Item where specialization "jogász" and date of item 2006

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ö
Number of items: 405.

A

Adler, Alíz (2006) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alpek, Gábor (2006) Sopron népességtörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Ádám (2006) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Anga, Anikó (2006) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Zsolt (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Anna (2006) Az ügyész feladatainak változása az alakuló joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Katalin (2006) A tárgyalásról lemondás és a tárgyalás mellőzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

B. Nagy, Judit (2006) Jövedelmi és megélhetési viszonyok Magyarországon (különös tekintettel a Központi Statisztikai Hivatal adataira). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babinka, Péter (2006) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Andrea (2006) Az agrár-környezetvédelem kialakulása és szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Nóra (2006) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Erika (2006) A környezethez való jog az alapjogok között Magyarországon rövid kitekintéssel a vonatkozó nemzetközi tendenciákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Valéria (2006) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Zoltán László (2006) Kábítószer-probléma a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Viktória (2006) A természetvédelem szervezete és feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Balázs (2006) Titokvédelem a magyar gazdasági büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Ákos (2006) A "koncepció" politikai és jogi vonatkozásai a törvénysértő perekben 1948-tól 1953-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Krisztina (2006) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baté, Zsuzsanna (2006) A franchise Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baunoch, Magdolna (2006) A munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Judit (2006) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Lili Ágnes (2006) Jog Irodalom Nathaniel Hawthorne: A skarlát betű című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bede, Sándor (2006) A határőrség nyomozóhatósági jogkörébe tartozó bűncselekmények minősítési kérdései, különös tekintettel az embercsempészés, valamint a beutazási és tartózkodási tilalom megsértése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Béla (2006) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó, Krisztina (2006) Gyermekjogok a nemzetközi jogban, különös tekintettel napjaink fegyveres konfliktusaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Lilla (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biri, Orsolya (2006) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények, minősítésük, elhatárolási kérdéseik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobákné Mudri, Bernadett (2006) A bizonyítási eszközök - Az okirati bizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Eliza (2006) A környezet és a természet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Ágota (2006) A nemzetközi büntetőbíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Anita (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Csaba (2006) Az egyházak anyagi ügyeinek állami felügyelete és az állami támogatás kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Judit (2006) Az ingatlan-nyilvántartás történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Nóra (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Gábor (2006) Munkanélküliség a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor, Gábor (2006) A magyar katasztrófavédelem szervezeti és jogszabályi változásai az elmúlt időszakban, az Uniós környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bor, Katalin Diána (2006) A helyi adóztatás 1991-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Dóra (2006) A munkaügyi viták rendezése a magyar munkajogban, különös tekintettel a mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boris, Éva (2006) Állategészségügyi és állatjóléti szabályozás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boromisza, Péter (2006) A vadon élő állatok károkozásának problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Judit (2006) Az általános forgalmi adó és a társasági adó gyakorlati alkalmazása egy adott korlátolt felelősségű társaságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzán, Tibor (2006) A két világháború közötti időszak diplomáciatörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boska, Andrea (2006) A közlekedési bűncselekmények minősítési kérdései, különös tekintettel a közúti baleset gondatlan okozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, József (2006) A katolikus egyház irányító szerepe és a hierarchia tagozódása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boza, Barbara (2006) A pártfogó felügyelet reformja és a büntető mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás, Brigitta Eszter (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzási, Barnabás (2006) A takeover magyar szabályozása kitekintéssel az európai uniós és az amerikai regularizációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, András (2006) A fogvatartottak munkáltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Roland (2006) Az olasz jobboldal hatalomra kerülése és kormányzása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Krisztián (2006) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi, Anett (2006) Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Csaba (2006) Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Orsolya (2006) Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a munkajogban- különös tekintettel a nők és férfiak helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Chiovini, Gábor Béla (2006) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Éva Margit (2006) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Örs (2006) A jóléti állam története és mai kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserhegyi, Márk (2006) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csertő, Gyula (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikái, különös tekintettel a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki-Bege, Éva (2006) Az akadálymentesség igényének megjelenése a közbeszerzési eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csima, Gyula (2006) A református egyház területi igazgatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Ágnes (2006) A prostitúció kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csudits, Éva (2006) A pártfogó felügyelet reformja Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csízik, Tímea (2006) Az ingatlan-nyilvántartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Tünde Marianna (2006) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Andrea (2006) Pénzintézeti szövetkezetek speciális formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Ádám (2006) A Magyar Alkotmány Tervezetének Kidolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Darmos, Edina (2006) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának reformjai és ezek hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Andrea (2006) Az uniós polgárság és a nemzeti állampolgárság kapcsolata, fejlődési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Lívia Kinga (2006) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Annamária (2006) A pártfogó felügyelői tevékenység a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dogossyné Tóth, Tímea (2006) A kultúra helyzete, tágabb- és szűkebb értelemben, számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Durajda, Ervin (2006) A megújuló energiaforrások és támogatásuk szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Andrea Rita (2006) Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Ádám (2006) A Magyar Alkotmány Tervezetének Kidolgozása: Önkormányzatok, közigazgatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczé, Nikolett (2006) Személyiségi jogaink a XXI. század információs társadalmában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrei, Virág (2006) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dömsödi, Erika (2006) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egeresi, Zsuzsanna (2006) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Egri, Judit (2006) Munkavállalás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, József (2006) A Magyar Alkotmány tervezetének kidolgozása - Kisebbségek, kisebbségi közösségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Petra (2006) A fogyasztóvédelem kialakulása és intézményrendszere, valamint a fogyasztóvédelmi tevékenység. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elter, Tamás (2006) A fiatalkorúak által elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Engi, Tibor (2006) A maffiaellenes törvénycsomag prostitúcióra vonatkozó rendelkezései és hatásai a magyar joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Ilona Anna (2006) Az állatvédelem jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős, Ildikó (2006) Az egészségügy finanszírozása és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszes, Tímea (2006) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabók, Katalin (2006) A klímavédelem nemzetközi szabályozása, különös tekintettel a Kiotói Jegyzőkönyvre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Falucskai, Adrienn (2006) A totalitarizmus, és annak megvalósulása George Orwell 1984 című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Helga (2006) Az új Polgári Törvénykönyv - A hibás teljesítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, László I. (2006) A genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Tibor (2006) Diszkrimináció a magyar és a Európai Uniós munkajogi szabályzásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Anett Kata (2006) Igazságszolgáltatási együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Anita (2006) Önkormányzatok Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Zoltán (2006) A fogvatartottak helyzete, jogaik és kötelezettségeik az Európai Unióban, különös tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R87/3számú ajánlására, az Európai Börtönszabályokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Norbert (2006) A szerződésen kívüli károkozás szabályozásának összehasonlítása Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Anita (2006) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak illetményrendszere és a köztisztviselői illetményrendszer összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczik, Edit (2006) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor, Péter (2006) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Mariann (2006) A vízgazdálkodási társulatok a környezetjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forró, Dániel (2006) Pályakezdő fiatalok munkaügyi statisztikai adatai a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frontó, Angéla (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Dániel (2006) Gazdasági bűncselekmények Csongrád megyében napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Angelika (2006) A hosszú tartamú szabadságvesztés büntetések végrehajtásának gyakorlati problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fótos, Csaba (2006) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fürge, Krisztina (2006) Nemzetközi tendenciák a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdács, Réka (2006) A munkaügyi ellenőrzés rendszere, különös tekintettel a Munka Törvénykönyvében foglalt egyes rendelkezések megsértésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gangl, Ágnes (2006) Mediáció és Munkajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdik, Nóra (2006) Legdrágább kincsünk a gyermek? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Anett (2006) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gellért, Endre Imre (2006) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Zsuzsa (2006) Kiskorúak örökbefogadása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gervain, Eszter (2006) A burgenlandi magyarság demográfiai és jogi helyzete 1920 és 2001 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Girmann, Éva (2006) Áldozatvédelem Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge, Balázs (2006) A nemzetközi árufuvarozás anyagi, magánjogi és vámjogi szabályai az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Edina (2006) Családjogi mediáció a szegedi Gyermekjóléti Szolgálat működésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsik, Hajnalka (2006) A házassági bontóper. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsy, Franciska (2006) Pártfogó felügyelet elméleti és gyakorlati szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Andrea (2006) Az igazságügyi írásvizsgálat, különös tekintettel az automatizált módszerek perspektíváira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gácsi, Zsuzsanna (2006) Ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, László (2006) A gyermekek joga a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Zsuzsa Annamária (2006) Létavértes lakossága a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Endre (2006) Az NDK-s múlt büntetőjogi feldolgozása a német újraegyesítés után - A Mauerschützen-perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, Zsolt Antal (2006) Látens bűnözés, bűnözésábrázolás - különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gőz, Gabriella (2006) Az 1997-es igazságszolgáltatási reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hadháziné Szabó, Andrea (2006) Az előzetes letartóztatás szabályozása és végrehajtásának főbb kérdései hazánkban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Sándor (2006) Az apport szabályozása a hazai gazdasági társaságokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmágyi, Éva Szandra (2006) A gyermekek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Anett (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Tamás (2006) A Magyar Demokrata Fórum létrejötte és politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hangay, Zsolt (2006) Kábítószer és bűnözés - Egyes kábítószerek és azok hatásai a bűncselekmények elkövetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hanti, dr. Péter (2006) Praxisjog kontra háziorvosi foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, István (2006) Munkavállalói érdekképviseleti szervezetek kialakulása és fejlődése külföldi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Barnabás (2006) Hitelintézetek a pénzügyi jog rendszerében, különös tekintettel a kereskedelmi bankokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, József (2006) A közszereplők személyiségi jogának védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi, Nikolett (2006) Szándékosság a közlekedési bűncselekményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holzinger, Gabriella (2006) A "betegek" személyiségvédelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Balázs (2006) Intézményi szintű büntetőjogi és bűnügyi együttműködés az Európai Unió jogában - különös tekintettel az Európai Ügyész intézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, József (2006) Adóhivatali behatás az egyes adójogszabályok érvényesülésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Nikolett (2006) Zálogjog jogfejlődési aspektusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Petra (2006) A német büntetés-végrehajtás, különös tekintettel a nyitottság elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Viktória (2006) A menekültek szociális ellátása a magyar menekültügyi szabályozás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hunya, Balázs (2006) A Munkaerőpiaci Alap mint elkülönített állami pénzalap a szakképzési hozzájárulás szabályozásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Idovika, Edina (2006) A magyar munka szabadsága az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Márton (2006) A szellemi alkotások jogharmonizációjának főbb állomásai és az on-line bíráskodás, mint modern vitarendezés - az Európai Közösség acquis communautaire-nek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Inczédy, Zsolt (2006) Munkanélküliség az elmúlt évtizedben, a magyarországi foglalkoztatottsági mutatók tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi, Vanda (2006) Sajtószabadság és médiajog korlátai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsek, Szilvia (2006) Az elektronikus ügyintézés gyakorlati bevezetésének első lépései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jobbágy, János (2006) Az emisszió környezetjogi szabályozása és jelentősége napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Krisztina (2006) A rendszerváltás legitimációs problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Vanda (2006) Közigazgatási eljárás reformja Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jász, Erika (2006) A köztisztviselői törvény felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jászay, Péter (2006) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények és azok elhatárolási problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jávorkáné Mák, Éva (2006) Az ingatlan-nyilvántartás és a kisajátítási eljárás összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Lívia (2006) A fogyasztóvédelem szabályozása az egyes országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kakuja, Tamás (2006) A csődbűntett. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaldenekker, Krisztina (2006) A mediáció elméletben és gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Brigitta (2006) A zsidóság demográfiai változásai a XX. században, különös tekintettel a magyar zsidóságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Adrienn (2006) Magyarország oktatáspolitikája az Európai Unió jogi szabályozása tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsuzsa Ágnes (2006) A munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek és az egészségbiztosítási ellenőrzés összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazinczky, Gábor (2006) Hulladékgazdálkodási rendszer az Európai Unióban és Magyarországon, különös tekintettel a települési hulladékgazdálkodás szereplőire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Sándor (2006) Az esélyegyenlőség jogi szabályozása, különös tekintettel a munkajogi esélyegyenlőségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelle, Judit (2006) A gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keller, Orsolya (2006) Válóokok és a válás Békés vármegyében (1815-1845). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, László (2006) A vámszabálysértések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Mónika Anett (2006) Békés megye lakásstatisztikai adatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Katalin (2006) Az Európai Uniós koordináció személyi és tárgyi hatálya a szociális biztonság területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszi, Ágnes (2006) Alternatív energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, László (2006) Speciális cégek a cégnyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Eszter Adrienn (2006) Családon belüli erőszak hatályos jogunkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Olivia (2006) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Annamária (2006) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, László (2006) A borra vonatkozó eredetvédelem jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mónika (2006) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Renáta (2006) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Kuklis, Ágnes (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klement, Beáta (2006) Az elektronikus cégeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Csilla (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Ildikó (2006) A magyar szakszervezetek kialakulása és fejlődése 1914-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsordi, Zsolt (2006) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komjáti, Orsolya Ágnes (2006) A jogi szabályozás egyes kérdései a sportban, különös tekintettel a doppingra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra, Krisztián (2006) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kora, Szilvia (2006) A gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Kinga (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, Irén (2006) A joghatóság problémái a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (2006) A diszkrimináció egyes jogi kérdéseinek összehasonlítása az Európai Unió tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Péter (2006) Prostitúciós bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, Adrienn Réka (2006) A kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsó, Adrienn (2006) Visszaeső bűnözés, mint a bűnözés újratermelődésének egyik alapja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Nóra (2006) A nem vagyoni kártérítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kruzslic, Péter Pál (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kránicz, Krisztina (2006) Az Európai Konvent tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczor, Kitti (2006) A börtönügy helyzete az európai uniós államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczora, Gergely Ákos (2006) A nemzetközi jog, a közösségi jog és a tagállamok belső jogának viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuncz, Gellért (2006) A vadászati jog alakulása és aktuális kérdései 1997 után és az európai uniós csatlakozást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Géza (2006) A köztisztviselői jogviszony jellemzői, sajátosságai - etikai felelősség és életút. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárai, Csaba (2006) Lakáspolitikai koncepciók az 1950-es évektől a rendszerváltásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, István (2006) Az atipikus foglalkoztatási formák jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóbor, Jenő (2006) Az előzetes letartóztatás és az óvadék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Környei, Edit (2006) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kürti, Júlia (2006) Szenvedélybetegségek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labbancz, Brigitta (2006) Magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos, Tímea (2006) A gyermekvédelem, különös tekintettel a gyermekeket megillető pénzbeli ellátásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Rita (2006) Választottbíráskodás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lapis, Máté (2006) A faktoring alakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laskay, Csaba (2006) Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Latorczai, Ráhel (2006) A felülvizsgálat intézménye a magyar polgári eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lekics, Ferenc (2006) A magyar munkaügyi ellenőrzés intézményrendszere és átalakításának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lendvai, András Kornél (2006) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lesfalvi, Balázs Árpád (2006) A belügyi szervek és a rendszerváltás - Különös tekintettel az állambiztonsági szolgálatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Libor, Melinda (2006) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Katalin (2006) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. Az adásvétel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukoviczki, Edit (2006) Az orvosi felelősség kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Levente János (2006) A közlekedési bűncselekmények minősítései és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lutz, Ágnes (2006) A házasság felbontásának jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Jenő Csaba (2006) A várossá válás feltételei Sándorfalva és Csorvás pályázatának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Anita (2006) A munkajogi alapelvek értelmezése a három Munka Törvénykönyv alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczy, Judit (2006) Ultima Ratio - A közösség méltósága elleni bűncselekmény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magony, Judit Eszter (2006) Orvosi műhibaperek, betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Erika (2006) Gyermekvédelem a gyermekjóléti alapellátások körében, különös tekintettel a gyermekjóléti szolgáltatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majsa, Dóra (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Malachowszky, Dóra (2006) Az örökbefogadás, jogalkalmazói nézőpontú észrevételek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mare, József (2006) A hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marsi, Judit Gabriella (2006) Nemek szerinti diszkrimináció a munkaviszony létesítését megelőző kiválasztási eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matolay, Erzsébet Zsófia (2006) Az Európai Unió természetvédelmi jogának való magyar megfelelésről, különös tekintettel a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matolay, Gergely (2006) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, József (2006) A mezei rendőrségi törvény (1840. évi IX. tc.) alkalmazása Békés vármegyében 1840-1847. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Meilinger, Mária (2006) A Balaton vízvédelmének jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mochlár, Nikoletta (2006) A jogi oktatás fejlődése és aktuális problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocskonyi, Gábor (2006) Az Európai Unió vízvédelemre vonatkozó szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ágnes Melinda (2006) Általános forgalmi adózás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Monori, Henrik (2006) Munkanélküliség napjainkban Magyarországon és az Európai Unióban a statisztikai mutatók tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muhi, Zoltán (2006) Vajdasági demográfia, különös tekintettel a délvidéki magyarság lélekszámcsökkenésére és a nemzetiségi helyzetképre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mácskovich, Márkó Szilveszter (2006) A munkaidő és pihenőidők jogi szabályozása a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Beatrix Zita (2006) Az Európai Unió és Kína kapcsolata a textilháború tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márvány, Dóra (2006) Tanúvédelmi rendelkezések hazánkban és külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Katalin (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes, Nikoletta (2006) A társulási formák és azok megvalósulása a magyar önkormányzatok gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes, Ákos (2006) A külföldiek földtulajdon szerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa, Judit (2006) Az áldozat a kriminológiában - A bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Emese (2006) Az önkormányzatok szerepe a munkanélküliség kezelésében - A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Emese (2006) A bizonyítás egyes kérdései - a szakértő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Rita (2006) Állatjóléti- és állategészségügyi szabályozás az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Andrea (2006) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei, különös tekintettel a házastársi vagyonközösség megszűnésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Emese (2006) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Máté (2006) A szerződési jog egységesítése, különös tekintettel az Európai Uniós jogalkotásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (2006) A felszíni vizek minőségének védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagybakos, István (2006) Munkanélküliség és mérséklésének eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nehéz-Posony, Katinka (2006) Látens bűnözés, bűnözésábrázolás, a bűnözés visszatükröződése, a halálbüntetés eltörlésének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Cecília Viktória (2006) A végrehajtási árverés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Csilla (2006) Munkanélküliség 2005. januárjától napjainkig Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zoltán (2006) A munkanélküliség adatai Kiskunhalason és térségében napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olajos, Gábor (2006) Kábítószer és bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Csaba (2006) A képviselő testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándi, Péter (2006) Az Európai Unió bővítése - Különös tekintettel a 2004-es csatlakozás okaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Mihály (2006) Az Európai Unió adójogi rendszere és jogharmonizációs követelményei /különös tekintettel az ÁFA, jövedéki adó és iparűzési adó szabályozására/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pacadzisz, Oresztész (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pajor, András (2006) Az európai parlamenti választások közjogi tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palla, László (2006) Atomenergia és környezetvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Hunor (2006) A kárpótlás eljárásjogi aspektusai - különös tekintettel annak agráriumra gyakorolt hatásaira -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Adrienn (2006) A természetvédelem szervezete és feladatai - különös tekintettel a Hortobágyi Nemzeti Parkra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Annamária (2006) Az Európai Unió közös agrárpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dávid (2006) A munkavállalók kártérítési felelőssége a magyar munkajogi szabályozás alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paraizs, Beáta Judit (2006) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Parti, Csilla (2006) Családtagok sérelmére elkövetett emberölések bűntette. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyiné Garai, Andrea (2006) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok helye, szerepe a közigazgatási szervek rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perbíró, Attila (2006) Perújítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi, Márta (2006) "A Csillag" - A Szegedi Fegyház és Börtön története és mindennapjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrik, Éva (2006) A Nemzetközi Büntetőbíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovics, Erika (2006) Az előzetes letartóztatás végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Beáta (2006) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel a kifosztásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polónyi, Adrienn (2006) A bizonyítás egyes kérdései - A szakértői bizonyítás -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pomázi, Orsolya (2006) A hosszú tartamú szabadságvesztés egyes elméleti kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Posztós, Mónika Amarilla (2006) A részvénytársasági szabályok bemutatása a Magyar Posta társasági formáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Potó, István (2006) Az emberi céltételező tevékenység munkajogi értelmezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Boglárka (2006) Napjaink jogi oktatása a különböző államokban (USA, GB, Németország, Magyarország). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár, Ágnes (2006) Az államfő intézményének kérdése a rendszerváltozás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Poór, Diána (2006) A hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Anikó (2006) A munkavállaló felelőssége a magyar munkajogban nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Anita (2006) A családon belüli erőszak büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, György (2006) Az ügyészi nyomozásirányítás és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálmai, Zsolt (2006) A bizonyítás törvényessége, különös figyelemmel a titkos információgyűjtésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Párczen, Zoltán (2006) A lakásszövetkezetek helyzete, szabályozása, fejlődési lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Lilla (2006) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes, Emese (2006) Állatjóléti, állategészségügyi szabályozás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes, Tímea (2006) A munkaügyi viták megoldására szolgáló eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pölcz, Marianna (2006) A gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi, Mónika (2006) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Regős, Ágnes (2006) Ki minősül menekültnek az 1951. évi Genfi Egyezmény alapján? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rekedt-Nagy, Gréta (2006) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rimaszombati, Mariann (2006) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel a fogvatartottak foglalkoztatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Roczkó, Zsuzsanna (2006) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok szerepe és feladata - tekintettel az e-közigazgatás bevezetésére -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Roszkos, Kornélia (2006) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi, Andrea (2006) Természetvédelem, nemzeti parkok, Tihany. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rusz, Gábor (2006) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Csilla (2006) A munkavállalás általános feltételei az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Lukács (2006) A politikai törekvések és a törvényalkotás összefüggései a rendszerváltás idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráskai, Márton (2006) Az Európai Közösség vámjoga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rédli, Éva (2006) A környezetszennyezés szabályai - Vízszennyezés, vízminőség-védelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révai, Ákos (2006) A gépjárművekből származó hulladékok helyzete és szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsás, Mónika (2006) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sagáth, Katalin (2006) Női diszkrimináció a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Savanyó, István (2006) Az ifjúság zavartalan szexuális fejlődésének védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schultz, Tamás (2006) A hitelezői érdekeket sértő gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schäffer, Móric (2006) Adalékok a magyar környezetjog gyakorlatához. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Balázs (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Serédi, Beáta (2006) Az Európai Unió szociális dimenziója - Nyugdíjreformok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Réka (2006) Az áldozat a kriminológiában, családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Virág Márta (2006) A termékdíj törvény útja a hatályos szabályozásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Éva Zsófia (2006) Állatvédelem a jogi szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner, András (2006) A jogi személyiség és az állam jogi személyiségének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Strihó, Krisztina (2006) Területfejlesztés??? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Róbert (2006) A genetikailag módosított élelmiszerek szabályozása az Európai Unióban és a Kereskedelmi Világszervezet jogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2006) A bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, András Zoltán (2006) Kábítószeres bűnözés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bernadett (2006) A nemek közötti egyenlő bánásmód elve a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csilla Erzsébet (2006) A magánföldtulajdon létrejöttének, alakulásának jogi szabályozása 1848-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dóra (2006) George Orwell 1984 című regényének társadalmi - politikai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella (2006) Az ügyészi pálya pszichológiai követelményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László (2006) Az eladói kellékszavatosság - a római jogban, kitekintéssel a hatályos jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Orsolya (2006) Az ENSZ és az UNESCO tevékenysége, különös tekintettel a Világörökségi eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Péter Tamás (2006) Az alternatív energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás Zoltán (2006) Az angolszász és a kontinentális jogi oktatás eltérései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tünde (2006) Nemzetközi jog szerepe a sportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (2006) Integrátor szervezetek az agrárágazatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Maknics, Zsuzsanna (2006) A német és a magyar nonprofit szektor összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóki, Judit (2006) A munkaügyi viták megoldására szolgáló alternatív eszközök a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Hal, Zsuzsanna (2006) Vallásszabadság Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, István (2006) A környezeti hatásvizsgálatok szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Katalin (2006) Az agrárkamarák helye és szerepe az agrárágazatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Andrea (2006) Az apaság bírói úton történő megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóczi, Éva (2006) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Adél (2006) A totalitarizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegő, Annamária (2006) A bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Mariann (2006) A jogos védelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szelci, Dalma (2006) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerdahelyi, Ágnes (2006) A géntechnológiai tevékenység szabályozása az Európai Unióban és hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Béla (2006) Lakásviszonyok Magyarországon a KSH adatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Katalin (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Adrienn Mária (2006) Növényvédő szerek engedélyezésének és felhasználásának jogi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Csilla (2006) A közösségi védjegyjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi-Nagy, Balázs (2006) A termőföld-tulajdonviszonyok alakulása hazánkban a rendszerváltás óta, figyelemmel a kárpótlási törvényekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, András (2006) A betegségi és anyasági ellátások koordinációja az Európai Unióban különös tekintettel a természetbeni ellátásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, István (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Andrea (2006) A perorvoslatokról, különös tekintettel a felülvizsgálatra a polgári eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány, Gergely (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány, Péter (2006) A közlekedési büntetőjog egyes kérdései a jogalkalmazásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei, Dóra (2006) A házasság megszűnése jogkövetkezményeinek bírói rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei, Zsuzsanna (2006) A magyar nyugdíjrendszer történeti változásai és jövője az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sétáló, Edit (2006) A természetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a Natura 2000-re. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tagai, Károly (2006) Fiatalkorú bűnözés statisztikája Békés Megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tajti, Anikó (2006) Az Európai Unió horizontális jogalkotása a környezetvédelem tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Gabriella (2006) Házasságkötések itthon és a neolatin országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Judit (2006) Az Európai Unió horizontális jogalkotása a környezetvédelem területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Dóra (2006) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának nemzetközi tendenciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Taybani, Ágnes (2006) Az önkormányzatok társulásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teket, Mária (2006) A klímaváltozást érintő szabályozások az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Adrienn (2006) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Helga Zsanett (2006) Perújítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terjéki, Ágnes (2006) A munkajog hazai fejlődésének története a feudalizmustól az Európai Unióig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Timár, Szilvia (2006) Adásvételi szerződések rabszolgákról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki, Tamás (2006) A termőföld jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torday, Bence (2006) Korrupciós bűnözés -A korrupció jelenségének alakulása hazánkban a nemzetközi elvárások és a magyar jogalkotás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Treitz, Judit (2006) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának újabb fejleményei hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tér, Katalin (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóbiás, Erika (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária Katalin (2006) A köztisztviselői jogviszony magyar munkajogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (2006) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anikó (2006) A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények büntetőjogi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Norbert (2006) A munkaügyi viták megoldására szolgáló eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szilvia Márta (2006) A légi közlekedés biztonsági kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Sipos, Rita (2006) A családok támogatásának formái Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyes, Katinka (2006) Engedékenységi politika az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Kata (2006) Új törekvések a víz környezetvédelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Katalin (2006) A szőlőtermesztés és bortermelés Európai Uniós szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tülkös, Mariann (2006) Az elbirtoklás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tősér, Krisztián (2006) A média szabályozása a hatályos magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász, Dóra (2006) Családon belüli erőszak Magyarországon napjainkban a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valyuch, Attila (2006) Családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valyó, Evelin (2006) Erőszak a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Annamária (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (2006) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Viktor (2006) Lakásárak társadalomstatisztikai összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Gergely (2006) Magyarország és az Egyesült Államok lakásviszonyai, különös tekintettel Szeged és Toledo város adataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veszelovszki, Noémi (2006) Az ifjúság zavartalan szexuális fejlődésének büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Orsolya Ingrid (2006) A közkereseti és betéti társaságok fejlődési útja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidner, Edit (2006) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Kata (2006) A származás megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vittmayer, Dóra (2006) A büntetőeljárási jog szervezeti alapelvei A bíró szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vitéz, Lilla Ernesztina (2006) A munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében napjainkban a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vozár, Annamária (2006) Az emberölés alap-, és minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágó, György (2006) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megállapításánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vámos, Viktória (2006) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Linda (2006) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Nikolett (2006) Az Európai Emberi Jogi Egyezmény tisztességes eljáráshoz való jogához kapcsolódó strasbourgi joggyakorlat az utóbbi tíz évben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Tamás (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várnai, Tamás (2006) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények -erőszakos közösülés, különösen a feleség elleni eset-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Alíz (2006) Jogorvoslatok a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wolf, Szabina Judit (2006) A határ menti együttműködések szerepe a bővülő Európában. A Schengeni Egyezmény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zabláczki, József (2006) Szabadság elvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, tekintettel a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítélkezésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zoboki, Péter (2006) "A laboratóriumtól az asztalig", avagy a genetikai módosítás az Európai Unió mezőgazdaságában, és élelmiszeriparában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zseni, Anna (2006) Légi fuvarozási szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsígó, Balázs (2006) Az igazságügyi statisztika elemzése, különös tekintettel a vagyon elleni bűncselekményekre a rendszerváltás utáni Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zákány, Gábor (2006) Hulladékgazdálkodás Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zélity, László (2006) A büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény 2000. év utáni módosításainak hatása az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztikára országos és Csongrád megyei bűnüldözési adatok felhasználásának elemzésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Csaba (2006) Természetvédelem és hatósági tevékenység. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 18:48:23 CEST.