Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1977

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | F | G | H | I | J | K | L | M | P | S | T | V
Number of items: 40.

B

Beck, Viktória (1977) A fuvarozó felelőssége a hajózásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocsak, Miklós (1977) Az 5. sz. irányelv az elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boholy, György (1977) Az alkoholisták kötelező munkaterápiás intézeti gyógykezelésének eljárásjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucskó, István (1977) A perújítás egyes kérdései a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Feketéné Szemző, Margit (1977) A végintézkedések törvényes korlátai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gallóné Jancsovics, Éva (1977) A törvényességi óvás néhány elvi kérdéséről a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Zsuzsanna (1977) A házastársak egyenjogúságának érvényesülése házassági vagyonjogi rendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, Attila (1977) A vízi fuvarozással kapcsolatos szerződések, különös tekintettel a hajóselismervényre (Bill of lading). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, József (1977) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hires, Sarolta (1977) A szerzői jog védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Izsák, Dezső (1977) A fővállalkozás kialakulása, fejlődése a tervszerződések körében, különös tekintettel az építési, technológiai és tervezési munkára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhászné Zvolenszki, Anikó (1977) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és szociológiai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapronczay, Árpád (1977) A házastársi öröklés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Mária (1977) Az állatszavatosság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kigyós, László (1977) A szerzői jog és alkalmazása a Magyar Televízióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1977) Az állam javára való marasztalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozik, Paula (1977) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, György (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Sándor (1977) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30/Mt. rendelet hatálybalépését követően. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándorné Volford, Erzsébet (1977) Válási rendszerünk fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körösi, Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Leveles, László (1977) A gazdasági élet tisztaságát védő polgári jogi eszközökből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovasné Deák, Józsa (1977) A végrehajtási eljárás gyorsítása és egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Margitics, István (1977) Ügyvédi képviselet: ügyvállalás és bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai, Éva (1977) A polgári peres eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mérai, Ildikó (1977) A rendhagyó orvosi jogviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pardy, Annamária (1977) Ági öröklés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ferenc (1977) Az 1974. évi tvr.-en alapuló eljárás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pázmándy, Zoltán (1977) A Ptk. tulajdonjogi rendelkezései és az ingatlanszerzést korlátozó jogszabályok közötti ellentmondás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Seres, Sára (1977) A vasút fuvarozói felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solt, Annamária (1977) A személyhez fűződő jogok néhány kérdése a szerzői jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stépán, Balázs (1977) A gazdaságra vonatkozó jogi normák viszonya a társadalmi-gazdasági alaphoz és a jogrendszerhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1977) A gyermek elhelyezésével és láthatásával kapcsolatos bírói gyakorlat alakulása a családjogi törvény módosítása után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, Imre (1977) Az építési szerződésről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpétery, Miklós (1977) A magyar felelősségbiztosítás rendszere, különös tekintettel a kialakítandó környezetszennyezési és termék-felelősségbiztosításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárdi, István (1977) A felelősségbiztosító, a felelősségbiztosított (károkozó) és károsult kapcsolata a felelősségbiztosításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóta, Erzsébet (1977) Jogsegélyszolgálat a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Imre (1977) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vecsey, István (1977) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Szirák, Emília Eleonóra (1977) A másodfokú eljárás során hozható határozatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 05:50:37 CEST.