Item where department "Magyar Irodalom Tanszék" and date of item 2000

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items: 66.

A

Almási, Kármen (2000) Petőfi megítélése, aktualitása és hatása a hatvanas évek közepétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balogh, Tamás (2000) "a gondolat a legjobb léghajó" Karinthy Frigyes gulliveriádáinak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczó, Edina (2000) Motívumok Dsida Jenő költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogár, Anikó (2000) Mágikus realista vonások Háy János Dzsigerdilen és Gion Nándor Latroknak is játszott című regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Sándor (2000) „... »árny(-)ék« rajtunk és bennünk” - a mesehagyomány szerepe Csáth Géza prózájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Ágnes (2000) Sorstragédiák variációi Németh László drámáiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, József (2000) Sebők Zsigmond szegedi évei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csapi, Attila (2000) „Kézbe Tudós forogat..." : (Egy alternatív versszemlélet lehetőségei a felvilágosodás-kori irodalomban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csigi, Erzsébet (2000) Az Uránia és Kármán József. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, György Péter (2000) "Érzékenység" a Nyugat lírájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dvorszki, Katalin (2000) Érzésvilág és intellektualizmus Szabó Lőrinc a huszonhatodik év című szonettciklusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egri, Márta (2000) „Egy eszményi regény” : Emily Bronte: Üvöltő szelek című regényének narratológiai és poétikai megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Ágnes (2000) Az "ugar" motívum és a magyarság kérdéskörének megjelenési formái Ady Endre költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Edit (2000) Ady és Isten - Ady hitének és Istenkeresésének néhány jellegzetessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Katalin (2000) "Ez a regény csupa költemény, képzelt szereplőkkel" - Gondolatok Babits Mihály Halálfiai című regényéhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fórizs, Gergely (2000) A méh románca - Arany János virágfájdalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fügedi, László (2000) Gondolatok Hamvas Béla Karnevál című regényéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gyöngyi, Alexandra (2000) A nyelvszemlélet változatai a XVIII. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú, Beáta (2000) "A halhatatlanság örök ítélkezés." : Milan Kundera Halhatatlanság című regényének értelmezési kísérletéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki, Gábor (2000) Szenteleky Kornél epikus munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hornok, András (2000) A Toldi szerelmének műfaji problematikája (különös tekintettel az eposzra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Joó, Anna (2000) Az író, az újságíró és a kísértetek (Cholnoky Viktor a tudományos újságíró és a kísértetlátó író). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosa, Bernadett (2000) 'Zsigerdilen - Háy János: Dzsigerdilen - A szív gyönyörűsége című regényének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás, Irén (2000) Életszemlélet, életfilozófia Márai Sándor: Füves könyv és A gyertyák csonkig égnek című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jóri, Anna (2000) Tartalmi és formai jellegzetességek Kassák Lajos 1915 és 1923 közötti lírájában. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

K

Kardos, Csilla (2000) Egy elfelejtett novellista: Tóth Wanda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Andrea (2000) Mert minden madár úgy énekel... Sütő András: Advent a Hargitán, Sütő András: Balkáni gerle. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Krisztina (2000) Egy elfeledett író portréja - Vértesi Arnold. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király , Annamária (2000) "Halál: te vagy az örök élet." - Az őrület és az öngyilkosság megjelenése Juhász Gyula költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Anita (2000) Az olvasóvá nevelés és az olvasottság problémái a 14 éves diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kismányoky Zs., Réka (2000) Tótfalusi Mentsége mint apológia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Emőke (2000) „Tér és idő keresztjén" - Küzdelem a jelenlét visszaállításáért Pilinszky János színház-felfogásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Lilla (2000) " Az ember valami nagy" - Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című utópiájának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Konrád, Mariann (2000) Huszadik századi feudalizmus kontra nők : asszonysorsok Németh László regényeiben és Federico García Lorca drámáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dénesné (2000) „Serkenny fel vén Brúgóm! S mond el a világnak..." - Verseghy Ferenc Rikóti Mátyás című művének műfaji kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Erika (2000) Sinka István: Fekete Bojtár vallomásai című művének több szempontú elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (2000) Mese-ember egy mese-Isten oldalán Lírai személyiség portré Pilinszky Jánosról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuhinkó, Katalin (2000) Családtörténet a múlt mérlegén - Szabó Magda: Régimódi történet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kávai, Boglárka (2000) Az üvegszemen is túl... - Cholnoky Viktorról és írásairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lakatos, Margit (2000) Orpheusz, a dalnok : az Orpheusz mítosz vándorútja az ókortól a XX. századig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lászlóné Varga, Zsuzsanna (2000) „Dallama már fülemben motoz, Szavait keresem még" - Radnóti Miklós eclogái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Márta (2000) „Mesévé csinálnak maholnap engem is..." - Arany János: Toldi és Toldi estéje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Marton, Zsófia (2000) Temesi Ferenc Por című regényének értelmezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Milus, Bernadett (2000) Az 1920-as évek avantgardista törekvéseinek fogadtatása a Magyar Írás folyóiratban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Anett (2000) Az istenkép megjelenése Berzsenyi Dániel költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Nikoletta (2000) Verseghy Ferenc Rikóti Mátyás című vígeposzának szereplői az életrajzi hátterek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Adél (2000) Koldus és királyfi : Gulácsy Lajos ellentétes szerepeinek bemutatása írásművein keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp, Éva (2000) A Gilgames és az Istár pokoljárása című művek jelentősége Weöres Sándor életművében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Judit (2000) Kodolányi János ormánsági művei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pápis, Csilla (2000) „Valahol, valahogy, valami nagy igazságtalanság történt…” Átfogó elemzés Lengyel József Igéző című novellaciklusáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pázmándi, Melinda (2000) Az ironikus látásmód Kosztolányi Dezső prózájában néhány választott mű alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rezessy, Dorottya Noémi (2000) Aranyos humor : elemzések Arany humoráról és Bolond Istók című művéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Roczkov, Péter (2000) „Istent látjuk, mint saját szemünket.”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Hajnalka (2000) A mese a századforduló magyar irodalmában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schäffer, Ildikó (2000) Nőalakok Németh László három regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csilla (2000) Ellobbant életek, Sors és Titok : az emberi kapcsolatok összetettsége Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek, az Eszter hagyatéka és a Füveskönyv című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zita (2000) Ady és Léda. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirovicza, Krisztina (2000) Francois Mauriac magyarországi recepciója (1920-70.). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szvetnyik, Melinda (2000) Kassa a huszadik századi magyar irodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tóth, Ildikó Éva (2000) Három Budapest-regény 1901-ből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2000) Öt novella a magyar tudományos-fantasztikus irodalom kezdeteinek idejéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyesi, Krisztina (2000) „Irni kell. És persze olvasni.” : Vámos Miklós novelláiról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tündik, Andrea (2000) Szecessziós vonások Kaffka Margit - Mária évei című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Venter, Erika (2000) Mikszáth Szent Péter esernyőjének mentalitástörténeti vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vízhányóné Eszes, Emma (2000) Nyelvi-poétikai magatartások az 1920-as, 30-as, 50-es évek magyar irodalmában. Németh László Irgalom című regényének és az író poétikai szemléletformáinak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weltin, Gyöngyvér (2000) A groteszk jelenléte Kosztolányi Dezső prózájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 07:53:13 CEST.