Item where specialization "magyar" and date of item 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | В
Number of items: 89.

A

Almási Gyöngyi (1984) Az infinitívusz szintaktikai szerepe a franciában és a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrózi Ilona (1984) Szótörténeti vizsgálatok a Bibliában előforduló betegségnevek körében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bajnóczi Sándor (1984) Hagyomány és adaptáció egy korabarokk versben (Nyéki Vörös Mátyás: Az irgalmas... (1635)). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Irén (1984) Népi gyógymódok. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Viola (1984) Múlt idejű igealakok vizsgálata egy XVI. és egy XVII. századi nyelvemlék alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Erzsébet (1984) Az Í-zés állapota Jászárokszállás nyelvjárásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkecz Mária (1984) A XVIII. századi erdélyi emlékirat (Bethlen Kata önéletírása). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabák Margit (1984) Eugene Ionesco: A király halódik - dráma; Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus - történelmietlen történelmi komédia; Weöres Sándor: Ostepus, avagy Szent György és a Sárkány históriája - tragikomédia. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós Antónia (1984) A hangulat kifejezőeszközei Csoóri Sándor verseiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czike Krisztina (1984) Szigligeti népszínműveinek fejlődése három mű tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák Józsefné Nagy Gabriella (1984) Sütő András: A szuzai menyegző (dráma-elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domonkos Olga (1984) Nyelvjárás egy foglalkozás tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid Katalin (1984) A mondatelemzés néhány kérdéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Emmert Erzsébet (1984) Villány község német nyelvjárásának hangtana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Engi Katalin (1984) Ady Endre publicisztikája a nagyváradi években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Rózsa (1984) Jeles napokhoz fűződő szólások és közmondások. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Erika (1984) Bogáti Fazekas Miklós és a Magyar Zsoltárhagyomány. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földesi Erzsébet (1984) A világkép fejlődése Kányádi Sándor költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gombár Judit (1984) Geleji Katona István prédikációi. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Gabriella (1984) Az úgynevezett nyelvi klisék egy csoportjának - a káromkodásoknak - vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gurka Dezső (1984) Az etikus Kölcsey. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gécziné Baráth Györgyi (1984) Neologizmusok a tudományos-fantasztikus irodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Géczy Veronika (1984) Komplex irodalomtanítás az általános iskolák 5. osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hamar Anikó (1984) A mondathatár-változtatás okainak vizsgálata franciáról magyarra történő fordításkor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi Anna (1984) Goethe: Költészet és valóság és Kazinczy: Pályám emlékezete című művének összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havril Ágnes (1984) Az idő és lét problémája a Lear királyban ikonográfiai és dramaturgiai megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Gyöngyi (1984) Gorkij: Éjjeli menedékhely és Bródy: A dada c. drámáinak összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hohl Zsuzsa (1984) Németh László társadalmi drámáinak modellálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsanna (1984) "Kővárat hord szűvünk" (a mádéfalvi boly költője, Tamás Menyhért népét felmutató munkája és a töredék népcsoport története). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jámbor Gyula (1984) Jékely Zoltán költészete (a kifejtettség). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsáné Náhlich Erzsébet (1984) Babits prózastílusának néhány vonása a Timár Virgil fia című kisregénye alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsáné Szenáky Gyöngyi (1984) A módosítószók vizsgálata a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kardos Erzsébet (1984) Ősvallásunk nyelvi emlékei a népmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karrer Ingrid (1984) Balázs József Magyarok című regénye és német fordítása. "Tausend jahre wie ein tag" - fordította Hans Skirecki. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kereki Jolán (1984) Mikszáth Kálmán és Esterházy Péter anekdotizmusa. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetovitsné Szélessy Lívia (1984) Egy elfeledett lap nyomában (Budapesti Szemle 1840. I-II.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopcsó Ildikó (1984) A struktúrát szervező elvek és eszközök vizsgálata Nagy László Menyegző című versében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Erika (1984) Csoóri Sándor esszétípusai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Piroska (1984) Népi gyermekjátékok a Jászságban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Károlyfalvi Lenke (1984) Tennesse Williams szintetikus mítosza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Képiró Ildikó (1984) Az időszemlélet változása Berzsenyi és Vörösmarty költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lovász Irén (1984) Folklorizmus a mai magyar lírában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann Zsuzsanna (1984) Az epigramma a reformkor 30-40-es éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

lllésné B. Gizella (1984) A XVII. századi katolikus énekköltészet fejlődése Magyarországon. A Cantionale Catholicum zsoltárai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Makádiné Arany Rózsa (1984) Sütő András: Káin és Ábel c. dráma elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maár Andrásné Iványi Györgyi (1984) Sütő András prózája: Anyám könnyű álmot ígér. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Micheller Barbara (1984) Conrad Ferdinand Meyer és a történelmi novella. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1984) A nemverbális kommunikáció és a hiányos szerkezetű mondatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mócza Zsuzsanna (1984) Csáth Géza "A kályha" c. novellájának elemzése (feltárás - szintézis - értékelés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Erika (1984) Szerkezet és képalkotás összefüggése József Attila néhány versében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Júlia (1984) A nyelv humora - a humor nyelve. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1984) Az alárendelő és a mellérendelő mondatok gyakorisági vizsgálata a dobai nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novoth Zoltán (1984) Dosztojevszkij megváltó-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Padlás Zsuzsanna (1984) Fáy András "beszélyei"-nek motívumrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotásné Nagy Éva (1984) A műveltség-élmény néhány eleme Babits Mihály lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Éva (1984) Sánta Ferenc prózaritmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patocskai Klára (1984) Károlyi Gáspár és Káldi György bibliafordításának nyelvészeti összehasonlító elemzése egy részlet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paál Mária (1984) A szólások néhány mondattani sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Józsefné (1984) A magányérzettől a megtalált (?) Istenig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petróczki Mária (1984) A komi nép és irodalom ismerete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petőfi Hedvig (1984) Ágh István költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pávó Ibolya (1984) Az irónia és humor forrása Kosztolányi Dezső: Esti Kornél című novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Ruzsa Ildikó (1984) Kaffka Margit: Színek és évek című regényének stilisztika elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Schiesz Erika (1984) A reformkori Hunyadi-kép. Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak című drámája alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ferenc (1984) Szilágyi Domokos költői világképének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Katalin (1984) Az énkettőződés problematikája Oscar Wilde és Babits Mihály műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Katalin (1984) ősvallásunk nyelvi emlékei Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél című gyűjteményében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sominé Hrebik Olga (1984) Hang-mozgás irányú jelentésváltozás hangutánzó igékben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Lívia (1984) A német expresszionizmus és tükröződése a magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Ágnes (1984) Konstrukciótípusok R.D. Laing: Gubancok című verseskötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Spekker Veronika (1984) Székely János: A nyugati hadtest (Műelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Spekner Dalma (1984) Az igeneves szerkezetek és a birtokos szerkezet vizsgálata egy XVIII.századi kontraktusban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stanczik Ervin (1984) Babits a Nyugat szerkesztője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Steinberg Tatjana (1984) Az alárendelt mondatok elemzési problémái Németh László Gyász c. regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tamásné (1984) A magyar utirajz-irodalom fejlődése a XIX. sz. első felében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Tünde (1984) A mitológiával és utópiával megemelt dráma Németh László-i kísérlete (А Cseresnyés és a Mathiász-panzió alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sziklahegyi Éva (1984) Mondatszerkezeti sajátosságok vizsgálata Fejes Endre Vigyori c. elbeszélésében és az Arany János Méregbe gurul c. beszéjében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Zsuzsanna (1984) Ivan Alekszandrovics Goncsarov "Oblomov" c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsényi Valéria (1984) Ismerethordozók összeállítása és alkalmazása az ötödik osztályos HANG ÉS BETŰ témakörhöz. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Theisz Zsuzsa (1984) "Az anarhizmustól az elkötelezettségig" (Jean-Paul Sartre szabadság-felelősség filozófiájának módosulása A legyek és Az Ördög és a Jóisten című drámáinak elemzése alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1984) Impresszionista stílusjegyek Juhász Gyula lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1984) Wesselényi István "Imádságos könyve". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (1984) "...Senki sem segít" (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése; Szendy Ilka tettének lehetséges motivációi; a személyiségbomlás folyamatának ábrázolása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Lantos Etelka (1984) Népi és történelmi motívumok Arany János balladáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varju Erika (1984) A szinonima elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zemó Lászlóné (1984) Juhász Gyula lírája a húszas években (Testamentom). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsiday Csaba (1984) Egy fogalomkör szóanyagának történeti, jelentéstani vizsgálata. A Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű újság szóanyagának elemzése alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsitva Veronika (1984) Az idill helye és funkciója Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

В

Веke Ferencné (1984) Vörösmarty néhány epigrammája (А nagy hazafias lírai költemények előkészítői). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. április 19. 23:02:15 CEST.