Works by discipline "Arts"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 229.

A

Alexa István (2004) Ludwig van Beethoven opus 2 zongoraszonátáinak elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Annus Andrea (2002) Különféle hegedűiskolák együttes használatának előnyei az alapfokú hegedűoktatásban. A Dénes-Kállay-Lányi-Mező: Hegedűiskola I. és Auer: Graded Course of Violin Playing I. II. kötetének komplementer elemei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Mónika (2004) A fagottjáték akusztikai és technikai problémái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakai László (2001) A légzés és az ansatz szerepe a trombitálásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakay Júlia (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balla András (2004) A vadászkürt fejlődésének története a kezdetektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Gyula (2005) A furulya története a megjelenésétől a XX. századig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Ildikó (2003) Földes Andor a zongoraművész, a zenepedagógus, a karmester és zeneszerző. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai György (2004) Tehetségápolás a zeneiskolában és felkészítés a középfokú tanulmányokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki Antal (2003) Helyes gyakorlásra nevelés. A középfokú oktatás fontosabb módszertani kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bota Alexandra (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Brestyánszki Bernadett (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Brezovai Zsuzsanna (2004) A cselló szerepének emancipációja Beethoven kamarazenéjének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Sáfár Rebeka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Jaczkó Anna (2005) Az orosz nemzeti zongoraiskola. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánlaki Csaba (2003) Kezdő növendékek képzése trombita szakon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánrévi Edina (2005) Chopin és George Sand szerelmük és művészetük tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi Laura (2005) Beethoven szonátáinak értelmezése Czerny elemzésein és etűdjein keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélavári Péter (2003) Fúvószenekar története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíbok Róbert (2004) A harsona technikai fejlődése a XVI. századtól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Ágnes (2004) A zenei géniusz fogalma és Wolfgang Amadè Mozart zsenialitása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Beatrix (2004) Romantikus brácsairodalom tanítása a szakközépiskolai tanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Búza András (2005) Claudio Monteverdi 4. Madrigálkönyve. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Búzás Dóra (2005) Bartók és a hegedű. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Búzás Dóra (2003) A vonóvezetésben előforduló gyakori problémák és megoldási lehetőségek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Chlebovics Edit (2003) Az első hang megszólaltatásától a színpadi szereplésig vezető út az alapfokú klarinétoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csala Éva (2002) A gordonkaiskolák összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Antal (2005) Johannes Brahms halállal való kapcsolatának bemutatása a Német Requiem és a Négy komoly ének című műveinek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Hajnalka (2005) Harántfuvolát foglalkoztató h-moll hangnemű zenedarabok Johann Sebastian Bach munkásságában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsák László (2003) Katonazenekarok Magyarországon. A kalocsai helyőrségi zenekar története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsák Lászlóné (2003) A zenei nevelés szerepe és hatása a személyiségfejlődésre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Zoltán (2005) Az altharsona. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Árpád (2004) Giovanni Bottesini élete és munkássága. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszér Krisztina (2003) Magyaros motívumok Liszt zenéjében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Zoltán (2004) Stravinsky: Zsoltárszimfónia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dakó Lajos (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dergez Zoltán (2003) Liszt Ferenc orgonaműveinek helye a XIX. század orgonairodalmában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Melinda (2005) A lélek rezdülései. Sebők Miklós hegedűkészítő mesterről. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diósi Tamás (2005) Az Angster és a Rieger orgonagyár magyarországi fejlődésének és orgonáinak összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diósi Tamás (2003) Pneumatikus szerkezetek az orgonában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi Kiss Veronika (2003) A bel canto. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Doublinszki Péter (2002) A zeneszerző és az ember. William Walton ismeretlen arcai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Doublinszki Péter (2004) A zeneszerző és az ember: William Walton ismeretlen arca. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik Popovity Alma (2003) David Ojsztrah művészete felvételei tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dulics Tímea (2004) A Schubert dalok világa - Mignon dalok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ercsényi Orsolya (2005) Richard Wagner álma: Bayreuth. Az ötlettől a megvalósulásig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdész Flórián (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Erdész Gábor (2004) A fúvós hangszerek szerepe a zenetörténetben. Az ókortól a koncert-fúvószenekarokig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős Katalin (2004) A pre-klasszikus brácsaversenyek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős Edina (2004) A zenetanítás emberi oldalairól. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erőss Ádám (2003) A klarinét szerepe W. A. Mozart operáiban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas Antónia (2002) A flamenco története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ágnes (2004) A Bach fúgák előadói hagyományai a kottakiadások és lemezfelvételek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Nóra (2004) Puccini, a szomorú szerelmek költője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fritsch Boglárka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fülep Benedek (2005) Georg Philipp Telemann és a 12 szólófantázia. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gaál Zoltán (2005) A pedagógus személyisége és a pályakezdés nehézségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Zoltán (2004) A trombita befúvócsövének tanulmányozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geszti Emőke (2003) Johann Sebastian Bach és a fuvola. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilich Dóra (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gmoser Vilmos (2002) A klarinét fejlődése és alkalmazása (általános hangszertörténet). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa Márta (2004) Operai elemek Mozart hegedűversenyeiben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber Tamás (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Grünfelder Csaba (2004) Franz Schubert: Impromptus op. 90., és Moments musicaux op. 94. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyumbier Tímea (2005) A vándor motívum a Schubert életműben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

György Éva (2002) Fryderyk Chopin: 24 Prelűd. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

György Éva (2005) Maurice Ravel zongoraművei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüdi Eszter (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Eszter (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Kornél (2004) Állatok ábrázolása a zenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gárdián Tamara (2004) A lámpaláz előnyeiről és hátrányairól. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Góbor Brigitta (2005) Apatin zenei élete 1750-2000. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajas Matild (2005) Orgonák és orgonisták a magyarországi baptisa egyházban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Piroska (2005) Országos gordonkaversenyek az alap- és középfokú csellóoktatásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Viola (2005) A Kecskeméti Zeneiskola fejlődése M. Bodon Pál munkásságának tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halaj Vanda (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti Krisztina (2004) A brácsa és a hegedű játék közötti hasonlóságok és különbségek a hangszertörténet tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hart Gábor (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Havasi Tamás (2004) A commedia dell'arte hagyományainak zenei alkalmazása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Ágnes (2005) Népzenei és impresszionista hatások Kodály zongoraműveiben (Meditáció, Hét zongoradarab). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Honfi Mónika (2003) A díszítőművészet és az improvizáció szerepe, Bach díszítőtechnikájának elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyák Balázs (2002) Kiemelkedő fontosságú fuvolaművészek a XIX. században és munkásságuk hatása az európai zenekultúrára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyiné Pók Szilvia (2003) A fuvolázás és az éneklés légzéstechnikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anita (2005) A zenekari előadásmód és próbajáték. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Brigitta (2003) A fagott múltja és jelene, szerepvállalása a zenetörténeti korszakokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Flóra (2004) Bartók Béla jelentősége a hegedűirodalomban és hatása a hegedűtechnikára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Mária (2003) Szobalány, Despina szerepe Mozart operájában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Sándor (2005) A kürt jelentősége a romantikus zenében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Király Judit (2002) Az olasz opera útja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hotzi Réka (2005) A művészi előadásról. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja Endre (2005) A harsonaoktatás módszertana és a stressz. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ihnátyik Ildikó (2002) A klarinét, a XX. század "klasszikus" hangszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Istvánné Nyári Krisztina (2005) A vakok zongoraoktatásáról. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jacsó Attila (2005) A jazz és a XX. századi zene kölcsönhatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankó Zita Márta (2005) Az orosházi zeneoktatás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Januj Ida (2003) Flesch Károly életpályája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Anna Sára (2005) A barokk kor egyik legnagyobb zeneszerzője: Johann Sebastian Bach; és az oboa szerepe műveiben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jobbágy Zsuzsanna (2003) Zenélés és nyelvtanulás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaczkó Gabriella (2003) A Béres Furulyaiskola és a Lőrincz-Paragi Furulya ABC módszertani összevetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány József (2005) Könnyűzene és komolyzene a zenetörténetben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapusinszky Andrea (2003) Magyar zenei élet Kárpátalján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Dániel (2018) Települési hulladéklerakó rekultivációja Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Andrea (2003) Hangszerem a hegedű. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerner Mariann (2004) A trombita fejlődésének története az őskortól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Dóra (2003) Szvjatoszlav Richter pályaképe, előadóművészetének jellemző vonásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keszera Éva (2003) A fagott fejlődése és szerepe a szimfonikus zenekarban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keszera Éva (2005) A levegővételtől a fagott megszólalásáig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kirják Katinka (2005) A lantzene hatása a francia csembalózenére a 17. században. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kirnyák Melinda (2004) Hubay Jenő (1858-1937) életútja, pályája, növendékei, tanításának eredményessége a magyar zenei életben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Katarin (2003) Monteverdi a zenei forradalmár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Beáta (2004) Válogatás híres zenekari fuvolaállásokból. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss János (2005) A fagott a XXI. században - a fagott ma praktizáló típusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Albert Ágnes (2004) Az első lépések a hegedűtanulásban. A kezdő hegedűtanulók fejlődése Dénes-Réger-Németh: Hegedű ABC alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Albert Ágnes (2004) A belső hallás és fejlesztése a szolfézsoktatásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klacsmann Zsófia (2004) Tipikus vonósbetegségek, s azok megelőzése sporttal, tornával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka Tamás (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kolarovszki Sarolta (2005) Erkel operái és a történelmi valóság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos Zoltán (2003) Az ütőhangszerek kialakulása, fejlődése és szerepe a fúvószenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosóczki Tamás (2003) Az orgona hangképvázlatának fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács György (2003) A fagottnád-készítés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lehel (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Levente (2005) Dr. Kálmán Lajos egyházzenei munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsik Emma Anna (2003) Technikai képzés a szakközépiskolai mélyhegedű oktatásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kruppa László (2005) A rézfúvós hangszerek kialakulása. A harsona története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kutai Krisztina (2003) Beethoven és Martonvásár kapcsolatai és élményei, mint ihlető források. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuzma Levente (2005) Max Reger Bach orgona-átiratai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Lilla Eszter (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyfalvi Krisztina (2004) Tatjána zenei portréja Csajkovszkij: "Jevgenyij Anyegin" című operájának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Köcsky Tibor (2003) Pécs orgonái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körömi Péter (2005) Rézfúvós hangszerek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi Adrienn (2003) Álarcok. "Schumann árnyéka". BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladjánszki Zsófia (2002) A XX. századi zene hangzásvilága fuvolán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakics Bernadett (2005) André Jolivet: Cinq Incantations (Amit a szólófuvolára írott mű hiteles előadásához tudnunk érdemes). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskai Krisztián Zsolt (2004) John Cage újításai, és művészetének jelentősége a modern zene fejlődésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskai Zoltán (2005) A szvit és tételeinek története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Dominika (2003) A szegedi zeneoktatás története, különös tekintettel a zongoratanításra, a kezdetektől 1947-ig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lichner Mariann (2005) David Ojsztrah és az orosz hegedűiskola. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszki Petra (2005) A kedvezőtlen kézalkat hátrányai a zongorajátékban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Adél (2004) A klarinét szerepe Bartók Béla zenekari, színpadi műveiben, és kamarazenéjében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar Gabriella (2002) Az érzelmek és a zenei képesség fejlődése az egyes életkori szakaszokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Szilvia (2003) Az énekessé válás lelki felépülése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major Edit (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Marhefka Ágnes (2004) Az improvizáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi Tamás (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Pál (2004) Beethoven Op. 110 Asz-Dúr szonáta. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Viktor (2002) Pablo Casals élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Ágnes (2005) Szöveg és zene kapcsolata Claudio Monteverdi zenéjében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Málik Petra (2003) Útirajzok. Liszt és a korabeli művészet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mártonffy Réka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Ágnes (2003) A gyakorlás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Müller Beáta (2003) A tiszta beszéd útján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Gabriella (2004) Carl Orff élete és munkássága. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Krisztina (2004) Mozart operái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Nóra (2004) A jó előadás megvalósítása a XVIII. századi hangszeriskolák tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Péter (2004) Az orgona felépítése és szerkezetének története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Dóra (2002) A kecskeméti zeneiskola története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi Szilárd (2004) A tuba fejlődéstörténete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Anikó (2002) Chopin prelűdjei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Gabriella (2004) Egy régi hangszer ezer arca. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ordasi Anna (2003) Bartók variációs módszerei zongoraműveinek tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Tímea (2004) Tanuljunk Bartókot! Avagy Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára operájának megközelítése énekes szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pakó Attila (2004) A hangképzés jelentősége a rézfúvós hangszereknél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palotai Ferenc (2004) A trombita és a trombitajáték fejlődése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perneczky Balázs (2004) Arp Schnitger élete és orgonaépítő művészete. Az észak-német barokk orgonaművészet fénykora. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrik Zsuzsanna (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovics Máté Martin (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Borbála (2005) A fagott szerepe Mozart operáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Dóra (2003) A nagybőgő és szerepe a zene különböző területein. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Gabriella (2005) Az operai játék lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Nótári Andrea (2003) Az opera kialakulása és fejlődése Nyugat-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Podhorszky Gábor (2004) Az átiratok szerepe a gitárirodalomban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Preszter Nóra (2005) A magyarországi zongoragyártás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rodek Erika (2003) A fuvola szerepe, használatának elterjedése a valláskultúrákban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rodler Anett (2005) A sándorfalvi Budai Sándor citerazenekar története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Roskó Bernadett (2004) A hárfa kialakulása és fejlődése a kezdetektől a pedálhárfa megjelenéséig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruscsák Petronella (2002) Lámpaláz és a pódiumbiztonságra nevelés lehetőségei a zenei oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Rita (2004) Vers és dallam kapcsolata Kodály Zoltán szólóénekre írott műveiben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti Tamás (2005) Az első magyar nyelvű zongoraiskolák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai Csilla (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

S

Samodai Bence János (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt László (2003) A trombita mint zenekari eszköz. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebő Csilla (2003) Bartók Béla életének kezdeti időszaka; az I. vonósnégyes elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Gábor Gergő (2004) Személyiségformálás és művészoktatás. (A lélektani tényezők és a hatékony gordonkaoktatás kapcsolata a középfokon). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Solt Tamás (2003) A klarinét és a szaxofon kapcsolata a hazai zeneoktatásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soltné Kiss Mónika (2003) A francia opera születése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somossy Csaba Miklós (2004) A klarinét az alapfokú zeneoktatásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stanczel Ádám (2005) Spanyolország népzenéje - A flamenco. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabady Magdolna (2003) Beethoven zongoraszonátái, különös tekintettel az Op. 14-es sorozatra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Dóra Zsuzsanna (2005) A csellójáték fiziológiája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Katalin (2004) A klarinét a különböző zenetörténeti korszakokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Mónika (2002) A Pécsi Nemzeti Színház operajátszásának története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Szilvia (2004) Az oboa kétarcúsága a romantika korában, szóló- és zenekari művek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (2005) Marcel Moyse élete és munkássága. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács Ádám (2003) Hegedűirodalom a kezdetektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Krisztián (2004) Zeneiskolai harsonaoktatás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártó Csaba (2004) A trombita története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Mária (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Sonnewend Enikő (2005) Az operairodalom leghíresebb Don Giovanni feldolgozása. Mozart operája egy énekes hallgató olvasatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szives Márton Gábor (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankovics Sándor (2004) A tuba kialakulása és anatómiai ismeretek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szvetnyik Margit (2005) Barokk zene modern hegedűn. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász József (2002) Hangképzés a rézfúvós hangszereken. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székács Csilla (2002) Az oboa család történeti fejlődése napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Anikó (2003) A XVIII-XIX. század kiemelkedő csellistáinak hatása a hangszertechnika fejlődésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Szilárd (2005) A trombita fejlődéstörténete őskortól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Angéla (2005) A szép fuvolahang képzési technikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Zoltán (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tarcsay Beáta (2004) A hegedűtanítás módszereinek fejlődése a barokktól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Timkó János - Pál (2004) Beethoven kései zongoraszonátái (Op. 109, 110, 111). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai Rebeka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Trautsch Ildikó (2005) A hangjegyírás kezdetei. Hangjegyírás Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turi Melinda (2004) Minden művész csodabogár? (A művészeti pályán alkotó emberek viselkedési devianciái). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Dominika Lujza (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Orsika (2005) Dohnányi Ernő: A vajda tornya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (2004) A magánéneklés és a kóruséneklés összefüggéseinek vizsgálata hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes Mária (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Benedek Csilla (2003) Az európai zene szerepvállalása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

V. Nagy Tamás (2005) Az ütőhangszerek szerepe Orff pedagógiájában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda Szilárd (2003) Csak tiszta forrásból. A blockflöte testvérei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valóczki Éva (2004) A korabeli hangnem-karakterisztika kialakulása a rési billentyűs hangolások által. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Gabriella (2003) Zeneterápia. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verebes Róbert (2005) Montag Lajos nagybőgőiskola. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vojtovics Tímea (2005) Albert Schweitzer. A teológus orgonistának Johann Sebastian Bach motívumszimbolikájára vonatkozó értelmezési kísérletei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vozár Márton Krisztián (2003) Beethoven világa. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Ildikó (2005) Madárhangok a fuvola- és a zenekari irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wachtelschneider Anna (2003) Liszt Ferenc programzenéje és a német irodalom. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zseni Zsuzsa (2005) "Kíváncsi rája, mi álruhája…" (Nadrágszerepek az operairodalomban). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám Krisztina (1999) Empátia szerepe az alsó fokú zeneoktatásban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai Bálint Márió (2003) A Bach d-moll Chaconne előadási hagyományai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. július 6. 11:33:41 CEST.