Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2005

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 123.

A

Andó, Ilona (2005) A minőségbiztosítás lehetőségei az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apáti-Nagy, Gáborné (2005) Új vezetői kompetenciák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Avramucz, György (2005) A nevelőtestületi klíma mérése mint a vezetői önértékelés eszköze. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Barna, Zoltán (2005) Minőségirányítás a közoktatásban. A minőségbiztosítási rendszer bevezetésének kezdő lépései a szegedi Móra Ferenc Szakközépiskolában, Szakiskolában és Kollégiumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berecz, Ágnes (2005) A hatékony vezetés eszközei a stressz kezelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Blázsikné Karácsony, Lenke (2005) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Krisztina (2005) Az ellenőrzés területei és módszerei a mai iskolában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bordásné Nyíregyházi, Mária (2005) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Brunner, Ferencné (2005) A munkaerőpiac változó igényeihez alkalmazkodó szakképzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buborné Zámbó, Etelka (2005) Innovációs folyamatok a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Jánosné (2005) Konfliktuskezelés az iskolában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánóczki, Edit (2005) Kulcs a minőséghez : a tataházi Általános Iskola szakmai munkájának értékelése, a minőségfejlesztés lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bátor, György (2005) Az intézmény alapdokumentumai (MIP, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, Kollektív szerződés, Közalkalmazotti szabályzat, Éves munkaterv). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Mária (2005) Az erdei iskola, mint a tanulás új színtere : fejlesztési elképzelések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Caimacan, Klára (2005) A katolikus iskolák nevelési rendszere. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csasztvan, András (2005) A Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programjának elkészítése - utólag. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csasztvanné Vass, Edit (2005) A szakértő : a közoktatási szakértő tevékenysége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csenkiné Madarász, Csilla (2005) Az alapvető iskolai dokumentumok szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Andrea (2005) Elfáradás, belefáradás, kiégés, avagy a hatékony vezetés eszközei a megelőzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Ildikó (2005) Egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czibulya, Zsuzsanna (2005) A művészetoktatás kialakulása Békés megyében : 40 éves a szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czibuláné Arany Szabó, Ágnes (2005) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Mihály (2005) Az alapvető dokumentumok szerepe az iskola, ezen belül a művészeti iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

D

Davidovics, Angéla (2005) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Ferenc (2005) Az egyházi iskolák oktatási-nevelési rendszerének elemzése, etikai kódexeik. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

E

Emődi, Ágnes (2005) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Zoltán (2005) A tanulói tudás szociokulturális háttere az Eötvös József Gimnázium diákjai körében végzett vizsgálat alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (2005) Információs Társadalom az Európai Unióban és Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Zsigó, Klára Erika (2005) Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az EU tagállamainak iskolarendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné László, Krisztina (2005) Konfliktuskezelés az iskolában - a lehetséges konfliktusok felvázolása, értékelés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Dóda, Katalin (2005) Iskola és alapítvány - A Rókusi Alapítvány. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Friczné Rausch, Katalin (2005) A projekt-team működése a 12 Évfolyamos Károlyi István Gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fónyad, Judit (2005) Minőségirányítási rendszer kiépítése a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Földes, Tamásné (2005) A nem önkormányzati közoktatási intézmények működésével kapcsolatos jegyzői feladatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gera, Krisztina (2005) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe és jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Tibor (2005) Az intézményi alapdokumentumok szerepe a közoktatási intézmény belső és külső irányításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Goldgruberné Héjj, Katalin (2005) Az önfejlesztő iskolai modell működtetése a szakiskolai fejlesztési programban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa, László (2005) Az alapfokú művészeti iskola (zeneiskola) pedagógiai programja és helyi tanterve mint a fejlesztés eszköze. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyaraki, Judit (2005) Az érettségi vizsgák története Magyarországon : az új érettségi vizsga rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes-Eckbauer, Miklós (2005) A hátrányos helyzetű gyermekek oktatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Győriné Farkas, Anna (2005) Iskolám társadalmi környezete, és ennek hatása a pedagógiai tervező, szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Ildikó (2005) A szülők megváltozott szerepe a mai iskolai nevelésben a szülői önkormányzatok hatásköre és működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri, Mártonné (2005) Az intézményi alapdokumentumok szerepe a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

Holubné Hunya, Anikó (2005) Innovációs törekvések az iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, Emese (2005) A magyar közoktatás fejlődési lehetőségei az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kancsalics, Zoltán (2005) A szakképzés története Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Keller, Jánosné (2005) Menedzser szemléletű iskolavezetés a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Ferenc (2005) Új képzésforma a középszintű oktatás palettáján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéterné Kotogán, Erzsébet (2005) Amit ma megtehetsz... : /Móra Ferenc AMK minőségfejlesztési folyamata/. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Erzsébet (2005) Az oktatásirányítás gyakorlata az Európai Uniós országokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nóra (2005) „Demokráciára Nevelés Európai Éve” 2005 : fejlesztő programok tanároknak és diákoknak. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Kocsis, Marianna (2005) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Mária (2005) Fenntartói ellenőrzés és értékelés Szeged Megyei Jogú Város önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményeiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kondorossy, András (2005) Tanszabadság a magyar nevelés történetében, a tanszabadság és a szabad iskolaválasztás értelmezése és érvényesülése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, János (2005) Ellenőrzés a közoktatási intézményekben : (elemző értékelés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márta (2005) Humánerőforrás-gazdálkodás, humánerőforrás-tervezés a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Keleti, Andrea (2005) A szakértői munka tartalma, hatékonyságának elemzése. Szakértői ellenőrzés, felmérés elemzése a nem helyi önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, János (2005) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Piroska (2005) Egy intézmény szervezetfejlesztése az elmúlt öt év tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösi, Tibor (2005) A humánerőforrás tervezése, a humánerőforrással való gazdálkodás, a munkáltatói jogkör gyakorlása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczka, Gyuláné (2005) A pedagógus létforma és stabilitás, különös tekintettel az aktuális közoktatási változásokra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos, Katalin (2005) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar közoktatási rendszerben - avagy “Hová adjam iskolába a gyermekem?”. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lapisné Winter, Katalin (2005) Kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Leléné Dobay, Katalin (2005) A finn oktatási rendszer egy tanulmányút tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán, Györgyné (2005) A fogyatékosok képzésének helye a magyar közoktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcseiné Kun, Ildikó (2005) Az oktatási, nevelési módszerek hatékonyságának vizsgálata- különös tekintettel az írás- olvasástanításra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Zoltán (2005) Az érettségi vizsgák története Magyarországon : az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Laura (2005) Az érettségi vizsgák Magyarországon : az új, kétszintű érettségi vizsga. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar, István (2005) Az érettségi vizsga és reformjai Magyarországon (1851-2005). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Medvegy, Pálné (2005) Az önkormányzatok szerepe az oktatási intézmények alapításában, fenntartásában, működésében és irányításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Richárd (2005) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Illésné (2005) Ellenőrzés a mai iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Márta (2005) Menedzserszemléletű óvodavezetés napjainkban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Istvánné (2005) Az iskolai tehetséggondozás gyakorlati problémái. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mészárosné Surányi, Olga (2005) Minőségfejlesztés a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mézes, Mihály (2005) Távoktatási módszerek az oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Endre (2005) A fogyatékosok képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Istvánné (2005) Értékelési rendszerek az európai oktatásban, s hazai alkalmazásuk lehetőségei és feltételei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, László (2005) A pedagógus szakma modernizálása hazánkban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2005) Magyarország és Ausztria oktatási rendszerének összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Éva (2005) Képek és képzetek : metaforavizsgálat egy katolikus iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nemesné Murányi, Rozália (2005) Az igazgató tervezőmunkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Novodomszki, Orsolya (2005) Kommunikáció az oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olteanu, Júlia Kornélia (2005) Három európai ország tantervi típusának összehasonlító vizsgálata és értékelése : nemzetiségi oktatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Szabó, Anita (2005) Társadalmi elvárások a művészetoktatással szemben napjainkban, egy empirikus vizsgálat tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszné Rónyai, Éva (2005) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben : (kutatás és összehasonlító elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, András (2005) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező- és szervezőmunkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Paskuj, Mátyás (2005) Sportiskolák helye szerepe a közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Csaba (2005) Tanszabadság a magyar nevelés történetében : a tanszabadság és a szabad iskolaválasztás értelmezése és érvényesülése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ravasz, Viktória (2005) A humánerőforrás tervezése, a humánerőforrással való gazdálkodás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rekedt-Nagy, Zoltán (2005) A közoktatási intézmény belső ellenőrzésének rendszere, az ellenőrzés területei és módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ribárszki, Csilla (2005) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Júlia (2005) A munkajog érvényesülése az oktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sejben, Ilona (2005) Innovációs folyamatok az iskolánk életében- késztetések és akadályok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Imre (2005) A munkatársak egyéni és csoportos fejlesztésének lehetőségei, módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Skaliczki, Lászlóné (2005) A gyermeki- és tanulói jogok érvényesülése az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi, Anikó (2005) Az alternatív iskolák szerepe, jelentősége az oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, János (2005) A Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium közlekedés szakmacsoportjában a világbanki és a kerettanterv összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szana, Andrea (2005) Iskolaválasztás : a szülők iskolaválasztási motivációi Kiskunfélegyházán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári-Nagy, Szilvia (2005) Konfliktuskezelés az iskolában. Lehetséges konfliktusok felvázolása, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szebenyi, Péter (2005) Az oktatási intézmények működését meghatározó, szabályzó dokumentumok elemző bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsiné Váradi, Zsuzsanna (2005) A szülői és az óvodai nevelés összhangja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szikoráné Duba, Ida (2005) Humán erőforrás menedzselése a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sztrehovszki, Mária (2005) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szutor, Lászlóné (2005) Iskolatörténeti problémaelemzés 1909-1914. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Judit (2005) "A köztes lét"- konfliktuskezelés egy munkaközösség-vezető szemével. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Lászlóné (2005) A szülői és az iskolai nevelés összhangja : szülői szervezetek hatásköre és működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Klára (2005) Diákjogok az iskolában : diákjogok érvényesülése iskolámban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó Rozália (2005) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Rojík, Edit (2005) Művészetoktatási intézmények autonómiája. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi, Csaba (2005) Iskolám társadalmi környezete, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervezőmunkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vargáné Farkas, Mária (2005) Az egyházi iskolák rendszere, irányítása és vezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Szőke, Márta (2005) Az intézmény finanszírozását meghatározó tényezők vizsgálata a Déri Miksa Ipari Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Verbai, Csilla (2005) A szakképzés története, jelenlegi rendszere : Hódmezővásárhely ipari szakképzésének átalakulása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Veszpiné Vagyon, Edit (2005) Konfliktuskezelés az iskolában : /megfeneklett az intézményvezetés szekere.../. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vidácsné Szurgent, Éva (2005) A finn és a német iskolarendszer összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Istvánné (2005) A közoktatás gazdasági feltételei, az SZTE Ságvári E. Gyakorló Ált. Iskola finanszírozását meghatározó tényezőinek vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vécseiné Kikindai, Hermina (2005) Egy egyesületi óvoda működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Védőné Dobrotka, Edit (2005) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Véghelyi, Csilla (2005) Szakképzés az Európai Unió országaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zanáné Kugyela, Tímea (2005) A szakképzés kialakulásának története Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zs. Sejtes, Györgyi (2005) Egy többcélú közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árva Nagy, Sándorné (2005) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. december 5. 06:08:10 CET.