Item where specialization "történelem" and date of item 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 120.

A

Aigner Jenő (2015) Magyar Balázs, mint Erdély vajdája (1472-1475). Adalékok egy XV. századi magyar hadvezér pályafutásához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsa Péter Attila (2015) Keresztény térítés Kelet-Európa nomád népei között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baricz Norbert Attila (2015) Brazília külpolitikája a Vargas-korszakban (1930-1945). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi Dániel (2015) Jugoszláv-magyar kapcsolatok az 1956-os forradalomtól a kádári konszolidációig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Attila (2015) A hun fegyverek sikereinek nyomában - Hun fegyverzet és harcmodor az írott és régészeti források tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bergendi Ferenc Norbert (2015) Gróf Teleki Pál külpolitikája második miniszterelnöksége idején. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bitó Éva Dóra (2015) A család és a gyermekek helyzete az ókori görög-római világban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánóczki László (2015) Az Amerikai Egyesült Államok hadseregének megszervezése a függetlenségi háború idején. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóna Veronika (2015) Az 1861. évi országgyűlés nemzetiségi kérdései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröc Renáta (2015) Dinasztikus házassági kapcsolatok a Magyar Királyság és Európa más régiói között a 10. századtól a 13. század elejéig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csibi Veronika (2015) Néhány Kr. u. 6. századi csat és fibula ötvöstechnikai vizsgálata a szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós Géza (2015) K. Schriffert József politikai pályája és az 1905-ös országgyűlési választás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka Péter (2015) Bagdad ostroma (1258). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deák Judit (2015) Ifjúság a Harmadik Birodalomban: a Hitlerjugend és a Bund Deutscher Mädel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Noémi (2015) A nádori közgyűlés működésének bemutatása az 1360-as év alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás Ádám Adrián (2015) Az avignoni pápák békeközvetítései a száz éves háborúban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Benjámin (2015) „Elcsalt választás” - Az 1947-es országgyűlési választások Gyomán és Endrődön. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa Ádám Attila (2015) Magyarország és az NDK kapcsolata 1988-1989-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Elek Orsolya Katalin (2015) Lincoln elleni merénylet. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszes Áron (2015) „Amint így bemutatták az áldozatot, a fej elvigyorodott. Vigyorgott!” - A mongol hitvilág A mongolok titkos története című forrás tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fehér Anett (2015) IV. Iván novgorodi rémuralma. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Gergely Pál (2015) Magyarellenes atrocitások 1918-1919-ben a Miniszteri Fegyverszüneti Bizottság iratanyaga alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ákos (2015) A brazil császárság 1853-1871 között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Folberth-Gilicze Anita (2015) A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium rövid története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Olinda (2015) A nők közéleti szerepvállalásának lehetőségei és korlátai 1920-1922 között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gorcsa Oszkár (2015) A „Potiorek-offenzívák". BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gregorits Máté (2015) Magyar és szovjet kézifegyverek - Összehasonlító elemzés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gudmann József Rafael (2015) A paviai csata had- és diplomáciatörténeti háttere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Péter András (2015) Hun és hun kori íjászat a Kárpát-medencében a Kr. u-i 5. században. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyifkó Annamária Zita (2015) Visegrád a középkorban, különös tekintettel a XIV-XV. századra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyömbér Dóra (2015) Konfliktusok és kapcsolatok a Római és a Szászánida Birodalmak között II. Shapur uralkodásáig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu Árpád (2015) A müncheni olimpián történt terrortámadás és megjelenése a magyar sajtóban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanga Máté (2015) Magyar hadjáratok 836/838-907 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hirling Beáta (2015) Adatok Orosháza ÉNy-i határának régészeti topográfiájához (Rákóczitelep, Szentetornya, Újosztás). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tamás (2015) A Kelet népe vita Széchenyi István fellépése a Kossuth Lajos szerkesztésében megjelenő Pesti Hírlap ellen és a támadás visszhangja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hévizi Bianka (2015) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek létrejötte és átalakulása Békésszentandráson 1949 és 1965 között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilia Dóra (2015) Asóka és a buddhizmus. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

István Attila (2015) Perczel Mór bácskai hadjárata. (1849. március 22. - április 19.). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsó Norbert (2015) A magyar huszár fegyvernem a II. világháborúban. A lovasdandár és az 1. lovashadosztály hadműveletei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Jászberényi Mónika (2015) Nagyszénás Sváb-dűlő, Szennyvíztisztító régészeti lelőhely késő szarmata teleprészletének feldolgozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kakuszi Tamás (2015) Az iskolai szegregáció kialakulásának és felszámolásának folyamata az Amerikai Egyesült Államokban 1849 és 1957 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Roland (2015) Impériumváltás Magyarországon 1918-1920. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Dávid (2015) Magyarország Zsigmond-kori szőlészete és borászata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Máté (2015) Skandináv-magyar kapcsolatok és történelmi párhuzamok a 9-11. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Szilvia (2015) Széchenyi István 1848-as vívódása: út a forradalomtól az összeomlásig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Knyihár János (2015) A brit palesztinai mandátum első évei (1917-1923). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kohári Annamária (2015) Augustus és védőszentjei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koniorczyk Zita (2015) Széchy Mária és a murányi kaland. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korda Enikő (2015) Mindszenty József katolikus egyházfői tevékenysége 1945-1948 között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos Márk (2015) A Jubileum- és Fáklya hadműveletek összehasonlító elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Bence (2015) Az 1938-as budapesti eucharisztikus világkongresszus és szegedi vonatkozásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Kristóf (2015) Női szerepek az amerikai polgárháborúban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kujundzic Szonja (2015) Japán fejlődése a második világháború után. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kusnyér Endre Zoltán (2015) A Vértes hegység várainak középkori birtoklástörténete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár József (2015) Transzjordánia külpolitikája I. Abdalláh uralkodása alatt 1921-1951. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lengyel Ádám (2015) Rommel pajzsa - Az Ariete páncéloshadosztály védelmi harcai az észak-afrikai hadjáratban (1941−1942). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Tamás András (2015) Mongol hódítások a Közel-Keleten és Kelet-Európában a 13. század közepéig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lócskai Richárd (2015) Rettegett volt-e IV. Iván? BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lődi Ferenc (2015) A napóleoni háborúk tüzérsége. Hadszervezet, létszámviszonyok és harcászati alkalmazás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mathesz András (2015) A mezőgazdaság egyes változásai a késő középkori Angliában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer Péter (2015) A müncheni egyezméy és a magyar sajtó. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezey Csaba Bence (2015) A felkelő nap a dzsungelben. Esőerdei harcok Burmában 1941-45. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár György (2015) Osztrák-magyar hadiflotta a Dunán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Karola (2015) Adatok az Árpád-kori kutak vizsgálatához. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Vilmos (2015) A Tanácsköztársaság szolnoki eseményei és hatásuk Szolnok város történetére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Bernadett (2015) A közforgalmi repülés története Magyarországon. Az első világháborút követő évektől az 1970-es évek közepéig. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Réka (2015) Az ókori római étkezési kultúra: A kenyér. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Johanna Hajnalka (2015) IV. Iván és I. Péter uralkodói portréja. Összehasonlító történeti elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Fanni (2015) A Nagyrév-kultúra korai időszakának temetkezési szokásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ferenc (2015) Haynau megtorlása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gyöngyi (2015) Társadalmi struktúra és mindennapi élet az egyiptomi Újbirodalom korában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Zámbó Csongor (2015) Ukrán-orosz konfliktus 1654-től 1667-ig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Alexandra Roberta (2015) Caesar utolsó hadjárata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyul Gábor Alex (2015) Bethlen Gábor Habsburg-ellenes hadjáratai, különös tekintettel azok diplomáciai hátterére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh Irma (2015) Adatok az Árpád-kori településszerkezet vizsgálatához. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Tibor (2015) Küzdelem a sportjátékokon és a harctéren. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Osváth Zsófia (2015) Antik kultúrák (etruszk, görög) hatásai a magyarországi kelták leletanyagában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paluch Tibor (2015) Egy elfeledett város a Selyemút mentén - az afganisztáni Mes Aynak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Barnabás (2015) A feldunai hadtest története 1848. nov. 1-1849. febr. 10. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Sára (2015) Andrássy Katinka - "Híd" az Andrássyak és Károlyi Mihály között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Parczen Anna (2015) A Ludasi-tó környékének középkori és kora újkori régészeti topográfiája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pej Tamás (2015) Magyarabok kutatástörténete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrás Patrik László (2015) Temesvár 1552. évi ostroma és Losonczy István. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Piri Réka (2015) Győzelmi emlékművek az ókori Rómában a kezdetektől a birodalom bukásáig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkó Máté (2015) Hamvas Endre csanádi püspök életrajza 1956-ig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Páncsics Petra (2015) Régészeti adatok Baja késő középkori történetéhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Csaba (2015) Kun-magyar együttélés a középkori Magyar Királyságban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Szabolcs György (2015) Japán amerikai megszállása 1945-1952. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pölös Szabolcs (2015) Az 1529-es török hadjárat és Bécs ostroma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rédecsi Mónika Gabriella (2015) Írás és műveltség a görög-római kori Egyiptomban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schlesinger László (2015) A boszorkányüldözések és boszorkányperek a kora újkorban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somoskövi Noémi (2015) Kádár János élete és megítélése 1956 előtt és után. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Svábenszki Pál (2015) A Becseiek (Egy XIV. századi nemesi család karriertörténete). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Eszter (2015) Klebelsberg Kuno munkássága. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Levente Gábor (2015) Francia-japán katonai kapcsolatok a Meidzsi-restaurációtól az első világháborúig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Sándor (2015) "Messze távol a hazától..." - A második világháború a kunszentmártoni katonák emlékeiben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei Tamás (2015) A szenátori rend hatalmi változásai a köztársaság válsága és a principatus kialakulása idején. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Kitti Gabriella (2015) Gróf Mikó Imre életpályája és politikája a márciusi forradalomtól az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlésig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlovák Dávid (2015) Az 1956-os Forradalom Dél-Bács-Kiskun megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombat János (2015) Gondolatok a Képes Krónika bibliai vonatkozásairól. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántai Márk (2015) A magyarországi államosítások az országos folyamatok és egy vállalati iratanyag tükrében, 1947-48. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Száraz-Varga Ágnes (2015) Ízisz istennő kultuszának elterjedése a Római Birodalomban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász Barbara (2015) A Ludasi-tó környékének őskori régészeti topográfiája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi Ádám (2015) A templomosok pere és sorsa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Milán (2015) Egy elfeledett hős: Nyáry Lőrinc. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli Flórián (2015) A délvidéki németek kitelepítése és a szikicsi munkatábor. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takáts Géza (2015) A montgomery-i busz bojkott a korabeli helyi sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari András Mihály (2015) Az 1905-1906-os magyar belpolitikai válság. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi Tamás (2015) 1956 és a megtorlás egy győri tanár és édesapa, Tihanyi Árpád tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tukacs Ágnes Gabriella (2015) A Jászkun Kerület a Német Lovagrend földesúri fennhatósága idején. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Edit (2015) A „Rózsák háborúja” és a „Zavaros időszak” - Dinasztikus harcok az angol és az orosz történelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ernő (2015) Lakitelektől az első szabad választásokig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Péter (2015) Adalékok Szarvas 18. századi történetéhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zoltán (2015) Az 1663-1664-es hadjárat: A török ellenes összefogás főpróbája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vass Gyula (2015) Apponyi Albert kultuszminiszteri munkásságának áttekintése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágási Nóra (2015) Pipere, wellness és fitness az antik nőknél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Walter Dorottya (2015) Kavicsos-csillámos anyaggal soványított kerámia a Sándorfalva-eperjesi késő szarmata település leletanyagában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wirt Letícia (2015) A halál gondolata és ábrázolása a középkorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsiga Zsolt (2015) A kyokushin karate és filozófiája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árva Kata (2015) Görgey és Kossuth kapcsolata a váci kiáltvány tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. december 11. 23:15:25 CET.