Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 241.

Arnóczky Mária (1999) Olaszhoni utazások - Magyar útiírok és szépírók művei Itáliáról a XIX. század első feléből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bak Rita (1999) A cirkusz világa a magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baka Tibor (1999) Könyvtárosok szerepe a vállalati intranet szervezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh László (1999) Új adatok „korai" helyneveinkhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Katalin (1999) Telerém? A gyermekek jogai és a televízió Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabási-Kiss Eszter (1999) Public Relations és a marketingkommunikáció a Pannon GSM Távközlési Részvénytársaságon keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Béla (1999) Eger sajtótörténete: 1705-1999. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekkerné Simon Julianna (1999) A női munkanélküliség, a nők munkaerőpiaci helyzete Székesfehérváron. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Orsolya (1999) Nonverbale Kommunikation im Deutschunterricht - eine Fallstudie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Judit (1999) Idő-, tér és narrációs szerkezet összhangja Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benics Kálmánné Tóth Eszter (1999) Hatások, áttűnések, reminiszcenciák Vörösmarty Mihály korai költészetében különös tekintettel az ossiáni énekekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berszán György (1999) Újságírói magatartásformák és a rendszerváltozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán Katalin Erika (1999) A táji jelenségek vizsgálata a 14 és 17 évesek beszélt nyelvében Kunszentmiklóson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor Beatrix (1999) Hagyományos dohánytermesztés és szókincse Kerekegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbáth Árpádné Fodor Anita (1999) Az áldozatiság szerepe a magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borody Zsolt (1999) Kiegészítések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsós Nikolett (1999) Ahasvérus és arany (A bolygó zsidó mondájának és Arany János Az örök zsidó című versének kapcsolata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó Renáta (1999) Beniczkyné Bajza Lenke - "Szívedből beszélj és szívekhez fogsz szólni". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó Ágnes (1999) "Utálatom tárgyai a szavak" (A "nyelvi fordulat" Domonkos István költészetében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Márta (1999) Kategorisierungsmöglichkeiten der Nominalkomposita aufgrund der Darstellung von zwei Grammatiken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bunford Zsolt (1999) A macedón forradalmi mozgalmak (1878-1903) és az 1903-as Illés-napi és Urunk Szineváltozása-napi felkelések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burkovics Ferenc (1999) "Az igazi poézis keresése" - Berzsenyi Dániel költészetének sajátosságai az 1813-as versgyűjtemény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Edina (1999) "Álmok a valóságról" - Gelléri Andor Endre novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Viktória (1999) A denominális nomenképzők Flaubert: Madame Bovary című regényének magyar fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárth Balázs (1999) Kecskemét a millennium idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Boglárka (1999) Gondolatok Kossuth és Széchenyi reformtörekvéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Ilona (1999) A TextLib integrált könyvtári rendszer tartalmi feltáró és visszakereső lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csejk Miklós (1999) Valláspiac. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csige Mónika (1999) Micha Madius történeti műve az Anjou-korról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csige Mónika (1999) A Sóvári Soós család levéltárának I. Károly-kori része (Oklevélkiadás és regeszták). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csigi Erzsébet (1999) Gondolatok az Urániáról és Kármán Józsefről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Emese Viktória (1999) A bűnöző viselkedés kialakulása kriminálszociológiai megközelítésben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csipes Attila (1999) A pszichoanalízis és József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke művének kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Mária (1999) Szakirodalmi tájékoztatási lehetőségek a távközlés- és határterületeiről (hagyományos és elektronikus dokumentumok, információ-források). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csutar Andrea (1999) A ritualitás nézőpontjai Nádas Péter drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csák Magdolna (1999) A székely népi világ üzenete Tamási Áron Lélekindulás című kötetének néhány novellájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czingráber Márta (1999) A mondat elemei között fennálló anaforikus viszonyok feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czétényi Rita (1999) A televíziós médiapiac átrendeződése a földi sugárzású kereskedelmi televíziók megjelenésével - a tv2 és az RTL Klub közötti verseny elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dajkó Pál (1999) Matador lenni vagy nem lenni - "... hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Petőfi-szituáció...". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deákvári Mária (1999) Újítás és jellemalkotás Virginia Woolf Mrs. Dalloway című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Edina (1999) Mai magyar drámák a vidéki színházak repertoárján. Szabó Magda drámái a Békés Megyei Jókai Színházban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömel Orsolya (1999) Nem domesztikált (nem háziasított) állatok nevét tartalmazó frazeologizmusok a magyar és az orosz nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Beatrix (1999) Konferálok (...tehát vagyok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ferencné (1999) Szegénység a társadalombiztosítás tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Márta (1999) A csongrádi Síp Utcai Általános Iskola könyvtárának állományelemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Csaba (1999) A misztikus-analitikus alkotó szubjektum és a műfaj formai változásai Edgar A. Poe és Csáth Géza novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándor (1999) Az elemek különös házassága. Széljegyzetek Umberto Eco: A Foucault-inga című regényéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Zsuzsanna (1999) Entz Géza szerepe a magyar műemlékvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Zsuzsanna (1999) Párhuzamok Kölcsey Ferenc és Giacomo Leopardi költői világában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ágnes (1999) Ember és társadalom lehetőségei Déry Tibor G. A. úr X-ben című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Friedrich Balázs (1999) Bankprivatizáció Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki Anna (1999) Tersánszky Józsi Jenő az én tükrömben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fődi Judit (1999) Szent Ágoston filozófiája. Tudomány és vallás kapcsolata a középkorban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

G. Szabó Lenke, (1999) A Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár kialakítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdicsné Lovász Judit (1999) "Éltem - és ebbe más is belehalt már." - A halál motívuma József Attila kései költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera Zoltánné (1999) Mikszáth gyermekábrázolása kései novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geretovszky Andrea (1999) Vadállatok neveit tartalmazó frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda Rita (1999) Az ifjúsági- és a reklámnyelv kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grőber Csilla (1999) Babits Mihály meghatározó regénytípusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guttyán Tímea (1999) Régi közmondásaink mára kihalt, illetve megváltozott jelentésű szavai a Szarvas Gábor-Simonyi Zsigmond-féle Magyar Nyelvtörténeti Szótár példaanyaga alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Gábor (1999) Zsidó és keresztény hagyományok a mai magyar társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi Ágnes (1999) Hír-televíziózás = CNN? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Ferenc (1999) A Tapír bemutatja: Az ördög ügyvédje avagy Született virtuális gyilkosok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Mariann (1999) A magyar regénynek "együgyű hadi szolgái" - A magyar román történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrki Edina Gabriella (1999) A "három rém" Rónay György Kakucsi rózsák című kötetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Attila (1999) Kelet-Karjala és a Nagy-Finnország-eszme története 1835-1944 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Góczán Andrea (1999) A multimédia, a CD-ROM és az elektronikus kiállítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Anna Júlia (1999) Mándy Iván írói világa és a Csutak-tetralógia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Krisztina (1999) Esőcsepp - Baka István Döbling című verseskötetéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanesz Andrea (1999) A HÉT és a Nagybányai festőiskola. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi László (1999) A szociális biztonság és a szociálpolitika. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hargita Eszter (1999) A képiség megjelenése Strindberg három darabjában (dráma és film). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hartai Ilona (1999) A modern költői nyelv kérdései és egy motívum Nemes Nagy Ágnes műhelyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Szabolcs (1999) A rendszerváltás társadalmi hatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Zsuzsa (1999) A társadalmi tudat formálásának új eszközei, avagy reklám Benetton-módra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüsné Pap Adrienn (1999) Ladik Katalin: A négydimenziós ablak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollanda Andrea (1999) Benedek Elek: virtuális kiállítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1999) Csáth Géza: "A kályha" című novellájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Károly (1999) Magyarország NATO-taggá válása és a koszovói NATO akció a politikai írott sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Hajnalka (1999) Személyiség és törvény konfliktusa Szophoklész: Elektra, O'Neill: Amerikai Elektra és Sartre: A legyek c. művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Judit (1999) Világkép és realizmus Németh László Iszony című regényében - Móricz nyomán a realizmus új útjain. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Viktória (1999) A nyelv jelentősége a tömegkommunikációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Járási Anikó (1999) A magyar szóvégi -ó kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávorka Istvánné (1999) Családok helye a társadalomban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamarási Erika (1999) Nyelvkönyvek a kultúra közvetítésének szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamarási Erika (1999) A népi juhászat és szakszókincse Kunszentmiklóson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó Anna (1999) Férjek, feleségek, anyósok - A két nem viszonyával kapcsolatos viccek vizsgálata pszichológiai és nyelvészeti szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaposi Józsefné (1999) Az APILIT adatbázis, mint a korszerű szakirodalmi tájékoztatás eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapus Krisztián (1999) A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár informatikai innovációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Sándorné (1999) A romantikától a szecesszióig - Czóbel Minka szépprózája és lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Zsuzsa (1999) "Ez itt a reklám helye". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Andrea (1999) Show-hajtások avagy talkshow magyar módra (1985-1999). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Orsolya (1999) József Attila folklorizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keleti Dóra (1999) A MIÉP története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Réka (1999) Italo Calvino: A famászó báró - egy parabolaregény műfaji értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keszthelyi Márta (1999) Tóth Árpád Dante-versei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kigyóssy Csilla (1999) Grammatik in kommunikativen Lehrwerken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Ildikó (1999) Reneszánsz zene az Interneten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Bernadett (1999) Az angol elitegyetemek válasza a 19. század kihívásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Márta (1999) Beatrix királyné és az Internet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (1999) Németh László görögségképe Tanú-korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Nyíri Gizella (1999) A JATE Közgazdasági Tanszékcsoport nyitóoldala az Interneten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klem Mártonné (1999) A családi élet összhangjának megbomlása, hatása a gyermek fejlődésére. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Judit (1999) "Csak ürügy volt a festmény..." (Gyurkovics Tibor Táj, nővel című kötetéről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár Ferenc (1999) Aquinói Szent Tamás filozófiája. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Andrea (1999) Csanádpalota földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormos Zoltánné (1999) A munkanélküliség, mint a társadalmi és életmód probléma. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (1999) Jel és kultúra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1999) Modifizierte Phraseologismen in der politischen Berichterstattung in der Wochenzeitung DIE ZEIT des Jahres 1998. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsolt (1999) Az elsietett ígéret - A neuronhálózatok tartalékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Madácsy Ágota (1999) Az Aranykalász - Irodalmi és tudományos folyóirat ismertetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krawczykiewicz Joanna (1999) A falu világa a XX. század eleji magyar és lengyel regényben - Móricz Zsigmond és Reymont W. Stanislaw művei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsovenszki Krisztina (1999) Mozgó fényképek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Králik Zoltán (1999) József Attila: Eszmélet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kupainé Balogh Katalin (1999) Szegénység a 90-es évek Magyarországán. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Ildikó (1999) Budapest, az éhes város: Aranybánya - A magyar főváros ábrázolása Kóbor Tamás, Molnár Ferenc és Krúdy Gyula egy-egy regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Eszter (1999) A számítógépes adatbázisok és az Internet használata a jogi szaktájékoztatás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Károly Nóra (1999) Tudományok metszéspontján. A magyar esküvői meghívók néprajza a világhálón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéner Dóra (1999) A kreatív reklám. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kézdi Endréné (1999) A kábítószerek terjedése hazánkban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Körmendyné Kiss Beáta (1999) A Biblia szerepe a történelemtanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Küsmődi Attila (1999) Regionális Katolikus Internet Központ - Gyulafehérvár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Labádi Gergely (1999) "ez a theoria helyes theoriája e" (A XIX. század első két évtizedének episztoláiról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lasica Marta (1999) Egy konkrét fogalom megnevezési (indíték)típusai a magyar és a szlovák nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai Emese (1999) A színnevekkel kapcsolatos frazeológiai egységek összehasonlítása a magyar és német nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Libor Zoltán (1999) Paradigmaváltás a húszas-harmincas évek magyar lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lugosi Mária (1999) Egy századvégi "ködlovag" - Gondolatok Gozsdu Elek életéről és művészi pályájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lántzky Kornélia (1999) A szakvásárok nemzetközi rendszere, szerepük a szakma életében. Néhány kiemelkedő jelentőségű rendezvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénártné Kónya Edit (1999) Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő - Költő és költészet viszonyának ábrázolása (Elemzésrészlet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Orsolya (1999) A cigány lakosság helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a XX. század végén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makrai Andrea (1999) Akiket a halál meghívott (Öngyilkosság a századforduló novelláiban: Gozsdu, Petelei, Bródy). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Sándor (1999) August Hermann Francke: Der "Praktiker des Pietismus". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Éva (1999) Üzleti információszolgáltatás Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Menyhárt Krisztina (1999) A Sziget kiadvány magyarországi fogadtatása és hatása a magyar ókortudományra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester Szilvia (1999) A Malév Rt. arculatváltása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklósity Szőke Zsuzsanna (1999) Történelem és valóság - Mikszáth Kálmán A fekete város című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Margit (1999) Helytörténet és néprajz a történelemtanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Anita (1999) A népi halászat és szakszókincse Csongrád városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edit Katalin (1999) Anyanyelvi képességek fejlesztése: A kommunikatív-funkcionális szemlélet megjelenése a Nemzeti Alaptantervben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1999) "Porból lettünk, porrá leszünk" - Henszlmann Imre és gótikus arányossági rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monory Krisztina (1999) Kinder, Computer und Schule. Zu den Auswirkungen des Computerumgangs bei Kindern. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Májerné Veres Anikó (1999) A munkanélküliség esetére nyújtott szociális ellátások kialakulása és intézményrendszere. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Gabriella (1999) A szociális biztonság főbb ellátó rendszereinek jellemzői: a., biztosítási típusú ellátások b., segélyezési típusú ellátások c.,univerzális állampolgári jogon járó ellátások. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Endre (1999) Önkormányzati PR a gyakorlatban: Miskolc MJV PR-tevékenységének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1999) Számítógép-hálózatok és a TCP/IP protokoll. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mária (1999) Az SR LIB integrált könyvtári és dokumentációs rendszer használata a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Nándor (1999) Pártok és pártharcok Hatvanban 1945-46. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Varga Éva (1999) "...teljes életeden által - egy ellenvonaton..." - Simonyi Imre alkotásai és vallomásai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemesi Attila László (1999) Benyomáskeltő stratégiák és főbb nyelvi eszközeik a mai magyar nyelvhasználatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Niedermüller Anna (1999) Az új Nemzeti Színház kommunikációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nochta Viktória (1999) A diglosszia és kétnyelvűség vizsgálata beszédhelyzetekben a móri német nemzetiség körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Attila (1999) Új magyar frazeológiai szótár A-C. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Rita (1999) Egy szer, két szer, sokszor (Észrevételek Hazai Attila Budapesti skizo című regényével kapcsolatban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oszlányi Gyöngyvér (1999) Művészet és reklám. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pados Edit (1999) Illúzió és illúzióvesztés (A személyiség változása a századelő irodalmában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pallag Rita (1999) A modern bürokráciaelméletek áttekintése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Balázs (1999) Csanádi Pál Pöröly című vitairata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zsolt (1999) Podmaniczky Szilárd portré szinopszis. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethes Gizella (1999) Paradigmaváltás a tudományos publikációk könyvtári szolgáltatásának területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrekanics Mariann (1999) Modalitás-vizsgálat az összetett mondatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pohárdi Krisztina (1999) A PRO és az esetadás problémái a generatív grammatikában - Default esetek az angol és a magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Postás Rita (1999) Egy új termék - a funkciós fehérnemű- piacra történő bevezetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálffy Barbara (1999) Sátántangó: regény és film. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Albert (1999) Kazahsztán és a kazahok 20. századi története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Emese (1999) Bölöni Farkas Sándor: virtuális kiállítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radnótyné Nagy Gizella (1999) Zenélő lapok: pagine musicale. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ragasits Nóra (1999) "Ki titkaidat tudtam" - Babits Mihály és a Jónás könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rezi Éva (1999) Az Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldány szolgálat honlapjának elkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rogic Mariann (1999) Bill Tornade üzlet piaci bevezetése és arculattervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rohoska Zsuzsanna (1999) Családfa az Interneten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Román Rita (1999) Homoszexualitás az ezredfordulón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rúzs Molnár Katalin (1999) A magyar közoktatás fejlődése a századfordulótól napjainkig, különös tekintettel a kisiskolák helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sallai György (1999) Multimédia CD-ROM készítése a szakközépiskolai perifériák tantárgyhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon József (1999) Erasmus Julius exclusus e coelis című dialógusa, és annak 18. századi magyar fordítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Melinda (1999) Intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1730: jegyzékszerű források. Protestáns könyvtárak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Szabolcs (1999) Két olvasásmegértés-fejlesztő módszer elmélete és alkalmazása az idegennyelv-tanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkovics Balázs (1999) A magyar-török nyelvcsere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Zsolt (1999) Maróti Géza művészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Andrea (1999) Csáth Géza novellisztikájának stilisztikai változatossága (avagy a sokszínű csáthi novellavilág). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Anikó (1999) Wir über Uns - Ein Schreibprojekt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Csilla (1999) Címleírási és egységesítési problémák a MARC katalogizálási moduljának használata során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Dániel (1999) Egy tudathasadás történetének lehetséges olvasatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Edina (1999) A fiatalkori társadalmi beilleszkedési zavarok okai, megelőzésének, visszaszorításának lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mihály (1999) Narancs. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Péterné (1999) A szociálpolitika hatásának tapasztalatai Szentes városában a rendszerváltás reformfolyamatában. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Tésits Anett (1999) Esélyek és egyenlőtlenségek egy felmérés tükrében (Matematikai tudásszintkülönbség vizsgálat két szegedi középiskola első osztályos tanulóinak körében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakál Szilvia (1999) Erza-mordvin, finn és magyar deverbális főnevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakáli István Loránd (1999) Hitelszövetkezetek Magyarországon az első világháború előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Mónika (1999) Ernest Hemingway 1899-1999: szépirodalmi szövegek digitalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarka József (1999) "Pro remedio animae" - Egyházra hagyott ló a középkori Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Edit (1999) "A zörgős lantú pap" - Fábchich József Pindarosz-fordításának áttekintő elemzése, és az Olimpiai ódák mitológiai hátterének feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáry Nóra (1999) Az átmenetek kora: Iskolai könyvtár a "tantervi forradalom" tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Júlia (1999) Könyvtörténeti tanulmányok digitalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenészi Katalin (1999) Környezeti Nevelés Báziskönyvtár a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtári Központjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeverényi Sándor (1999) Az északi-szamojéd nyelvek melléknevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi László (1999) Esztétikai és poétikai eljárások József Attila kései költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokolainé Deák Judit (1999) A nemzeti hírügynökség változó szerepe a XXI. század küszöbén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokolay Klára (1999) John Bowring és a Poetry of magyars. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szoldán Péter (1999) Néhány kommunikációs modell alkalmazása az Internetre, mint médiumra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szommer Csilla (1999) Weöres Sándor, az örök gyermek - Weöres Sándor gyermekverseinek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szurmik Zoltán (1999) A természetábrázolás sajátosságai Borisz Paszternak és Áprily Lajos kései lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Zita (1999) Irodalom a zenében, zene az irodalomban - Összehasonlító műelemzés Milan Kundera regénye nyomán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szénási Edit (1999) Németh László Városi Könyvtár régi könyves internetes katalógusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősyné Tóth Ida (1999) A könyv, könyvtárhasználat tanítása az általános iskolában (1-8. évfolyamon). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Gyöngyvér (1999) Az alkoholizmus társadalmi költségei. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfrányné Molnár Mónika (1999) Madách Imre: Az ember tragédiája című művének filozófiai háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány Gábor (1999) Deviáns viselkedések Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Süle Margit (1999) A szántás-vetés ismeretanyaga és szakszókincs Orosházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Ernőné (1999) Társaság ás magány költői a felvilágosodás korában: Ányos Pál és Csokonai Vitéz Mihály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarkői Andrea (1999) Ösztönös marketingen alapuló vállalkozás, a tanult marketing tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Taskovics István (1999) Szegénység a rendszerváltás utáni Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tavaszi Roland (1999) Ifjúság és agresszivitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompá Zsoltné Székely Zsófia (1999) Osztott/közös katalogizálás a Soproni Egyetem Központi Könyvtárában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trappné Lukácsi Zsuzsanna (1999) A nő helyzete és szerepe a családi munkamegosztásban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Trautmann Györgyné (1999) CD-ROM a könyvtárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turán Eszter (1999) Zsidó kisebbség ábrázolása a magyar filmművészetben - (avagy Mikor szólunk és miről?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tímár Edit (1999) A "hangos" weboldal. Virtuális kiállítás Márai Sándorról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Andrea (1999) Az alsó- és középfokú oktatás a fizika tantervekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Edit (1999) "A monumentalitás újrafelfedezése és rehabilitációja" (Páskándi Géza: Erdélyi triptichon). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gabriella Krisztina (1999) A természeti környezet és a társadalom kapcsolatának változásai a történeti korokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gábor (1999) Justh Zsigmond Párizsban: a párizsi napló kaleidoszkópja az 1888-as esztendőből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ildikó (1999) A Z39.50 információkereső szabvány és az adatcsereformátumok használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imre (1999) A TextLib integrált könyvtári rendszer olvasószolgálati modulja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1999) Egy mai magyar író honlapja: Darvasi László a Világhálón (Adalék a MEK-hez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Beáta (1999) A Szegedi Hittudományi Főiskola nyitóoldala az Interneten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Gyöngyvér (1999) A mellérendelő kötőszók használatának szociolingvisztikai összefüggései szaknyelvi szövegekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ughy Bettina (1999) A radioaktivitás magyar kutatói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbancsok Nádja (1999) Tanítani - de miből? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1999) Híressé vált nagykőrösiek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Gabriella (1999) A 8. osztályos tankönyv elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Annamária (1999) Az AOLPRESS és ami mögötte van: Használati útmutató az AOLPRESS 2.0 verziójához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Orsolya (1999) Az ír parlament története a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vindeczker Erika (1999) Juvan Sesztalov kritikai fogadtatása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vindeczker Erika (1999) Lexikai egységek remotivációja a reklámnyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vojta Ágnes (1999) Egy Márai-regény világa (Márai Sándor: Zendülők). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wagner Anikó (1999) Karinthy Frigyes humoreszkjei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Waitz Erika (1999) Integrált könyvtári rendszerek: A kölcsönzési modul. Számítógépes kölcsönzés bevezetésének tapasztalatai a József Attila Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsirainé Kulcsár Mária (1999) A Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár Módszertani Csoportja az Interneten: Honlap szerkesztéstől a szolgáltatásokig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zvara Edina (1999) A ferences rend könyves műveltsége a 16-17. századi Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Katalin (1999) A fogyasztás templomai - Bevásárlóközpontok Magyarországon - A Duna Plaza marketingtevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Őszi Gitta (1999) Määräisyyden ja epämääräisyyden problematiikka - Onko suomen kielessä artikkeli? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. július 6. 05:30:55 CEST.