Works by discipline "Arts"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ő
Number of items at this level: 722.

A

Abonyi Attila (2006) A dobfelszerelés technikai fejlődései napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alexa István (2004) Ludwig van Beethoven opus 2 zongoraszonátáinak elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Altorjay Tamás (1997) Barokk kori passiók összehasonlítása Jézus szerepén keresztül. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Andor Csilla (2008) Aida zenei portréja Verdi Aida című operájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási Gertrúd (1999) Az orosz zongoraiskola kialakulásának fontosabb állomásai : Szkrjabin, Rahmanyinov és Prokofjev munkásságának elemzése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Annus Andrea (2002) Különféle hegedűiskolák együttes használatának előnyei az alapfokú hegedűoktatásban. A Dénes-Kállay-Lányi-Mező: Hegedűiskola I. és Auer: Graded Course of Violin Playing I. II. kötetének komplementer elemei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Mónika (2004) A fagottjáték akusztikai és technikai problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Kata (2011) Eszterházai marionett-operajátszás a műfaj történetének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Tamás (2010) A harsona fejlődéstörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babus György (1998) A fúvószenekar és annak hangszerei. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Bagi-Fiatal Lilla (2009) Az improvizáció szerepe a 18. és 19. század zongorairodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai László (2001) A légzés és az ansatz szerepe a trombitálásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakay Júlia (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Ferenc (1998) A rekeszlégzés tanítása az alapfokú zeneoktatásban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Bakró-Nagy György (2006) A fúvós basszus hangszerek kialakulása és szerepük Richard Wagner munkásságában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksi Nóra (2009) Zeneterápia, mint új tudományág. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla András (2004) A vadászkürt fejlődésének története a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Boglárka (2009) Előadóművészet, avagy illúzió а XXI.században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Gyula (2005) A furulya története a megjelenésétől a XX. századig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Ildikó (2003) Földes Andor a zongoraművész, a zenepedagógus, a karmester és zeneszerző. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Ildikó (2002) A gyakorlás szerepe a hegedűjáték tökéletesítésében : Ysaye No. 4. szólószonáta I. tétel és Paganini 24. Caprice elemzése alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Szilvia (2012) A zeneoktatás szerepe és annak hatásai a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai György (2004) Tehetségápolás a zeneiskolában és felkészítés a középfokú tanulmányokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barczi Péter (1998) A régizene historikus előadásának lehetőségei modern hangszeres vonósegyüttesben. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Barkóczi László (2007) Hangképzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Mária (1996) Johann Sebastian Bach Klavierübung III. kötetének elemzése jelentéstartalma, szimbólumrendszere alapján. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Behán László Dezső (2010) Szóló vagy zenekar? Gondolatok a hangképzésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Behán Zsuzsanna (1997) Az intonáció. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Bende Zsuzsanna (2010) Hugo: Le roi s'amuse - Verdi: Rigoletto „Egy púpos,aki énekel?Miért ne!". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Sándor (2006) A klarinét szerkezetének és irodalmának fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek András (2006) Richard Wagner zenedrámáinak tenor hősei a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Péter (1998) Ajak, nyelv és a kartechnika szerepe a harsonajátékban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Benedekfi István (2007) Új korszak, új hangvétel. Bartók Béla művészete az 1920-tól 1926-ig terjedő időszakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedekfi Zoltán (2011) Az alkotás öröme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Gabriella (2008) A kürt- hangszerjáték szerepe napjaink koncert fúvószenekari gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák Zsolt (2014) A szociálisérdek-érvényesítő képességek fejlesztésének lehetőségei a hangszeres zeneoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Gábor (2009) Az Alexander hangszergyár története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Júlianna (1997) A szonátaforma és változásai a klasszicizmustól : a zongoraszonátákon keresztül, Haydntól Lisztig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Berger Tamás (2008) Hangképzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki Antal (2003) Helyes gyakorlásra nevelés. A középfokú oktatás fontosabb módszertani kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bischof Zsuzsanna (2006) Az ujjtechnika szerepe, fontossága és problematikája a fagotton. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaga Krisztina (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bobanj Rebeka (2011) A „megtévedt nő” Verdi operaszínpadán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda Annamária (2008) Újítások a Böhm-fuvolán 1847-után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Brigitta (2010) Zenei kultúra, művelődés - Kecskemét zenei élete napjainkban -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogáthy Júlia (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bonecz Tamás (1996) A romantikus dalok és szerepük az énekesi tanulmányokban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Borbély Zsófia (2009) Zenei nevelés a fogantatástól kisgyermekkorig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borhi Éva (1996) A barokk hangzásvilág alapvető sajátosságai és a hegedűtechnika kialakulása. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Borzi Zoltán Endre (2007) Az operett virágzása és hanyatlása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bota Alexandra (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Botlik Lajos (2010) A katonazene kialakulása, fejlődése, kiemelkedő egyéniségei Magyarországon - Hangászoktól a katonazenekarokig -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottka Mária Cecília (2008) A századforduló francia irodalmának hatása Claude Debussy művészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottka Mária Cecília (2006) A zeneművészet finanszírozási rendszere Magyarországon- A magán- és üzleti támogatás bevonása. Egy fehér folt a zenei képzésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brestyánszki Bernadett (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Brezovai Zsuzsanna (2004) A cselló szerepének emancipációja Beethoven kamarazenéjének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buda Eszter (1997) Zenetörténeti korszak artikulációs gyakorlata a furulyán. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Budainé Sáfár Rebeka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás Beáta (2007) Mentális és fiziológiai koordináció a hangszerjátékban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Györgyi Johann Sebastian Bach: hat szvit szólógordonkára BWV (1007-1012). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Levente (2007) Carl Maria von Weber és a klarinét. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Jaczkó Anna (2005) Az orosz nemzeti zongoraiskola. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánlaki Csaba (2003) Kezdő növendékek képzése trombita szakon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánlaki Erika (1996) Korszakváltás hatása a zongoramuzsikára a XIX. század első felében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Bánrévi Edina (2005) Chopin és George Sand szerelmük és művészetük tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi Laura (2005) Beethoven szonátáinak értelmezése Czerny elemzésein és etűdjein keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélavári Péter (2003) Fúvószenekar története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíbok Róbert (2004) A harsona technikai fejlődése a XVI. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Tamás (1997) A lámpaláz mint pódiumjelenség : a stressz leküzdésének módjai az alapfokú trombitaoktatásban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Bíró Ágnes (2006) Zeneóvodából zeneiskolába. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Ágnes (2004) A zenei géniusz fogalma és Wolfgang Amadè Mozart zsenialitása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Mónika (1996) A korai húros és pengetős hangszerek kialakulásának története és változásai az adott kor zenei ízlésének tükrében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Bódi Tamás (2006) A romantikus koncertetűd kialakulásának zenetörténeti háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódás Ágnes (1998) Empátia a zenetanításban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Börcsök Beatrix (2004) Romantikus brácsairodalom tanítása a szakközépiskolai tanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Búza András (2005) Claudio Monteverdi 4. Madrigálkönyve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Búzás Dóra (2005) Bartók és a hegedű. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Búzás Dóra (2003) A vonóvezetésben előforduló gyakori problémák és megoldási lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bődi Annamária (2006) Technikai készségfejlesztő gyakorlatok a gordonkajátékban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bődi Melinda (1999) A barokk táncok Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt partitáiban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

C

Chlebovics Edit (2003) Az első hang megszólaltatásától a színpadi szereplésig vezető út az alapfokú klarinétoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Constantinou, Nicolas (1996) Frédéric Chopin négy balladája. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Csala Éva (2003) A gordonkaiskolák összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Antal (2005) Johannes Brahms halállal való kapcsolatának bemutatása a Német Requiem és a Négy komoly ének című műveinek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csekei Tamás (1997) A nagybőgő fejlődéstörténete. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Csepregi Hajnalka (2005) Harántfuvolát foglalkoztató h-moll hangnemű zenedarabok Johann Sebastian Bach munkásságában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Hajnalka (1996) A fuvola alkalmazása az impresszionista zenekari muzsikában Debussy: Egy Faun délutánja és Ravel: Daphnis és Chloé című művek tükrében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Cser Krisztián (2006) A férfi-nő kapcsolat ambivalenciájának zenei ábrázolási módja Don Juan és A Kékszakállú herceg vára című operákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiba Judit (2013) A bal kéz technika lényege és fejlesztése a vonós gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsák László (2003) Katonazenekarok Magyarországon. A kalocsai helyőrségi zenekar története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsák Lászlóné (2003) A zenei nevelés szerepe és hatása a személyiségfejlődésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Miklós (1997) A brácsa szerepe a 18. században. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Csikós Zoltán (2005) Az altharsona. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Árpád (2004) Giovanni Bottesini élete és munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csirke Tímea (2006) James Galway élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszér Krisztina (2003) Magyaros motívumok Liszt zenéjében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós Gyöngyi (1996) A trombita története. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Csontos Péter (2009) Fellépés előtti stressz, és hatásai a zenei interpretációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Gabriella (1997) A furulyatanítás mint az oboaoktatás alapja. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Csányi Orsolya (2010) A barokk zene interpretációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Zoltán (2004) Stravinsky: Zsoltárszimfónia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Zsuzsanna (1996) Bartók pedagógiai célzatú művei : Elemzések a Gyermekeknek és Mikrokozmosz című sorozatokból. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Csóti Andrea (1997) A második hegedű szerepe és feladatai az operajátszásban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Csökmei Margit (2006) Maurice André élete, és személyiségének szerepe a trombitajáték fejlődésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs-Ádók Anita (2014) A zene és a technika egyensúlya a zongoraoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czap Márk (2011) Hangszeres játék, mint sporttevékenység. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Katalin (2009) J. S. Bach: János passió esztétikai elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czigler Gabriella (1999) A hit szimbólumai a Wohltemperiertes Klavier első kötetében : A prelúdiumok és fúgák korálvilága. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

D

Dakó Lajos (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Daragó Krisztián (1998) A gordon mint szimfonikus hangszer. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Demeter László (2008) Maria Callas. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Ágnes (2007) A madrigál a hangszeres zenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demus István (1997) Richard Wagner zenedrámái. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Derdák Andrea (2008) A zeneterápia története és alkalmazási lehetőségei a sérült fiatalok fejlesztésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dergez Zoltán (2003) Liszt Ferenc orgonaműveinek helye a XIX. század orgonairodalmában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Devecseri Eszter (1997) Barokk stílusjegyek Vivaldi fagottversenyeiben. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Deák Melinda (2005) A lélek rezdülései. Sebők Miklós hegedűkészítő mesterről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dimitris Mimidis (2011) A major contributor to the contemporary "renaissance" of the Greek music. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diósi Tamás (2005) Az Angster és a Rieger orgonagyár magyarországi fejlődésének és orgonáinak összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diósi Tamás (2003) Pneumatikus szerkezetek az orgonában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi Kiss Veronika (2003) A bel canto. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrotka Silvia (2011) Cosima Wagner; a múzsa, a feleség, Wagner szellemi örökségének gondozója. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Doublinszki Péter (2002) Az ismeretlen Walton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Doublinszki Péter (2004) A zeneszerző és az ember: William Walton ismeretlen arcai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik Popovity Alma (2003) David Ojsztrah művészete felvételei tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ducza Nóra (2007) „Don Carlos” a történelemben, az irodalomban és a zenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dulics Tímea (2004) A Schubert dalok világa - Mignon dalok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dárdai Sándor (1997) Csoportos gitároktatás lehetőségei. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Dénes Gabriella (2013) A tanár empatikus készségének szerepe a hatékony tanítási-tanulási folyamat kialakításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóbisz Áron (2007) Max Reger életműve, különös tekintettel a korálfantáziákra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Emmert József (2009) A brácsa, a vonóshangszerek mostohatestvére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endreffy Attila (2014) A zenei tehetség természete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endrei Eszter (2010) Érzelem és zene. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ercsényi Orsolya (2005) Richard Wagner álma: Bayreuth. Az ötlettől a megvalósulásig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei András (2011) A fagott és a kontrafagott szerepe a zenekari játékban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdudac Adrienn (2014) A jobb kéz technika lényege és fejlesztése a vonós képzésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdély Orsolya (1996) A gordonka szólóirodalmának áttekintése kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Erdész Flórián (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Erdész Gábor (2004) A fúvós hangszerek szerepe a zenetörténetben. Az ókortól a koncert-fúvószenekarokig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdő Krisztina (2009) Dr. Kokas Klára zenepedagógiai munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős Judit (1998) A hárfa kialakulása és fejlődése az ókortól napjainkig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Erdős Katalin (2004) A pre-klasszikus brácsaversenyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős Edina (2004) A zenetanítás emberi oldalairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erőss Ádám (2003) A klarinét szerepe W. A. Mozart operáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabók László (2006) A kürt alakulása a középkortól a klasszikáig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Antónia (2002) A flamenco története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Benjámin (2011) Chopin Szonátái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Brigitta (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Dóra (2009) Mahler világa I. és IX. szimfóniájának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Erzsébet Napsugár (2009) Az oboa és az angolkürt karakterábrázolása a XIX. századi operákban és szimfonikus művekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Eszter (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas László (2007) A hegedű és a zenei nevelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér László Gábor (1998) A blockflöte mint a régizene kifejező eszköze. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Fejérvári Kornélia (2006) Schubert belső színpada. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Ágnes (1997) A mutálás : az énektanítás veszélyei a mutálás ideje alatt. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Fenyvesi Andrea (2009) Zenei foglalkozási ártalmak megelőzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiatal Anikó (2009) Smetana a kimeríthetetlenül optimista zeneköltő - Zenével a nemzet szolgálatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiedler Gabriella (2008) A klarinét, mint hangideál a XVIII-XIX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Flammer Veronika (2009) A gyakorlás művészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Flammer Veronika (2007) A lámpaláz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Bálint (2010) A nádnyelves hangszerek és a klarinétnád. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Béla (2009) A harsona fejlődése a XVI. századtól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ágnes (2004) A Bach fúgák előadói hagyományai a kottakiadások és lemezfelvételek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Nóra (2004) Puccini, a szomorú szerelmek költője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fritsch Boglárka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Földes Mónika (2010) Az oboa szerepe a barokk korban különös tekintettel Bach kantátáira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi János (1996) A rézfúvós hangszerek fiziológiai sajátosságai. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Fülep Benedek (2005) Georg Philipp Telemann és a 12 szólófantázia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Attila (1997) A zeneiskolai klarinéttanítás területén felhasználható kottakiadványok ismertetése és módszertani elemzése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

G

Galambos Mónika (2009) A fúvószenekar hangszerei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garay Éva (2010) A hegedű akusztikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Zoltán (2005) A pedagógus személyisége és a pályakezdés nehézségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Zoltán (2004) A trombita befúvócsövének tanulmányozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellért Gabriella (2006) A magyar klasszikus gitár kultúra a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geréby Dóra (2012) Az énekoktatás pedagógiai és pszichológiai alapjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geszti Emőke (2003) Johann Sebastian Bach és a fuvola. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilich Dóra (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gmoser Vilmos (2002) A klarinét fejlődése és alkalmazása (általános hangszertörténet). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa Márta (2004) Operai elemek Mozart hegedűversenyeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber Tamás (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Grünfelder Csaba (2004) Franz Schubert: Impromptus op. 90., és Moments musicaux op. 94. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Guba Beáta (2006) Debussy művészete a különböző hatások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Guba Tünde Bettina (2011) A víz, mint költői elem az impresszionizmusban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubkó Adrienne (1998) Tanár-diák kapcsolat a zeneoktatásban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Gulyás Zsolt (2009) A gordonkatanítás kezdeti folyamata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Guti Ferenc (1998) Az alapfokú zeneoktatás múltja, jelene és jövője. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Gyumbier Tímea (2005) A vándor motívum a Schubert életműben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

György Éva (2002) Fryderyk Chopin: 24 Prelűd. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

György Éva (2005) Maurice Ravel zongoraművei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüdi Eszter (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gyürkiné Cziegler Katalin (2007) A fagott tanítás jövője: A fagottino. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyürü Veronika (2012) A fuvola tanításának módszertani lehetőségei a 8-14 éves korosztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Eszter (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Kornél (2004) Állatok ábrázolása a zenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gárdián Tamara (2004) A lámpaláz előnyeiről és hátrányairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Tamás (1997) A hangképzés és a légzés. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Gémesi Gabriella (2008) Alban Berg Hegedűversenye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Góbor Brigitta (2005) Apatin zenei élete 1750-2000. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Góbor Brigitta (2007) Felix Mendelssohn-Bartholdy élete és művészete, különös tekintettel a „Lieder Ohne Worte” kötetre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hadházi Anikó (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hadházy Ildikó (1997) A szólószonáta kialakulása : J. S. Bach szólószonátái. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Hajas Matild (2005) Orgonák és orgonisták a magyarországi baptisa egyházban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Mária (2008) Az ütőhangszerek szerepe napjaink fúvószenekaraiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Piroska (2005) Országos gordonkaversenyek az alap- és középfokú csellóoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Viola (2005) A Kecskeméti Zeneiskola fejlődése M. Bodon Pál munkásságának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajla Norbert (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Halaj Vanda (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti Krisztina (2004) A brácsa és a hegedű játék közötti hasonlóságok és különbségek a hangszertörténet tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai Katalin (2009) A Kovács-módszer integrálása a zeneiskolába. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitay László (1997) A zeneiskolai kürttanítás. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Hart Gábor (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hartyáni Zsuzsanna (2009) A Zeneakadémia és gordonkaoktatásának története Friss Antalig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hatházi Gabriella (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Haulik Emese (2007) Természetes Szimfónia: Zene és természet kapcsolata a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Havasi Tamás (2004) A commedia dell'arte hagyományainak zenei alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Csaba (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Heibl Anna (2009) A francia stílus Bach zenéjében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hercz Réka (2006) A klarinét felépítése és jelentős szerkezeti változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Ágnes (2005) Népzenei és impresszionista hatások Kodály zongoraműveiben (Meditáció, Hét zongoradarab). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Higi Csilla (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hodász Zsuzsanna (1998) Schumann utolsó évei. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Hohl Zsuzsanna (2013) Az ideális gordonkahang. A helyes hangképzés kialakítása, fejlesztés alsó-és középfokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki Zsolt (2009) Pengetős hangszerek a continuo gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Honfi Mónika (2003) A díszítőművészet és az improvizáció szerepe, Bach díszítőtechnikájának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyák Balázs (2002) Kiemelkedő fontosságú fuvolaművészek a XIX. században és munkásságuk hatása az európai zenekultúrára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyiné Pók Szilvia (2003) A fuvolázás és az éneklés légzéstechnikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Andrea (2009) Johannes Brahms zongoraszonátáinak elemző bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anita (2005) A zenekari előadásmód és próbajáték. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Barbara (1997) A fagott szerepe a XIX. század zenekarában. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Horváth Brigitta (2003) A fagott múltja és jelene, szerepvállalása a zenetörténeti korszakokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Flóra (2004) Bartók Béla jelentősége a hegedűirodalomban és hatása a hegedűtechnikára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Gábor (2008) Ütőhangszerekről mindenkinek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Miklós (2007) A légzés szerepe a klarinétozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Mária (2003) Szobalány, Despina szerepe Mozart operájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Sándor (2005) A kürt jelentősége a romantikus zenében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Király Judit (2002) Az olasz opera útja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Király Judit (2006) A női lélek ábrázolása Puccini operáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horák Renáta (2010) Othello-Otello. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horák Réka (2014) A zenei tantervek gyakorlati megvalósulása alap- és középszinten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horányi Ákos (2013) A kürttanítás módszertani kérdései a zeneiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hotzi Réka (2005) A művészi előadásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hurta József (2009) A Tuba és szerepe a zenekarokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hámori Eszter (2007) Schubert kései zongoraszonátái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja Endre (2007) A hangképzés problematikája rézfúvós hangszereken. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja Endre (2005) A harsonaoktatás módszertana és a stressz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ihnátyik Ildikó (2002) A klarinét, a XX. század "klasszikus" hangszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ihnátyik Ildikó (1998) A klarinét, a XX. század "klasszikus" hangszere. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Istvánné Nyári Krisztina (2005) A vakok zongoraoktatásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi Gáspár (2008) Leo Brouwer kubai zene és etűdök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jacsó Attila (2005) A jazz és a XX. századi zene kölcsönhatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab Erika (2012) A tanár empatikus készségének szerepe a hatékony tanítási-tanulási folyamat kialakításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janka Dorottya Kinga (2010) Alapfokú hárfaoktatás - Bevezetés a hárfajátékba. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankó Zita Márta (2005) Az orosházi zeneoktatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Januj Ida (2003) Flesch Károly életpályája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Januj Ida (2006) Hogyan születik a mesterdal- avagy egy téma fejlődéstörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Anita (1999) A zenekari kultúra születése és fejlődése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Jenei Anna Sára (2009) A XX. századi magyar zene alakulása, és két kortárs magyar oboamű elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Anna Sára (2005) A barokk kor egyik legnagyobb zeneszerzője: Johann Sebastian Bach; és az oboa szerepe műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jobbágy Zsuzsanna (2003) Zenélés és nyelvtanulás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Joczó Adrienn (2010) A Böhm fuvola útja, hívei és ellenzői a 19. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó Dániel (2007) Az ütőhangszerek használata Bartók Béla műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó Nikoletta (1999) A fuvolázás és az ansatz elméleti összefoglalása. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Juhász Judit (1996) Hangszertanítás a kisiskolás kor előtt. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Juhász Judit (2008) Táncos lüktetésű darabok Bartók Mikrokozmosz című sorozatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Nikoletta (2012) Motiváció az alap- és középfokú klarinétoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosa Rozália (2006) "Lanthúr ha szól..." Hangszeres történetek a görög mitológiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Járóka József (2011) A zene szociológiai szerepe, funkciói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaczkó Gabriella (2003) A Béres Furulyaiskola és a Lőrincz-Paragi Furulya ABC módszertani összevetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaczkó Gabriella (1997) A zenei pályára való felkészítés, vagy a zene szeretetére nevelés lehetőségei a zeneiskolában. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kadácsi Tamara (1996) A zenei tehetség felismerése a zeneiskolában : felkészítés a zeneművészeti szakközépiskola felvételi vizsgájára. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kalmár Gergely József (2009) Toronyzene Magyarországon a XVI. - XVIII. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Zoltán (2011) A XX. Századi magyar nemzeti zenetörténet előzményei, kifejlődése Kodály Zoltán életművének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány József (2005) Könnyűzene és komolyzene a zenetörténetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapusinszky Andrea (2003) Magyar zenei élet Kárpátalján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karaba Anikó (2008) A művészet lélektana. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Dániel (2018) Települési hulladéklerakó rekultivációja Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karmanóczki Attila (1997) Bach és a fuvola. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Karácsonyi-Szántó Zsuzsánna Kinga (2020) Neveléstudományi portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Zsuzsanna (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Judit (1996) Nadrágszerep az operában : Cherubin alakja Mozart Figaro házassága c. operájában. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Katona Judit (2007) Robert Schumann: Frauenliebe und Leben című dalciklusának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kempf Attila (2009) Liszt Ferenc művészete dalátiratai tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenesei András Bence (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kercza Csaba Az előadói hitelesség és Antonio Vivaldi C-dúr piccoloversenye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kercza Csaba (1998) A előadói hitelesség és Antonio Vivaldi C-dúr piccoloversenye. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kerekes Andrea (2003) Hangszerem a hegedű. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Imre (2008) Richard Wagner rézfúvós hangszerei és azok előfordulásai műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Katalin (2006) Jean-Pierre Rampal élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes László (1997) A trombita története és fejlődése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kerner Mariann (2006) A rézfúvósjáték alapja: a légzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerner Mariann (2004) A trombita fejlődésének története az őskortól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerti Áron (1997) Weber és klarinétversenyei. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kertész Dóra (2003) Szvjatoszlav Richter pályaképe, előadóművészetének jellemző vonásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Ákos (1997) A Latin-amerikai ütőhangszerek és játékmódjuk. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Keszera Ágnes (2009) Legyen a zene mindenkié- Kodály Zoltán pedagógiai koncepciója. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keszera Éva (2003) A fagott fejlődése és szerepe a szimfonikus zenekarban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keszera Éva (2005) A levegővételtől a fagott megszólalásáig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kirják Katinka (2005) A lantzene hatása a francia csembalózenére a 17. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kirnyák Melinda (2004) Hubay Jenő (1858-1937) életútja, pályája, növendékei, tanításának eredményessége a magyar zenei életben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Katalin (2003) Monteverdi a zenei forradalmár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss András (1997) Liszt Ferenc: Petrarca-szonettek. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kiss Beáta (2004) Válogatás híres zenekari fuvolaállásokból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Bálint András (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Edina (2008) A dallamhangszerek kialakulása, jelentőségük a klasszikus zene világában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Györgyi (2008) Kodály Zoltán élete és pedagógiai munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss János (2005) A fagott a XXI. században - a fagott ma praktizáló típusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Kata Diána (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Marianna (2009) Klarinét javítási technikák egy vásárhelyi mester műhelyéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Melinda (2007) A consort aranykora. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Tamás (2007) A vonó története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Albert Ágnes (2004) Az első lépések a hegedűtanulásban. A kezdő hegedűtanulók fejlődése Dénes-Réger-Németh: Hegedű ABC alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Albert Ágnes (2004) A belső hallás és fejlesztése a szolfézsoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klacsmann Nóra (2012) Csajkovszkij: Rómeó és Júlia nyitányfantázia összehasonlító elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klacsmann Zsófia (2006) Sosztakovics Gordonkaversenyei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klacsmann Zsófia (2004) Tipikus vonósbetegségek, s azok megelőzése sporttal, tornával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klebniczki György (2006) Beethoven és korai zongoraszonátái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klucsik Noémi (2013) A korszellem hatása a zeneoktatásra az ötvenes évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Adrienn (2011) A retorika kialakulása és megjelenése Bach és Berg művészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Attila Zsolt (2006) A kürt fejlődéstörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Dóra (2008) Haydn a vonósnégyesek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Krisztina (2006) André Jolivet fuvolaművei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka Tamás (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Koczor Kristóf (2011) Shakespeare Szentivánéji álom A Szentivánéji álom, mint esküvőre írt ajándék szándékainak és dramaturgiájának elemzése, párhuzamban Benjamin Britten operaváltozatával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolarovszki Sarolta (2005) Erkel operái és a történelmi valóság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollárik Bernadett (2013) A tánc, mint zenei műfaj alkalmazásának módszertani lehetőségei a zongoraoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódi Ágnes Barbara (2013) A zenetanítás szerepe az iskola előtti és kisiskolás korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koppányi István (1997) A Mozart-concerto kialakulása és fejlődésének állomásai. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kormos Zoltán (2003) Az ütőhangszerek kialakulása, fejlődése és szerepe a fúvószenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korponai Zsolt (2010) A művész és a közönség viszonyának alakulása napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosóczki Tamás (2002) Az orgona hangképvázlatának fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczó Helga (2006) Beethoven élete és szimfóniái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Dávid (2011) Az orgonisták társadalomban betöltött szerepéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (2013) Lehetőségek a speciális bánásmódot igénylő tanulók alapfokú gitároktatásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács György (2003) A fagottnád-készítés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lajos (2010) A В-klarinét társhangszerei a kis klarinétoktól a kontrabasszus-klarinétig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lehel (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Levente (2005) Dr. Kálmán Lajos egyházzenei munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Melinda (1997) A fuvola és családtagjai zenekari szerepe a kiemelt szólók alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Nárcisz (2007) Lámpalázzal kapcsolatos problémák, és azok megoldásai a hegedülés során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Zita (2006) A XVI. század magyar tánczenéje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (2009) Hans Werner Henze gitárművei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Éva (2010) Rake's Progress, avagy menekülés a boldogság elől?! MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Tóth Ágnes (1997) A hegedű története. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kovácsné Tóth Ágnes (2006) A zenei nevelés lehetőségei magzati állapottól hároméves korig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsik Emma Anna (2003) Technikai képzés a szakközépiskolai mélyhegedű oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krommer Lúcia (1997) A francia viola da gambazene díszítése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Krotos Zsuzsanna (2007) Modern furulyatechnika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kruppa László (2005) A rézfúvós hangszerek kialakulása. A harsona története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krátky Richárd (1997) A zeneiskolai kürt - oktatás. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kun Katalin (1998) Neruda: Esz-dúr Trombitaversenyének és Hummel: Esz-dúr Trombitaversenyének elemzése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kun Veronika (1998) A fuvola szerepe Johann Sebastian Bach kantátáiban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kunszeri Márta (1997) A legújabb fuvolatechnikai eszközök, effektusok és hangképzések alkalmazása a mindennapi tanításban és az előadóművészetben. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kutai Krisztina (2003) Beethoven és Martonvásár kapcsolatai és élményei, mint ihlető források. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuzma Levente (2007) Liszt Ferenc tanítványainak Bach zongora-átiratai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuzma Levente (2005) Max Reger Bach orgona-átiratai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállay Katalin (2008) A régi újraértelmezése - egy mozgalom születése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Lilla Eszter (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Zita (2013) A zenei tehetség természete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmánczi Andrea A modern japán darabokról, Keiko Abe műveinek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor Enikő (2007) Adalékok a 20. század második felének interpretációtörténetéhez: szakirodalmi áttekintés és interjúk elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyfalvi Krisztina (2004) Tatjána zenei portréja Csajkovszkij: "Jevgenyij Anyegin" című operájának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti Ágnes (1996) Beethoven utolsó öt zongoraszonátája : A-dúr op. 101, B-dúr op. 106, E-dúr op. 109, Asz-dúr op. 110, c-moll op. 111. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Kéringer Gábor (2009) Zene és sport Összefüggések, párhuzamok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Köcsky Tibor (2003) Pécs orgonái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Köntös Hedvig (1998) Barokk gordonkazene - mai szemmel. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Körömi Péter (2005) Rézfúvós hangszerek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körözsi Krisztina (2008) Dietrich Buxtehude, a Marienkirche orgonistája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi Adrienn (2003) Álarcok : „Schumann árnyéka". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi Adrienn (2003) Álarcok. "Schumann árnyéka". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczkó Andrea (2006) A kisteleki fúvószenekar története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladjánszki Zsófia (2002) A XX. századi zene hangzásvilága fuvolán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos István (1999) Tervezet egy elképzelt tantárgy tanításához, azaz, hogyan készítsük fel növendékünket a zenekari pályára. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Lakatos Bence (2020) Neveléstudományi portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Helga (2006) A magyarországi cigányzenéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Helga (2006) A népdal szerepe a szolfézstanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakics Bernadett (2005) André Jolivet: Cinq Incantations (Amit a szólófuvolára írott mű hiteles előadásához tudnunk érdemes). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lang János (2001) Bartók Béla román népzenei gyűjtéseinek hatása hegedűműveire. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Lang Miklós (2006) A zenei munkaképesség megőrzése az énekesi pályán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos Éva (1996) J. S. Bach 18 kis preludium : Szendy, Dohnányi, Hernádi kiadások elemző összehasonlitasa, tanulmányozása. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Laskai Krisztián Zsolt (2004) John Cage újításai, és művészetének jelentősége a modern zene fejlődésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskai Zoltán (2005) A szvit és tételeinek története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lauer Zsolt (1997) A harsona fejlődése és szerepe a különböző zenei korokban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Lengyel Dominika (2003) A szegedi zeneoktatás története, különös tekintettel a zongoratanításra, a kezdetektől 1947-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lesták Márton (2009) A klarinét szerepe a jazz zenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lichner Mariann (2005) David Ojsztrah és az orosz hegedűiskola. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszki Petra (2005) A kedvezőtlen kézalkat hátrányai a zongorajátékban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Losó Dávid (2010) Glenn Gould élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Adél (2004) A klarinét szerepe Bartók Béla zenekari, színpadi műveiben, és kamarazenéjében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Bettina Ingrid (2012) A lapról-olvasás művészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas László (2009) A modern zongoratechnika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ludány Sebestyén (2006) Popper Dávid: Op. 76, No. 10-es etüd. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lugosi Johanna (1995) Kezdő fuvolatanítás nehézségei a Kodály-módszer tükrében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Lukacz Anikó (2013) A zenetanár, mint művész és nevelő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Luo Shan (2010) Tradíció és újítás: a hagyományos kínai zene és a kínai zongoraművészet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Szilvia (2006) C.M. Weber: Bűvös vadász című operája női főszereplőinek karakterbeli összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Látrányi Lajos (2014) A kézrendek és tanításuk. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Légrádi Gábor (2009) A Magyarországon élő délszláv népek zenéje, kultúrája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárd Hajnalka (2007) A magyar népzene hatása Bartók Béla zongoraműveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magda Dávid (2009) A B-A-C-H motívumra írt jelentősebb orgonaművek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Gabriella (2002) Az érzelmek és a zenei képesség fejlődése az egyes életkori szakaszokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Szilvia (2003) Az énekessé válás lelki felépülése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maitz Szilvia (1997) Mozart és a klarinét. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Major Edit (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Majtényi Eszter (2006) A zeneterápia hatása a gyógyításban és a pedagógiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marhefka Ágnes (2004) Az improvizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maricsek Zoltán (2010) A trombita szerepe a barokk zenekarban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Markóczy Rita (2011) XX. századi magyar zeneszerzők hárfaversenyei (Farkas Ferenc, Járdányi Pál, Hidas Frigyes). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Markóczy Rita (2007) A hárfa a különböző korok zenei együtteseiben (Az ókortól az impresszionizmusig). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi Tamás (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Matakovics Kamilla (2008) A zeneterápia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska Tímea (2009) A 14 és 18 év közötti korosztály énekoktatása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi Zoltán (1997) Schubert-dalok interpretációja és tanítása. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Megyimóreczné Schmidt Ildikó (2009) Technikafejlesztés a zongoraoktatás alap- és középfokú képzési szintjein. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Pál (2004) Beethoven Op. 110 Asz-Dúr szonáta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miron Andrea Delia (2009) Zene és jelentés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Moldován Ádám (2014) A harsona története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Eszter (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Pál (1996) A régizene-játék alapvető problémái. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Molnár Viktor (2002) Pablo Casals élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Ágnes (2005) Szöveg és zene kapcsolata Claudio Monteverdi zenéjében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mondok Ivett Éva (2007) „Valóság ez, amit láttam?” A varázsfuvola jelentésrétegei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mosolygó Virág (1999) A gyakorlásról. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Mucsi Gergő (2010) A vibrafon története, felépítése és különleges játéktechnikáinak alkalmazása a kortárs zenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi Orsolya (1999) Liszt Ferenc itáliai vándorévei. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Málik Petra (2003) Útirajzok. Liszt és a korabeli művészet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mára Petra (2011) A XVII-XVIII. századi ornamentáció a zenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mártonffy Réka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Ágnes (2003) A gyakorlás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mázsa Regina (1997) Brácsatanítás a zeneiskolában. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Mészáros Orsolya (2011) A klarinét alkalmazása a kamarazenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészöly Virág (2006) Az alapfokú oboatanítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Móczik Csaba (1998) Furulya. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Móga Éva (2008) Bartók Béla Szonáta Szólóhegedűre című művének műelemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz Ágnes (1997) A kezdő zongoratanítás a mai zongoraiskolák tükrében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Müller Beáta (2003) A tiszta beszéd útján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Gabriella (2004) Carl Orff élete és munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gerda (2013) A zenész növendék személyiségproblémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gergely (2006) A XIX. és XX. század jelentős klarinétosai és hangszertechnikai újításaik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Kornélia (1998) Stilizált táncok autentikus előadása. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Nagy Krisztina (2004) Mozart operái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy László Adrián (1997) A passacaglia útja Regerig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Nagy Mária (2009) Nádfaragás és a kész nádak finomítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Nóra (2004) A jó előadás megvalósítása a XVIII. századi hangszeriskolák tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Péter (2004) Az orgona felépítése és szerkezetének története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Péter (2006) Magyarországi orgonatörténet a 20. század elejéig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Árpád (1996) A klarinét technikai fejlődése hogyan mutatkozik meg a zeneszerzők művei alapján. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Nagy-Kanász Szabolcs (2006) A légzés fontossága a rézfúvós hangszereknél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Rácz Rita (2007) Zenei hatások a magzati kortól a kisiskolás korig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Dóra (2002) A kecskeméti zeneiskola története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Ferenc (1997) Egy új legenda születése : Fazioli. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Novák Péter Tamás (2009) A klarinét története, a hangszer szerepe napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nuszbaum Ferenc (2008) Flamenco - stílusok és technikák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári Gábor (2010) A jazz zene a hegedű szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri Zsolt (1997) A hegedűjáték szerepe a népzenében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Nádasdi Szilárd (2009) A német betelepültek kultúrájának hatása a baranyai fúvóséletre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi Szilárd (2004) A tuba fejlődéstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási Helga (2006) Magyar énekesek a vajdasági operajátszásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Anikó (2002) Chopin prelűdjei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Gabriella (2004) Egy régi hangszer ezer arca. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Henrietta (2006) Dohnányi Ernő élete és életműve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Ákos (2010) A kürt szerepe a német és osztrák romantikus zenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Offenbek Szabina (2012) A zenetanár, mint művész és nevelő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Olivia, John (1996) Liszt h-moll szonátájának formai és motivikus elemzése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Ordasi Anna (2003) Bartók variációs módszerei zongoraműveinek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosházi Katalin (1997) A hegedűverseny fejlődéstörténete : a concerto grossótól Bartók hegedűversenyéig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Orosz Tímea (2004) Tanuljunk Bartókot! Avagy Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára operájának megközelítése énekes szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paksz Ádám János (2007) Aerofon hangszerek tölcsérfúvókáinak ismertetése Alcím: Kürtfúvókák jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pakó Attila (2004) A hangképzés jelentősége a rézfúvós hangszereknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palotai Ferenc (2004) A trombita és a trombitajáték fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Nikolett (2007) A zeneoktatás lélektani vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Csilla Georgina (2007) A modern francia fuvolairodalom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Miklós (2009) Kezdeti problémák a tubatanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Szilvia (1998) Korálfeldolgozások az orgonairodalomban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Papp Ágnes (1998) Johann Sebastian Bach kétszólamú invenciói az ellenpont művészet tükrében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Paragi Balázs (2009) Liszt Ferenc Op. 1-es etűdjeinek és Transzcendens etűdjeinek elemzése és összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik Edit Anikó (2007) A fuvolatechnika változása a 20. századi fuvolairodalom tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perczel Tamás (2013) A fúvástechnika fejlesztésének lehetőségei Stamp, Colin, Quinque és Maggio trombitaiskolái alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perneczky Balázs (2004) Arp Schnitger élete és orgonaépítő művészete. Az észak-német barokk orgonaművészet fénykora. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pernyész Hajnalka (1996) Motiváció a zongoratanításban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Pesti Ágota (2011) Ha ének zengi be az iskolát... MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pete Réka Bereniké (2009) A fuvola szerepe a különböző zenekarokban, különös tekintettel a fúvószenekarokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő Villő (1998) Mozart két Esz-dúr zongoraversenyének (Kv.271 és Kv.449) összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Petrik Zsuzsanna (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovics Máté Martin (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pinczésné Gönczi Hajnalka (1997) Mátyás Király halála utáni udvari zene. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Pintér Borbála (2005) A fagott szerepe Mozart operáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Dóra (2003) A nagybőgő és szerepe a zene különböző területein. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Gabriella (2005) Az operai játék lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Veronika (2006) A fuvola fejlődése a kezdetektől- Theobald Böhm élete és munkássága-. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Vilmos (1996) A kürt fejlődése az őskortól napjainkig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Pintérné Nótári Andrea (2003) Az opera kialakulása és fejlődése Nyugat-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Podhorszky Gábor (2004) Az átiratok szerepe a gitárirodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogány Áron (2012) Az alapfokú gitároktatás a magyar gitáriskolák tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pothárn Margit Tímea (2013) A gyakorlás művészete. A tanár szerepe a hatékony gyakorlási metódus kialakításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Preszter Nóra (2005) A magyarországi zongoragyártás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Préda-Kovács Zsolt (2014) Motiváció az alap- és középfokú klarinétoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puer Judit (1996) Liszt Ferenc mint a XX. századi zene előhírnöke : Liszt Ferenc kései zongoraművei. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Páczelt Sarolta (2011) Az ókori amfiteátrumoktól a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremig-különböző előadói terek akusztikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Anikó (1997) Művészet vagy sem? : Czerny, egy zeneszerző Beethoven árnyékában. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Pálfi László (2011) Az olasz canzone és a barokk táncok kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztói Zsófia (2007) Díszítés a francia barokk zenében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péntek Ágnes (2010) Ponce és a gitár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes Andrea (2009) Nagy Frigyes, a leghíresebb fuvolista uralkodó. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa Ágnes (2014) A klarinéttanítás és -tanulás a fejlődéstani, motivációs és életkori sajátosságok aspektusából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pörneki Anikó (1998) A bel canto énektechnika összehasonlítása a német énekiskolával, különös tekintettel ezek történeti vonatkozásaira. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

R

Radics Miroslav (1998) A hangképzés mint összetett fogalom és annak tanítása alapfokon. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Radnai Róbert (2006) A tanítás és a zeneművész kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Radácsi Genovéva (2014) A fuvola tanításának módszertani lehetőségei 8-14 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rafaili Kitti (2006) A számok jelentősége J.S. Bach műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Raposa Krisztina (2007) A zenekar szerepe a társadalomban a barokk kortól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ribly Tamás (1997) A kamarazenekari gyakorlatban fellépő technikai és zenei problémák, és ezek megoldásai a brácsa szólamban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Rodek Erika (2003) A fuvola szerepe, használatának elterjedése a valláskultúrákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rodler Anett (2005) A sándorfalvi Budai Sándor citerazenekar története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Roskó Bernadett (2004) A hárfa kialakulása és fejlődése a kezdetektől a pedálhárfa megjelenéséig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozina Gábor (2009) A harsona fúvástechnikájának elsajátítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruscsák Petronella (2002) Lámpaláz és a pódiumbiztonságra nevelés lehetőségei a zenei oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Gábor (2010) A brácsa szerepe a zenekari játékban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Rita (2004) Vers és dallam kapcsolata Kodály Zoltán szólóénekre írott műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Rita Franciska (2006) Vaszy Viktor munkássága és újításai a Szegedi Nemzeti Színházban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rázga Áron (2005) Rachmaninov élete, művei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti Tamás (2005) Az első magyar nyelvű zongoraiskolák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réz Lóránt (1997) Az északnémet prelúdium és fúga kialakulása; nagy mesterei 1500-1700-ig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Rónai Csilla (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajermann Dániel Viktor (2013) Alapkövetelmények a Korszerű Brácsoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajti Erzsébet (1998) A fúvószenekar története - a fúvósegyüttesek élete a XVII. századtól napjainkig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Sajtos Szilvia (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Salló Kata (2009) Az oboa és az angolkürt szerepe Rossini nyitányaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Saláta Attila (2011) A nagybőgővonó. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Samodai Bence János (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt László (2003) A trombita mint zenekari eszköz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidtmayer Helga (2008) Régi zene a modern hegedűjátékban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Scsoka Katalin (2007) Zenével az egészségért. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén István (2011) A harsona szerepe a XX. századi és napjaink magyar zenéjében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebő Csilla (2003) Bartók Béla életművének kezdeti időszaka; az I. vonósnégyes elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebő Csilla (2003) Bartók Béla életének kezdeti időszaka; az I. vonósnégyes elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sereg Zsuzsanna (2009) Brahms: Német Requiem című művének elemzése a karnagy szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sereg Zsuzsanna (2008) A francia barokk hangszeres kamarazene stílusjegyei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző Henrik (1997) Prokofjev háborús szonátái. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Siklósi Nóra (2007) Dvorak és vonós kamarazenéje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Siklósi Nóra (2010) Technika és zene az etűdökben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sima Balázs (2009) J. S. Bach d-moll hegedű partitájának interpretálása a XX. század első felétől napjainkig - Az allemande, sarabande és gigue tételeinek vizsgálatával -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Balázs (2013) A fúvástechnika fejlesztésének lehetőségei Colin, Maggio, Stamp trombitaiskolái alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Melinda (2007) Georg Philipp Telemann zenei stílusa a csembaló- és fuvolafantáziák, valamint a Metodikus szonáták tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Áron (2012) Anton Bruckner élete és művei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sindel Liza (2006) Brahms alkotóművészete hangszeres kamarazenéjének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sindel Liza (2008) Hangszeres gyakorlás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Gábor Gergő (2004) Személyiségformálás és művészetoktatás : A lélektani tényezők és a hatékony gordonkaoktatás kapcsolata középfokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Gábor Gergő (2004) Személyiségformálás és művészoktatás. (A lélektani tényezők és a hatékony gordonkaoktatás kapcsolata a középfokon). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Skrionya Réka (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Slama Zsófia (2009) Bécs zenei élete 1815-1820-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sokacz Zsófia (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Solt Tamás (2003) A klarinét és a szaxofon kapcsolata a hazai zeneoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soltné Kiss Mónika (2003) A francia opera születése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Anita (2007) Az impresszionizmus Az impresszionista zene, az impresszionista festészet és a szimbolista költészet összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somorjai Péter (1997) A timpani története és játékmódjának fejlődése a barokktól napjainkig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Somossy Csaba Miklós (2004) A klarinét az alapfokú zeneoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sovány Eszter (2009) Három korszak határán? Beethoven vonósnégyesei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sovány Eszter (2007) A modern hegedűtechnika és pedagógia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Katalin (1996) A hegedű kialakulása és fejlődése a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Stanczel Ádám (2005) Spanyolország népzenéje - A flamenco. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stefkovics Nóra (2010) A barokk gyönyörkertje A 17 - 18. század zenéje és a furulya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Steiler Tamás (1996) Johann Sebastian Bach kedvenc hangszere az oboa d'amore. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Steingárt Renáta (2013) Hegedűjáték és lélektan A pódiumkészség fejlesztése az alap-, közép- és felsőfokú hegedűtanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stoltz Adrienn (1996) A hegedűiskolák. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szabados-Tóth Gábor (2010) A klarinét hangjának fejlődéstörténete A fúvóka, nád és szájtartás szerepe a klarinétozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados-Tóth Ilona (2012) A lámpaláz és kezelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabady Magdolna (2003) Beethoven zongoraszonátái, különös tekintettel az Op. 14-es sorozatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anikó (1998) A retorika szerepe a barokk zenében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szabó Dóra Zsuzsanna (2005) A csellójáték fiziológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (1997) A kortárs zene irányzatainak általános áttekintése, valamint a fuvola újszerű használata. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szabó Gabriella (2008) A „népies” klarinét megjelenése Magyarországon és szerepe Kodály Zoltán Galántai táncok című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Katalin (2004) A klarinét a különböző zenetörténeti korszakokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Lóránt (2006) Mozart kürtre írott művei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Mónika (2002) A Pécsi Nemzeti Színház operajátszásának története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Norbert (1997) Az ajaksípos hangszerek története a fejrész alakulásának tükrében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szabó Olga (2006) Puccini, Tosca, Darclée. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Szilvia (2004) Az oboa kétarcúsága a romantika korában, szóló- és zenekari művek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Sára (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1997) A gordonka kialakulása és a játékmód fejlődése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szabó Zsuzsanna (2005) Marcel Moyse élete és munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva (2013) A lámpaláz és kezelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakonyi Viktor (2007) Frank Martin élete és munkássága, a „Quatre piéces bréves” című művének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács Tibor (1997) Kezdő növendékek képzése trombita szakon. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szakács Ádám (2003) Hegedűirodalom a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Krisztián (2004) Zeneiskolai harsonaoktatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai Sándor (2007) Heitor Villa-Lobos gitárzenéjének ismertetése, koncertetűdjeinek jelentősége a XX. század gitáros zenéjében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóki Tünde Marietta (2008) Lukács Pál emlékére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szamosközi Beáta (2013) Az oboatanítás és - tanulás a fejlődéstani, motivációs és életkori sajátosságok aspektusából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szanyi Adrienn (2007) A zene jótékony hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka István (1999) A trombita fúvóka általános jellemzői és elhelyezése az ajkakon. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szarvady Barbara Katalin (2006) A világhírű "Magyar Hegedűiskola" kialakulása, Hubay Jenő munkássága tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári Lilla (2007) A bécsi klasszikus kor és a fuvola; Mozart fuvolaversenyei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szavári András György (2008) Az emberi test szerepe a rézfúvós hangszeres játékban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Tamás (2013) A zenei tantervek gyakorlati megvalósulása alap- és középszinten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekrényesi Viktória (2010) A magyar Kórusmozgalom fejlődése XIX. századtól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekrényesy Béla (2007) Zene és szöveg kapcsolata Schubert Asz-dúr miséjében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szente Hajnalka (1996) A hegedűjáték élettani alapjai. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szigeti István (2006) Johannes Brahms élete, munkássága és klarinétra írt művei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártó Csaba (2004) A trombita története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziklási Szilvia (1997) Az intonáció. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szilvási Katalin (1997) Schubert posthumus zongoraszonátái a szerző életének tükrében : A-dúr zongoraszonáta. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szilágyi Kristóf (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Mária (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Éva (2011) Mozart „török” operája Szöktetés a szerájból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Sonnewend Enikő (2005) Az operairodalom leghíresebb Don Giovanni feldolgozása. Mozart operája egy énekes hallgató olvasatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szim Andrea (2007) A ritmuskészség fejlesztése és ritmustanítás gordonka órán az alapfokú zeneiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirtes Edina (1997) A Hubay-sajátosság : "Szép, tömör, zengő tónus: a hegedülés alfája és omegája". BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szives Márton Gábor (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankovics Sándor (2004) A tuba kialakulása és anatómiai ismeretek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szvetnyik Margit (2005) Barokk zene modern hegedűn. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántai Csaba (2009) Barokk díszítések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász József (2002) Hangképzés a rézfúvós hangszereken. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szászi Benedek (2010) A magyar fúvószene története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szászné Balugyánszki Erika (2007) Pengetős művészet a barokk korban. Johann Sebastian Bach lantművei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szávin Márk László (2012) A klarinét tanítás-tanulás fejlődéstani, motivációs és életkori sajátosságok aspektusából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székács Csilla (2002) Az oboa család történeti fejlődése napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél Bernadett (1997) Az énekesek torz magánhangzó-formálásáról : Fizikai korlátok - technikai hiányosságok. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Széplaki Zoltán (1999) Aranyló alkonyat : egy zenemű és alkotója a kor tükrében (Dario Castello: Sonata seconda). BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szücs Adrienn (1999) Az etűdök szerepe az alapfokú hegedűoktatásban : Jakob Dont: op. 37. 24 előkészítő gyakorlata alapján. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Szőke Anikó (2003) A XVIII-XIX. század kiemelkedő csellistáinak hatása a hangszertechnika fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Gábor (2006) Idiofon hangszerek: fémből készült idiofonok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Szilárd (2005) A trombita fejlődéstörténete őskortól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőr Krisztina (2006) Debussy: Images II. sorozat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Nóra (2014) A zeneoktatás szerepe és annak hatásai a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfrán Bálint (1997) A légvezetés általános problémái és az ansatz-funkciók. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Sárközi Gábor (2009) A nagybőgő szerepe a zenetörténet során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi Renáta (2011) A zenei tehetség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli Tamás (2014) A tuba szerepe Richard Wagner munkásságában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Angéla (2005) A szép fuvolahang képzési technikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Gabriella (2008) Az alapfokú hangszeroktatás és a fuvolatanítás pedagógiai és pszichológiai alapjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Zoltán (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Takáts Tibor (1998) Áttekintő összefoglalás - a zeneiskolai trombitaoktatás számára kiadott kottákról. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Taletovics Milán (2010) Bárdi Sándor pályája és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Tibor Attila (2006) Caruso élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarcsay Beáta (2004) A hegedűtanítás módszereinek fejlődése a barokktól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarr Angéla (2011) Johann Sebastian Bach orgonára írt szonátái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tein Edina Klára (2007) A klarinétnád. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Timkó János - Pál (2004) Beethoven kései zongoraszonátái (Op. 109, 110, 111). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokodi Gábor (1997) A gitárátiratok problematikája. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Tolnai Rebeka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Toókos Jonatán (2008) A trombita megszólaltatásának összetett rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trautsch Ildikó (2005) A hangjegyírás kezdetei. Hangjegyírás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Trautsch Éva (2006) Trubadúrok és Trouvére-ek a középkorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turi Melinda (2004) Minden művész csodabogár? (A művészeti pályán alkotó emberek viselkedési devianciái). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ada Eszter (2006) A barátságok inspiráló hatása Mozart és Stadler, Weber és Baermann, Brahms és Mühlfeld. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Andrea (2010) A "Csodamuzsika" (Ízelítő a hangszerkészítés rejtélyeiből,a hegedű sajátosságaival). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Csaba (2010) Weber, és zenei öröksége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Dominika Lujza (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Erika (1997) Az etűd művészi értékű műfajjá emelkedése a XIX. század közepén : Liszt: Transzcendens etűdök, Chopin: Etűdök. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Tóth Eszter (2010) Carl Philipp Emanuel stílusa a szonátái tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Katalin (2006) Max Bruch élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth László (1999) A helyes légzéstechnika elsajátításának fontossága (rézfúfósoknak). BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Tóth Melinda (2007) Mathilde Wesendonck szerepe a zenetörténetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mónika (1997) Hangnemek és karakterek kapcsolata Mozart hegedűversenyeiben. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Tóth Mónika (2009) Liszt Ferenc magyar tanítványai a Zeneakadémián. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Nikoletta (2007) Paganini 24. capricciójának feldolgozásai Liszt, Brahms, Rachmaninov zongoraműveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Orsika (2005) Dohnányi Ernő: A vajda tornya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Pál (2009) A vonós hangszerek története különös tekintettel a hegedű kialakulására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Szidónia (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tamara (2013) A barokk billentyűs zene stílusos előadásának lehetőségei a zongoratanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tibor (1997) A népdalszerű, szabad előadásmód tanítása az alapfokú klarinétoktatásban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Tóth Zsuzsanna (2004) A magánéneklés és a kóruséneklés összefüggéseinek vizsgálata hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes Mária (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Benedek Csilla (2003) Az európai zene szerepvállalása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Fekete Nóra (2009) Költőiség Schumann zongoramuzsikájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Cseh Erika (1997) A Dávidszövetség értelmezése Schumann életművében : Zongoraművek elemzése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Török Bernadette Ottilia (2014) A gyakorlás jellemzői és módjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujvári Borbála (2012) A tanuló hangszerjátékához szükséges fizikai és pszichés állóképesség megteremtése és karbantartása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Unyi-Csernus Veronika (2014) Fuvola tanításának módszertani lehetőségei 8-14 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán Nikolett (2009) A klarinét megjelenése Bartók Béla kamarazenéjében és zenekari műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

V. Nagy Tamás (2005) Az ütőhangszerek szerepe Orff pedagógiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaitzner Adrienn (1998) Az Années de Pélerinage I kialakulásának története, és az Album d’un Voyageur-ral való összehasonlítása. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Vajda Szilárd (2003) Csak tiszta forrásból. A blockflöte testvérei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Valóczki Éva (2004) A korabeli hangnem-karakterisztika kialakulása a rési billentyűs hangolások által. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ferenc (2013) Zenei tehetség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Gabriella (2003) Zeneterápia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Gábor (1996) Az egynádlapos nyelvsípok akusztikai és hangszertechnikai tulajdonságai. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Varga Péter (2011) Igor Stravinsky. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ráhel (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ákos (2010) Bartók Béla korai művei és az Improvizációk magyar parasztdalok fölött (Op.20) című zongoramű elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Velez Alexandra (1996) A szonáta kialakulása : a csellószonáta fejlődésének zenetörténeti áttekintése Vivalditól - Kodályig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Verebes Róbert (2005) Montag Lajos nagybőgőiskola. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Edit (1997) A vonóshangszerek kialakulása. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Villányi László (2008) A magyar harsonairodalom áttekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Eszter (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vineter Márton (2011) Henryk Wieniawski hegedűtechnikája a L’école moderne etűdök tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Visnyovszky Lilla (1998) A magányérzés hatása a zeneszerzőkre és műveikre : Phoniatria. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Vizin Viktória (1996) Az énektanár, mint pszichológus. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Vojnity Hajduk Ferenc (2008) A korál szerepe Bach hangszeres műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vojnity Hajduk Krisztina (2006) Szabadka zenei élete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vojtovics Tímea (2005) Albert Schweitzer. A teológus orgonistának Johann Sebastian Bach motívumszimbolikájára vonatkozó értelmezési kísérletei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vojtovics Tímea (2007) Felix Mendelssohn - Bartholdy orgonaművei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vozár Márton Krisztián (2003) Beethoven világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vucskicsné Sziki Ágnes (1998) A kasztráltak szerepe a zenében. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Vági Anikó (1999) Hangszerek a képzőművészetben. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Vágó Veronika (2009) A modern oboa karbantartása és javítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várda Zsófia (2006) A kürtjáték anatómiai feltételei és módszertani alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vízi Melinda Éva (1997) Stílusismeret az alapfokú zenetanításban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Vörös Ildikó (2005) Madárhangok a fuvola- és a zenekari irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Péter (2011) Hangképzés Harsonára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Tamás (2009) A trombita zenekarban betöltött szerepének alakulása, Bachtól Mahlerig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wachtelschneider Anna (2003) Liszt Ferenc programzenéje és a német irodalom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Wachtelschneider Anna (2006) A romantikus zene és a német irodalom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zalai Gabriella (1996) A naturkürt. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Zelei Judit (2010) A lámpaláz megelőzése és leküzdése a zeneoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zhang Yu (2009) A szoprán főszerepek drámai és zenei karaktere Puccini Turandot című operájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltán Péter (1996) Brahms és a klarinét. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Zseni Zsuzsa (2005) "Kíváncsi rája, mi álruhája…" (Nadrágszerepek az operairodalomban). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Gábor Zoltán (2009) Az európai zongoraiskolák összehasonlítása a XIX. század második felétől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zádory Claudia (1998) Gondolatok a kezdő zongoratanításról, ötletek a "Komjáthyné-féle" zongoraiskola egy esetleges új kiadásához. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Á

Ábrahám Bence Színpadon szerzett tapasztalataim... MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám Máté (2020) Szakmódszertani portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám Éva (1997) A húros hangszerek eredete, a vonós hangszerek megjelenése, fejlődése és változása napjainkig. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Ács Ferenc (2009) Tanár és tanítványa a hegedűoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám Krisztina (1999) Empátia szerepe az alsó fokú zeneoktatásban. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Árok Sándor (1998) Magyarországon leggyakrabban használt gitáriskolák összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Árva Krisztina (2012) A kamarazene oktatásának módszertana és fejlesztő hatásai különböző életkorokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árvai Bálint Márió (2003) A Bach d-moll Chaconne előadási hagyományai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Égerházi Réka (2011) Zeneiség a madárhangokban és madárhangok a zenében Olivier Messiaen Le Merle Noir című művének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördög Kata (2009) Beethoven első alkotói korszaka, különös tekintettel a zongoraszonátáira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvös Csilla (2009) A tangó története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őzse Noémi (2010) A rézfúvós hangszerek kialakulása, a trombita története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 9. 12:29:32 CET.