Item where specialization "jogász" and date of item 1995

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ó | Ö | Ü
Number of items: 200.

B

Bacskó, Judit (1995) A magyar privatizáció általános jelemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Péter (1995) Az Európai Unió egységesítő törekvései. (Történeti vázlat a kormányközi politika, a gazdaság és a társadalom tükrében 1944-1992). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Eszter (1995) A védjegyjog aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Irén (1995) Esettanulmány az ügyvezetői és alapító tulajdonosi felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Krisztina (1995) A helyi önkormányzatok társulásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Tamás (1995) A magyarországi zsidóság önmentő akciói a vészkorszak idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, György (1995) 1956. október 23. a magyar sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Ágnes (1995) Az Európai Unió környezetvédelmi joga. Általános áttekintés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bimbó, Róbert (1995) A bizonyítás alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodzsár, Piroska (1995) A lízing, mint nem nevesített jogi kategória. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Marianna (1995) A szülői felügyeleti jog elméleti és gyakorlati kérdései napjainkban, különös tekintettel a gyermekelhelyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodócs, Krisztán (1995) A bűnösség kérdése a magyar bűntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bombicz, József (1995) Bíróság elé állítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Andrea (1995) Az Európai Unió környezetvédelmi politikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Anette (1995) A kábítószer és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Katalin (1995) Az 1990-es és 1994-es magyar koalíciók megítélése a sajtóban (sajtóelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Zsolt Attila (1995) Az RMDSZ és a román ellenzék viszonya 1990-1992/3. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botka, Edit (1995) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Breinikné Kara, Andrea (1995) A vállalati- és árujelzők jelentősége különös tekintettel a védjegyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Géza (1995) Szimbolikus legitimáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Vince (1995) Fejezetek az Amerikai Egyesült Államok szervezett bűnözésének történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Anikó (1995) Törvények a Magyar Nemzeti Múzeumról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukovics, Judit (1995) A totalitarizmus főbb jellemvonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába, István (1995) A polgári jogi alapelvek változásairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béla, Éva (1995) Adatok a második világháború utáni erdélyi magyarságról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényi, Krisztina (1995) Lakáshelyzet Magyarországon 1940-től 1980-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Enikő (1995) A magyarországi infláció kórképe. Az infláció kezelése Magyarországon 1973-1995. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büki, Tamás (1995) Felmondási rendszerek az 1992. évi munkatörvényekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanda, dr. Erzsébet (1995) A Szegedi Közlekedési Vállalat átalakulása és annak humánpolitikai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikai, Brigitta (1995) A magyar pénzintézeti rendszer szabályozásának néhány aktuális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Mária (1995) A munkanélküliség jogi-, gazdasági-, közgazdasági problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csukonyi, Gyula (1995) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok változása Magyarországon 1945-től napjainkig különös tekintettel a rendszerváltásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani, Dóra (1995) A gyermektartásdíj megállapításával, megelőlegzésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dankó, István (1995) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának intézményeiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Danyi, Csaba (1995) Az emberölés minősített esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daróczy, István (1995) A katonai igazgatási szervek helye, szerepe a közigazgatási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Zsuzsanna (1995) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a földvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Krisztina (1995) A terrorizmus és magyarországi vonatkozásai valamint jogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, László (1995) Az Európa fogalom átalakulása a II. világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömölki, János (1995) A zsidók jogállása Magyarországon (Különös tekintettel az 1867. évi XVII. tc. és az 1946. évi XXV. tc. közötti időszakra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Enghy, Csaba (1995) Nyíregyháza polgári átalakítása a községi törvények tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Falat, László (1995) A hidegháború születése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérváry, Ákos (1995) "A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Krisztina (1995) Japán alkotmányos rendszerének rövid történeti áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete , Réka (1995) A közös tulajdon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenesi, Judit (1995) Az emberi méltóság ellen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések /Rágalmazás, Becsületsértés, Kegyeletsértés/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fest, Edit (1995) A sztrájkjog szabályozása Franciaországben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór, Anita (1995) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Ilona (1995) A Magyarország által ratifikált főbb nemzetközi környezetvédelmi jogi egyezmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földesi, András (1995) A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek megalakulása és működése az állami szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fürjes, Róbert (1995) A felülvizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gulyás, Csilla (1995) Lakáskörülmények Magyarországon - Hajdúszoboszló példáján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricsku, Eszter (1995) Az állami tulajdon privatizációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györkis, István (1995) Visszaélés kábítószerrel büntetőjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, János (1995) A magánindítvány és a magánvád a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Habóczky, Sándor (1995) A Római Szerződéstől az Európai Unióig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajzer, László (1995) A környezetvédelem és természetvédelem földjogi összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó, Attila (1995) Az alapítványi szabályozás és a vele kapcsolatos bírói gyakorlat egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmati, Zsolt (1995) A kannabisz alapú kábítószerek társadalomra veszélyessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hekeli, Gábor (1995) Két választás Heves megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hidasi, Emese (1995) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státuszváltozásairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horesnyi, Julianna (1995) Gazdasági változások és a munkaerőhelyzet alakulása a Szőregi Virág-Dísznövény Áfész mintája alapján 1989-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horvai, István (1995) A miniszterelnöknek a kormányzati rendszerben elfoglalt alkotmányjogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Alajos (1995) A magyarországi többpártrendszer kialakulása és a hatpártrendszer megszilárdulása (1985-1995). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Klára (1995) A nem vagyoni kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Paksi, Kornélia (1995) A rendőrség alkotmányos alapjai, jelen helyzete s a jövőbeni elképzelések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunyady, Szabolcs (1995) A koncessziós törvény végrehajtási kérdései a közúti tömegközlekedésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Valéria Katalin (1995) A kiskorú sérelmére elkövetett büncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Idzigné Novák, Csilla (1995) A nagyhatalmak és Kelet-Európa viszonya 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, Márta (1995) Közfeladatok ellátása alapítványok által - az alapítványok szabályozási környezetének változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávorcsik, Béla (1995) A nemzetközi terrorizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávorka, Krisztina (1995) Csanád vármegye büntető törvényszékének szankciórendszere 1790-1825. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jéhn, Krisztina (1995) A társasági szerződések érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Béla (1995) A polgári perbeli bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Adrienn (1995) Viták a politikai egységről az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamarás, Géza (1995) A tőzsdei értékpapírforgalom és tőzsdei árfolyamok (különös tekintettel a Budapesti Értéktőzsdére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kammer, Edit (1995) A köteles rész kodifikációja a XIX. században Németországban és Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapolyi, József (1995) Az Európai Monetáris Unió a nemzetközi pénzügyi rendszerek történetének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Zsolt (1995) Az igazságszolgáltatás szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardosné Csorba, Ágnes (1995) A munkanélküliség társadalmi-gazdasági és jogi problémái hazánkban a 90-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsai, Krisztina (1995) A kábítószerrel összefüggő jogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Anna (1995) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész F., Éva (1995) Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Péter (1995) Békefolyamatok a Közel-Keleten. A palesztin-izraeli tárgyalások az elmúlt évtizedben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Imre László (1995) A csalás, mint delictum. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klapper, É. Ellen (1995) A munkaviszony megszüntetése Magyarországon és az Európai Unió országaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczkás, Sándor (1995) Az új gazdasági bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kokas, Róbert (1995) Felülvizsgálat a magyar polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korpás, Károly (1995) A szerződés érvénytelensége (Az általános szerződési feltételek). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor Ákos (1995) A magyar erdészeti igazgatás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándor (1995) Az Öböl-háború politikai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Árpád (1995) A munkavállalók és a katonai szervezetek kártérítési felelősségének jogi alapja a Magyar Honvédségnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Papp, Mária (1995) A végrehajtási jog reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Edina (1995) A hátrányos megkülönböztetés tilalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kramolis, Andrea (1995) Törvényes tartási kötelezettség a rokonság körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán, Mónika (1995) A házassági bontóper jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kukó, Anita (1995) Zbigniew Brzezinski Jalta jövőjéről szóló írásainak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kámán, Beáta (1995) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt) felmondási rendszere, különös tekintettel a rendkívüli felmondásara. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kátai, Anikó (1995) A magyar társasági jog harmonizációja az Európai Unió normáihoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőhegyi, Tamás (1995) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, Margit (1995) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösmezei, Csaba (1995) Az Európai Unió és Magyarország agrárjogának harmonizációja. Növényegészségügy és növényvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőváry, Péter Zsolt (1995) Az 1990-es és 1994-es parlamenti választások Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lengyel, Magdolna (1995) A haszonélvezeti jog kérdései az öröklési jogban (özvegyi jog). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lenténé Szombati, Dr. Annamária (1995) A cégbejegyzési eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liszkai, Judit (1995) Országgyűlési képviselőválasztások Békés megyében a dualizmus idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Mónika (1995) A rabmunka története és jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Edit (1995) A versenyjog időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Gyöngyvér (1995) A budapesti lakáspiac az 1990-es évek elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marik, Péter (1995) Az emberi jogok, különös tekintettel az állampolgárok egyenlőségére, a diszkrimináció tilalma a magyar Alkotmánybíróság határozataiban 1990-ben és 1991-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marticsek, Dóra (1995) A házasság felbontása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Gyöngyi (1995) A nem vagyoni kártérítés, mint a személyiségvédelem polgári jogi eszköze. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohamed, Fadhle Hussien (1995) A Síita-mozgalom a mohamedán világban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Krisztina (1995) Az Európai Unió és Olaszország regionális politikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányiné Nagy, Judit (1995) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márk, Petra (1995) Az Európa Parlament választási rendszere és a magyar választási rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márki, Ágnes (1995) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Anikó (1995) A felnőttkorú bűnelkövetők pártfogói felügyeletének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Módra, Szilvia (1995) A magyar bíróságok szervezeti felépítése, és a szervezeti reformmal kapcsolatos aktuális kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1995) Rendszerváltás és pártosodás Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (1995) Önkormányzati lakásgazdálkodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Andrea (1995) Hitelfolyósítás és bankbiztonság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyitrai, Szilvia (1995) A totalitárius rendszerek általános jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Andrea (1995) A testi sértés pönalizálásának történeti áttekintése és hatályos szabályozása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Katalin Helga (1995) Kamarai rendszerek áttekintése a gazdasági kamarákról szóló törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Krisztina (1995) Az európai politikai folyamatok az EBEÉ története tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Onozó, Mónika (1995) Az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán, Zita (1995) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Tímea (1995) A magzatelhajtás és a terhességmegszakítás büntetőjogi, illetve jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap, Lajos (1995) A liberális pártok a rendszerváltásban és a XX. századi magyar liberalizmus története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Tamás (1995) A magyar külpolitika 1990-94 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Róbert (1995) Szavatosság - jótállás - kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrás, Emília (1995) Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pincés, Noémi (1995) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Tímea (1995) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó, Attila (1995) A nemzetközi erőviszonyok alakulása Európában 1945-1975 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Imre (1995) Pártpreferenciák Tolna megye 3-as számú választókerületében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pádár, Erika (1995) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Zsuzsanna (1995) A munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1994-1995. évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálszabó, Tibor (1995) A versenyjogi jogharmonizáció Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rábai, Zsolt (1995) A privatizáció lépései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Roland (1995) A védő jogi helyzete a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Éva (1995) A szakértő jelentősége, helyzete és részvétele a polgári peres eljárás bizonyítási szakában a vonatkozó jogszabályok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rönky, Ernő (1995) Az Országgyűlés ellenőrző szerepe a Magyar Népköztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkady, Zsolt-Csaba (1995) Egyes bűncselekménytani kérdések összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stenszky, Beáta (1995) A védő és a védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stoffer, László (1995) A fegyelmi felelősség aktuális kérdései a Magyar Honvédségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suba, Mónika (1995) A törvényes képviselők vagyonkezelői joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suták, Anikó (1995) A büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának feltételei és akadályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Attila (1995) A katona által elkövethető vagy elkövetett criminativ jellegű jogsértések elbírálás intézményrendszere jogi szabályozásának áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Géza (1995) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Zoltán (1995) A Lordok Házának fellebbezési bíráskodása a XIX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szandai, László (1995) A magyar közigazgatási rendszer középszintjének átalakulása, jelenlegi helyzete, továbbfejlesztésének lehetséges irányai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanka, Ferenc (1995) Pártok és önkormányzatok Csongrád megye kistelepülésein a két választás tükrében (1990-1994). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Mónika (1995) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelesné Kupi, Veronika (1995) A gyermek jogainak érvényesülése Magyarországon a nemzetközi egyezmény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi, Erika (1995) A magyarországi kisebbségek helyzetének alakulása napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szente, Zsolt (1995) Lakásügy az átalakulás időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, József (1995) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirtesi, Zsuzsanna (1995) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szollár, József (1995) A házastársi vagyonközösség szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szondi, Emese (1995) Az igazságszolgáltatás szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztán, Edit (1995) A hidegháború kialakulásának körülményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Számadó, Krisztina (1995) Bankprivatizáció Magyarországon avagy az üzleti bankok modernizációja a tulajdonváltás lehetőségei következtében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántai, Csaba (1995) Az önkormányzati közgyűlés jogállása Magyarországon a II. világháború előtt és az 1990. évi LXV. törvény után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Sándor Csaba (1995) Fellebbezés - tekintettel a román P.P.-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Erzsébet (1995) A lízingszerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Dóra (1995) A szavatosság, jótállás, kártérítés, mint a hibás teljesítés jogi szankciói, különös tekintettel az építési szerződésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Róbert (1995) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok alakulása 1945-től 1987-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Eszter (1995) Abortusz és politika. Az abortusz-kérdés körüli politikai viták és annak politikai szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Temesvári, Zoltán (1995) A kárpótlással és a részaránycserével történő földtulajdonszerzés előzménye, jogi alapja és folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Thuma, Róbert (1995) Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) jogi helyzetének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Thuróczy, Szabolcs (1995) A színházi kultúra számokban (A magyar színházi rendszer felépítése és finanszírozási modelljei). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi, Krisztina (1995) A meghatalmazotti képviselet, különös tekintettel az ügyvédekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trócsányi, Sára (1995) Alkotmánybíróságunk szerepe a közjogi átalakulásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tuczakov, Szilváná (1995) Közlekedési bűncselekmények, különös tekintettel a veszélyeztető bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsik, Magdolna (1995) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gyöngyvér Zsuzsanna (1995) A kábítószerek elterjedése Magyarországon és ennek büntetőjogi következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1995) Rendszerváltás Csehszlovákiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1995) A lízingszerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1995) A községi jegyző jogállása, szerepe a helyi közigazgatásban gyakorlati tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Urbán, József (1995) Birtokvita a közigazgatási jogban és a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Hildegard (1995) A személyiségi jog polgári jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Emese (1995) A gyermekvédelem speciális intézményei hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ildikó (1995) A perbeli képviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vasadi, Krisztián (1995) Az Amerikai Egyesült Államok választási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veress, Lehel-László (1995) Az elmélettől a gyakorlatig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, Olivér (1995) "A szupernacionális jog természete a XX. század végi Európában" - Az Európai Unió jogának vázlata -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi, Tibor (1995) A színházak gazdálkodása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Erika (1995) A rendes felmondás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Krisztina (1995) Az önkormányzatok részesedése az állami tulajdon privatizációjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Éva (1995) A kommunista rendszer kiteljesedése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zombor, Attila (1995) Politikai antiszemitizmus és rendszerváltás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros, Zsolt (1995) Erdőhasználat és erdőgazdálkodás a középkori Magyarországon a honfoglalástól 1504-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ződi, Zoltán (1995) Politika, hatalom és tömegkommunikáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódry, Károly (1995) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Órdy, Krisztián (1995) Magyarország és az EU. Versenypolitikai szabályozások, változások hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Edit (1995) A szabálysértés a jelenlegi kodifikációs munka tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh, Anikó (1995) Szociális juttatások Szeged lakásgazdálkodásában a rendszerváltozást követő időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürgéné Zelizi, Erika (1995) A halál érintése (Gondolatok az euthanásia megítéléséről a jog tükrében, különös tekintettel a büntetőjogi vonatkozásokra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 19:00:06 CEST.