Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1980

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 42.

B

Balyi, Ildikó (1980) Bizonyítási teher a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Ildikó (1980) A gazdálkodó szervezetek építési vállalkozási szerződési megkötésének gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Gábor (1980) Családi jogunk családszemlélete - néhány kritikai megjegyzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csikos, Magdolna (1980) A házastársak vagyoni viszonyainak vizsgálata a népi jogszokások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiky, István (1980) A lakásbérlet megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdei, Andor (1980) Közszolgáltatási szerződések egyes problémai polgári jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fekete, Ildikó (1980) A polgári perrendtartás és novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Magdolna (1980) A polgári perrendtartás és novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér, Mihály (1980) Nem vagyoni kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurkó, Péter (1980) Az újításokkal kapcsolatos jogi szabályozás néhány elméleti és gyakorlati problémája a 38/1974./X.30./ MT számú újítási rendelet hatályba lépését követően eltelt időszakban a Diósgyőri gépgyárban végzett vizsgalat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáborné Szabó, Csilla (1980) Származás megállapítása iránti perek, különös tekintettel a bizonyításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, András (1980) A bírósági végrehajtás néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hagymási, Zoltán (1980) A szállítási szerződések teljesítésének tapasztalatai a Hajdúsági Iparműveknél, különös tekintettel a szerződéses fegyelemre - a szerződésszegésre és annak következményeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hantosné Tolnai, Márta (1980) A védjegyjog gyakorlati vonatkozásairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudák, László (1980) A gazdasági per (Különös tekintettel a Nyíregyházi Megyei Bíróság gyakorlatára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Izsák , Dezsőné (1980) A kisajátítási kártalanítás gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, István (1980) Lakosságadóztatási rendszerünk elvei, sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Király, Dezső (1980) A Ptk. 339. paragrafus /1/. és 340. paragrafus /1/. alkalmazása a bírósági gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővári, Béla (1980) Az élettársi kapcsolat egyes társadalmi és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczi Jánosné Juhász, Hajnalka (1980) A családi jogállás rendezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magó, István (1980) A gondnokrendelés néhány problémája a gyámhatóság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Sándor (1980) A tisztességtelen versenyről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé, György (1980) A szerződés joga a Nemzetközi Magánjogi Kódex alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ottovay, István (1980) A gazdasági perek főbb eljárásjogi szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Polyák, Katalin (1980) A pszichológia helye és szerepe a családjogi perekben (tények és feladatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztói, Katalin (1980) A jogi személy elméletekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rózsa, Vince (1980) Felelősség a vasúti árufuvarozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Szabó, József (1980) A polgári eljárás gyorsítása és hatékonyságának fokozása - különös tekintettel a tárgyalásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirmai, Gábor (1980) A vezetékjog mint az ingatlan használati korlátozásának speciális esete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóth, Klára (1980) A házasságfelbontás és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Andrea (1980) A lakásszövetkezet szövetkezeti jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Török, Mária (1980) Eljárásjogi problémák - a bírói munka megkönnyítésére szolgáló technikai vívmányok felhasználásával összefüggésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyiné Kovács, Dr. Edit (1980) Az állam javára való marasztalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Imre (1980) A hagyatéki eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyiné Laluska, Zsuzsanna (1980) A társasház-tulajdon jogintézménye, szerepe és jelentősége. A társasház alapítás és a társasház gazdálkodás kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wéber, Zsuzsanna (1980) A kiskorú gyermekről való állami gondoskodás, különös tekintettel a rendszeres nevelési segélyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zámbó, Lajos (1980) A tartási- es életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ákosi, Gáborné (1980) Anyakönyvi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Énekes, Endre (1980) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög, László (1980) A polgári eljárás hatékonyságának és gyorsításának kérdése, különös tekintettel a III. Ppn-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 07:19:33 CEST.