Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1979

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | H | K | M | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É
Number of items: 48.

B

Barna, Gabriella (1979) A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bory, Endre (1979) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cselédes, Katalin Antónia (1979) A származás megállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillám, Katalin (1979) Az idő szerepe a polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czabafy, Dr. Sándorné (1979) A kisajátítás és kártalanítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czira, Enikő (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka, János (1979) A közutakon közlekedők felelősségbiztosításának jelene és lehetséges jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diczházy, Mariann (1979) A környezetvédelem egyes polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Éva (1979) Az örökbefogadás céljának megvalósulása a szocialista társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Károly (1979) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Gábor (1979) Az öröklési szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fornády, Éva Veronika (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Imre (1979) A magyar közúti darabárufuvarozás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Harsányi, Ágnes (1979) A polgári eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holakovszkiné Pestovics, Ilona (1979) A know-how fogalma és forgalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, Kálmán (1979) A személyiségi jogok védelme és a szervátültetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kandra, Károly (1979) A lakásszövetkezetek jogi szabályozásának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Judit (1979) A vasút fuvarozói felelősségének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres, Lajos (1979) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének hatása a nemzetközi magánjogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, György (1979) A kár, a kártérítés mértéke egyes európai országok jogában, különös tekintettel a személyi sérülésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mocsai, Zoltán (1979) A házastársi vagyonközösség egyes problémái: különös tekintettel a közös vagyon és a külön vagyon elhatárolására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányi, János (1979) A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máriaföldy, Erna (1979) A gazdasági perek helye a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé, Csilla (1979) Az idegenforgalom jogi szabályozása: az utazási irodák és az utasok felelősségének esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pintér Istvánné Magyar, Erzsébet Mária (1979) A végintézkedésen alapuló öröklés, a végintézkedés érvénytelensége és hatálytalansága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pohárnok, Dániel (1979) A felelősség kérdései a reklámban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péteryné Nagy, Dr. Katalin (1979) A kellékszavatosság szabályainak módosítása és az ítélkezési gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rádi, Gizella (1979) Felelősségbiztosítási rendszerünk néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Soós, Lászlóné (1979) Védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spisákné Kiss, Dr. Judit (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának egyes kérdései, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei ítélkezési gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Emese (1979) Gondolatok a know-how-ról: különös tekintettel a Csongrád megyei vonatkozásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Márta (1979) Az ítélet jogereje a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Zoltán (1979) A sajtó-helyreigazítási eljárás: egyes elméleti és gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Zsuzsánna (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Dezső (1979) A nemesített növényfajták, hibridek minősítésének és szabadalmi oltalmának kapcsolata és ellentmondásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szittya, Károly (1979) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőkéné Vártok, Amarill (1979) A gyermekről való gondoskodás, különös tekintettel a szülők gyermektartási kötelezettségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sélley, János (1979) A házasság bírói felbontásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tarjányi Rezsőné Papp Takács, Erzsébet (1979) A házasságon kívül született gyermek családi jogállásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1979) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1979) A jogsegélyszolgálat elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Fazekas, Anikó (1979) Az állami gondoskodás rendszere különös tekintettel az állami gondozásbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vass, Valéria (1979) Az emberi jogok összehasonlíthatósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémy, Zoltán (1979) Ipari szövetkezetek jogi képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ványai, László (1979) A jogcím nélküli lakáshasználat, mint a lakásbérlet sajátos formája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zimonyi, Ferenc (1979) A végintézkedés szabadsága és korlátai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádor, Judit (1979) A munkaügyi bírósági eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Énekes, Endre (1979) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 24. 12:43:35 CEST.