Tételek ahol a kar "Természettudományi Kar" és a mû dátuma 1983

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Á
Találatok száma: 76.

A

Arató Tamás (1983) Hans Bremmermann globális optimalizáló algoritmusnak módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bajcsay Pál (1983) Többváltozós feltételes optimalizáció büntetőfüggvényekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek András (1983) Egyváltozós folytonos függvények egyenletes közelítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Anna (1983) Lekérdezésre orientált adatbázismodell és nyelv megvalósítása IDMS-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biborka Judit (1983) A klaszter analízis hierarchikus módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczó Anikó (1983) Adatfeldolgozó programrendszer futási ideje csökkentésének egy módszere. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bootz Sabine (1983) Univerzális kódgenerátor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brito Juan (1983) Univerzális kódgenerátor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai István (1983) Neumann János önreprodukáló automatájának gépi megvalósítása és felhasználása biológiai vizsgálatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Castañeda Humberto Hernández (1983) Többváltozós függvény minimalizáció nem lejtő típusú módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Ferenc (1983) Monte-Carlo módszerek megvalósítása sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csákvári Gábor (1983) Az általános elosztási feladat megoldásának speciális algoritmusa TPA 11-40-es gépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cuesta Rafael Enrique Saburit (1983) Szintaktikus elemző az UNISYS adatleíró nyelvéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Elekes Zoltán (1983) A Vídia Vállalat vevő folyószámla vezetése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas János (1983) Software-fejlesztés a CM-7301 típusú pontraszteres grafikus display oktatásban történő felhasználásához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Tünde (1983) Másoló program. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Forizs Margit (1983) A legközelebbi szomszéd módszer és alkalmazása az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ibolya (1983) Többváltozós feltétel nélküli optimalizációs eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gonzáles Lourdes (1983) Efficiens pontok meghatározása (2 pld.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grőger Hans-Dietmar (1983) Boole-függvények bonyolultsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grőgerné Szabó Margit (1983) Elhelyezési feladatok gráfokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Tihamér (1983) Byte kezelés RSX-11M fortran környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu Tamás (1983) VT-20 Utility-K. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Tibor (1983) Csoportalkotás csapadékadatok alapján. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hirsch Ágnes (1983) Összetett aritmetikai műveletek megvalósítása sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holéczius Márta (1983) Particionált adatállományok kezelése OS assembly-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István (1983) Üledékföldtani adatok számítógépes feldolgozása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilija Györgyi (1983) Egy, a vérszívó rovarok elleni küzdelemben fellépő optimális irányítási probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jancsó Péter (1983) Nem hagyományos módszerek a programozási logikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jákfalvi Mihály (1983) Az iránykarakterisztika torzító hatásának vizsgálata az időjárási radarmegfigyelésekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Karsai Győző (1983) Sejtalgoritmusok képfeldolgozási feladatok megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Endre (1983) Change nyelvű fordító az Intel 8080 mikroprocesszor assembly nyelvére, Change tesztprogramok. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Zoltán Gergely (1983) A CULPRIT általános, paraméteres programrendszer alkalmazási lehetőségei. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gabriella (1983) OSIRIS-IDMS interface. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Jánosné (1983) Matematikai, statisztikai módszerek alkalmazása a számítóközpont működésének elemzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó Ferenc (1983) Ütemezési feladatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kámán Magdolna (1983) A SIMIC szimulációs nyelv egy implementációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kórusné Perizs Erika (1983) Kiszámítógéppel megvalósított interaktív utastájékoztatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi Tibor (1983) Szemantikus egyenletek kiértékelése HLP/SZ rendszerben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó Mátyás (1983) Többértékű logikai rendszerek matematikai, empirikus vizsgálata és kifejezések számítógépes kiértékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laky Péter (1983) Attributum nyelvtanok alkalmazása fordítóprogram generálására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták János (1983) A vállalatoknál elfekvő készletek értékesítését segítő számítógépes információ rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lumpe Bernd (1983) Adatszótár – Szolgáltatások megvalósítása a DMS-600adatbáziskezelő rendszerben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Erika (1983) Interaktív utas tájékoztatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Matteikat Stefan (1983) Kéziratos alapnumerikus jelek felismerése sejttérben Piple-line módon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Márfainé Meződy Edit (1983) Árvizek valószínűségi eloszlásának jellemzése a vízjárás stochasztikus folyamatának elemzésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Zoltán (1983) A PL/1 befogadó nyelvhez alkalmas IDMS protokollok tervezése és alkalmazása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthé Gáspár (1983) Sakkprogram Change nyelven. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Möslein Andrea (1983) A logikai programozás és a PROLOG nyelv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszki Rózsa (1983) Ipari információs rendszerek kérdései és megvalósításuk IDMS adatbázis kezelő rendszer segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pasek Béla (1983) BASIC interpreter bővítése R10 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Podlipszky Ervin (1983) Írógépvezérlés CAMAC kerettel. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Pogány Gábor (1983) Elosztott adatbázisok vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puri László (1983) A HLP/SZ fordítóprogram-író rendszer alkalmazása az SL nyelv implementálásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pákozdi Ágnes (1983) Számítógép és matematikai módszerek alkalmazása a vasúti közlekedésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Romero Isidro Luis Alemán (1983) Interaktív lekérdező rendszer az UNISYShez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Péter (1983) A gammakamera által képzett kép térbeli rekonstrukciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schott Michael (1983) Számítógépes interaktív oktató és vizsgáztató rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schreiber Beatrix (1983) Nem klasszikus logikai módszerek alkalmazása a programozás elméletében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ildikó (1983) Interpoláció racionális törtfüggvénnyel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanyiné Forczek Erzsébet (1983) Rendezett minták kiértékelése statisztikai rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemes Gábor (1983) Adatbázis eljárások alkalmazása IDMS adatbázis kezelő rendszerben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai Katalin (1983) Célorientált nyelveket definiáló, alkalmazó CHANGE programok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Matild (1983) Szimmetriavizsgálatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ságodi Rita (1983) A Jackson-féle programtervezési módszer. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Sörös Géza (1983) Párbeszédes preprocesszor alkalmazása IDMS adatbázis- kezelő rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Temesi Károly (1983) Véges függvények elmélete egy Boole-függvény minimalizáló algoritmus általánosítása k-értékű függvényekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Anna (1983) A gumiabroncs nyilvántartás számítógépes megoldása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Nándor (1983) Aritmetikai műveletek és alkalmazásaik sejttérben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Abonyi Mihály (1983) Véges függvények elmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltán (1983) CHANGE nyelvű programok fordítása INTEL-8080 Assembly-re, CHANGE tesztprogramok. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Upor László (1983) Többváltozós optimalizáció változó metrikájú módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vera Francisco de Jesus Otero (1983) Mills-féle bonyolultsági mérték számítógépes meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Villar Cecília Placeres (1983) Lineáris többlépéses módszerek stabilitás vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weller Jörg (1983) Képfeldolgozás. Kézírásos alfanumerikus jelek felismerése sejtautomaták segítségével. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Katalin (1983) Baleseti adatlapok értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A lista elkészítésének dátuma 2018. június 20. 21:26:04 CEST.