Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1973

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | V | É
Number of items: 40.

B

Bereczki, Pál (1973) A know-how problémája az iparjogvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Balázsné Far, dr. Mária (1973) A kutatási-fejlesztési szerződés egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Béla (1973) Apasági vélelem különös tekintettel a házasságon kívül született gyermekekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Ferenc (1973) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böhm Józsefné Faragó, Anna (1973) A válás társadalmi okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csatári, Erzsébet (1973) A peres felek közreműködési kötelezettsége a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Klára (1973) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és egyes szociológiai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dittmann Györgyné Eszik, Zsuzsanna (1973) A jóhiszemű eljárás újabb biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Sándor (1973) Új rendelkezések a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvényben. Különös tekintettel az eljárásjogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Endre Istvánné Körösztös, Márta (1973) Az apaság vélelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Ildikó (1973) A polgári eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Éva (1973) Problémák a szállítási szerződés teljesítésének köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Győző (1973) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Gézáné Pócsai, Elvira (1973) Útügyek igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Erzsébet (1973) A gyermekelhelyezés és gyermekláthatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földy, Dániel (1973) A szocialista gazdálkodó szervezetek egymásközötti fizetéseinek problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos Gáborné Bódi, Rózsa (1973) Mulasztás, és perbeli következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai, Gábor (1973) A versenyjog kérdései a szocializmus gazdálkodási viszonyai között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hunyadi, Éva (1973) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona, Lenke (1973) Az állami vállalat egyes polgári jogi kérdései az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Lászlóné Princzinger, Márta (1973) Jótállási rendszerünk korszerű szabályozásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerék, Ágnes (1973) Társasbíráskodás - egyesbíráskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Klára (1973) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Matusovits, Tamás (1973) Kártérítési formák és gyakorlat a felelősségbiztosítás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi, Éva (1973) Társasbíráskodás, egyesbíráskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Mária (1973) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ágnes (1973) Fellebbezési rendszerünk a polgári peres eljárásokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tibor (1973) A jogi személy relatív jogképességének néhány időszerű problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tiborné Papdi, Etelka (1973) Az állam javára való marasztalás és a gazdasági bírság egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Négyessy, Béla (1973) Az ügyész részvétele a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Petrik, Orbán (1973) Baleseti kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajó, József (1973) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinka, Ágnes (1973) A vállalatok közötti szerződésszeges, különös tekintettel az építési szerződésszegesekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai Károlyné Horváth, Klára (1973) A házastársi vagyonközösség szabályainak alkalmazása a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tarnai, László (1973) A kellékszavatosság néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kása, Gyula (1973) Társulási formák az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vass, Ádám (1973) A tartási (életjáradéki) szerződések megszűnése a magyar és jugoszláv joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi, Péter (1973) Tartási és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Katalin (1973) A kötbér jelentősége és hatékonysága a szocialista gazdálkodó szerveknél az új mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás, Sára (1973) Az elbirtoklás jogintézménye hatályos jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 06:54:58 CEST.