Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1971

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | H | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z
Number of items: 39.

A

Acél Csabáné Kora, Dr. Katalin (1971) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adorján, Lívia (1971) A lakásbérleti jogviszony megszűnése. Jogcím nélküli lakáshasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bartók, Ágnes (1971) A polgári eljárásjog egyszerűsítésének és gyorsításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Erzsébet (1971) Tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei az elsőfokú eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Julianna (1971) A polgári nemperes eljárás néhány elméleti kérdése, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra; s az esetleges egyszerűsítési lehetőségek néhány kérdése a polgári nemperes eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boholy, András (1971) Bizonyítás kérdése a polgári eljárás fellebbezési szakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, József (1971) A házastársi vagyonközösség intézményének fogalma, létrejötte és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsonyik, Ágota (1971) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Izabella (1971) A válás társadalmi okai és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeter, Sándor (1971) A Pp. fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, István (1971) A biztosítási szerződés keletkezésének módja, hatálya és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Feltér, László (1971) A közúti balesetekkel kapcsolatos gépjármű felelősségbiztosítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ferenc (1971) A gazdasági jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Koppányné Balogh, Valéria (1971) A polgári és büntető eljárás során hozott határozatok viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1971) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a közhasználatú autóközlekedés árufuvarozói felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamarás, Kálmán (1971) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lánczi, Ferenc (1971) A mögöttes felelősség esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mlinacsek, Gábor (1971) A visszatartási jog intézménye történeti és jogösszehasonlító alapon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, József (1971) A KGST államok közötti külkereskedelmi szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1971) A közös tulajdon megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1971) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Éva (1971) A tárgyalás és a tárgyalás előkészítése a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nóvé, Gyöngyi (1971) Szerződésen kívül okozott károkért való felelősség jogalapi kérdései a felelősségbiztosítások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz, Sándor (1971) A tanácsvezető bíró jogköre a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Politzer Tamásné Kertész, Klára (1971) Az örökbefogadás hatályos jogunk szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pándy, Magdolna (1971) Hatásköri problémák a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sahn, Imre (1971) A válás társadalmi okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1971) Tanácsvezető jogköre és a pervezetés a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, Zsuzsanna (1971) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendi Horváth Józsefné Kiss, Ida (1971) A személyiség polgári jogi védelmének problémái (különös tekintettel a rendhagyó orvosi tevékenység körére, a szerv- és szövetátültetések jogára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takó, Kálmán (1971) A tulajdon védelme különös tekintettel a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari Jánosné Both, Mária (1971) A tartási-életjáradéki szerződéssel kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai, Józsefné (1971) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasúti fuvarozónak az árukárokért fennálló felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1971) Veszélyes üzemek találkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1971) Az igazság érvényesülése a polgári és büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Klára (1971) Polgári eljárásunk hatásköri kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Lászlóné (1971) A rendelkezési és tárgyalási alapelv érvényesülése a szocialista polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsunyi, Franciska (1971) A Ptk. 340. paragrafus (1) és 345. paragrafus (3) alkalmazása a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Tibor (1971) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 07:37:58 CEST.