Item where department "Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1989

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | É
Number of items: 54.

A

Aradi, Antal (1989) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bajnóczi, László (1989) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baksa, Erika (1989) A toxikománia mint kriminológiai jelenség - és elterjedése a szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, András (1989) A fiatalkorú bűnözés egy speciális nevelőotthon tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beregszászi, Gyöngyi (1989) A kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsuházy, József (1989) A korrupció és a korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dobi, László (1989) Vesztegetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Druga, Magdolna (1989) A vagyoni jellegű szankciók szabályozásának alakulása a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi, József (1989) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gyuris, Judit (1989) Az alkoholisták kényszergyógyítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Zoltánné (1989) Kóros elmeállapotú bűnelkövetők jogi helyzete az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Attila (1989) A halálbüntetésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Harbula, Ágnes (1989) Az erőszakos, garázda jellegű, valamint a vagyon elleni bűncselekmények alakulása Szabolcs-Szatmár megyében (1981-1985). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1989) Tanúkihallgatás, tanúvallomás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenei, Pálma (1989) Az ifjúság elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmárné Papp, Klára (1989) A fiatalkorúak bűnözése, különös tekintettel a kábítószerrel összefüggésben elkövetett bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katkó, Tibor (1989) A fiatalkorú bűnözés megelőzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Anikó (1989) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Tibor (1989) A fiatalkori bünözés helyzete a fővárosban és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése állami eszközökkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1989) Az alkoholizmus mibenléte - A női alkoholizmus egyes kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1989) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Sándor (1989) A büntető eljárásjog alapelveinek rendszerezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lászlóné Varga, Edit (1989) Cigánybűnözés Magyarországon, különös tekintettel Kiskunhalas városra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mandur, Ferenc (1989) A betöréses lopások elkövetésének és felderítésének főbb jellemzői a 80-as évtizedben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matusek, Rudolf (1989) A szándékosság elméleti és gyakorlati problémái az élet elleni bűncselekmények körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, István (1989) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Adrienn (1989) Közlekedési bűncselekmények előfordulása, vizsgálata Békés megyei adatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyöngyi (1989) A fiatalkorú bűnözés egyes újabb vonásai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1989) A cigányság bűnözésének aktuális kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, József (1989) A sértett a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orovecz, Eleonóra (1989) Testi sértés a magyar büntetőjogi szabályozásban, különös tekintettel az életveszélyt okozó testi sértésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palkovics, Orsolya (1989) A magyar büntetésvégrehajtás történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Lajos (1989) A rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pastrovics, Aladár (1989) A testi sértés - Az életveszélyt okozó testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik, Ilona (1989) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rozmis, Zsuzsanna (1989) A cigánybűnözés és a cigány bűnelkövetők kriminológiai jellemzői Szolnok megyében, különös tekintettel a fiatalkorúakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sastyin Béláné Ábrahám, Ilona (1989) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schaffer, Mária (1989) Halálbüntetés!?? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Kiss, Mária (1989) Büntetésvégrehajtási kriminológia - A szabadságvesztés büntetés végrehajtása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szamosi, Ida (1989) A spanyol büntetőjog szankciórendszere, különös tekintettel a szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szondi, Béla (1989) A Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet család- és utógondozó, illetve pártfogói tevékenysége, mint a speciális prevenció egyik formája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Gyula (1989) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, András (1989) A vám- és devizajogsértő cselekmények elleni hazai és nemzetközi küzdelem kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tenyeri, Tamás (1989) Szakértő a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tomasovszky, Csilla (1989) A nyereségvágyból illetve más aljas indokból elkövetett emberölés szabályozása (A Csemegi-kódextől napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torda, Edit (1989) Narkománia és bűnözés - A hazai helyzet áttekintése, főként szegedi adatokra támaszkodva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (1989) A büntetőeljárás rendszereinek és alapelveinek történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1989) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1989) Bűnösség a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Edit (1989) A szándékosság néhány elméleti problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zoltán (1989) A kábítószerellenes küzdelem kriminológiájának nemzetközi és hazai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Klára (1989) Az emberölés kriminológiai problémái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vétek, Szabolcs (1989) A bírói gyakorlat és az elmélet eltérései - Elhatárolási problémák a különös rész köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Égerer, László (1989) Az izgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 28. 18:43:34 CET.