Item where department "Magyar Irodalom Tanszék" and date of item 2007

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 74.

A

Apró, Dóra (2007) Márai Sándor: Zendülők című regényének magyar és francia fogadtatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Gerda (2007) A kálvinista Ady. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Batka, Ágnes (2007) Az individuum kibontakozása Füst Milán Ez mind én voltam egykor című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Szabolcs (2007) A József Attila - kultusz forrásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Zoltán (2007) A lantot letevő közösségi dalköltő - Arany János lírájának átformálódása az 1850-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borza, Ildikó (2007) A boldogul - élés mestersége -Avagy a biedermeier divatja-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Rita (2007) A Literatura Respublika 1825-1827 között Bajza József és Toldy Ferenc levelezése alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz, Éva (2007) A magyar nyelvű reneszánsz és barokk drámák poétikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Attila (2007) József Attila makói diákévei és földeáki kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Szilvia Zsuzsanna (2007) Szatymaz az irodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Andor (2007) Az erotika nyelve Balassi és Csokonai költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Zsuzsa (2007) Így köllött lönnie, mer így vélekszem. Paraszti önéletírók Orosházán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csordás, Krisztina Eszter (2007) Szabó Magda két regényének elemzése (Régimódi történet és Ókút). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Szimonetta (2007) Baka István ambivalens lírájának egyik lételeme: A nő - férfi kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deli, Judit (2007) A magyar dráma és közjáték a 16-18. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Katalin (2007) A nevelődési regény hagyományai Ottlik Géza és Szabó Magda regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimákné Zsoldi, Katalin (2007) Csukás István ifjúsági regényei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávidházi, Zsolt (2007) Reformkori divatlapok művelődéstörténeti vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Estók, Júlia (2007) Juhász Gyula irodalomszervező tevékenysége Nagyváradon. Különös tekintettel A Holnap alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eördögh, Sára (2007) Vizuális narráció Ottlik Géza: Hajnali háztetők című kisregényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Judit Zsuzsanna (2007) „Gondoljunk Kumria rác apácára!": Mészöly pannon prózáinak hatása Darvasi László A könnymutatványosok legendája című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fricska, Marianna (2007) Anglia George Orwell 1984 című regénye alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gaborják, Ádám (2007) „az ilyen dalokat egyik elkezdi, és ahány danolja, mind bővíti ujakkal" - Médiumok, paratextusok, Népdalok és Mondák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gabányi, Edina Anna (2007) Szárszó 1943. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gugolya, Beáta (2007) A természet szerepe Nemes Nagy Ágnes esszéiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Judit (2007) A mese: Nem mese. Lázár Ervin. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Habók, Anita (2007) Magyar nyelvű protestáns iskoladrámák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Andrea (2007) A gyermeki lélek megjelenítése Móricz Zsigmond műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Nóra (2007) A dzsentri és a Don Quijote típus bemutatása Mikszáth két regénye alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Nóra (2007) A dzsentri és a Don Quijote típus bemutatása Mikszáth két regénye alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Honfi, Éva (2007) Madách Imre: A Csak tréfa és a Tragédia poétikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Eszter (2007) A kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium XVII. századi könyveinek betűrendes katalógusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Kinga (2007) Petőfi epigon? Tóth Kálmán költészetéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Kitti (2007) A féltékenység indulata, mint komikus és tragikus mozgatóerő Shakespeare drámáiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Valéria (2007) Móricz Zsigmond paraszttársadalmat ábrázoló novellái a Nyugatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jenei, Tímea (2007) Egyén és hatalom viszonya Sütő András drámatetralógiájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Tímea (2007) Egyén és hatalom viszonya Sütő András drámatetralógiájában : szakdolgozat pedagógiai melléklettel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kerek, Marianna (2007) Nemes Nagy Ágnes gyermek- és felnőtt költészetének Összegyűjtött remekei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Veres, Anita (2007) Kosztolányi Dezső és a PEN Klub. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Márta (2007) Shakespeare nőalakjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Adél (2007) Növény- és állatmotívumok Arany és Petőfi líraköltészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krumesz, Judit (2007) József Attila költészetének kiteljesedése betegségében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Eszter Éva (2007) „S téged kereslek Istenem...” - Az istenkeresés motívuma néhány XX. századi magyar protestáns költő életművében -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárainé Simon, Judit (2007) Az önéletíró Móra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lendvai, Beatrix (2007) A Németh László-regények nőalakjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leskó, Márta (2007) Csehov pszichológiája és novelláinak lélektani hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ludány, Ivett (2007) Mítosz és valóság. Csokonai A Csókok című pásztorregényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Melinda (2007) A halhatatlan Figaro. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Majnár, Ágnes Györgyi (2007) Mikszáth Kálmán a tisztelt Házban (1882-1890). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mengyán, Zita (2007) Magyarságtudat a korai reformkor néhány közismert versében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Németh, Anita (2007) A Boldogasszony és a Szépasszony szerepe Móricz Zsigmond regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ágnes Beáta (2007) A groteszk megjelenése Victor Hugo drámáiban (Tanári melléklettel). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz, Veronika Andrea (2007) Egy tanulságos balsiker: A telivér története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pallagi, Beáta (2007) Elégikus magatartásmód a magyar preromantika korában: Berzsenyi Dániel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi, Anikó (2007) A megváltás keresése. Pilinszky János: Hármasoltár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Andrea (2007) „Mese, nem pont gyerekeknek szánva" - A Névtelen vár és a Különös házasság motívumainak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gyöngyi (2007) Társadalomábrázolás Thackeray Hiúság vására című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Nikoletta (2007) József Attila életének hiányérzetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Propszt, Mónika (2007) Szöveg és kép viszonyai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Répási, Noémi (2007) „Bethlen Gábor nyomában” Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának feldolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Simon, Szilvia (2007) Romantikus jegyek Stendhal regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simó, Katalin (2007) Az illusztrálás mint alkotási folyamat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sitkei, Katalin (2007) A Bánk bán téma drámai és zenés színpadon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Adrienn (2007) Írónők és írófeleségek a 19.századi magyar és francia irodalomban, különös tekintettel Szendrev Júlia és George Sand alakjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (2007) A polihisztor Egressv Gábor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katalin Irma (2007) Sinka István költészete 1920-1950. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Melinda Mária (2007) A szerelem ábrázolása Goethe drámáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Krisztina (2007) Halálvízió Babits Mihály költészetének utolsó szakaszában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Mariann (2007) George Sand fogadtatása a magyar szellemi életben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torgyik, Regina (2007) Különös regényalkotási mód; Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Borbála (2007) A Bánk- téma első magyar szépirodalmi feldolgozása. Valkai András históriás éneke. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Ildikó Erzsébet (2007) Németh László: Szerettem az igazságot... Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Csilla (2007) A népmese és műmese hasonlóságai és különbségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zenke, Adrienn (2007) A végzet költője. Ady Endre háborúellenes költészete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 08:49:10 CEST.