Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ö
Number of items: 189.

A

Albert András (1986) Adatok a madárhangok elektronikus szintéziséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albert Tünde (1986) Magdiszperzió vizsgálata egy homokpusztai gyepvegetációban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Avramovné Farkas Olga (1986) A tehetséggondozás néhány kérdése a Dózsa György iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bahil Lajosné Gál Hajnalka (1986) Atommodellek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakayné Csajányi Melinda (1986) Kosztolányi Dezső haláltematikája kései novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balassa Lászlóné (1986) Megtanítási program alkalmazása a 8. o. "Nemfémes" elemek és vegyületek témakörre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Terézia (1986) Az ellenőrzés és értékelés különféle formáinak alkalmazása az általános iskolai kémiatanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók Julianna (1986) Szintaktikailag kötött szerkezetek a biztatás, buzdítás kifejezésére az oroszban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bazsó Antal (1986) Az orosz frazeologizmusok magyar nyelv fordításának szemantikai és stilisztikai sajátosságai M. Solohov "Feltört ugar" c. regényének magyar fordítása alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beke Anikó (1986) Mennyiségi viszonyok az orosz folklórban (A mennyiségi viszony kifejezése és a számfogalom kialakulása az óorosz nyelvben, nyoma a népköltészetben). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bialoskurski Kornélia (1986) A biokémia tárgyköréből mi az, amit általános iskolában tanitunk [!tanítunk] és mit lehetne még tanitani [!tanítani]? Hogyan? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár Veronika (1986) A nukleinsavak szerkezete és szerepük a genetikai információban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár József (1986) Sas-hegy nyílt dolomitsziklagyep és sziklafüves lejtősztyepp ökológiai és cönológigai vizsgálata- különös tekintettel Seseli leucospermum élőhelyére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Józsefné (1986) Sas-hegy zárt dolomit sziklagyepének ökológiai és cönológoai vizsgálata – különös tekintettel a Sesleria sadleriana sziklagyepre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohus Mária (1986) Egy életút paradoxonai (Gondolatok Kőrösi Csoma Sándorról). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolvári Beáta (1986) A Szegedi Fűvészkert nagygombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borka Katalin (1986) Természettudomány fogalomgráf az általános iskola nem kémia jellegü [!jellegű] tantárgyaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borné Sarok Ágnes (1986) A tanulói kisérletek [!kísérletek] a kémiatanitásban [!kémiatanításban]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsányiné Zdusek Edit (1986) Segítő állatok a magyar folklórban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brindza Józsefné (1986) Környezetvédelmi problémák a Hódgép szentesi gyáregységében, különös tekintettel a zajártalmakra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bugyinszki Márta (1986) Evlia Cselebi Magyarország gazdaságáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bula Katalin (1986) Az előismeretek kigyüjtése [!kigyűjtése] a kémia tanitáshoz [!tanításhoz] matematika, technika, fizika, környezetismeret, földrajz és biológia tantárgyakból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busa Csaba (1986) A Tisza és a Fehér-tó madárvilágának változása irodalmi művek alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börzsönyiné Rossu Marianna (1986) Adatok a Czobor testvérek diplomáciai tevékenységéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Cseh Aranka (1986) A performatív kifejezések kérdéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Ilona (1986) Az egyesület alakulások központi forrásai (1876-1880). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csehné Bretyka Ildikó (1986) Egy Cvetajeva-motívum verstémává teljesedése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csák Julianna (1986) Vaszil Bikov: Az út végén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csókási Andrásné (1986) Genetikai aspektusú alkoholdehidrogenáz vizsgálatok a triticinae subtribusban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csóti Lászlóné (1986) Az ellenőrzés, értékelés különféle módszereinek alkalmazása és az értékelés motiváló hatása a kémia órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csúvár Marianna (1986) Valentyin Raszputyin "Búcsú Matyorától" című kisregénye hőseinek "sorstragédiája". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dankó Hédi (1986) Népi gyógymódok Mezőberényben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabont Dezső (1986) Vajda Péter: Dalhon című művének világképe. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabontné Juhász Zsuzsanna (1986) Lírai folklór szövegek motívumvizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső Dóra (1986) A népi színjátszás és az iskoladráma kapcsolata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dombovári Arthurné (1986) Lakodalmi népszokások Ásotthalom. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dányiné Gulyás Erika (1986) A csont regeneratio szervezettani és anatómiai vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dóda Katalin (1986) Ínségételek a népi táplálkozásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Englerné Patocskai Katalin (1986) Analiz učebnika russkogo âzyka dlâ učenikov 5-go klassa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdei Attila (1986) Dísznövények /tulipán/ rövidszakasos megvilágításával végzett kísérlet. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ezumáhné Németh Györgyi (1986) Postroenie učebnogo materiala v novyh učebnikah russkogo âzyka. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Gábor (1986) A magyar filmvígjáték története Hippolit a lakájtól napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekécs Miklós (1986) Az állatok élelemtartalékoló ösztönei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekécs Sára (1986) A Körös-völgyi Természetvédelmi terület madáregyütteseinek felmérése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp Csaba (1986) Lírai motívumok Szilágyi Domokos költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fürjészné Borbély Judit (1986) A melléknév rövid alakjának használata állítmányi funkcióban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Főző Edit (1986) Az oktatással kapcsolatos főnevek vizsgálata az orosz nyelvben. Az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gellai Ilona (1986) Az értelmiségi elidegenedés Csehov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gesztesi Piroska (1986) A természeti jelenségekkel kapcsolatos főnevek vizsgálata az orosz nyelvben az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombkötő Csabáné (1986) Страноведческая ценность новых учебников 4-5 классов русского языка для восьмилетней школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Márta (1986) A puritanizmus eszméinek tükröződése a Váradi Biblia margináliáiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyuris Ágnes (1986) A dorozsmai Nagyszék /TVT/ és a környező agrár területek kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Lászlóné (1986) Növényélettani kísérletek, vizsgálódások az általános iskola 7. osztályában /részletesebben a sejt anyagainak vizsgálata/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyűréné Seres Mónika (1986) A természetes kétnyelvűség fejlődésének néhány kérdése (Kísérletes vizsgálat). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hadabás Ildikó (1986) Kémia fogalomgráf az általános iskolai tananyagban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdú Natália (1986) Népmesei motívumok vizsgálata a hiedelemvilág tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haklik János (1986) A kiszombori rotunda és kapcsolata a kerek és centrális templomokkal. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanó Pálné (1986) A növényi párologtatás folyamatának és a benne résztvevő anatómiai egységek /sztómák/ szerkezetének, működésének feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haászné Babucsik Csilla (1986) A magyar kommunista emigráció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Hegedűs Andrásné (1986) A humángenetika és családtervezés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hel Edit (1986) Idődimenziók a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyák János (1986) Politikai pártok, csoportosulások és programjaik 1956. október 23. és november 4. között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jenei Ferencné (1986) A növényi párologtatás folyamatának és a benne résztvevő anatómiai egységek /sztómák/ szerkezetének, működésének feldolgozása /adott ismeretanyag tanításához saját transzparens készítése/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Ágota (1986) Az eszmék és az álmok szerepe Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhászné Farkas Mária (1986) A születéssel kapcsolatos magyar hiedelmek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kakas Erika (1986) A Pétervári elbeszélések elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kedves Gyuláné (1986) A játékos elemek szerepe az általános iskolai orosznyelv-oktatás kezdeti fázisában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kismartoni Adrienn (1986) A Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar 80 éve. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Ernőné (1986) Allergiás reakciók az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Tamás (1986) Korai szláv jövevényszavaink hangtanának néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Tóth Gabriella (1986) A Nagykőrösi Búvár Klub táborozása a Kiskunsági Nemzeti Parkban /egy természetvédelmi tábor szervezése, szakmai programja, levezetése./. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Csaba (1986) A Szelidi-tó környékének madárvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Somogyi Gyöngyi (1986) A magyar frazeologizmusok orosz nyelvű fordításának stilisztikai és szemantikai sajátosságai (Mikszáth Kálmán műveinek orosz fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs Tibor (1986) A szőlőtermesztés és nemesítés korszerű technológiái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopasz Mária (1986) Fogalmak szerepének összehasonlitása [!összehasonlítása] a párhuzamos tankönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korom András (1986) A Balkán és Magyarország Bettrandon de la Brocquière Voyage d' Outrener című könyvének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovalovszki Hedvig (1986) A visszafordítás az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Erika (1986) A kecskeméti Magyar Ilona Általános Iskola története /1887-1985/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Károly (1986) Az általános iskolás korú tanulók természetvédelemre nevelésének lehetőségei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Gábor (1986) A magyar nyelvi rendszer fonémáinak realizációja egy palóc nyelvjárástípusban (Az egyes beszédhangok képzési konfigurációinak meghatározása palato- és lingvografikus kísérletekkel). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Imréné (1986) Környezetünk védelme a Tisza Cipőgyár környezetszennyező, egészségkárosító hatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krupa-Tóthné Ságodi Mária (1986) A rövid és teljes alakú melléknév állítmányi funkcióban a mai orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár Marianna (1986) Népi gyógyítás Zákányszéken. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kummer Antal (1986) A patkányok és a háziegerek kártétele. Az ellenük való küzdelem biológiai alapjai és problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurdiné Kövesdi Erika (1986) Szemantikai idealizmus az abszurd drámákban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurilla Béláné (1986) Dévaványa nagyközség fejlődéstörténete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutassyné Molnár Katalin (1986) Az orosz tulajdonnevek magyarra történő fordításának sajátosságai (M. Solohov művei alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádár Ilona (1986) A hódmezővásárhelyi társadalom az 1941-49 közötti időszakban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárpáti Lajos (1986) A községekben működő általános művelődési központok szerepe és lehetőségei a település politikai-közéleti színterében – figyelembe véve a Fábiánsebestyéni ÁMK tapasztalatait. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kázmér Lászlóné (1986) Tömegkultúra tárgyakban és értékekben Bugacon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kékes-Szabó Andrea (1986) A Redentin-75 hatása a gáton élő kisemlősökre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónyáné Dézsi Mariann (1986) Szemantikai vizsgálatok népballadákban. Szekezet és jelentés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó Károlyné (1986) Tanulókisérletek [!tanulókísérletek] tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Ladányiné Kardos Éva (1986) A Pesti Divatlap színikritikái (1844-48). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakos Mária Lujza (1986) "A szovjet film hatása a világ filmművészetére". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lapis Károly (1986) Cinegék a Sándorfalvi - homokerdőben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehner Erika (1986) A kémiai reakciók sebességét befolyásoló tényezők. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehotai Jánosné Megyeri Margit (1986) Некоторые области применения страноведческого аспекта на начальном этапе преподавания русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Zsolt (1986) Возможности применения метода клоса в процессе обучения русскому языку в начальных школах. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Letenovicsné Varga Mária (1986) A nyelvi tudás mérése utánmondásos teszt segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Láncz Jánosné (1986) Стpановедческая инфоpмчия в yчебниках pyccкoro языка в восьмилетней школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóczi Mária (1986) Az 1945-ös földreform Földeák és Óföldeák községekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lövei Erika (1986) Orosháza össznépessége és társadalmi rétegződése az 1780-as évtizedben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Mahler Hajnalka (1986) Oldószerelegyek aciditási és bázicitási paraméterének meghatározása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton Rózsa (1986) Bács-Kiskun megye néhány szláv eredetű helynevéről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medgyesi Gabriella (1986) Az amatörfilm lehetőségei a fejlődő videókultúrákban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Meleg Anna (1986) Környezetvédelem : a Tisza vizének elemzése az ATIVIZIG területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melicher Márta (1986) A küzdelem motívuma a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mladoniczki Csilla (1986) Az orosz frazeologizmusok magyarra fordításának sajátosságai (F. M. Dosztojevszkij művei alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Tünde (1986) XVIII-XIX. századi ponyvaköltészet egy vásárhelyi költő művein keresztül. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnárné Bodrogi Lívia (1986) Az állatok táplálkozása folyamatában a fogalmak bővülésének vizsgálata az általános iskola 1-8. osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Moóri Erzsébet (1986) A DNS strukturája a replikáció és biológiai jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mráz Lénárdné (1986) Методы преподавания иностранных языков. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mulasz Mihalisz (1986) Vén Emil élete és művészete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátyus Éva (1986) A humor nyelve- a nyelv humora. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Tibor (1986) Magyar nemzeti öntudat a XVIII. század végén, a XIX.század e1ején. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Lengyel Orsolya (1986) A magyar hangosfilm története és jelentősége 1930-1943. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mócza Zsuzsanna (1986) Csáth Géza „A kályha" c. novellájának stilisztikai elemzése (feltárás - szintézis - értékelés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Beáta (1986) A természetes kétnyelvűség egy 4 éves gyermek esetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyúl Istvánné (1986) A környezetvédelem problémái - talaj és víz vonatkozásában - és a környezetvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában - kiemelten a kémia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Olasz Ildikó (1986) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oravecz Márta (1986) Sámánisztikus vonások a háromszéki és az udvarhelyszéki népmesékben (Kriza János: Vadrózsák). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp Erzsébet (1986) A reformáció tükröződése Pápai Páriz Ferenc műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Ilona (1986) Stranovedčeskaâ i lingvostranovedčeskaâ informaciâ v prepodavanii russkogo âzyka v vosmiletnej škole (kursovaâ rabota). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Imréné (1986) A kenderfeldolgozás, a fonás és a szövés szakszókincsének vizsgálata a Szabolcs-Szatmár megyei Ajak községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Kálmánné (1986) Анализ стихотворения александра блока "двенадцать". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Kálmánné (1986) Анализ стихотворения Александра Блока "Двенадцать". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patocskai Mária (1986) Axonális transzport szezonális változásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pekó Anna (1986) A közvetlen összetevők pszichikai realitása az orosz nyelv oktatása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pelyva Imre (1986) Természet-és környezetvédelmi szakkör az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrina Anikó (1986) Az életképek színikritikái 1846-1848. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petőné Sántha Katalin (1986) A természetes hozam és a takarmányozási hozam összefüggései a ponty /Cyprinus carpio/ amurral /Ctenopha- ryngodon idella/ fehér busával/ Hypophatalmichthys molitrix/ és pettyes busával /Aristichtys mobilis/ történő kombinált népesítésekor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Pintér Zoltánné (1986) A karcagi május 1 MGTSZ sertéstelepén keletkezett hígtrágya környezetkímélő elhelyezése és hasznosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péntek Lászlóné (1986) A kovalens kötés és tanitása [!tanítása] az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pósfay Péter (1986) Leggyakoribb ehető és mérgező gombafajok ismeretének felmérése Szeged város felnőttkorú lakossága körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Radácsi Éva (1986) "A város peremén ..." Kiskundorozsmai cigánygyermekek a törökszentmiklósi tapasztalatok tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rafai Gábor (1986) Fejezetek a Délmagyarország történetéből Az első évtized /1910-1920/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Reményik Lászlóné (1986) A környezet változásának hatása Szeged város madárvilágára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Retkes Ákos (1986) Szeged környéki homoktalajok gyomnövényei és a gyomtalanításuk korszerű agrotechnikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rostás Istvánné (1986) Egy környezet- és természetvédelmi tábor szervezése, szakmai programja, levezetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rusvai Péterné (1986) Анализ русских глаголов. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa Judit (1986) A Tisza alsó vidékének vizminősítése [!vízminősítése]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sarudi Éva (1986) Az orosz poliszémikus frazeologizmusok és magyar nyelvi megfelelőik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebőkné Bezzegh Edit (1986) Az olasz filmművészet és a neorealizmus. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinkó Edit (1986) Irodalmi névadás, névdivat Bólya Péter műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siska Vince (1986) A nyolcvanas évek televíziózásának nemzetközi összefüggései. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Edit (1986) Az ideált megtestesítő hősök Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek és A félkegyelmű c. műveiben (Miskin herceg: Aljosa Karama zov, Zoszima sztarec). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strigencz Márta (1986) Анализ повести в.распутина "последний срок". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Klára (1986) Az izomműködés élettani és morfológiai összefüggése a harántcsikolt izom esetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szauer Erzsébet (1986) Hazánk ásványi nyersanyagai és fontosabb kémiai ipartelepei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokira Jánosné (1986) Az Éjjeli menedékhely a magyar színpadokon 1903-tól napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szrnka Zsuzsanna (1986) Fasiszta mozgalmak és diktatúrák Közép- és Kelet-Európában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Sztrapák Ferencné (1986) Allergiás reakciók az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsényi Zoltán (1986) A gombatermesztés helyzete Szegeden és könyékén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Edina (1986) A Középcsiki- medencében elhelyezkedő Somlyó- hegy legjellegzetesebb növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Irén (1986) Az olvasás tanítása a negyedik osztályos orosz nyelvkönyv szóbeli kezdő szakasza segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széllné Takács Tünde (1986) Egy csapat hagyományrendszerének szerepe a nevelési folyamat megszervezésében /А deszki 2019.számú Kossuth Lajos úttörőcsapat hagyományrendszere/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szüle Ferencné (1986) Redoxi reakciók értelmezése standard potenciál alapján és tanitásuk [!tanításuk] az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sápi László (1986) Öltözködés Nagykátán a múlt század végétől a XX.század közepéig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárossy Ágnes (1986) A domináns nyelv eldöntése egy kétnyelvű (magyar-orosz) gyermeknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Séllei Éva (1986) A fitoplankton rövidperiódusu [!rövidperiódusú] vizsgálatai Tihanyál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tajtiné Hatos Katalin (1986) Pszicholingvisztikai vizsgálatok. Nyelvtanulás, nyelvtanítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás Etelka (1986) A népességfejlődés évtizedről évtizedre a kiskőrösi járásban (1900-1980). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tari Gizella (1986) Az ürge és más kisemlősök dél-magyarországi elterjedése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarnóczi László (1986) Adalékok a Moldvai és Áttelepített Csángómagyarok folklórjának összehasonlításához. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terényiné Völgyi Éva (1986) A Querela Hungariae toposz jelentkezése XVII. századi prédikációs irodalmunkban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Judit (1986) Lermontov: Korunk hőse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tok Éva (1986) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelvi tankönyvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tátrai Attila (1986) A madarak gyűrűzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth András (1986) Egy rendező - két film Szabó István rendezői pályaképe – különös tekintettel a Mephisto es a Redl Ezredes című filmekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Attila Árpádné (1986) A Békés városán átfolyó Élővíz-csatorna környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Irén (1986) Káromkodások és durva kifejezések a XX.sz-i magyar szépirodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Lajos (1986) Az iparí és a mezőgazdasági fejlődés hatása a foglalkoztatottság alakulására Mezőtúron /1945 - 1980/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1986) Szőnyi Benjámin verses műveinek formai összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törteli Helga (1986) A mór kultúra és hatása az Ibériai-félszigeten. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Ildikó (1986) Kalotaszeg népi ornamentikája és vonzásköre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Istvánné (1986) Humángenetika és családtervezés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Török Istvánné (1986) A kémia tanár képességfejlesztő tevékenysége, tehetséggondozása : kémia szakkor az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Urbán Ilona (1986) Jászapáti művelődési hálózata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vajda Józsefné (1986) Az ellenőrzés és értékelés hagyományos és újszerű formái a biológiai órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Imréné (1986) A kémia tanár pályairányitó [!pályairányító] tevékenységének lehetőségei és módszerei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Tiborné (1986) Orosz - magyar asszociációs vizsgálatok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ágnes (1986) Gondolatok Anna Ahmatova korai költészetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vereczkey Ágnes (1986) Performatív igék a magyar nyelvű drámákban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi Mária (1986) Melius Péter Herbáriumának betegségnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zeke Adél (1986) Erkel Diákünnepek története (1963-1985-ig). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsom Lajosné (1986) Az értékekre való nevelés kérdései a nevelőotthoni csoportokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ö

Ördög Ildikó (1986) A manierizmus megjelenése Thordai János zsoltárfordításaiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ördögh Béláné (1986) A növényvilág evolúciója földtörténeti korok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 24. 19:05:33 CET.