Item where specialization "történelem" and date of item 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 87.

Andorka Gábor (2002) A Tolna megyei németség második világháború utáni kitelepítése és előzményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli Viktória (2002) A templomos lovagrend története : a rend története a XII-XIII. században, valamint bukása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Babos László (2002) Az 1939-es lengyel hadjárat (A katonai események története). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Eszter (2002) Fejezetek Katymár község történetéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Amarilla (2002) A Sárrét világa : adalékok a Sárrét néprajzához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Margit (2002) Az inas élete a céhvilágban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekő Ágnes (2002) Tiszakécske '56 tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi Gergely (2002) Fejezetek a 19. századi Írország történetéből: Az Ifjú Írország mozgalom és a Nagy Éhínség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Besze Erzsébet (2002) Európai és magyarországi divattörténet a XVIII. és XIX. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogos Orsolya (2002) Élelmiszerek, gasztronómiai eljárások, étkezési szokások az ókori Egyiptomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buruzs Balázs (2002) A Déli-sark meghódítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Attila (2002) Kromsdorftól Szegedig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Horváth Mihályné (2002) Magyarország nemzetiségei a későfeudalizmus korában 1711-1848. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánné Gaudi Éva (2002) Hunyadi Mátyás és a Klérus kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csabai Hajnalka (2002) Az óegyiptomi Amarna-kor története és kultúrája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Bernadett Renáta (2002) Metszetek a viktoriánus polgárság életmódjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás Anna Tünde (2002) Fejezetek Nemeshany község történetéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dinya Lívia (2002) Erdély művelődéstörténete Bethlen Gábor korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrán Zsuzsanna (2002) Egy XIX. századi papi életút a liberalizmus vonzásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Donkó Ágnes Zsanett (2002) Magyar egyetemjárások a késő középkori és kora újkori Európában-peregrináció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi Anett (2002) Boszorkányság van, volt, lesz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Sándorné (2002) Dombegyház története a kunhalmoktól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Erika (2002) Fráter György országegyesítő törekvése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Függ Zsolt Péter (2002) "...hogy az ő sírja ismét dicsőségben ragyogjon..." : az első keresztes háború egy bizánci hercegnő szemével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gara Attiláné Barta Edit (2002) Kaszaper tündöklése és hanyatlása a középkorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaszner Boglárka (2002) "Mélyen talált szívén beljebb vonult a seb…" : Baja 1956-os története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelley Viktória (2002) A szarajevói merénylet sajtóvisszhangja Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyetvai Orsolya (2002) "Imádkozni és számolni kiki anyanyelvén szeret leginkább." : Lutter Ferdinánd piarista szerzetes élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Attila (2002) A német páncélosok evolúciója a második világháborúban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Ervin (2002) A történelemtanítás nehézségei hallássérült tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai Edit Éva (2002) A zsidóság helyzete Medgyesegyházán a XIX. század végétől a XX. század közepéig : társadalmi-gazdasági beilleszkedésük és közéleti szerepvállalásuk főbb aspektusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Csilla (2002) Baross Gábor vasútpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadi Anita (2002) A törökverő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsekity Réka (2002) A katolikus oktatás intézményei Kaposváron a 19. század végén és napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeli Gergely (2002) Szabadkőművesség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Nóra (2002) Dél-afrikai királyságok a XV-XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Ágnes (2002) A magyarországi szentkorona-eszme fejlődése a XI-XV. században a koronázások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jákli Zsanett (2002) Áttekintés a török-ellenes védelemről a XVI. századi Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosfalvi Veronika (2002) "Egy nemzet nagymamája". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses Szilvia (2002) Büntetésvégrahajtás a 18. századi Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisházi Gábor Zoltán (2002) Téeszesítés Örkényen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ilona (2002) A szovjet felszabadítás és következményei Hajdú-Bihar megyében 1944-1950. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Éva (2002) Hunyadi Mátyás országlása és trónutódlása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komár Tünde (2002) Brit-ír ellentétek a XX. században az IRA tevékenységén keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotmájer Mihály (2002) Szamurájok és lovagok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Mónika (2002) Bertradon de la Brocquiére utazása Magyarországon 1433-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (2002) Erzsébet királyné és a magyarok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kriszt Ágnes (2002) A táplálkozás története és gazdasági háttere a kora Újkori Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri Anikó (2002) A gyulai vár építéstörténete az európai várépítészet fejlődésének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Zsuzsanna (2002) A reneszánsz kertművészet Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágóné Kálmán Klára (2002) A Tisza szabályozása a XIX. századi tervek és munkálatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczó Róbert (2002) I. Mátyás nyugati hadjáratai : a fekete sereg kialakulása és története (1458-1492). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lenzsér Csilla (2002) A nők helyzete a náci koncentrációs táborokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Henrietta (2002) A szegedi kisvasút története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Henrietta (2002) A szegedi kisvasút története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maurer Éva (2002) A török berendezkedés Tolna megye néhány településén a XVI. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Gergely (2002) John Thurloe szerepe a Cromwell-i politika időszakában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki Imre (2002) A nagykun települések modernizációs problémái (1746-1850). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkli Melinda (2002) Nagy Lajos korának művészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Ferenc (2002) Szakralizált forradalom és szabadságharc a prédikációk tükrében 1848/49-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ágota (2002) Kínai diáklázadás, avagy hova tűntek a "jogok". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ágota (2002) Történelemtanítás Waldorf-pedagógiai elemekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Mária (2002) A ferences szervezetek kitelepítés:Szeged 1950. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi Anita (2002) A visegrádi merénylet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp András (2002) A nagyhatalmi politika Afganisztánban a XIX-XX. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perger Csaba (2002) Tolna város története a török korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi Katalin (2002) Zita, a Birodalom nélküli utolsó császárné története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Miklós (2002) Az Eichman-per története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajta Erzsébet (2002) Világvégejóslatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Illés (2002) A kurszki csata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Szilvia Katalin (2002) Nők a tradicionális társadalmakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (2002) A boszorkányság színpada. A boszorkányság és boszorkányperek világa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei Dóra Éva (2002) Középkori magyar városok:Buda. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szojka Róbert Szabolcs (2002) A Tas harckocsi család : a magyar harckocsi fejlesztés utolsó felvonása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szárazné Gréger Éva (2002) A németek kitelepítésa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely Zita (2002) Michael Collins életútja (1890-1922). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs István Gábor (2002) Hunyadi János, a törökverő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi Szilárd (2002) Az angol-ír konfliktus az Ír Szabad Állam megalakulásáig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Andrea (2002) A pestis : megváltoztathatja-e a járvány a történelmet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takáts Beáta (2002) A magyarországi németek az Árpád-ház idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tisljár Roland (2002) William E. Gladstone politikai pályája az első miniszterelnökségéig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Csilla (2002) Német betelepítések a XVIII. században, Zomba betelepítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Petra Dóra (2002) A koncentrációs táborok borzalmai, visszaemlékezések, illetve írott források alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Tibor (2002) Az Egyesült Államok gazdasága a II. világháborúban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vedelek Norbert (2002) A középkori magyar várépítészet. A Cserehát és a Mátra várai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Barbara Szilvia (2002) Békéscsabai események az 1888-as árvíz kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Órás Anett (2002) Kisvárostól a Magyar Tudományos Akadémiáig : Szilády Áron élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 10:25:07 CET.