Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ú | Ü | Ő
Number of items: 585.

A

Agárdi Angéla Ida (2002) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája és hatásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ahmed Zsolt (2002) A fosztogató jellegű bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Norbert (2002) Az emberölés egyes minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andris Ildikó (2002) A részjegy és az üzletrész problematikája a szövetkezeti jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andriska Szilvia (2002) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszky Magdolna (2002) Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi Gábor (2002) Az Európai Unió támogatási rendszere, különös tekintettel a Phare programra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Ba Mariann (2002) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babinyecz Orsolya (2002) Munkanélküliség 1990 és 2001 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajai Bernadett (2002) A talajvédelem környezetvédelmi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkóné Hajnal Edit (2002) A nyugdíjrendszer reformja és változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczy Ágnes (2002) A lízing helye a szerződések rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak Péter (2002) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakajsza Gábor (2002) A munkajogi szabályozás alakulása Magyarországon a második világháború után, különös tekintettel a kollektív szerződésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos László (2002) Szenvedélybetegekkel kapcsolatos gondoskodás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balangó Zoltán (2002) Az adóvégrehajtás és a járulékintegráció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Edina (2002) Az ingatlannyilvántartás története és alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Krisztina (2002) Pénzbüntetés és pénzmellékbüntetés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Dóra (2002) A határontúli nemzettagok jogállásának szabályozása Magyarországon és Romániában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartkó Gusztávné (2002) A létszámcsökkentés és tömeges létszámleépítés munkajogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon és annak joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beck Judit (2002) A munkavédelmi feladatok megvalósításának módjainak és eszközeinek sajátossága a világítástechnika és műanyagipar egyes területein. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei Szilvia (2002) Nők és férfiak esélyegyenlősége az Európai Unió munkaerőpiacán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belukács Ferenc (2002) Társadalomstatisztikai összehasonlítások: Magyarország helyzete Európában, napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Zita (2002) Nagykőrös büntetőjogi gyakorlata 1794-től 1804-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze András (2002) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása különös tekintettel az elítéltek nevelésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze Zoltán (2002) A bank és hitelviszonyok polgári jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benczné Metenka Erzsébet (2002) A vállalati szociális gondoskodás bemutatása a MOL Rt. választható béren kívüli juttatási rendszerén keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Bulcsú Balázs (2002) Keresztes háborúk a nemzetközi jog tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benőné Csúcs Szilvia (2002) Az alkoholizmus hatása a családi egységre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi Tóth Sarolta (2002) Az öröklési jog összehasonlító jogi elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth Krisztina (2002) A népesedéspolitikai intézkedések hatása a termékenység alakulására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Nikoletta (2002) Fiatalkorúak büntetés végrehajtásának kérdései hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Billo Kármen (2002) A hidegháború kialakulása - Európa kettészakítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biri Mihály (2002) A szövetkezeti jog fejlődése a rendszerváltás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bistey Balázs (2002) A zaj és rezgésvédelem jogi szabályozásának egyes kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittó Krisztina (2002) A magyar családok helyzete napjainkban a társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Brigitta (2002) A magyar választási rendszer összehasonlítása az angol modellel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi Éva (2002) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogyó Márta (2002) A pártfogó felügyelet és az utógondozás végrehajtásának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog Szilvia (2002) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bombay Annamária (2002) Németország a két világháború között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás Rita (2002) Az életbiztosítás jelentősége napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Daniella (2002) A családi pótlék és iskoláztatási támogatás hatása a gyermekvállalásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borza Gabriella (2002) Az Európai Unió munkajogi normáinak érvényesülése a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzainé Lukács Mónika (2002) A munkaügyi kapcsolatok szabályozása és intézményeinek működése a Kunság Volán Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boskóné Szabolcs Edit (2002) Raymond Aron prognózisa a XX. század utolsó évtizedeiről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bosnyák Gábor László (2002) A demokratikus legitimitás problémája Magyarországon 1989-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky Bernadett (2002) A képviselőtestület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz Gábor (2002) A román és a magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugya József (2002) Az Európai Unió közös agrárpolitikája avagy egy közös politika változás alatt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugya László (2002) Az Egyesült �Államok és néhány tagállamának alkotmánya és a föderáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi Emőke (2002) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi Katalin (2002) A hosszú tartamú szabadságvesztésre ítéltek fogvatartási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó Edit (2002) A gondatlanság a közlekedési bűncselekményekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burai Márta (2002) Lakás élet-minőség ma, a német és a magyar adatok összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Busa Barbara (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Andrea (2002) Anya- és gyermekvédelem kialakulása és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai Mariann (2002) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési Henriett (2002) A jog játékelméleti problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Róbert (2002) A bankok hitelezési gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Viktor Zsolt (2002) A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bók Anikó (2002) Veszélyeztetés a foglalkozás körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóna Csaba (2002) A film jogi szabályozásának gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bősi Ferenc (2002) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Christian Martin Ary (2002) A versenyjog időszerű kérdései figyelemmel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba Jánosné (2002) Munkaviszony megszüntetésének hazai szabályozása, az európai jogharmonizációs szabályozás jellemző vonásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csabók Szilvia (2002) A toborzás, kiválasztás és a kultúra összefüggései egy adott vállalat példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi Zsolt (2002) A fair eljárás biztosítása a szabálysértési jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Ágnes (2002) A magyar-EU versenyjogi jogharmonizáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseke Zoltán (2002) A tag (részvényes) felelőssége a gazdasági társaságban és a hitelezővédelmi intézmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengery Levente (2002) Az Európai Unió közúti közlekedése és a magyar közúti közlekedés integrációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák Hajnalka (2002) Atipikus munkavégzés az Európai Unióban, Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsel Attila (2002) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Katalin (2002) A menekültek helyzete Magyarországon és Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csitos Eszter (2002) Az örökbefogadás szabályai Magyarországon és Franciaországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmás Ágnes (2002) Eutanázia pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka László (2002) A családi pótlék rendszer fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Éva (2002) Magyarországi kisebbségi önkormányzati rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Pálné (2002) Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák európai tükörképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Etelka Csilla (2002) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkos Péter András (2002) A kutatási szerződés szabályozásának egyes magánjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti Dorottya (2002) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti Tamás (2002) Az amerikai, az európai és a magyar szabadalmi rendszer hatékonysága a nonprofit eredetű, csúcstechnológiai találmányok ipari hasznosításának előmozdításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya Andrea (2002) Tanúvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúri András (2002) Múltrendezés avagy a Berlini Falról leadott lövések büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czibere Ildikó (2002) A közérdekű munka szabályozása és végrehajtásának problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czigány Eszter (2002) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czunyiné Bertalan Judit (2002) A helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságainak szervezete, működése-szerepe a képviselő-testület munkájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Danyi Melinda (2002) A munkaerő szabad mozgása az Európai Unió és Magyarország viszonylatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dara Péter (2002) A humán kontrolling, mint a stratégiai erőforrás-gazdálkodás eszköze. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli Szilvia (2002) A rendőri korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Gábor (2002) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Judit (2002) Veszélyes hulladékok jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Zsombor (2002) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Diczendy Zsuzsanna (2002) A köztisztviselői törvény változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobosné Kiss Edit (2002) Marginális helyzetű csoportok és a többségi társadalom viszonya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Gyöngyi (2002) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombai Henrietta (2002) A hulladékgazdálkodás környezetvédelmi szabályozása EU integrációnk tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Dániel (2002) A vallásszabadság egyéni és kollektív gyakorlása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Donauer Márk (2002) A kábítószerrel visszaélés bűntettének büntető anyagi és eljárásjogi vonzata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dux László (2002) Az elektronikus kereskedelem jogi szabályozása az Európai Unióban (harmonizációs kérdések). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávidházi Richárd (2002) A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása a XXI. század küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Zoltán (2002) Munkanélküli diplomások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör Máté (2002) A polgári eljárásjog alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dús Ilona (2002) Munkanélküliség a kilencvenes években - megoldásának lehetséges módjai, eredményei statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Edőcsné Molnár Edit (2002) A társadalombiztosítás és a szociális családi támogatási rendszer változásai napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Endrész Máté (2002) A háztartási vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyhegyi László (2002) Az elektronikus bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős Károlyné (2002) A betegjog, a betegjogi képviselő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős Éva (2002) A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság gyakorlata a munkáltatói felmondási tárgyú jogvitában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Esősi Krisztina (2002) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó Szilárdka Ilona (2002) Munkabérek és bérvédelmi szabályok a gazdasági szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Zsolt (2002) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Bernadett (2002) Betegelégedettség: azaz hogyan érvényesülnek a betegjogok az egészségügyben? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas György (2002) A távmunka, mint a foglalkoztatáspolitika gyakorlati megvalósításának egyik lehetősége magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Ilona (2002) Az egészségügy reformjának hatása az egészségügyi szolgáltatásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Mészár Mária (2002) Az egyes kulturális tevékenységek finanszírozása a változó világban - Szabad a tér: a változó világban a Szegedi Szabadtéri Játékok, mint a város bevételi forrása és, mint kulturális vonzerő, valamint annak finanszírozási furcsaságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Miklós Zoltán (2002) Az ENSZ nemzetközi jogi bizottságának kodifikációs tevékenysége a nemzetközi jogi felelősség terén - A nemzetközi jogsértések fokozatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Ágnes (2002) Munkaügyi kapcsolatok a közszférában - A szakszervezeti tevékenység a köztisztviselői szférában, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsa (ADOSZ) működésének elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Ágnes (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérvári Diána (2002) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Tímea (2002) Szabálysértés miatt eljáró hatóságok, különös tekintettel a rendőrség szabálysértési feladatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Figler Hedvig (2002) Az Európa Tanács kontroll szerepe a büntetésvégrehajtás felett. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Filák Gábor (2002) Az értékpapír és a befektetővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Firnigel Edit (2002) Szolgáltató közigazgatás, teleházprogramok, hivatali modellkísérletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ildikó (2002) Rendkívüli perorvoslatok a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Rácz Szilvia (2002) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása - Az elítéltek nevelése, foglalkoztatása, gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forró Zoltán (2002) Gyógyszerellátás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frank Antal (2002) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Eszter (2002) Az Európai Unió keleti bővítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fáskerti Zita (2002) Az Európai Parlament legitimációjának növelése intézményi reformok által. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garay Rita (2002) Az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények, különös tekintettel a testi sértésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag Ágota (2002) A magyar kábítószerhelyzet és büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

George P. Simon (2002) Az internetes jogi oktatás az Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera Tibor (2002) A magyar közoktatás helyzete a társadalomstatisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely Jánosné (2002) Változásmenedzselés a MOL Rt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerst Teréz (2002) Drogfogyasztás kezelésének kialakulása és gyakorlata napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Girhiny Anikó (2002) Modern vállalatvezetők kihívásai az új évezredben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő Balázs (2002) Lemondás a tárgyalásról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombás Boglárka (2002) A büntetőjog és a környezetvédelem kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Attila (2002) Szervezett bűnözés - különös tekintettel a kábítószer-bűnözésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Greksza Gabriella Erzsébet (2002) Személyiségvédelem a polgári jogban különös tekintettel az orvosi tevékenységekkel okozott jogsértésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Greskovics István (2002) Az elektronikus szerződéskötés jogi problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grünwald Imre (2002) Kiválasztás, ösztönzés és outplacement, mint lényeges HRM építőkövek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gunics Kinga (2002) Társadalombiztosítás jelenkori szervezete, irányítása, ellenőrzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyémánt Richárd (2002) Jövedelmi viszonyok a családokban hazánkban, a társadalom statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győriné Tóth Erika (2002) Az otthoni szakápolás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győző Gábor (2002) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Éva Zsuzsanna (2002) A sztrájkjog kialakulása, története, mai hatályos szabályozása - nemzetközi áttekintés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Attila (2002) A gazdasági társaságok átalakulásának közös szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gécs Anita (2002) Az adatvédelmi biztos tevékenységének és működésének eddigi tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Góg Erika (2002) Jövőképek az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Göblyös Péter (2002) A termőföldek jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gőgh Ágnes (2002) Szuburbanizáció Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

H. Nagy Dániel (2002) Regionális politika az Európai Unióban és Kelet-Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H. Nagy Judit (2002) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hadobás Claudia (2002) A köztisztviselői törvény hatálya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Terézia (2002) Adóhatósági határozatok bíróság előtti felülvizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajpál Zsolt István (2002) Narkománok Magyarországon, szociális ellátásuk és az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hamvas Ödön (2002) Közbeszerzés a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat gyakorlata tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyási Gábor (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanák Krisztina (2002) A megváltozott munkaképességűek helyzete, foglalkoztatása és a rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti Éva (2002) A magánbiztosítás és helyzetének alakulása a monopolhelyzet megszűnésétől napjainkig (1986-tól...). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati Mariann (2002) A viktimológia alapkérdései - különös tekintettel az erőszakos bűncselekmények áldozataira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi Zsófia (2002) A talajvédelem jogi szabályozásának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi Tamás (2002) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosi Eszter (2002) Pénzbeli ellátások köre, különös tekintettel a gyermektartásdíj megelőlegezésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodossy Erika (2002) A kábítószerrel való visszaélésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holecska Katalin (2002) Jövedelmi helyzet a mai Magyarországon, Békés megyei KSH adatokkal való összevetésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holánik Imre (2002) Az értékpapírjog és a befektetővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horuczi Szilvia (2002) Pénzintézetek és az elektronikus kereskedelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth István (2002) A büntetőeljárás alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Nóra (2002) A közoktatás törvényi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Péter Károly (2002) A rendes felmondás jogintézménye, és az ehhez kapcsolódó magyar bírói gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Kepenyes Edit (2002) Fejezetek a Békés megyei agrárjog történetéből - A szarvasi örökváltság és előzményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka Péter (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés Zoltán István (2002) A magyarországi pénzforgalom jogi szabályozásának sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Zoltán István (2002) A magyarországi pénzforgalom sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illésné Barabás Krisztina (2002) Gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre Dávid (2002) A Versailles-i békeszerződés egyes rendelkezései az állandó Nemzetközi Bíróság gyakorlatának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Istella Mónika (2002) Hulladékgazdálkodás az EU csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Itvás Györgyné (2002) Az 1997. évi nyugdíjreform Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab Zsolt (2002) “Az új nyugdíj-ortodoxia és kritikája”. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakus Csilla (2002) Testünk és az AIDS - Tények és tévedések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancza Szilvia (2002) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics László (2002) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeney Andrea (2002) A szövetkezet és a tag vagyoni kapcsolatának jogi szabályozása, a szabályozás vitatott kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Máté (2002) A fogvatartottak alapjogainak biztosítékai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jáger Zsuzsanna (2002) Gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt Bíborka (2002) Internet és versenyjog az Európai Unióban. Különös tekintettel a vállalkozások közötti elektronikus kereskedelemre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jókay István (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa Ferenc (2002) A szociális ellátó rendszer Budapest XIII. kerületében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalcsevics László (2002) A narkománok gyógykezelése és a társadalombiztosítás viszonya Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány Andrea (2002) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapás Anita Erzsébet (2002) Az adatvédelmi ombudsman működésének tapasztalatai éves jelentései tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi Katalin (2002) Polgári eljárásjogunk alapelvei az újraszabályozás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Zsuzsa Ágnes (2002) A munkaviszony jogellenes megszüntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kavalecz Linda (2002) Az urbanizáció aktualitásai adatszerű megközelítésekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Balázs (2002) Szerzői jog a digitális korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Klaudia (2002) A nő sérelmére elkövetett családon belüli erőszak, avagy a feleségbántalmazás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Zita (2002) Az eutanázia büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keliger Linda (2002) Munkanélküliség Magyarországon az elmúlt évtizedben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemmer Orsolya (2002) Minőség és munkaerő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres Imre (2002) Egyéni és listás választások kapcsolata Szegeden, a három választás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kepenyes Réka (2002) Civil szervezetek és a környezetvédelem (Mit tehetnek a környezetvédelemmel is foglalkozó civil szervezetek jövőnkért). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztúri Farkas Csaba (2002) A világpolitikai folyamatok alakulása 1945-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kern László (2002) A Harmadik Birodalom legitimitása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Katalin (2002) A Beveridge terv alapvető sajátosságai különös tekintettel a nyugellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényi Edina (2002) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Júlia (2002) Gyermekjóléti intézmények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Zoltán Viktor (2002) A Nemzeti Földalap hatása a földtulajdon- és földhasználati jog alakulására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Elek Dolli (2002) Állampolgári jogon járó családtámogatások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Anita (2002) A fekvőbetegellátás szerepe és finanszírozása a magyar egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Barna Balázs (2002) A magyar közszolgálati jog változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Judit (2002) Szenvedélybetegségek és kezelésük. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Norbert (2002) A hivatásos sportoló munkajogi jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zoltán (2002) A hallgatók helyzete a magyar felsőoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (2002) Siker a munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Jakab Árpád (2002) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok az 1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) és a 109/1999. (XII.29) FVM rendelet (Vhr.) alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klamár Éva Dóra (2002) Öngyilkossággal leplezett emberölés nyomozása, az orvosszakértő jelentősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klein Henrietta (2002) Magyarország külpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kléger Viktor (2002) Fúziók szabályozása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klúcsó Anita (2002) Magzatvédelem a büntetőjog vetületében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Knébel Ágnes (2002) A magyarországi rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Zsolt (2002) Jövőképek az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kokasné Támba Mária (2002) A családtámogatási rendszer állampolgári jogon Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósné Fekete Anikó (2002) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi Ádám (2002) Laikus bíráskodás Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra Gábor (2002) Az önkormányzati költségvetési szabályozás megvalósítása Bicske Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopcsó Béla (2002) A koncepciós perek anatómiája Magyarországon (1945-1956). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Andrea (2002) Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások, különös tekintettel a Büntető Törvénykönyv és a büntetőeljárás módosítására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Dominika (2002) A nonprofit szervezetek kapcsolata az önkormányzatokkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Eszter (2002) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gyula Attila (2002) Az Őrségi Nemzeti Park megalapításának szükségszerűsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin (2002) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekményekkel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztián (2002) A magyar Alkotmánybíróság által gyakorolt normakontroll. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (2002) Kapcsolattartás és kommunikáció kérdései az ügyfélszolgálaton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Éva Mária (2002) A szolgálati bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bankics Rózsa (2002) Munkavállalók védelme az Európai Unió munkajogában valamint a magyar munkajogban és a védelmi jogszabályok megsértése Heves megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bősze Katalin (2002) Teljesítményértékelési módszer bevezetésének és működésének gyakorlati tapasztalatai egy multinacionális vállalatnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Lődör Orsolya (2002) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Schnell Erzsébet (2002) A gyermekek jogainak érvényesülése a családjogi törvényben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Sebestyén Ildikó (2002) Az európai társasági jogi irányelvek beépítése a magyar szabályozásba. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krasnyánszki Magdolna (2002) A szülői felügyelet és a gyámság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krnág Hajnalka (2002) Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezete és funkciói a tanácsrendszertől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Attila (2002) A demokratikus legitimitás és a választás szerepe a demokratikus legitimációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun István (2002) A köztisztviselői jogviszony jellemzői, eltérő sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurai Györgyi (2002) A magyarországi munkaügyi kapcsolatok hiányzó láncszeme: az ágazati érdekegyeztetés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi László (2002) A munkaügyi ellenőrzés Magyarországon nemzetközi kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kvasz Mátyás (2002) Visszaélés kábítószerrel bűntett büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Károlyi Péter (2002) Embereken végzett klinikai gyógyszervizsgálatok jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kátó Anett (2002) Franciaország alkotmánybíráskodása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóti Mónika Zita (2002) Minőségbiztosítás az EU csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Köteles Ilona (2002) A munkahelyi diszkrimináció jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczkóné Szécsi Éva (2002) A betegségek megelőzésének társadalmi szerepe különös tekintettel az ifjúságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladóczki Gyula (2002) Totalitarizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Dóra (2002) Bevezetés a munkavállalók személyiségvédelmébe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Szilvia (2002) A gazdasági bűnözés egyes kriminológiai kérdései, különös tekintettel a pénzmosásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Andrea (2002) A köztisztviselői törvény hatálya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos Bálint (2002) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos István (2002) Pénzbeli ellátások köre, különös tekintettel a gyermektartásdíj megelőlegezésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ledneczki Melinda (2002) Motiváció, ösztönzés, jutalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lelkes Villő (2002) Az értékpapírosítás a nemzetközi és a hazai gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászné Szegedi Ilona (2002) A családok pénzbeli támogatásainak feltételrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lubóczkiné Bató Katalin (2002) A fekvőbeteg-ellátás szerepe Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lucsik János (2002) A kollektív jog. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ludvai Erzsébet (2002) A lízingszerződés a német joggyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Ágnes (2002) Személyiségvédelem és sajtószabadság - Védelem a sajtó útján elkövetett jogsértésekkel szemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Gábor (2002) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, illetve a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincsik Péter (2002) A vadkárok, különös tekintettel a vad és gépjármű ütközésből eredő károkra és felelősségre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Anetta (2002) A szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulásának gyakorisága, különös tekintettel Jászberény lakosságára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczi Laura (2002) Fogyasztóvédelem és versenyjog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mag Melinda (2002) Regionális és helyi választási eredmények elemzése Bács-Kiskun megye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magony Andrea (2002) Az elítéltek nevelése, foglalkoztatása, gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Éva (2002) A magyar munkajog pihenőidőre vonatkozó szabályainak változásai és harmonizációja az Európai Unió jogával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magó Krisztina (2002) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban, avagy a védő a nyomozásban és a bírósági tárgyaláson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major Csaba (2002) A magyar vállalatok átalakulása a rendszerváltozást követően, különös tekintettel a menedzsment szerepére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros Erika (2002) A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmények megbüntetésére létrehozott Nemzetközi Törvényszék szervezete és eljárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros Éva (2002) A családtámogatási rendszer fejlődése - 1938-tól napjainkig a változások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maklári László (2002) A részvénytársaság alaptőkéjének felemelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maklári Róbert (2002) Az angol és az olasz választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maklári Szabolcs (2002) Tagok, részvényesek felelőssége és a hitelezővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maksó Nikoletta (2002) Eutanázia pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosvölgyi Emese (2002) Igazságszolgáltatási reform a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marozsi Brigitta (2002) A svéd jóléti állam kialakulása és jellemzőinek bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maszlik Zsolt (2002) A parlament ellenőrzési jogának eszközei és gyakorlata Magyarországon és más parlamentáris rendszerekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mateisz Renáta (2002) A polgármesterek helye és szerepe a magyar önkormányzati rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matos Ferenc Zoltán (2002) Multinacionális vállalatok és a munkaerőpiac szakszervezeti vonatkozásai a rendszerváltás után statisztikai megközelítéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Mazzag Pál (2002) A munkavállalói részvétel szabályozásának vitatható kérdései egy üzemi tanács működésének bemutatásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maár Zsuzsanna (2002) A házastársi lakáshasználat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt Magdolna (2002) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladatai a változások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálovics László (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikuláss Péter (2002) A Kelet-Európai rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Milyó Valéria (2002) Gyermeknevelési támogatási rendszer Magyarországon 2001-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Misbrenner Nóra (2002) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári Emese (2002) Demokratikus átalakulás és kormányok Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Mária Katalin (2002) A Magyar Statisztikai Hivatal története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Andrea (2002) Helyünk Európában a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Anikó (2002) Az ingatlan-nyilvántartás alapelveinek változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Emese (2002) Orosháza és városkörzetének gazdasági és munkaerőpaci helyzetének elemzése 2000 és 2001 évekre vonatkozóan. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Ildikó (2002) Menekültek szociális helyzete és ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Judit (2002) Az éghajlatváltozással összefüggő szabályozás kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Kinga (2002) A magyar környezetvédelmi jog az EU csatlakozás tükrében (különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Klára (2002) A viktimológia alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Miklós (2002) A környezetért való felelősség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Márta (2002) Az eutanázia a jogbölcselet tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Róbert (2002) Az ösztönzésmenedzsment. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Zsóka (2002) A magyar munkavállalók szabad mozgására vonatkozó jogi szabályozás az Európai Unió tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Monosesz Gabriella (2002) Külföldiek munkavállalása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvay Péter (2002) A családtámogatási rendszer változása 1990-től, valamint az európai uniós csatlakozás lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mácsai Botond (2002) Jogharmonizáció és felelősség a korlátolt felelősségű társaságban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mári Katalin (2002) Társadalomtudósok az igazságszolgáltatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márta Lászlóné (2002) Aktív eszközök szerepe a munkanélküliség kezelésében, képzés, átképzés jelentőségét kiemelve (Vizsgálva Kecskemét foglalkoztatási körzetét). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Réka (2002) A kínzás tilalma az alapjogok és a nemzetközi, emberi jogok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté József (2002) A nem vagyoni kártérítés, mint általános személyiségvédelmi eszköz az immateriális sérelemokozások esetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérai Andrea (2002) A gyermekvédelem helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Erzsébet (2002) A köztisztviselői törvény változásai és annak gazdasági, politikai, jogi előidézői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Zsuzsanna (2002) A jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Ádám (2002) Bűnrészesség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nadicsán Zsuzsanna (2002) A szakszervezetek jogai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Andor (2002) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Andrea (2002) Gyermeknevelési támogatások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy András (2002) Államfői jogkörök a közép-európai országok alkotmányaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Cecília (2002) A szakértő és szaktanácsadó szerepe a büntető eljárásban különös tekintettel a rendőrség és a pszichológus szakértő, szaktanácsadó együttműködésére a nyomozás során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Csaba (2002) Turisztikai vállalat elemzése a japán sajátosságok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Erika (2002) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gabriella (2002) Az egészségügyben zajló privatizáció, kiemelten a praxisprivatizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Kornélia (2002) Az eutanázia problematikája a jogbölcselet tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Krisztina Márta (2002) A fiatalok, pályakezdők elhelyezkedésének elősegítése, munkajogi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Mónika (2002) Emberi erőforrás gazdálkodás egy vállalat példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Orsolya (2002) A bevándoroltak jogállásának legfontosabb elemei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Rusztem (2002) Önkormányzati társulások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (2002) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagybakos István (2002) Rehabilitáció és település. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagymihály Gábor (2002) A sértett-áldozat szerepe és helyzete a büntetőeljárásban, különös tekintettel a viktimológiai kutatások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nagyné Kőszegi Szabina (2002) A diplomáciai asylum. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Anna (2002) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Viktória (2002) Munkavállalói szocializáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novákné Balogh Katalin (2002) A bírói függetlenség alkotmányos garanciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyemcsok Attila (2002) Az ipari szövetkezetek modernizációjának jogi kérdései 1992 előtt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyeste Mária (2002) A speciális járóbeteg és fekvőbeteg szakellátás ismertetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyizsnyovszki Alexandr (2002) Humanitárius intervenció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyéki Ágnes (2002) A házassági vagyonközösség megszűnése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíregyházi Erika (2002) A magyar választási rendszer változásai 1989-2000. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nándori Virág (2002) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nárai Lilla (2002) Az 1998.évi országgyűlési választások a Szeged környéki sajtókampány tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Némedy Adrienn (2002) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Anikó (2002) Az osztrák Szabadságpárt hatalomra kerülése, és az erre adott válaszlépések az Európai Unióból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Anita (2002) A szövetkezeti modellek jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Karola (2002) A magzat büntetőjogi védelme, terhességmegszakítás és magzatelhajtás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Katalin (2002) A hátrányos megkülönböztetés tilalma megvalósulásának problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Kitti (2002) Vízvédelem a magyar környezetvédelmi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Renáta (2002) Eutanázia pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh Zsolt (2002) A jegyző által folytatott birtokvédelmi eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Onozó Róbert (2002) A magyar parlamenti választási rendszer kritikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oravecz Ágota (2002) A köztisztviselői törvény változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ortutay Miklós (2002) A magzati élet védelméről - A terhesség megszakítás és a magzatelhajtás jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Osztroluczki Anita (2002) Egy munkaügyi konfliktus a közszférában (Iskolabezárás: A közoktatás ellentmondásai). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Otta Andrea (2002) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ozvald Imola (2002) A csoportfejlődés szociálpszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paczolay Liliána (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pagács Csilla (2002) A jaltai rendszer kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Krisztina (2002) Lobbitevékenység az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Norbert (2002) Fasizmus és kommunizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Zoltán (2002) Személy elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája, különös tekintettel Bács-Kiskun megyére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Zsuzsanna (2002) A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paragi Attila (2002) A bankprivatizáció Magyarországon a 1990-s években, különös tekintettel a Kereskedelmi és Hitelbankra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi Tibor (2002) A szociális dömping alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pecznyik Katalin (2002) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perlaki Anikó (2002) Minőségbiztosítás az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki Attila Mihály (2002) A parlamenti frakciók alkotmányjogi problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Anita Éva (2002) Érdekvédelem és érdekképviselet jogi kérdései az agrárágazatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Csaba (2002) A monetáris politika céljai és eszközei Magyarországon az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Csilla (2002) Értékelemzés a közigazgatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Réka (2002) Oktatás, képzés, továbbképzés a Tisza Volán Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Miglécz Erzsébet (2002) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pirisi Szilvia (2002) A magyar intézményrendszer és az Európai Unió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pojnár Petra (2002) A munka díjazása a gazdasági, a közalkalmazotti és a közszolgálati szférában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokol Balázs (2002) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák József (2002) Az olasz és a magyar választási rendszerek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pongrácz Brigitta (2002) Az alapellátás, háziorvosi tevékenység és a praxisprivatizáció folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Popvics Lívia (2002) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Posta Bernadett (2002) A hajléktalanság problémája és kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsonyi Krisztina (2002) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a bírói gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prekub Éva (2002) A szövetkezeti jogi felelősség alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prikidánovics Dóra (2002) "Ha hatékony törvényekkel védenék a gyengeséget" Az újszülött sérelmére elkövetett emberölésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai Kincső (2002) A javítóintézetek és a javítóintézeti nevelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puzsik Krisztina (2002) A hontalanok jogállása Magyarországon a hatályos jog tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi István (2002) Teljesítményértékelés a vállalatoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkó Ágnes (2002) A betegek jogairól valamint az egészségügyi adatok kezeléséről és védelméről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pály Péter (2002) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pályi Sándor (2002) A föld és a földdel kapcsolatos szabályozás néhány időszerű kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Páncsics Sándor (2002) A családtámogatás fejlődése, az egyes változások hatásai a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Ágnes (2002) A toborzás és kiválasztás, mint a személyzetbiztosítás egyik kulcskérdése a Villeroy and Boch Magyarország Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péczely Attila (2002) A magyar választási rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzeli Tímea (2002) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása - különös tekintettel az elítéltek nevelésére, foglalkoztatására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Szabó Olga (2002) A nemzetközi fuvarozás szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pólya Gábor (2002) Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása, tárgya és tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rapi Ildikó (2002) A kollektív jog elméleti és gyakorlati kérdései (különös tekintettel a kollektív jogvitákra és az érdekvitákra). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ravasz Márta (2002) A munkaügyi viták Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rehák István (2002) A hidegháború évei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Román Anita (2002) A halálbüntetés és alkalmazhatóságának problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Román Éva Beatrix (2002) A köztisztviselők munkaviszonyának egyes kérdései - különös tekintettel a 2001. évi XXXVI. törvényre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rusa Marianna (2002) A munkaügyi kapcsolatok Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rábai Ibolya (2002) A jogellenesen Magyarországon tartózkodó külföldiek jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Andrea (2002) A magyar jogászság jogszociológiai szempontból - különös tekintettel a jogászképzésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Tibor (2002) A személyes szabadság és a mozgásszabadság korlátozása a külföldiek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai Ágota (2002) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet - International Labour Organizatione. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi Barbara (2002) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádóczi Mónika (2002) Áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rágyanszki György (2002) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rétháti Zoltán (2002) A befogadott. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti Nóra (2002) A számvevőszéki ellenőrzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Imre (2002) A gazdasági társaságok belső működésével kapcsolatos törvényi tényállások. (A Btk. 298/A., 298/B., 298/C. es 289. s-i. Különös tekintettel a számviteli fegyelem megsértésének vétségére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Attila (2002) A munkanélküliség alakulásának sajátosságai Bács-Kiskun megyében 1991-2001. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

dr. Sabján Eszter (2002) Az egyéni és a társas vállalkozások járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadi Gyöngyi Krisztina (2002) Foglalkoztatáspolitika és munkaerő-gazdálkodás a '90-es évektől Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Savanya Norbert (2002) A közlekedési bűncselekményekről általában és az egyes elkövetési formák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schiffner Imola (2002) Nemzetközi jog, EU jog, belső jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schneidler Hella (2002) A magyar agrár-érdekképviseletekről, különös tekintettel az agrárkamarákra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Ágnes (2002) A felszámolási eljárásról a jogszabályok és a gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres Petra (2002) A termőföldek jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres Sándor (2002) Az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés jellemzői és a balesetbiztosítás alapján járó társadalombiztosítási eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sergyán Barbara (2002) Jogközelítés a büntetőjog területén az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Andrea (2002) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Judit (2002) A magyar környezetvédelmi jog az európai integráció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonka Gábor (2002) Regionális politika Írországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák Attila (2002) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soczóné Farkasinszki Ildikó (2002) Társulási formák és azok megvalósulása a magyar önkormányzatok gyakorlatában - Hunya-Örménykút Intézményi Társulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Solti Ágnes (2002) Az Európai Unió társasági joga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi Ilona (2002) A helyi önkormányzat hivatalának szervezete és funkciói - Békés megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somlai Tímea (2002) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Réka (2002) A foglalkoztatási szerkezet átalakulása a 90-es években Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Ágnes (2002) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Csikós Szilvia (2002) Az Európai Unió és Magyarország foglalkoztatáspolitikai irányvonalainak összehangolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spániel Eszter (2002) Ifjúság elleni bűncselekmények és elhatárolási kérdések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Striegl Péter (2002) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Strihó Krisztina (2002) Magyarország és az Európai Unió kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sum Szabolcs (2002) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Susán Angelika (2002) Az információs önrendelkezési jog érvényesülése különös tekintettel az egészségügyi adatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Susánszki Kornél (2002) Az eutanázia etikai és jogi dilemmái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Svébis Katalin (2002) A rendkívüli felmondás szabályai a bírói gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi Tamás (2002) A vallásszabadság mint alkotmányos alapjog és szabályozása hazánkban az elmúlt évtizedekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados Ágnes (2002) Az Európai Unió munkanélküli ellátási rendszerének megvalósítása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadosné Tóth Mária (2002) A hajléktalanság okai a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Adrienn (2002) Értékpapírok és a budapesti értéktőzsde. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Aletta (2002) A Szolnoki Cukorgyár Rt. foglalkoztatáspolitikája, tevékenységéhez kapcsolódó emberi erőforrás biztosítása, különös tekintettel az üzemidőszakra (kampányra). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Balázs (2002) A büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának feltételei és akadályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csabáné (2002) Az Államigazgatási Törvény szabályainak érvényesülése a nyugdíjjogszabályokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csilla (2002) Az adatvédelem gyakorlati problémái, különös tekintettel az egészségügyi adatvédelemre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Fülöp (2002) A hidegháború lefolyása szovjet szemszögből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gábor (2002) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó László (2002) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Mária (2002) Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Szilvia (2002) A tanúvédelem intézménye a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Szilvia Edina (2002) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzgazdálkodása, különös tekintettel az oktatási intézményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Vilmos (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zita (2002) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Balázs Mónika (2002) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Benkó Ágnes (2002) Földtulajdon, különös tekintettel a rendszerváltásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Hegedűs Tünde (2002) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Jámbor Eszter Júlia (2002) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2001. július 1-jei módosításának gazdasági, jogi és egyéb előzményei, indokai, a köztisztviselői életpálya lehetséges fejlesztési irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szajbély Katalin (2002) A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Zsolt (2002) Szenvedélybetegségek Magyarországon, szociális ellátásuk, valamint a velük kapcsolatos jogszabályok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay Zoltán (2002) A munkaügyi jogviták eljárási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Ágota (2002) Kommunizmus és fasizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Mónika (2002) Számvevőszék az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szelei Pál (2002) Az előzetes letartóztatás a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendi Horváth Erika (2002) A büntetés-végrehajtás feletti kontrollrendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei Kornél (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentirmai László (2002) Az internet és a jog kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Csaba (2002) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései különös tekintettel a közúti baleset okozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai Tímea (2002) A jaltai rendszer kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szili Szabolcs (2002) A közszolgálati jogviszony. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi András (2002) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Barnabás (2002) Világpolitikai folyamatok 1945-től napjainkig - A jaltai világrend kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szimicsku Zsolt (2002) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirmai Renáta (2002) A környezetvédelem gazdasági alapjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziráczki Imola Kincső (2002) Egy biztosító alapítása a biztosítási törvény tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankovics Erika (2002) A fiatalkorúak büntetés végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Gábor (2002) A jogászság struktúrája az angolszász országokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél Írisz (2002) A felelősség kérdése a nemzetközi adásvételi szerződésekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széplaki Orsolya (2002) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Péter (2002) Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Róbert (2002) Termőföld tulajdoni viszonyaink változása a rendszerváltást követő évtizedben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Szilvia (2002) A magántulajdon földjogi szabályozása 1990-től. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfrány László (2002) A hidegháború. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárai Brigitta (2002) Munkaerő-áramlás az Európai Unióban, várható hatása a magyar csatlakozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárga Emil (2002) Magánnyugdíjpénztárak szerepe a szociális hálóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei Zsuzsanna (2002) Hajléktalan-ellátással kapcsolatos állami kötelezettségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös Gergely (2002) A parlamenti ellenőrzés Kelet-Közép-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sülle Dorottya (2002) A református egyház zsinatpresbiteri elveken nyugvó egyházszervezetének kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sőreg Zoltán (2002) A koncessziós szerződés és alkalmazása a hírközlés területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tahon Róbert (2002) A magyarországi rendszerváltozás külpolitikai feltételrendszere (Az államszocialista kísérletek bukásának összefüggései és ellentmondásai). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Hajnalka (2002) A családtámogatás kialakulása és gyakorlata napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács István Tibor (2002) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Orsolya (2002) Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása és rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Péter (2002) A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tallér Szilvia (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Ágoston (2002) Csoportos létszámleépítés és outplacement Magyarországon és a fejlett piacgazdaság országaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tapasztó Magdolna (2002) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a munkahelyi drog- és alkoholvizsgálatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarics Csilla (2002) Börtönügy az Európai Unióban, különös tekintettel Nagy-Britanniára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Telegdi Éva (2002) Rendszerváltó szakszervezetek - a LIGA története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Telek István (2002) A vámjog alkotmányossági kérdései az elmúlt évtizedben Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári Judit (2002) Az alternatív vitamegoldási rendszerek szerepe a munkajog területén, különös tekintettel a magyar gyakorlatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tercsi Barbara (2002) A lakásviszonyok regionális jellemzői Magyarországon és Nagy-Britanniában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tereny Nóra (2002) Jog és erkölcs a gyógyszerkísérletek hátterében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tikász Orsolya (2002) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszavölgyi Gyöngyvér (2002) A legfelsőbb bíróság szerepe a jogrendszerben a jogszociológia szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolvay Csaba (2002) Az ügyészség alkotmányos helyzete és kormány alá rendelésének alkotmányjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomasovszki Anna (2002) A baleseti pénzbeli ellátások a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tombátz Gábor (2002) Vidékfejlesztés a dél-alföldi régióban különös tekintettel a foglalkoztatási adatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomka Zsuzsanna (2002) Egyenlő esélyek a nők munkaviszony létesítésénél az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma Sára (2002) A magyar környezetvédelmi intézményrendszer kialakulása, fejlődése és jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trecskó János (2002) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a változások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tácsik Réka (2002) Szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Anikó (2002) A Dél-Alföld gazdasági növénye: a fűszerpaprika. Munka, vagy jövedelem? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Boglárka (2002) Református egyházkormányzat központi irányítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Brigitta (2002) A szülői felügyeleti jog tartalma, megszüntetése, szüneteltetése, valamint gyámhivatali alkalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Edit (2002) A fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőeljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (2002) A narkománok gyógykezelése és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ildikó (2002) A hidegháború kialakulása - Világpolitikai folyamatok a második világháborútól az 50-es évekig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Judit (2002) Személyiségi jogok érvényesülése a munkajog területén, különös tekintettel az adatvédelemre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth József (2002) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Krisztina (2002) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Krisztián (2002) Kistérség, megye, régió - A magyar önkormányzati rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Szabolcs (2002) Az emberölés alap- és minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tünde (2002) A közszolgálat kialakulása és fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Krizsai Anita (2002) Az atipikus munkavégzési formák jellemzői az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Taska Marianna (2002) A vezetés egyik funkciójaként működő ellenőrzési rendszer a nyugdíjbiztosításai ágazatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Orsolya (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik Andrea (2002) A munkaügyi viták megoldásának alternatív eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvaros Ildikó (2002) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása, különös tekintettel a szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ugrin Dániel (2002) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ulbert Mónika (2002) Az Európai Uniós irányelvek alkalmazásának kérdései a magyar munkajog harmonizációjában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vaczula József (2002) Gazdasági bűncselekmények különös tekintettel a csődbűntettre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Enikő (2002) Eutanázia, önrendelkezési jog, emberi méltóság a hazai jogi szabályozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Erika (2002) Az angol jogrendszer főbb vonásai és az európai precedensjog jellemzői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Fruzsina (2002) Az esküdtek kiválasztásának jogszociológiai aspektusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Mónika (2002) A totalitarizmus problémája: Fasizmus és kommunizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter (2002) Az állam és az egyház kapcsolatának lehetséges modelljei - különös tekintettel a világnézetileg semleges államra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ágnes (2002) Fiume speciális nemzetközi jogi helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varsányi Károly (2002) Környezetjog és benne a levegőtisztaság-védelem, fogalma, globális kialakulása, valamint helye az Európai Unióban és a mai magyar jogrendben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskó Róbert (2002) A nyugdíjak és nyugdíjrendszerű ellátások hatása az életformára, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Nóra (2002) Törvényen alapuló tartás kérdései napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Viberál Péter (2002) A betegek jogai és kötelezettségei Magyarországon és külföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián Róbert (2002) A magyarországi lakáshelyzet (1996-2001) nemzetközi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Anita Szilvia (2002) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze István (2002) Társulási formák és azok megvalósulása a magyar önkormányzatok gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virányiné Horváth Mónika (2002) Társadalmi és egyéni devianciák és a bűnözés összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Válik Andrea (2002) A magánvádas eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várda Eszter (2002) A számítógépi programalkotások szerzői jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh István (2002) A halálbüntetés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Zsolt (2002) Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési feladatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Zsófia (2002) Magyarországi médiatörvény az európai uniós csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vétek János (2002) A személyek szabad mozgása és szociális védelmük az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh Attila (2002) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények - különös tekintettel a rablásra és a kifosztásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh Attila Balázs (2002) Magyarország NATO tagsága és ennek közjogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Gabriella (2002) A környezetvédelmi jog nemzetközi dimenziója, az Európai Unió környezetvédelmi politikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös István (2002) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés végrehajtása alatt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Máté Zoltán (2002) A köztisztviselőkre vonatkozó felelősségi szabályok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Dr. Wayda Kornélia Emma (2002) A magzat büntetőjogi védelme és a humán klónozós jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Wágner Angelika (2002) A versenykorlátozó megállapodások egyes kérdései hazánkban és az Európai Közösségekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar Péterné (2002) A szociálpolitika megvalósulása egy önállóvá vált településen Algyő községben különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zakarné Tóth Brigitta (2002) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zseák Mária (2002) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldos Csaba (2002) A magyar természetvédelem és jogi szabályozása, különös tekintettel a védett növény- és állatfajok speciális védelmére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsurzsáné Ölbey Flóra (2002) A halálbüntetés a büntetési elméletek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsúnyi Edit (2002) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban, különös tekintettel a bérezésre és a nemek közötti különbségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zátrok Mónika (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ződi Zita (2002) Gondolatok az Európai Unió társasági joga körül, különös tekintettel a magyar EU csatlakozás társasági jogi aspektusaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács Vera (2002) Kiküldetés, kirendelés, különös tekintettel a magyar munkavállalók németországi kiküldetésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádók Andrea (2002) Regionális és helyi választási eredmények elemzése Hódmezővásárhelyen 1990-2000. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árvai Judit (2002) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árváné Takács Mónika (2002) A kollektív szerződések kialakulása és elterjedése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Értékes Tamás (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Réka (2002) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a tájékoztatási kötelességre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög Anita (2002) A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepe és tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög Orsolya (2002) A megyei gyámhivatal jogállása, feladatai. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyámhivatal tapasztalatai tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvös Ágnes (2002) Eutanázia pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újvári Márta (2002) Az abortuszkérdés alakulása Magyarországon a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürge Sándorné (2002) Baleseti ellátások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ürmös Ferenc (2002) A nem vagyoni kártérítés aspektusairól a testi épség sérelme körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őrhalmi Beatrix (2002) Családi pótlék rendszerek fejlődése kialakulástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Őri Viktória (2002) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 7. 13:31:55 CET.