Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1994

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 352.

A

Adamkovich Máté (1994) Fejezetek az angol önkormányzatok történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andor Krisztina (1994) Az 1945-ös földreformtól napjaink termőföld privatizációjáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andrási Dorottya (1994) Hiteleshelyi oklevelek regesztái a középkori magyar joggyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arany János (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények dogmatikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató László (1994) Médiaelnökök a médiaháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Aág Miklós Endre (1994) Fizetési módok a külkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Dr. Babinyecz Árpád (1994) Devizatőzsdei ügyletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babucs Béla (1994) A magyar önkormányzati közigazgatás fejlődésének bemutatása a hazai szabályozások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz János (1994) Izrael szerepe a libanoni polgárháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Balázs (1994) A munkanélküliség gazdasági, jogi, szociális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Balla Sándor (1994) Piac és tervezés a távol keleti országokban, különös tekintettel Tajvan és Dél-Korea gazdaságára, tervezésének jellegzetességeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Edina (1994) Az európai monetáris integráció és Magyarország. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Zsuzsanna (1994) A gyermek jogainak érvényesülése Magyarországon a nemzetközi egyezmény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Mónika (1994) Jog és felelősség a környezet- és természetvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Nagy Erika (1994) A polgármesteri és jegyzői tisztség szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baricza Gergely (1994) A kereskedelmi bankok eszköz-forrás menedzselése és hazai gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Andrea (1994) Az állami földtulajdon alakulása a XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Nikolett (1994) Pártprogramok a külpolitikáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berczi Norbert (1994) Tettarányos büntetés a jelenlegi szankciórendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berek Tiborné (1994) Kiválasztás teljesítményértékelés személyügyi politika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berger József (1994) A kárpótlás intézményének jogi szabályozása és végrehajtása a termőföldeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berke Imre (1994) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Tímea (1994) A magyarországi menekültügy társadalmi és szociológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bernáth Anikó (1994) Munkanélküliség Magyarországon a századfordulótól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan Andrea (1994) A laikus bíráskodásról általában különös tekintettel az osztrák esküdtbíráskodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Éva Imola (1994) A közigazgatási bíráskodás germán rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán Tibor (1994) Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatrendszere - fejlődés a teljes jogú tagság felé. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biasmir Abebe (1994) Great Britain's Local Goverment. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Éva (1994) Az alapítvány - avagy a jogintézmény jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Andrea (1994) A fedezeti konstrukciók egyes kérdései a magyar banki gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás János (1994) Teljesítmény és jövedelmek közötti összefüggés a Posta végrehajtó szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordács István (1994) Az angolszász esküdtbírósági eljárás, különös tekintettel magyarországi adaptációjának lehetőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka József (1994) A vezetők jogállása és munkaszerződése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borszéki Gábor (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs Mariann (1994) Az ügyvédi képviselet a perbeli képviselet rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Csilla (1994) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitájának egyes anyagi és eljárásjogi vonzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brunáczki Margit (1994) A társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése a II. világháborúig Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brátán Éva (1994) A római jogi felelősségi rendről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bubrják Lászlóné (1994) Információs problémák a számvitelhez és a mutatószámokhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Andrea (1994) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burka Tibor (1994) A sztrájk jogi szabályozásának néhány alapkérdése a századforduló körüli évtizedekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Erika (1994) A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó fontosabb rendelkezések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálind Attila (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Dániel (1994) A számítástechnika ügyviteli alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Erzsébet (1994) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bársony Csilla (1994) A lízing elméleti és gyakorlati megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békéssy Emese (1994) Bankprivatizáció Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi Józsefné (1994) Bankhitelt biztosító mellékkötelezettségek és azok érvényesíthetősége csőd- és felszámolási eljárás esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserni János (1994) Mater certa... ? - A mesterséges úton történő megtermékenyítés büntetőjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillám Enikő (1994) Privatizáció Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Zoltán (1994) A kárpótlási jegy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Attila (1994) A gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Mátyás (1994) Az Európai Unió jogforrási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csávolszki László (1994) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos György (1994) A magyarországi zsidóság helyzete a II. világháborúban, s ennek nemzetközi visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Zsolt (1994) Költségvetésen alapuló irányítás és tervezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csúri Mihálnyé Wágner Anna (1994) A vállalatok átalakulásának főbb kérdései az Épületkezelő és Fenntartó Kft alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédy Attila (1994) Néhány gondolat a lízingszerződésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Sándor (1994) A munkaügy kapcsolatok fejlődése a magyar kőolaj- és gáziparban, kollektív tárgyalások a cégkialakítástól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czike Gábor (1994) Felelősség a fokozottan veszélyes tevékenységért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Helga (1994) A csődeljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Darabos Csaba (1994) A munkavállalói érdekérvényesítés intézményei a hazai viszonyok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs Andor (1994) Határőrség és idegenrendészet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs Gyöngyi (1994) Hajléktalanság Magyarországon, különös tekintettel Kecskemétre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni Magdolna (1994) Az adórendszer szerepe a vállalkozások tevékenységének a kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dekkerné Fodor Klára (1994) Egészségügy finanszírozásának kritikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Tímea Gabriella (1994) Zsidósors Debrecenben 1938-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derda Krisztina (1994) Környezetvédelmünk, különös tekintettel a földvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dereje Abebe (1994) A házastársak különvagyona. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Péter (1994) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a sajtóperek gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Tibor (1994) Helyi konfliktusok szerepe a hidegháború folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diós Éva (1994) Az 1956-os munkástanácsok rendszeréről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóné dr. Molnár Teréz (1994) A vállalati forgóeszköz-finanszírozás elméleti illetve gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domján Sándor (1994) A bizonyítás általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doroszlay Mónika (1994) Polgári jogi eszközök a személyiségvédelem szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drapos István (1994) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudics Marianna (1994) Az emberi jogok érvényesülése az Alkotmánybíróság büntető tárgyú határozataiban, összevetve a francia és a német alkotmányossági gyakorlattal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Dömsödiné Szőllősy Anita (1994) A felülvizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eiterer Péter (1994) A lízingszerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ernhoffer József (1994) A participáció intézményei és működésük Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Exterde Tibor (1994) Az élet elleni bűncselekmények alakulása Csongrád megyében (1986-1992). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fantoly Zsanett (1994) A római büntetőjog fejlődéstörténete különös tekintettel a parricidium tényállásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Csaba (1994) Speciális bűnösségi alakzatok a közlekedési büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Judit (1994) A franchise szerződés áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Györgyi (1994) A palesztinok és a törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas József (1994) Az SZJA alapján adózó egyéni vállalkozók adózási sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Horváth Magdolna (1994) Olajipari Fővállalkozó és Tervező Részvénytársaság Szegedi Mérnöki Irodájának minőségbiztosítási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fedor Csaba (1994) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Dóra (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fein Erika (1994) A katonai büntetőeljárás néhány kérdése a rendőrség illetékes parancsnokai nyomozó hatósági jogkörének alakulása tekintetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Rita (1994) Munkanélküliség - helyzetképek - munkanélküli ellátások rendszere, különös tekintettel a munkanélküli járadék jogintézményére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Ilona (1994) A magyar felelősségbiztosítás szabályozása, gyakorlata és összehasonlítása német megoldással. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Gyöngyi (1994) A pénzügyi jog kialakulása, fejlődése, a pénzügyi jog tárgya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodróczy Marianna (1994) Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények - A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fortolóczki István (1994) Az államhatalmi ágak elválasztásának elmélete és gyakorlata a magyar alkotmányos rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fórizs Margit (1994) Állami kibocsátású értékpapírok 1982-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fűz István (1994) Szerződési klauzulák és jogtudósi kommentárok (Az adásvétel és a bérlet a római jogban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál Katalin (1994) A házastársak lakáshasználatára vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Tibor (1994) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera Ibolya (1994) A felelősségbiztosítás fejlődésének áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerecs Tamás (1994) Készpénzkímélő elszámolások, különös tekintettel a hitelkártya rendszerre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giday Zsolt (1994) A jugoszláv rendszer és válsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grin Miléna (1994) Az erőszakos közösülés kriminológiai szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gurka Ágnes (1994) Bérlakáshelyzet Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes Kálmán (1994) A nemzetközi környezetvédelmi jog szükségessége, különös tekintettel a határvíz egyezményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyury József (1994) A magánnyomozás jogtörténete Magyarországon (1913-tól 1994-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gál Andrea (1994) Szeged megyei jogú város gazdálkodása 1990-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Géczi István (1994) Fémipari korlátolt felelősségű társaság üzleti terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göndics Béla (1994) A különösen fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek védelmének jogi szabályozása, nemzetbiztonsági aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Haag Éva (1994) Jobboldali mozgalmak a '30-as években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadnagy Ibolya (1994) A büntető eljárási jog átfogó módosításának lehetséges irányai - A vádalku. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hainfahrt Eszter (1994) Tőzsdei szabályozás és tőzsdei ügyletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdúné Paulik Tímea (1994) A külföldi működőtőke behozatala és a vegyes vállalatok helyzete hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajkóné Homolya Gizella (1994) Szervezeti létszám-visszafejlesztés és intézményei (Tömeges létszámleépítés a Nyersvas- és Acélgyártó Kft példáján keresztül). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajmássy Réka (1994) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hakimi Mirwais (1994) Afganisztán politikai helyzete (1978-1993). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanák Endre (1994) A mai világgazdasági recesszió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harcsa Katalin (1994) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai László (1994) A szervezett bűnözés (A szervezett bűnözés elméleti megközelítése, létrejötte, megjelenési formái, magyarországi helyzete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi Mónika (1994) A politikai antiszemitizmus kialakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyes Enikő (1994) Genetika és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heipl Tibor (1994) A vallásszabadság helyzete ma Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hirmann Ildikó (1994) A bukovinai székelyek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák Miklós (1994) A privatizációs folyamat mikro- és makrogazdasági hatásai a RÁBA Rt. tapasztalatai alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Barta Edit (1994) Az önkormányzatok gazdálkodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hóvári Brigitta (1994) Szakemberek és laikusok a büntetésvégrehajtás kérdéséről valamint az elítélt ítélet-feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilovszky Adrienn (1994) A magyar és amerikai alkotmánybíráskodás összehasonlító tanulmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

István Tünde (1994) A versenyjog időszerű kérdései - az összehasonlító reklám versenyjogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics Éva (1994) A fiatalkorúak kriminális veszélyeztetettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkovics László (1994) A jogszavatosság fejlődése az adásvételnél a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakits Orsolya Réka (1994) Zsidótörvények és a katolikus egyház Horthy-Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Attila (1994) A magyar és a kelet-közép-európai demokratikus átalakulás összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Edit (1994) A menekültek jogi helyzete Magyarországon - magyar menekültügy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gertrud (1994) Az alapítvány mai jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Zsuzsanna (1994) A magzati élet védelmének büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáczku Tamás (1994) Polner Ödön élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jánoki Szilvia (1994) Az Antall-kormány külpolitikája 1990-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Járvás László (1994) Viták a magyar választójogi törvényről 1989-93. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jász Péter (1994) Jövőkép, állam, államháztartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kardos László (1994) A római demokrácia válsága, jogi változások a köztársaság korában - a praetori jog kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kastóczki Marianna (1994) A házasságkötést megelőző eljárás, a házasság létrejötte, az érvénytelenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasztnerné Csaba Krisztina (1994) Gyermekbűnözés Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kazi Miklós (1994) Természet-, környezetvédelem és annak intézményrendszerei egyes európai országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényi Mónika (1994) A házasságkötés folytán kialakuló vagyoni viszonyok rendezése a házassági életközösség megszüntetése esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen József (1994) Önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének alapkérdései és perspektívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Zoltán (1994) Taxis-blokád a sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keszthelyiné Fülöp Zsófia (1994) A költségvetési deficit finanszírozásának lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kicsid József (1994) A Senatus helyzete különösképpen a köztársaság korában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kinyó Krisztina (1994) A tőzsdei ügyletek, a spekuláció és szabályozása hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kircsi Anikó (1994) Az Európai Közösség közös mezőgazdasági politikája és a magyar agrárgazdaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1994) Médiavita Magyarországon (Médiaháború 1990-1994). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ernő (1994) A teljes foglalkoztatástól az abszolút munkanélküliségig. A munkanélküliség kialakulásának okai, különös tekintettel Komárom-Esztergom megye foglalkoztatási helyzetére vonatkozóan. Kezelésének és megszüntetésének lehetséges módszerei, a megyei "tripartit" érdekegyeztetés szerepe a feszültségek oldásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss István (1994) Az alkotmánybíróság egyes büntetőjogi vonatkozású határozatainak szerepe az egyes bűncselekmények büntetőjogi megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss József (1994) A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő büntetőjogi és eljárásjogi szabályok áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovics Gyula (1994) Nemvagyoni kártérítés magyar története (1928-napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Baranovszky Adrienne (1994) A személyiségvédelem és a sajtó-helyreigazítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koczka Ákos (1994) A bűnösség fogalmának fejlődése a magyar büntetőjogi dogmatikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolohné Kulik Éva (1994) A hátrányos helyzetűek kriminalitásának egyes jellemző vonásai hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsi László (1994) Salvador Allende a XX. századi Chile történetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Réka (1994) Az 1976. évi II. törvény által védett tárgyak köre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Rudolf (1994) A dolgozók részvételi jogának alakulása hazánkban az 1960-as évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Réka (1994) A magyar nemzetiség politikai és jogi helyzete Jugoszláviában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1994) Az önkormányzati lakásgazdálkodás specifikus problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gáborné (1994) A mezőgazdasági termelés könyvvitele, a termelési költségek meghatározásának kalkulációs sémája a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Henriett (1994) A közigazgatás helyi intézményrendszerének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (1994) A halálbüntetés és a szabadságvesztés-büntetés megítélése és szabályozása a XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1994) A rendőrség igazgatásrendészeti tevékenysége, különös tekintettel a szabálysértési eljárásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krammer Balázs (1994) Adalékok a bírósági végrehajtás reformjához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krocsek Zoltán (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények - kiemelten a rablások kriminológiájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulik Jenő Ervin (1994) A tőzsde története és működése; az értéktőzsde Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun János (1994) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Ágnes (1994) A munkaviszonnyal kapcsolatos általános érdekegyeztetés rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurai Anikó (1994) A FRIEB-DOMET Kft 1995. évi árbevétel és költség terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuthy Kornélia (1994) A cégbírósági eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kálmán Zoltán (1994) Fizetési módok a külkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kánitz Judit (1994) A felülvizsgálat és a törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Maximné Csutor Magdolna (1994) Értékpapír és tőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóczy Szilvia (1994) Az emberölések kriminológiai jellemzői Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai Gábor (1994) A parlament működésének néhány kérdése Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kövendi Veress Gyula (1994) A gazdasági társaságok vezetőinek munkajogi helyzete és gyakorlati problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy Zoltán (1994) A személyi jövedelemadó problémái az 1994-es törvénymódosítás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi Zsolt (1994) Független Kisgazdapárt ujjáalakulása és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajtos László (1994) A választási rendszer, a pártstruktúra és a politikai rendszer stabilitásának összefüggései hat európai ország elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Csilla (1994) A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései (szankciókiszabás és alkalmazás lehetséges céljai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laurinyecz Attila (1994) Politikai gondolkodás a középkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Letavecz Ilona (1994) A jaltai paradigma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lingvay Boglárka (1994) Az emberölés egyes súlyosabban minősülő esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Erzsébet (1994) A német és a magyar kft. alapítása, különös tekintettel a társasági szerződésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag Gusztáv (1994) A társasági jog az Európai Unióban és Magyarországon - magyar jogharmonizációs feladatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Anna (1994) Értékesítési és marketing controlling az alkalmazás lehetőségei egy élelmiszeripari Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Zsolt (1994) Az ALSZILGO Bt. gyümölcsfeldolgozó üzem üzleti terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magó Jenő (1994) A büntetőjog katonákra vonatkozó részének speciális vonásai, különös tekintettel a szolgálati bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makra Erika (1994) A házasságkötést megelőző eljárás és létrejötte. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martinez Zsuzsa (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Michna Csaba (1994) Gazdasági integráció vagy dezintegráció (Nyugat-)Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Gabriella (1994) Politikai antiszemitizmus Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mile Ildikó (1994) Az öngyilkosság büntetőjogi megítélésének történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mitnyik Jánosné Frech Hajnalka (1994) Az egyéni munkavállalás nehézségei Ausztriában különös tekintettel a magyar állampolgárokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsáry Erzsébet (1994) A hajléktalanság specifikus problémái, különös tekintettel a városi lakosságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi Gábor (1994) A viktimológia alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Gabriella (1994) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1994) Az alapjogok korlátozása az állam biztonsága érdekében néhány európai államban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tamás (1994) Sport és politika összefonódása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tibor (1994) A lakásgazdálkodási helyzetkép Magyarországon az 1970-es évek elejétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zsolt (1994) Értékpapírpiac és a tőzsde Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai Ágnes (1994) Részvénytársaságok alapítása és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátyus Zsuzsa (1994) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátó Róbert (1994) A parlamentarizmus a Közép-Kelet európai új demokráciánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Zsolt (1994) A központi végrehajtó hatalom és a helyi önkormányzatok kapcsolata Angliában és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Csaba Előd (1994) Alkotmánybíróság és önkormányzatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa Rita Krisztina (1994) A kábítószer-probléma és büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1994) A veszélyviselés szabályai az adásvételnél a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1994) Az örökbefogadás egyes kérdései különös tekintettel a hatályos szabályozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gábor (1994) A szabálysértési jogterület problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Judit (1994) A kiskorúakról való állami gondoskodás egyes formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lilla (1994) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1994) Értékpapírok, értéktőzsde Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tibor (1994) Biztosítószervezetek alapításának, működésének jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-Juhák István (1994) A Hatóság és a hatóság tagjainak büntetőjogi védelme és gyakorlati megvalósulása a rendőrség vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagymihály Tamás (1994) Az ingatlanpiac főbb jellegzetességei Szegeden és környékén napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Nagyné Ritter Ágnes (1994) A fegyveres testületek hivatásos állományára vonatkozó speciális munkajogi szabályok, különös tekintettel azok rendőrségi gyakorlati alkalmazására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Tari Ibolya (1994) A környezet jogi védelmének nemzetközi vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nelson Lima (1994) Az angolai bíróság szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Imola (1994) A köztársasági megbízott jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Magdolna (1994) A csecsemőgyilkosság Szeged város joggyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Éva (1994) Német-magyar kapcsolatok a magyarországi zsidókérdés megoldásában (1938-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novákné Nagy Judit (1994) "Habzó gyűlölködés" vagy "nemzetiségi kibékülés" (Jászi Oszkár a századforduló politikai gondolkodója a Monarchiáról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas Margit (1994) A polgármester jogállásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas Nikoletta (1994) Az 1956-os forradalom és szabadságharc a világpolitikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Szilvia (1994) A védő jogi helyzete a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádai Tímea (1994) Kihívások a magyar agrárgazdasággal szemben a kilencvenes években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Zsuzsa (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Omar Dajeh (1994) Az Öböl-háború az arab országok és a nyugati államok politikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Orovecz Eleonóra (1994) A stratégiai gondolkodás megváltoztatásának szükségessége az egészségügyi reform kapcsán, egy konkrét intézményben vizsgálva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ozvald Imre (1994) Személyügyi gazdálkodás munkaügyi keretei, különös tekintettel a rendvédelmi szervekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pais Csilla (1994) Hátrányos társadalmi helyzet és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palánkai Gábor (1994) A hibás teljesítés objektív és szubjektív jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Gabriella (1994) Magyarország helye a világpolitikában 1956. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp András (1994) A rablások alakulása a fővárosban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erzsébet Edit (1994) A FIFO módszer alkalmazásának problémái a műszaki áruk kereskedelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ildikó (1994) A pénzintézetek ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkós Gábor (1994) Az informatika szerepe a magyar bankrendszer korszerűsítésében, különös tekintettel a fizetési forgalom lebonyolítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paulik György (1994) A laikus elem a bíráskodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrásné Czeczon Katalin (1994) A munkaviszony megszüntetésének rendszere a Köztisztviselői törvény és a Munka Törvénykönyve alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Andrea (1994) Az apasági vélelem különös tekintettel az apaság bírói úton történő megállapítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Zoltán (1994) A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi szabályozása napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Aladár Péter (1994) Privatizációs folyamatok Nyugat- és Kelet-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Miklós (1994) A palesztinok szerepe a libanoni polgárháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posztós István (1994) Értékpapírok és értékpapírpiacok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás Sándor (1994) A köztársasági megbízottak jogállása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Pusztai Mária (1994) A munkáltató kártérítési felelőssége a munkavállaló egészségében bekövetkezett károsodásért, figyelemmel a bírói gyakorlatra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Péterné Rusznák Ildikó (1994) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Püspöki Helga (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffay Ernő (1994) Privatizációs technikák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reményik Andrea (1994) A föld és talajvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rente Ferenc (1994) A lakásellátottság és felszereltség főbb jellemzői két népszámlálás tükrében (1980., 1990.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reszegi Lajos (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Riederauer Magdolna (1994) Az alapjogok kérdése az Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rimaszécsi Magdolna (1994) A szabadságvesztésre ítélt állampolgári jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rovó Márta (1994) A szervezett bűnözés kialakulása és a maffia elterjedése Olaszországban és az Egyesült Államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruszka Zoltán (1994) A Szegedi Postaigazgatóság gazdálkodási információs rendszerének korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónaszéki László (1994) A lakásbérlet új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Rózsa Sándor (1994) Privatizáció és a törvényesség - Esettanulmány a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet által folytatott a szovjet csapatok kivonulása után felszabaduló ingatlanok privatizációjáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salacz László (1994) A munkanélküliség problémái hazánkban a 90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Samu Tünde (1994) Nagyhatalmak az ezredfordulón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Siket Judit (1994) Költségvetési szerv átalakulása gazdasági társasággá. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Edit (1994) Az Európai Unió bankjoga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Tünde (1994) A nürnbergi per. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkáné Csendes Ágnes (1994) A külföldi működőtőke behozatala és a vegyes vállalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Ádám (1994) A Budapesti Értéktőzsde és működésének eddigi tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spinyhért Zsolt (1994) Az ombudsman intézménye különös tekintettel alapjogi tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surin Beatrix (1994) A foglalkoztatáspolitika alapvető kérdései Magyarországon (munkanélküliség). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Annamária (1994) Bajcsy-Zsilinszky Endre, Eckhardt Tibor és Gömbös Gyula politikai pályája, különös tekintettel a fajvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Dóra (1994) A szövetkezet átalakulása, a földtulajdon megszűnése a Kőrösmenti MG.TSZ. példáján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imre (1994) Munka nélkül a munkaerőpiacon - A foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer kialakulása és fejlődésének alternatívái egy főváros közeli Munkaügyi Kirendeltség tapasztalatai alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó István (1994) Élet és testi épség elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1994) Az intézeti gyámság alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Stefánia (1994) A magyar külkereskedelem liberalizációja különös tekintettel a Primex RT tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1994) Az információs menedzsment alkalmazási területei és korlátai a hazai viszonyok között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (1994) A termékfelelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakál Attila (1994) A magyar állampolgárság megszerzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Csabáné Horváth Katalin (1994) A parlamenti ellenőrzés intézményei Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Zámbó Anita (1994) Javaslatok az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának növelésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Károly (1994) A deviáns magatartások alakulása, társadalmi, demográfiai összefüggései Magyarországon a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Mária (1994) Fiatalkori bűnözés alakulása és főbb jellemzői 1980-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelei Béla (1994) A termékfelelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeli Ferenc (1994) A Hódgép Járműgyártó Rt. csatlakozási lehetőségének vizsgálata a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. kontrolling rendszeréhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Lajosné (1994) Köztisztviselői törvény vitás esetei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmay Sára Rebeka (1994) Vízpusztulás-vízvédelem, az ökológiai válság realitása és a jövő útjai a jogi szabályozás szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentklárai Vera (1994) A végrehajtási jog reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti László (1994) A magyar illetékjogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szines Mónika (1994) A lakásépítés alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szollár Beáta (1994) Az angol jog sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szuchy Ildikó (1994) A közalkalmazotti törvény alkalmazásának gyakorlati problémái egy középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szvercsák Szilvia (1994) Az alkotmányosság védelmének intézményei a magyar alkotmányfejlődésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Gergely (1994) Az állami lakáspolitika és hatása a lakásgazdaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Éva (1994) Bizonyítás a polgári perben különös tekintettel a szakértői bizonyításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Anikó (1994) A veszélyeztetett gyermekről való állami gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi Márk (1994) A menekültekre vonatkozó jogi szabályozás a Magyar Köztársaság jogrendjében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs László (1994) Az élethez való jog, különös tekintettel az abortusz szabályozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár Erika (1994) A PICK Szeged Rt. 1992. és 1993. éves beszámolóinak információtartalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorné dr. Bóka Angéla (1994) A szervezet átalakítás problémái egy kereskedelmi vállalatnál, különös tekintettel a divíziókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sülye Ildikó (1994) A talajvédelem jogi szabályozórendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Andrea (1994) A megye helyének és szerepének változásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tallér Zita (1994) Betegségi, anyasági ellátások a kecskeméti Megyei Egészségbiztosítási Pénztár gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terhesné Miletin Katalin (1994) Vámszabadterületekre vonatkozó speciális szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tessényi Judit (1994) Lízing. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tisza Erika (1994) Alternatív mozgalmak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tornyai Richárd (1994) Politikai válság a rendszerváltásban - Válságelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tuboly József (1994) Válsághelyzetek kezelése a csődtörvény alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turi Kiss Zsolt (1994) A világgazdasági válság hatása a magyar politikai életre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turiné Ádám Anna (1994) A Magyar Posta Rt. önköltség számítási modelljének kialakítása és számítógépes megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tímár Judit (1994) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Beáta Barbara (1994) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Csaba (1994) Az alkotmánybíráskodás főbb elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István Zoltán (1994) A mentelmi jog különös tekintettel a képviselői jogállásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Tóth Péter (1994) A népesség természetes szaporodása és reprodukciója, társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzői, összefüggései Magyarországon a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1994) A terhelt eljárásjogi helyzete a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakaszra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Adrienne (1994) Zsidómentési akciók 1944-ben Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Károlyné Kerekes Valéria (1994) Egyes hiteleket biztosító mellékkötelmek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugrai Péter (1994) Privatizáció Magyarországon, különös tekintettel az állami vagyonügynökség tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin Orsolya (1994) A kriminalizálás kriminológiai és közjogi megfontolásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán-Zsilák Klára (1994) A magyar agrárágazat és az Európai Közösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda Róbert (1994) Participáció szervezeti intézményesülése a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaságnál /Üzemi Tanácsok megjelenése a vállalati szintű munkaügyi kapcsolat rendszerben/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vajda Sándor (1994) Önkormányzati lakásgazdálkodás Nyíregyházán 1980-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vajdics László (1994) A munkaügyi kapcsolatok alakulása és tapasztalatai, az elmúlt időszakban privatizált részvénytársaságnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Eszter (1994) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varga Gábor (1994) Hogyan készítsünk jó üzleti tervet? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Helga (1994) Mátészalka lakáshelyzetének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Judit (1994) Nyilasok a parlamentben 1935-1938. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Lajos (1994) Jugoszlávia felbomlása. A bosnyák kérdés a világpolitikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Magdolna (1994) Közélet szereplés és a személyiségvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tamás (1994) A FIDESZ megalakulástól a Parlamentbe való bejutásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Gizella (1994) Hatályos választójogi törvényünk néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velek Edit (1994) A magánosítás magyarországi folyamata a privatizációs konstrukciók tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Mária (1994) A jogos védelem, különös tekintettel a szükségesség és az arányosság problémájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Adrienne (1994) A bűnözés alakulása és társadalmi-demográfiai jellemzői 1980 óta Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Imre (1994) A szülői felügyeleti jog gyakorlása - gyermek a családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Andrea (1994) Felelősség nem vagyoni kárért (veszélyes üzemi felelősség). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Sándor (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Tibor (1994) A nemzetiszocialista, nyilas mozgalmak a kezdetektől a II. világháború kitöréséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi Edina (1994) Érdekképviseletek az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Ildikó (1994) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Víghné Hevér Diána (1994) A lízing helye és szerepe a polgári jogi szerződések rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weisz Albert (1994) Az illeték szabályozása, gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zachar Kálmán (1994) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zalántai Emőke (1994) Magyarország külkereskedelmének változása az Európai Unióval való kapcsolatfelvétel következtében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zelei András (1994) A köztársasági elnök jogállásának egyes aktuális kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zima Anikó (1994) A munkanélküliség gazdasági, társadalmi és jogi problémái különös tekintettel Bács-Kiskun megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsolnai Andrea (1994) A szabálysértési jog helye a magyar közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsombok Edina (1994) A szülői felügyeleti jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám György (1994) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:15:48 CET.