Item where specialization "magyar" and date of item 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó
Number of items: 171.

A

Al Hamid Amíra (2003) Tótkomlósi fazekasság múltja és jelenje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Natália (2003) Sylvester János és Károlyi Gáspár nyelve a Jelenések könyvének nyolcadik része tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrássy Adrienn (2003) Krúdy Gyula pályakezdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany Bernadett (2003) "Egyszerű az ének, rajta semmi dísz tán, de a szívből fakad melegen és tisztán" - A szereplők rendszere a Toldi szerelmében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babicz Krisztina (2003) Az antiutópia műfajának narratív elemei Karinthy Ferenc Epepe és Déry Tibor G. A. úr X.-ben című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balássy Hajnalka (2003) A nyelvfejlődés és a helyesírás összefüggései - hibaelemzés 4 - 5. osztályos diszlexiás és nem diszlexiás tanulók munkájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráti Péter (2003) „Lenni annyi, mint elmondottnak lenni" - nyelvi struktúrák Zsoldos Péter világában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bechtel Helmut Herman (2003) A derridai középpontvesztéstől a metafizikai lázadásig - Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becker Mária Krisztina (2003) Helyesírási és nyelvtani kérdéseket felvető szókapcsolatok számítógép-felhasználói szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekker Krisztina (2003) Bibliai alakok Dsida Jenő verseiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze Mariann (2003) A mondatszerkesztés néhány sajátságának vizsgálata az ozorai nyelvjárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benei Fédra (2003) Emberi és költői felelősségvállalás Babits Mihály költészetének egyes darabjaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bezsenyi Gabriella (2003) A történelmi jelképek változásai Ady Endre költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei Gabriella (2003) Tolnai Ottó költészetének képzőművészeti vonatkozásai - rövid, szelektív vajdasági képzőművészeti áttekintővel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Andrea (2003) A nyelvi képek Kosztolányi Dezső három regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bércesi Zsófia (2003) Móricz Zsigmond dzsentriregényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Etelka (2003) Zákányszék keresztneveinek vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cserjési Ferencné (2003) "Nekem, ha építeni akarok, tégla kell és mész" - Arany János Hunyadi-balladakör. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák Krisztina (2003) Balzac világa, írói módszerei az emberi színjáték három regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Ildikó (2003) Darvasi László A könnymutatványosok legendája c. regénye az irodalomkritika és a Northrop Frye-i románc tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Katalin (2003) A színműíró Gárdonyi Géza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Tamás (2003) Hasonlatok vizsgálata Balassi Bálint költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csécs Orsolya (2003) "Regényt írok: divatokat. Nők történetét..., férfiak divatjait." - Valóság és fikció Jókai két önéletrajzi ihletésű regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csécsi László (2003) A Magyar Szó története 1985 és 1990 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege Beáta Edina (2003) Móricz Zsigmond parasztábrázolásának bemutatása regényeiben és novelláiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinegéné Sárik Ágnes (2003) Hiedelemvilág és babona Mikszáth Kálmán novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deszecsárné Kubatovics Gyöngyi (2003) Női szerepek, női archetípusok Jókai Mór műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávucz Katalin (2003) Az Internet alkalmazása a középiskolai anyanyelvtanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczy Antónia (2003) "...vitt valami bűvös hatalom a zenének láthatatlan szárnyain..." - Justh Zsigmond és a zene. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döményné Domsa Anita (2003) Ragadványnevek Mözsön. Posztgraduális képzés, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egész Tamás (2003) Soproni beszélők értékítéleteihez. Kérdőíves vizsgálat 10-18 éves soproni diákok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Emmer Viktória (2003) Pórtelky Magda szenvedései és Jadviga a "női szörnyeteg" - Kaffka Margit és Závada Pál egy-egy regényének összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Falábú Orgona (2003) A költészet napvilága (Nemes Nagy Ágnes Ekhnáton-ciklusáról). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Hajnalka (2003) Az elfelejtett reformkori polihisztor: Fábián Gábor. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiala Szilvia (2003) Az Athenaeum polgári értékszemlélete a folyóirat induló éveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Filvig Ágnes (2003) Ragadványnevek gyűjtése Kalocsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Hajnalka (2003) A szeretet bűnei - Lázár Ervin három alkotása egy érzelem tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füleki Gábor (2003) Zengeni és/vagy beszélni: lírai beszédmódok lehetőségei Weöres Sándor életművében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gervain Judit (2003) Újra a fókuszemelésről: a rezumptív névmások természete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Zsuzsanna (2003) Nacionalizmus a délvidéki sajtóban az 1940-es évek elején - A Délvidéki Szemle és a Kalangya című folyóiratok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber Ágnes (2003) Czóbel Minka gondolatainak megjelenése az utókor nagyjainak műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubcsi Hajnalka (2003) Jókai önarcképe - Írói alakváltozás A tengerszemű hölgy c. regényben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Péter (2003) A szójátékok egy lehetséges csoportosítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gungl Adrienn (2003) Az objektivitás vizsgálata Füst Milán kórusműveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricza Zsolt (2003) A forma bölcsessége (Füst Milán Hábi-Szádi könyveiről). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

György Judit (2003) Sokac népi bútorok és díszítésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Katalin Anett (2003) Motívum- és szimbólumrendszerek az Üvöltő szelekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halmágyiné Dicső Bernadett (2003) Szilágyi Áron filológiai elvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Dóra (2003) Az Esti Kornél egzisztenciális és egzisztencialista vonásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi Andrea (2003) Nyelvi jellegzetességek a magyar - német kétnyelvűek nyelvhasználatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósvölgyi Iván (2003) Térey János "Drezda februárban" című verseskötete Platón "Állam"-ának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki Ágnes (2003) Füzesgyarmat családnevei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Borbála (2003) Tűnődés a Párkák hatalmán - Karinthy Frigyes halálfelfogása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Norbert (2003) Az idők országútján - Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Nóra (2003) Intertextuális konnotációk Móricz Barbárokja nyomán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tibomé (2003) Nyerges- és szíjgyártómesterség Kiskunhalason. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés Róbert (2003) Mellékszereplők avagy Lengyel Péter írásművészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsik Csilla (2003) Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Ágnes (2003) Verbalizált nonverbális jelek összehasonlító vizsgálata (Sánta Ferenc korai novellái és kései kisregénye alapján). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jármy Judit (2003) Szerelem-idill és haláltudat Radnóti Miklós költészetének utolsó korszakában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kajári Anita (2003) Sulyovszky Félix Balázs album amicoruma (1620-1633). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai Orsolya (2003) Jeles napokhoz fűződő szokások és hiedelmek Jánoshalmán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Bianka (2003) Egy idős festő gyermekkori emlékei - A beavatás mint archetipikus minta felhasználása a meggyőzés érdekében Füst Milán Őszi vadászat c. művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelecsényi Ágnes (2003) "túl a régi és új világ határain" - Tudomány, hagyomány és mágia Francis Bacon Új Atlantiszában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kesjár Erika (2003) Haiku a magyar költészetben - Szerkezet és szimbólumrendszer Babics Imre A Kék Ütem Lovagrend című kötetének haikuciklusában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Barbara (2003) A székesfehérvári asztalos szakszókincs. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Viktória Katalin (2003) Rejtekúton - Petelei István elfeledett regénye egy asszonyért. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klingl Anikó (2003) Örkény István egyperces novellái - A kevesebb több? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláth Rita Mónika (2003) Mítosz és kapitalizmus - A pénz mítoszának vizsgálata Mikszáth Kálmán és Acsády Ignác egy-egy és Jókai Mór két regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom Mónika (2003) Emily Bronte: Üvöltő szelek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz Gabriella (2003) A joggyakorlat nyelvezete és a társadalmi státusz összefüggései a magyar boszorkányperekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Viktor (2003) Hajnóczy Péter prózája a modern és posztmodern határán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozmáné Balogh Edit (2003) Bethlen Kata Önéletírásának modern értelmezései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kujbus Tamás (2003) A szövegköziség jelentésképző hatása Krasznahorkai László Sátántangó című művének szövegterében - A regény tematikus, alluzórikus, intertextuális és szerkezeti viszonyainak összehasonlító-értelmező vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Violetta (2003) A Kőműves Kelemenné-parafrázis értelmezési lehetőségei Sarkadi Imre műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti Zsuzsa (2003) Sükei Károly szerepe és helye az 1840-es '50-es évek magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása Anita (2003) Nyelvhasználati vizsgálatok a csépai 10-19 évesek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Csilla (2003) Többértelműség a francia nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Mónika Erzsébet (2003) Néhány szó a modalitásról. A szükségszerű és a lehetséges fogalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Mónika Erzsébet (2003) Néhány szó a modalitásról. A szükségszerű és a lehetséges fogalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Éva (2003) Sade, a tömérdek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesi Edit (2003) A tárgyias próza változatai az 1930-as évek magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lehotai Edit (2003) "Ismeretlenek vagyunk magunknak és másoknak." - Kísérlet a Fürdés pszichoanalitikus értelmezésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Láda Eszter (2003) Szabó Magda ifjúsági regényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Gabriella (2003) Mohács-kép jelentésváltozásai a felvilágosodás és a reformkor idején. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lövei Henriett (2003) A naturalizmus a magyar novellairodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Major András (2003) Örkény egypercesei - poétizált formák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majorné Deák Judit (2003) Lakodalmi szokások Mezőgyánban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matyelka Tímea (2003) Személyes vallomás, fantasztikus regény, detektívhajsza - Műfaji kérdések Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maul Ágnes (2003) Nőalakok Federico García Lorca drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miháltz Márton (2003) Szemantikai hasonlóság és számítógépes jelentés-egyértelműsítés: a Random Indexing reprezentációs módszer vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós Krisztina (2003) Székelykapu faragása Gorán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Milassin Levente (2003) "És meglátá a szamár az úrnak angyalát". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mindák József (2003) A narratívák szerepe Petelei és Gárdonyi reprezentációiban - Gondolatok egy asszonyért és a Dávidkáné című történelmi(?) kisregényről - A XIX. századvégi novellairodalom tanításának hiányosságai a középiskolákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Mariann (2003) A kékfestő kismesterség Bácsalmáson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Módos Anikó (2003) Hullámok és tenger (Weöres Sándor A teljesség felé című művének értelmezése a teljesség motívumán keresztül). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Andrea Mária (2003) A kommunikációs képességek fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Attila (2003) Thury József, a tudós tanár. Posztgraduális képzés, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Katalin (2003) A pragmatika a nyelvleírásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Notheisz János (2003) Az utazás két novellaciklusban a XX. század első fele magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Gyöngyi (2003) Hagyományok üzenete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyuzó Béla Zsolt (2003) Török Gyula regényeinek világa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Návai László (2003) Adam Mickiewicz: Pan Tadeus. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Zsófia (2003) Mikszáth Kálmán nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oberling Zsanett (2003) A grammatikai metaforák használata Ady lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Gyöngyvér (2003) "Sehova sem vezet többé semmiféle út" - Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Zsuzsanna (2003) Női alakok Honoré de Balzac két regényében, különös tekintettel a kurtizánok ábrázolására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Ungi Ilona (2003) Stilisztikai vizsgálatok Kemény Zsigmond Zord idő című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oszlányi Zita (2003) Ha tanultunk zsoltárokat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papdi Nikolett (2003) Milan Kundera regényművészete : a lét elviselhetetlen könnyűsége című művének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patocskai Anikó (2003) Egy népi kismesterség bemutatása : a kékfestés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi Ádám (2003) Hajnóczy Péter életműve - szubjektív elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Anita (2003) Petelei István novellisztikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pocsuvalszki Alíz (2003) A kábítószer-fogyasztás szlengje a szegedi egyetemisták és főiskolások körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pottyondy Nóra (2003) "Megírlak benneteket, és telekürtölöm a világot gyalázatotok hírével" (Faludy György Pokolbeli víg napjaim című regényének elemzése). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prikkel Ferencné (2003) Ady Endre szerelmi költészete a Léda-szerelem. Posztgraduális képzés, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Nikoletta (2003) Néhány mondatszerkesztési sajátosság vizsgálata a szegvári nyelvjárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Lídia (2003) Mesa Selimovic: A dervis és a halál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rajnai Judit (2003) Kettősségek Babits Mihály A gólyakalifa című regényében, avagy "a gazság odaát van". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rapajka Gabriella (2003) A reáliafordítás vizsgálata Jókai Mór Egy magyar nábob című regényének két német fordításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Rozmis Ildikó (2003) Biblikus utalások értelmezése Ady Endre költészetében A Sion-hegy alatt ciklusból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Renáta (2003) Kármán József Fanni hagyományai című regényének stilisztikai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Antónia (2003) Molnár Ferenc Lilioma: a pesti népszínmű. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rőth Ágnes (2003) Egy mitológiai történet utóélete az irodalomban (Philemon és Baucis). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarnyai Tibor (2003) A beszélés nehézségei - Az interperszonális kommunikáció lehetősége az Ottlik-regényekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schepácz Réka (2003) Gyarmathy Zsigáné regényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schilling Márta (2003) A nyelvcsere vizsgálata a dunabogdányi német nemzetiségűek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schirm Anita (2003) Az elidegeníthető és elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schirm Anita (2003) A kérdések szerepe a verbális konfliktusban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sneider Krisztina (2003) George Sand: A talált gyerek és A kis Fadette. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somlyainé Cseh Margit (2003) Lassítás (Örkény István: A végső döntés című novellájának szerkezeti sajátosságai). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Attila (2003) Hogyan reagál a technikai haladásra Babits, Juhász és Kosztolányi az 1914 előtti költészetében? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Zsuzsa (2003) Az egyedül-létből a külön-létbe - Létállapotok Perkátai László költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sponga Tünde (2003) Mosó- és tisztítószerek márkaneveinek vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Spóring Ildikó (2003) A tartalmi önjavítás pragmatikai jelölői a magyarban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stibinger Ágnes (2003) Az öreg, a forradalmár és a különc jellemábrázolása a pályakezdő Mikszáth elbeszéléseiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Subiczné Palotai Erzsébet (2003) Seb a cédruson - gondolatok Nagy László képverseihez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcski Zsuzsanna (2003) A Hét és a Nagybányai festőiskola kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csilla (2003) Ellobbant életek, Sors és Titok : az emberi kapcsolatok összetettsége Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek, az Eszter hagyatéka és a Füveskönyv című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Leonóra (2003) Régi bibliafordítások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Nóra Katalin (2003) Szabó Lőrinc Tücsökzene című ciklusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsa (2003) Arany János Debrecen - élménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalontai Attila (2003) Egy forrásmű hiteléről : a hitelesség kérdésköre Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című művében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalánczy Dorottya (2003) Stílusparódia és irónia Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolán: A test angyalának habszódiájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Szabolcs (2003) Egy megvalósulatlan elmélet avagy Artaud könyörtelen színháza - "Az ég bármelyik pillanatban a fejünkre szakadhat. A színháznak az a dolga, hogy ezt tudassa velünk" /Antonin Artaud/. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeleczky Noémi Tünde (2003) Az idő problematikájának megjelenése Csáth Géza novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szobonya Cecília (2003) Nők és erkölcsök Bródy Sándor naturalista novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Száger Erika (2003) "Én is hajó vagyok" - A hajó és a tenger motívumáról Tóth Árpád költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Alexandra (2003) Lope de Vega Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Ildikó (2003) Djuna Barnes: Éjerdő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Ágnes (2003) Lányregények és gyermektörténetek a Janikovszky életműben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Ágnes (2003) „Mejhöz hasolló lyókat kívánok” Gárdonyi Géza és Göre Gábor. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Ildikó (2003) Képek, képszerkezetek Ady Endre Új versek című kötetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Aliz (2003) Egy két és fél éves gyermek nyelvi rendszere és beszédfejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Hajnalka (2003) "Hja, a török politika törökül van írva!" (A török világ ábrázolása a 19. század második felében Jókai Mór, Kemény Zsigmond és Mikszáth Kálmán egy-egy művében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török László (2003) Jósika Miklós társadalmi regényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugri Orsolya (2003) A felépített Bábel torony. Vajdasági irodalom - irodalom a Vajdaságban Gion Nándor regényein keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Unyatinszky Krisztina (2003) Szeged megjelenése Móra Ferenc szépírói munkásságában, a Pajkosok és a Huszonhárommillió című műveinek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajkai Zoltán (2003) Az imitáció Rimay János szerelmi lírájában (Rimay János Balassi-kódexben található versei az imitációelmélet tükrében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zsuzsanna (2003) Két falu írói szemmel - Nagy Lajos Kiskunhalom és Roger Martin du Gard Vén Európa című regényének összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Katalin Viola (2003) Valóság és fantáziavilág határán. Leena Krohn: Donna Quijote és más városlakók - novellaelemzések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verbanics Tünde (2003) A cselekvésvesztés regénymodellje - Szilágyi István regényeinek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Adrienn (2003) Szociografikus látásmód Petelei Istvánnál - A Mezőségi út. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh Krisztina (2003) A családregény(n)ek vége? (20. századi magyar családregények). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Kata (2003) Sigmund Freud álomelméletének hatása Csáth Géza álomnovelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Visy Katalin (2003) Ladányi Mihály költészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Véghné Tomkó Beáta (2003) "A demokrataság a magyar embernél csak hangulat" - A magyar politikai közélet tükre Mikszáth Kálmán műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zanin Éva (2003) Paul Auster: In the Country of Last Things című regényének interpretációs lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai Nóra (2003) A mai magyar sportnyelv legfőbb jellemzői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám Emese (2003) A mese hatása az óvodás gyermekek beszédfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi Szilvia (2003) A szerelem és a halál ambivalens Ady költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 19. 22:49:21 CEST.