Item where specialization "közoktatási vezető" and date of item 2000

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 181.

Adorján, László (2000) Önkormányzati iskolafenntartás, normatív, illetve feladatfinanszírozás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Albelné Szudár, Klára (2000) A vezetői munka hatékonyságának növelése, menedzser típusú vezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andikné Schmidt, Mária (2000) Iskolám társadalmi környezete, kulturális-szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baczúr, István (2000) A piac és a marketing szerepe az iskolai gazdálkodásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Gyula (2000) A testületek munkahelyi megelégedettségének vizsgálata. Tantestületi klímamérés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsfalviné Nagy, Márta (2000) Az óvodai minőségbiztosítási rendszer bevezetésének vezetői feladatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Éva (2000) A tanulói teljesítmények értékelésének elvi és gyakorlati kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bartalis, István (2000) Tanulási szokások vizsgálata Vas megyében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Jánosné (2000) Az óvoda mikrokörnyezetének alkotóelemei a pedagógiai program készítésénél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barva, Györgyné (2000) Az iskolai minőségbiztosítási rendszer kialakításának megtervezése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Becze, Lászlóné (2000) Az értelmi akadályozottsággal élő emberek fejlődésének jellemzői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bejcsek, Ferencné (2000) Iskolám helye, helyzete és funkciói településemen : (Különösen a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozásban). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Csaba (2000) A kommunikáció szerepe az iskolai vezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Benkőné Fehér, Dr. Éva (2000) A vezető szerepe az iskolai minőségfejlesztésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, László (2000) Új intézményi struktúra létrehozása és fejlesztési lehetőségei a szükségletekhez és adottságokhoz alkalmazkodva. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Blaháné Tóth, Zsuzsanna (2000) Együttműködés a közoktatási ellátási körzetekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Istvánné (2000) A szakmai feladatok költségvetési fedezetének elemzése : (A közoktatás finanszírozása). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Lászlóné (2000) Konfliktusok az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, István (2000) Informatika alkalmazása az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Gyuláné (2000) Vezetési funkciók érvényesülése és hatása az iskolai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Brányi, Lászlóné (2000) Óvoda és család - együtt, egymás mellett, vagy egymás nélkül! Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsai, Ferencné (2000) Felügyelet alakulása a XVI. századtól napjaink szakértői munkájáig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovenszky, László (2000) A minőségbiztosítás lehetőségei a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánné Hüse, Gabriella (2000) Minőségbiztosítás az egyházasfalui általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bátori, Józsefné (2000) Az iskolavezetés továbbképzése szükséglet vagy kényszer. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, István (2000) Iskolám társadalmi környezetének szociológiai mérhetősége, meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Béresné Majoros, Ildikó (2000) Értelmi fogyatékos gyermekek ellátásának vezetői feladatai közoktatási intézményünkben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Béri, Lászlóné (2000) Intézményvezetői pályázat az ezredfordulón. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bőczén, Csaba (2000) Számítógéppel támogatott oktatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Cserné Hajdú, Leila (2000) A szervezeti struktúra és elemzése az Apáczai Csere János Nevelési Központban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dallos, Gyula (2000) A kétnyelvű idegenforgalmi szakképzés perspektívái. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Gáborné (2000) Fejezetek iskolám történetéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Józsefné (2000) Munkajog az oktatásban : a fegyelmi felelősség szabályozásának formái az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deszpoth, Gábor (2000) Célok és elvárások egyeztetése a pedagógiai programban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Diószeghy, László (2000) A halászi Iskolában végzett kommunikációs kutatás eredményei és ezek alkalmazási lehetőségei a nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dohányné Szabó, Olga (2000) Minőség a közoktatásban!? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dombainé Esztergomi, Anna (2000) A minőségbiztosítás lehetőségei egy gyógypedagógiai intézményben : Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon „Csillagház” Tagozata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóvári, Arthumé (2000) A művészetoktatás és a zeneoktatás fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Druskóczi, László (2000) Kooperatív tanulás. A humanisztikus kooperatív tanulásszervezés lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dutkó, Dr. Lajosné (2000) Iskolai szintű minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer kialakítása. A miskolci Gábor Áron Szakközépiskola minőségfejlesztése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Együdné Ferencsik, Margit (2000) Intézményi önállóság jogszabályi feltételek és a fenntartói hatáskörök tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Istvánné (2000) A játék szerepe a magyar óvodatörténet szakirodalmában és dokumentumaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, János (2000) Az intézményi döntési folyamat a diákjogok tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Ferenc (2000) Kistérségi közoktatási együttműködés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Sajbán, Zsuzsanna (2000) Költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata önkormányzati és intézményi szinten. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, István (2000) A fővárosi fenntartású hetes otthoni hálózat története, az otthonok működésének mai jellemzői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Attila László (2000) Iskolai dokumentumok kommunikációs elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Imréné (2000) A tanulói teljesítmények értékelésének elvi és gyakorlati kérdései a jánoshalmi Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai szakközépiskolában (matematika). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekécs, Istvánné (2000) Ellenőrzés értékelés és minőségbiztosítás az óvodában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Foki, Mária (2000) Iskolám társadalmi környezete, gazdasági-szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fónagy, Ágnes (2000) Nevelési Programunk kiemelt területei és ezek továbbfejlesztésének vezetői feladatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Lajos, Györgyné (2000) Az ellenőrzés szerepe az intézményvezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Füsti, Katalin (2000) Iskola és minőség : a minőségközpontú munka, minőségi kultúra, a minőségfejlesztés további lépései intézményemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Sándorné (2000) Hátrányos helyzetű település, hátrányos helyzetű iskola. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gregus, Ilona (2000) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben, az intézményi légkör alakításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Andrásné (2000) A szaktanácsadás megújítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsiné Tóth, Erzsébet (2000) Középpontban a minőség Fenntartói minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer kialakítása az óvodai nevelés területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Györfi, Ferencné (2000) Az ellenőrzés területei, helyzete a mai iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hajbáné Horváth, Éva (2000) Értékelünk, - de hogyan? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Hajnalka (2000) Társadalmi válság iskolai értékváltás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Jánosné (2000) Ellenőrzés, értékelés a nevelés folyamatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hencseiné Kondics, Judit (2000) Pedagógiai program, mint stratégiai terv. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Herceg, Dóra (2000) A Józsefvárosi Minőségbiztosítási és -ellenőrzési Program története, tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetősége : avagy: PRE - FER, JÓ - FER és a TOTAL - FER útja az elmélettől a gyakorlatig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Attiláné (2000) Egy belső intézményértékelési rendszer kialakítása, működtetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hodásziné Papp, Zita (2000) A báb-és drámajáték, mint irányított tevékenység a tanulás folyamatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ferencné (2000) Kisiskolám jelene és jövője. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Gyuláné (2000) Óvodám története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Csepregi, Éva (2000) A szakszolgálati rendszerek. Kialakulásuk, mai feladataik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Husztek, Péter (2000) Minőségfejlesztés lehetősége a munkahelyemen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hák, Sándor (2000) Az intézményelemzés és az intézményértékelés különböző szintjei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jene, Andrásné (2000) A minősítés menedzselése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kaló, Béláné (2000) A minőségbiztosítási rendszer kialakításának lehetséges útjai általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Ferenc (2000) A közoktatás irányítása és finanszírozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Pap, Zoltán (2000) Az iskolairányítás fenntartói felelőssége és feladatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Lászlóné (2000) A zenei nevelés lehetőségei Tiszaújvárosban, fejlődési irányzatok az ezredfordulón. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Klement, János (2000) A felnőtt távoktatás : a Tutor szerepe a távoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klemm, Magdolna (2000) Konfliktusközeles az iskolában - a lehetséges konfliktusok felvázolása, értékelés (felmérés, interjú, értékelés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, János József (2000) Koncepciók és gyakorlat : (Egy abaúji kistérség iskolái 2000-ben). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Komoróczki, László (2000) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Imréné (2000) Változásmenedzsment az óvodai programkészítés folyamatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kosik, Istvánná (2000) Ellenőrzés és minőség a közoktatási intézmények vezetői feladataiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ernőné (2000) A minőségbiztosítás lehetőségei az Edelényi 3. sz. általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Rita (2000) Óvodai szintű minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer fejlesztése, kialakítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Czingili, Ágnes (2000) Művészeti nevelés személyiségformáló hatása a Szerencsi Zeneiskolában és vonzáskörzetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Károly, Andrea (2000) Siker és kudarc a gyógypedagógusok és vezetőik munkájában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsovicz, Ágnes (2000) Attitűdmérés és minőségbiztosítás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Krecsmárikné Glatz, Katalin (2000) Óvodai belső értékelési rendszer kiépítése mint a minőségbiztosítás eleme. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kriston, Béláné (2000) Az intézmény feladatainak módosulása a társadalmi-gazdasági változások tükrében a Borsodbótai Körzeti Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Lajos (2000) Vezetői feladatok a levelező rendszerű kereskedelmi technikus szakképzés megszervezésében a Miskolci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Géza (2000) Egy kisváros oktatási rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyné Győre, Viktória (2000) Diákok konfliktusainak vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kóka, Lajosné (2000) Intézményünk válasza a környezet változására. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Gyula (2000) Társadalmi rétegződés az általános iskolai serdülőkorú tanulók életkörülményeinek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, Ivánné (2000) Szervezeti kultúra vizsgálat az Edelényi 2. sz. Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Gábor (2000) Gazdasági, társadalmi, jogszabályi változások hatása egy szakképző intézmény működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lipusz, Györgyné (2000) Tervezési technikák az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Jánosné (2000) Iskolai tanulók konfliktushelyzetei és megoldási módozatainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lunkné Nyuli, Dr. Márta (2000) Az ászári Jászai Mari Általános Iskola nevelési-oktatási és szervezeti struktúrájának diagnózisa és fejlesztési lehetősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lászlóné Bathó, Teodóra (2000) A nevelési - oktatási folyamatok azonosítása iskolámban a nevelési - oktatási modellek összetevői illetve alösszetevői segítségével. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, János (2000) Az Öttömösi Általános Művelődési Központ belső intézményértékelési rendszerének kialakítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Marcinkóné Füleki, Tímea (2000) Az óvoda és a család kapcsolata vezetői megközelítésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Meggyes, Lászlóné (2000) A Total Quality Management vezetési filozófia a Karsai Műanyagfeldolgozó és Szerszámgyártó Részvénytársaságnál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Tibor (2000) Szakképzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mendli, László (2000) FVM fenntartású szakképző Intézetek országos informatikai rendszerének létrehozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mező, Tamás (2000) Tervezés a közoktatásban, egy intézményi terv bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalik, László (2000) Stratégiai vezetés, hírnév és arculatépítés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Misinszki, Lászlóné (2000) A tanulók tanuláshoz való viszonyának fejlesztési lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Miskuczáné Vajda, Enikő (2000) Internet - sulinet - pszichonet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Gábor (2000) A Nevelési Tanácsadó és Családsegítő Szolgálat helye a városi oktatási koncepcióban, avagy az Oktatási Koncepció helye a Nevelési Tanácsadó és Családsegítő Szolgálat rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Károlyné (2000) Az intézményi menedzsment helyi tervezési feladatai és módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mátékovits Rudolfné Lebanov, Judit (2000) Az emberi erőforrások menedzselése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Máténé Homoki, Tünde (2000) Innovációs törekvések az értelmileg akadályozott gyermekek iskolai fejlesztésében Hódmezóvásárhelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, András (2000) A tárgyalás technikái és pszichológiai szempontjai a vezetés gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészárosné Baán, Ildikó (2000) Az óvodai tartalmi szabályozóinak változása napjainkig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2000) Óvodám bemutatása és szervezeti kultúrájának azonosítása a hagyma modell segítségével. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Marianna (2000) Minőségbiztosítás az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szép, Erzsébet (2000) A csonkacsalád hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Vadász, Mária (2000) A három országos óvodai program összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, István (2000) A minőségfejlesztés feltételei és indításának előkészületei a szombathelyi Puskás Szakképzőben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nógrádi, Erika (2000) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pados, Ödönné (2000) Falutörténet. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Mária (2000) A vezetői szerepek az óvoda irányításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Imre Lászlóné (2000) Az Országos Képzési Jegyzék lényege, jelentősége a szakoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pazar, Viktor (2000) A mohácsi Brodarics Téri Általános Iskola szervezeti kultúrájának elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Zita (2000) A pedagógiai program megvalósításának belső ellenőrzési lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Zita (2000) Az egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piri, Zsolt (2000) Az egyházi fenntartású iskolák Kemenesmihályfán. Az 1948. évi államosítás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Prjevaráné Balczó, Judit (2000) Az iskolaigazgató - mint menedzser. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prokopecz, Jánosné (2000) Az Intézmények közötti együttműködés Vezetői megközelítésben. Átmenet az Óvodából az Iskolába. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Tibor (2000) A fenntartók és az iskolaigazgatók kapcsolatrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztainé Dévai, Judit (2000) Az agresszió, az erőszak megjelenése és kezelése az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pálnokné Pozsonyi, Márta (2000) A képességfejlesztés lehetőségei a pedagógiai szakszolgálat tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztomé Bakó, Dr. Márta (2000) Iskolai szintű minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer kialakítása az intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rizner, József (2000) A tanulók szabadidős szokásainak változásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rojkó, Gábomé (2000) A három országos óvodai program összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rusznyák, János (2000) Az igazgató jogainak és kötelezettségeinek változása az utóbbi évtizedben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Kocsis, Ilona (2000) Nevelési-oktatási intézmények vezetőinek kinevezési gyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sarka, Ferenc (2000) A Városi Pedagógiai Intézet szerepe a helyi közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Zoltán (2000) A Kemenesmagasi Citeraegyüttes és Népdalkör története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simkóné Czipa, Ágnes (2000) A minőségbiztosítás meghatározó folyamata egy adott tantárgyban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Horváth, Gizella (2000) Érték - ÉRTÉKELÉS - Siker : óvodánk nevelőmunkája a problémafeltárástól a megoldásoktól a kereséséig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Pétervári, Zsuzsanna (2000) A pedagógiai program, mint stratégiai terv. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Siszler, Ottóné (2000) Minőségfejlesztés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Dezsőné (2000) Az Alsósági Óvoda története 1925-2000. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sulics, Józsefné (2000) Kommunikációra nevelés „alapfokon". Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Surina, Györgyné (2000) A kommunikáció szerepe az iskolai vezetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Szilvia Mária (2000) Egy kistelepülési iskola múltra alapozott jelene és jövője : az iskolám története és helyzete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Fónagy, Erzsébet (2000) A közoktatási közfeladatok szervezésének és irányításának átalakulása Tiszaújváros körzetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Dr. Péter (2000) Oktatás a szombathelyi egyesületekben a kiegyezéstől a századfordulóig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szecskó, Józsefné (2000) Iskolám szakmai autonómiája és társadalmi környezete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesiné Szilasi, Edit (2000) Az óvodai szervezet, mint a proaktív kommunikáció színtere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tiborné (2000) A motiváció szerepe az iskolai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szmetankó, Lászlóné (2000) Szervezeti kultúra, mint a sikeres stratégia egyik alapköve. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Ervinné (2000) Iskolám mikrokörnyezete pedagógiai programunk tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosiné Somogyi, Irén (2000) Az óvodai vezetés átalakulása a XX.sz. második felében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Süle, Miklósné (2000) A tanítást-nevelést befolyásoló hatások méréses vizsgálata az Egervölgyi Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, László (2000) Az iskolai minőségbiztosítás kialakításának lehetőségei az intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tringel, Ilona (2000) Motiváció az iskolai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, László (2000) Iskola gazdálkodásának elemzése, költségvetése, finanszírozása (1996 - 2000.). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóbiás, Lászlóné (2000) Tervezési módszerek és technikák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (2000) A Lotus Notes rendszer bevezetése a Tiszaújváros-Tiszaszederkényi Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Józsefné (2000) Vezetői konfliktusok egy iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Beregszászi, Irma (2000) A vezetési funkciók érvényesülése egy falusi kisiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsernyés, Józsefné (2000) Konfliktuskezelés : problémamegoldás alkotó módon a vezető és beosztott munkájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Velkey, Dr. László (2000) Egy újonnan alapított gimnázium szervezeti kultúrájának kialakítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vendriczki, Krisztina (2000) Mérés, ellenőrzés, értékelés az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Venyigéné Makrányi, Margit (2000) A könyvtár működésének változó keretfeltételei, jogszabályi keretei, financiális feltételei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Ferencné (2000) Halmozottan hátrányos helyzetű település - hátrányos helyzetű kisiskola. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Pál (2000) Iskolai minőségbiztosítási rendszer kialakításának és működtetésének előkészítése a Miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vinczéné Kara, Márta (2000) A tanulók tanuláshoz való viszonyának fejlesztési lehetőségei kisiskolás korban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Volyánszkiné Szabó, Teréz (2000) A gyermekek magatartása, enkulturáció az óvodában családi-óvodai szocializáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vámosné Marksz, Mária (2000) Harasztfalu története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Véghné Gyürüssy, Katalin (2000) Az óvodavezető munkáltatói joggyakorlása és konfliktusai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Zoltánné (2000) Az értékelési rendszerek alkalmazása a Hunyadi János Általános Iskolában „Különös tekintettel a helyi vizsgarendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zborainé Farkas, Mária (2000) Minőségi törekvések a tokaji II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési - Oktatási Intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmondné Kalo, Annamária (2000) A motiváció szerepe az iskola életében - Motiváció, teljesítménymotiváció a tájfutósuli létrehozása és működése során -. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

lllésné Juhász, Edit (2000) Közösségek az iskolai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Árvai, Julianna (2000) Óvodavezetői feladatok a környezeti hatások tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ávár, Lászlóné (2000) Az első magyar óvodától a helyi óvodai nevelési program alapján működő mai óvodáig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Érsek-Csanádi, István (2000) A kommunikáció mint a vezetés meghatározó eleme. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Óvári, Zsuzsanna (2000) A belső gondozás rendszere mint az iskolai minőségfejlesztés egy lehetséges modellje. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 27. 21:30:39 CEST.