gyakorlati szempontok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Andrea (1984) A software jogi oltalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zimermann, Zoltán (1984) A KGST valutáris-pénzügyi rendszerének sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 06:09:47 CEST.