Item where department "Magyar Irodalom Tanszék" and date of item 2002

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | K | M | O | P | R | S | T | V | Á
Number of items: 69.

A

Apátiné Meretei, Judit (2002) Egy színházi kezdeményezés az irodalomtanítás szolgálatában Színház az ifjúságért - Iskolaszínházi Társulat Dunaújvárosban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsó, Ilona (2002) A levélírás szabályainak megjelenése a Törökországi levelekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Orsolya (2002) Kodolányi János ormánsági novellái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Anett (2002) A közelség nosztalgiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Júlia (2002) Madách Tragédiája nem az emberiség, hanem Az ember tragédiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt, Bernadett (2002) Fáy András pedagógiai elveinek előfordulása szépirodalmi munkájában, A Bélteky házban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Hajnalka (2002) Katolikus prédikátorok a boszorkányság kérdéséről, a XVIII. századi Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bumbera, Katalin (2002) Beckett és Ionesco hatásai Edward Albee egyfelvonásos darabjaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Anita (2002) Egressy Gábor és a reformkori színház. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csalárné Tóth , Erzsébet (2002) A francia kultúra recepciója a Nyugat indulásakor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, Szilvia (2002) "És mindig is éjjel lesz már" Balázs Béla "misztériuma". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáky, Viktória (2002) Bertolt Brecht és a nó-színház. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóné Gábor, Mariann Zsuzsanna (2002) "...hullnak szét a lapok..." A családregény átalakulása Závada Pál Jadviga párnája című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csősz, Beáta (2002) Pilátus (h)arcai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czagányné Pásztor, Anikó (2002) A beavatás mint archetípus Kosztolányi Dezső A kulcs című novellájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dakó, Eszter (2002) "Ez a logikájából kiforgatott világrend!" Négy novella a magyar tudományos fantasztikum kezdeteiből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Krisztina (2002) Vörösmarty Szép Ilonkájának százhetven éve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Réka (2002) Don Juan és szerelmei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábos, Nóra (2002) "Tömörkény regrutái" - a világháborús novellák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Grieger, Andrea (2002) Költői számvetések a halál tükrében - A létértelem- és érték, az életszentség vallomásai Kosztolányi kései költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grieger, Denisza (2002) "A szűz magasban fénye megremeg!" - Az istentisztelet emelkedett hangján megcsendülő szerelmes érzelem Juhász Gyula költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Ildikó (2002) Gozsdu Elek és Weisz Anna levelei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györffi, Réka (2002) A magány motívuma Pilinszky János költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hegedűs, Anna (2002) Barokk vonatkozások és az arisztotelészi messzelátó Umberto Eco Tegnap szigete című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hideg, János László (2002) Ottlik Géza Iskola a határon című regényének elemzése és a benne rejlő erkölcsi normák nevelő ereje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszti, Ágnes (2002) Mikszáth történelmi idilljei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kajári, Magdolna (2002) Victor Hugo szerepe a francia - magyar dráma változásaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karvai, Orsolya (2002) Lovik Károly: Egy elkésett lovag - regényes följegyzések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kassai, Kinga (2002) Wathay Ferenc Énekes könyve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katyi, Adrienn (2002) A Német Színház Szekszárd / Deutsche Bühne Ungarn (DBU) története a sajtó tükrében : a kezdetektől 2000-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kazóné Kardos, Melinda (2002) Mikszáth Kálmán Habsburg-képe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Hedvig (2002) „Legszentebb vallás a haza s emberiség” : gondolatok Vörösmarty Mihály hazafias lírájáról napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kohári, Katalin (2002) Mikszáth Kálmán A jó palócok című kötete és annak szerkezetének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korhecz, Ágnes (2002) Szabadka a századforduló idején - Somlyó Zoltán publikálása a Bácskai Hírlapnál (1911-ben). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, Katalin (2002) Lakatos Menyhért, „a cigányság élő lexikona”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalcsik, Ágnes (2002) A Száz év magány mítoszrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Eszter (2002) Reformkori magyar utazók. Gondolatok az utazásról és az útirajz műfajáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor, Ivett (2002) Cholnoky Viktor mesélőváltozatai a Trivulzio-, a Famaguszta- és a Néhusztán meséiből novellaciklusok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kármán, Ágota (2002) A tűz, a vér és a föld motívuma Tamási Áron korai novelláiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köbölkuti, Ágnes (2002) Vörösmarty humora. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Major, Edina (2002) "Talán nincs is boldog ember a világon" Krúdy Gyula N. N. című "regénykéjének" értelmezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Ágnes (2002) „Ha a hazából elhozott port leverték is saruikról, szíveiket nem adták zálogba. ” : az 1850-es évek Jókai-regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Szilvia (2002) Pap Károly novellái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márföldi, Tünde (2002) Emily Bronte Üvöltő szelek című regényének elemzése, különös tekintettel a narrációra és a motívumokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orcsik, Roland (2002) Átváltozások - Domonkos István műveinek gyermekképéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Patyi, Ilona (2002) Justh Zsigmond és a Párizsi Napló. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Reisz, Anita (2002) Antonio Bonfini Mátyás király udvarában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réz, Judit (2002) Celio Calcagnini Beatrix királyné halálára írt emlékbeszéde. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Simonits, Edina (2002) A halál motívuma Tömörkény novelláiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spingár, Anita (2002) A szereplői rendszer eszme központú vizsgálata F. M. Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stipkovits, Anita (2002) Gárdonyi Géza faluszemlélete a népiesség jegyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surján, Paula (2002) Ein Versuch den zwei Fürstengestalten des Nibelungenliedes : anhand der mittelalterlichen Fürstenspiegel-eine neue Interpretation zu geben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Orsolya (2002) A Szentivánéji Álom színpadi értelmezésének változásai a XVI. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerető, Anna (2002) Unokáink csak látni fogják? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Andrea (2002) Kosztolányi Dezső Édes Annája A "példás cseléd" legendája az "action gratuite" kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Andrea (2002) Kosztolányi Dezső Édes Annája A "példás cseléd" legendája az "action gratuite" kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Melinda (2002) Ivan Karamazov alakja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilcz, Eszter (2002) Németh László: Bűn című regénye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szkaliczki , Adél (2002) Bábjáték és irodalom - A hazai bábművészet és az irodalom kapcsolata a huszadik század elején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szuperák, Attila (2002) A fantasy-irodalom magyarországi története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Zsuzsanna Tímea (2002) Tragikus sorsok Örkény István drámáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági , Krisztina (2002) A XVI. század magyar nyelvű zsoltárparafrázisok Szegedi Gergely és Sztárai Mihály átdolgozásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tamás, Dóra (2002) Vörösmarty Mihály képzeletalkata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Telgarecz, Annamária (2002) Nemzettudatok a felvilágosodás kori Magyarországon és megjelenésük Báróczi Sándornak A védelmeztetett magyar nyelv című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Anikó (2002) Victor Hugo drámák Verdi operaszínpadán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vass, Ildikó (2002) Kulturális és művészeti érdeklődés a magyar divatlapokban az 1830-as években (Regélő-Honművész, Rajzolatok). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vári , Anikó Katalin (2002) Bethlen Kata arca(i). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács-Sánta, Edit (2002) Fáy András: A Bélteky-ház című regényének elbeszélői módszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árvainé Bécsi, Annamária (2002) Kölcsey Ferenc korai költészete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 08:09:56 CEST.