Item where department "nincs megadva" and date of item 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items: 160.

A

Akócsi Tibor (1990) Összefüggésvizsgálatot segítő hierarchikus csoportosítás CLIPPER nyelvű megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Al-Temimy Hassan Kahar Ali (1990) A vasszerkezet gyártásban a gyártáselőkészítés és az értékesítés folyamat a számítógépes megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Pál (1990) A méltányosság elvi kérdései gyakorlásának tapasztalatai a társadalombiztosítási jogalakalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakó Katalin (1990) A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíját meghatározó és érintő jogi szabályozás problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Beáta (1990) Társas kapcsolatok alakulásának bemutatása egy iskolai osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lajosné (1990) Család-óvoda-iskola kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batyik Tünde (1990) Egy angol úriember a reformkori Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Éva (1990) Az infinitivus perfectus használata Horatius műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Katalin (1990) Csongrád-Bokros régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukliné Vámos Csilla (1990) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csermely Péter (1990) Az Árpád-ház mediterrán politikai kapcsolatainak áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserna Zoltán (1990) Tárgymutató generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Szabolcs (1990) A gondolkodás titkai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Zsolt (1990) Tanácsi lakásigénylés nyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani Erika (1990) Ludovicus Tubero Kommentárjainak oratioi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinya Adrien (1990) Reviczky Gyula: Apai örökség című regényének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dióssy Gabriella (1990) Népi hangszerneveink történetéből: a cimbalom és a furulya tárgy- szó- és művelődéstörténeti tanulságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos Andrea Ildikó (1990) Martinovics Ignác: Egyetemes filozófiai rendszer (fordítás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dunai Tamás (1990) A magyar polgárosodás kérdései Arany művészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dányi Gábor (1990) Szintaxis Vezérelt Editor Generátor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Péter (1990) Építőipari szavatossági és jótállási munkák támogatásának FOXBASE nyelvű megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdei Sándor (1990) Bruttó érték és értékcsökkenés nyilvántartó rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Megyesy Ágoston (1990) A tanár személyiségével szemben támasztott követelmények a szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zsuzsanna (1990) Névvizsgálatok Budapest egy kerületében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Béla (1990) A Halley módszer alkalmazása, függvényrajzolás deriválás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Norbert (1990) Képernyőformát kezelő általános file-karbantartó. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gábor (1990) THUE rendszerek CHURCH-ROSSER tulajdonságának eldönthetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Olga (1990) Személyiségfejlesztés az általános iskola 5-8. osztályos rajz óráin. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérváry Lilla (1990) A misztika fogalma a magyar romantikában, Vörösmarty költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Erzsébet (1990) Az átok, szitok, káromkodás nyelvtörténeti vizsgálata Jókai Mór korai novellái alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete-Szabó Anikó (1990) Jakob Fugger arcképvázlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felső Zoltán (1990) Anyagkészlet nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Roland (1990) Kinetische Untersuchungen am Reaktions-system Azoisopropan/trans-But-2-en. Other, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Márta (1990) A válások egyes szociológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gergely Györgyi (1990) Az értelmiségi ifjúság 1919 utáni mozgalmai és Tomori Viola. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombás László Györgyné (1990) A Bajai Polgári Fiúiskola története 1882-1915-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubicza Lajosné (1990) Iskolakörzetesítések Tolna megyében 1945-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Erika (1990) Lord Rothermere sajtókampánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyivicsán Márta (1990) Néhány magyar szó szlovák eredetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál Aranka (1990) Táncsics Mihály nemzetiségpolitikája az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gódi Attila (1990) Kiskereskedelmi egységek számlanyilvántartó programcsomagja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gőz Gabriella (1990) Mándy Iván műveinek kritikai fogadtatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Haluska Klára (1990) Nagy László és a szülőföld kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász Péter (1990) A makói 1712. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat történetének alakulása 1964-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangyálné Praszna Éva (1990) Fáy András és a fóti irodalmi kör. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatvani Csaba (1990) DÉMÁSZ Kirendeltségek adminisztrációs munkáját segítő programcsomag. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hohn Józsefné (1990) Egy nyugati-palóc nyelvhasználó nyelvi-hangtani változásai a kiskunsági nyelvjárástípus hatására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Honfi Anita (1990) A szerelemről: A XIX. századi magyar és francia szerelemfelfogás összehasonlítása Stendhal, Petőfi, Vörösmarty művei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Honti Pál (1990) Fuvarkiosztás adatbázis segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horti Gábor (1990) A többtényezős döntések támogatása az alternatívák és azok tulajdonságai közötti összefüggések strukturális vizsgálatával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Kálmán (1990) Helyesírás ellenőrző. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tímea (1990) Fulcherius Carnotensis Historia Hierosolymitana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hájas Csilla (1990) Idegennyelv-tanulás gyermekkorban, különös tekintettel az óvodáskorúakra. Az elsajátítás folyamata, tanítási módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Iszak Péter (1990) T-GEN Tesztgeneráló rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jagri Zoltán (1990) Általános lekérdező rendszer a CLIPPER adatbáziskezelőhöz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Elek (1990) Adalékok felnőtt és juniorkorú labdarúgók pályalélektani vizsgálatához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Czeglédy Ibolya (1990) A logopédusellátottság és a logopédiai hálózat alakulása Magyarországon és Békés megyében (1968-69-től 1988-89-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás Csaba (1990) Dynamic hashing. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kara Piroska (1990) A szakmunkástanulók olvasás- és szövegértése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasuba Margit (1990) Mikes Kelemen Törökországi leveleinek mondattani elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Anna (1990) A "virág" motívuma Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kató Zoltán (1990) Ablakkezelő rendszer CLIPPER és C nyelvhez (egymást takaró téglalapok kezelésére szolgáló algoritmusok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Ferenc (1990) Szabó Dezső: Az elsodort falu. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kindl Éva (1990) Borota község mai család- és ragadványnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kispálné Lucza Ilona (1990) Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése). Posztgraduális képzés, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1990) Többfelhasználós file kezelés rendszerének kidolgozása ANW-286 hálózati rendszerben. Turbo Pascal programnyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Brigitta (1990) Németh László nőalakjai három regénye alapján : Gyász, Iszony, Égető Eszter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Ferenc (1990) Cserkészmozgalom a Sárospataki Tanítóképzőben 1922-1946. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klocker Zoltán (1990) Példa térbeli parkettázásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsi András (1990) Grafikus lehetőségek, hangeffektusok és interrupt kezelés az IBM PC számítógépeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koltay Miklós (1990) Szeged (Szeged, Újszeged, Gyálarét, Szentmihálytelek) régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondász György (1990) Számítógép alkatrészek nyilvántartása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos Attila (1990) Környezetszennyezési, nyilvántartási és adatfeldolgozási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányosné Makai Eszter (1990) Az 5. osztályos korú tanulók nyelvhasználatának néhány jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács András (1990) A cukorgyártás folyamán mért technológiai adatok nyilvántartása, ellenőrzése és technológiai számítások elvégzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1990) Egy User Interface Generator rendszer standard moduljainak implementációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Annamária Lilla (1990) Az impresszionizmus néhány stílusjegye a képzőművészetben, irodalomban és a zenében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Miklós (1990) Függvények approximációja ortogonális polinomokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1990) Röszke község története és régészeti topográfiája Szeged 1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Piukovics Gabriella (1990) A Tóth Kálmán nevét viselő bajai középiskola története 1870-1914. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kresz Károly (1990) Hiperbolikus differenciaegyenletek közelítő megoldásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kulyassa Zsolt (1990) Adalékok Sáros vármegye XV. századi demográfiájához és településtörténetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun-Szabó Gyula (1990) Termelési tervszámító program fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi János (1990) Rendelés nyilvántartási rendszer fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kévés Ottó (1990) Grafikus oktatóprogram geometriai definíciók bemutatására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény Tibor (1990) Szakértői rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy Éva (1990) Rajzgépi rutinok interpretációja C nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Dr. Lanczner Gabriella (1990) A munkaképesség-csökkenés mértékének bírósági felülvizsgálata a felmerülő elméleti- és gyakorlati problémák tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lihótzkyné Lángh Ildikó (1990) A bölcsődei nevelés története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Linh Vu Hoang (1990) A korlátos szállítási feladat megoldásának programozása C nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ludányi János (1990) Vertikális agregáció. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi Beáta (1990) Diplomáciai mentesség a magyar konzuli gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsovics László (1990) Integrált ügyviteli rendszer CDS MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárd Tibor (1990) III. András okleveleinek tematikai csoportjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag Mária (1990) Buharin és a NEP. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Márta (1990) Kiskunfélegyházi Iparos- és Kereskedőtanonc Iskola története 1884-1940. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyikné Bagi Erika (1990) Barokk muzsika, szó és kép: Bach: János-passió, Zrínyi: Szigeti veszedelem, Dorfmeister: Zrínyi halálát és a vár visszavételét ábrázoló freskó. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mesés Péter (1990) Wesselényi Miklós eszmerendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1990) Állóeszköz nyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edina (1990) Sándorfalva lakodalmi szokásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muhari Éva (1990) Alessandro Monti élete, szerepe az olasz és magyar függetlenségi harcokban, levelezésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murvai József (1990) Konvex burok algoritmikus meghatározása síkon és térben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Eleonóra (1990) Dinamikus függvényvizsgálat személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros László (1990) Háromdimenziós testek interaktív ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Ilona (1990) Gyula város utcaneveinek történeti változásai (1851-1987). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lajos (1990) A vasutas társadalombiztosítás önállósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márta (1990) A személyiség változásai a munkanélküliség hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nam Nguyen Hai (1990) Ablakkezelő rendszer Turbo Pascal 5.5-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes László (1990) Adatkonvertálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Csilla (1990) "Untersuchung über die Beziehungen zwischen den Nachbargemeinden Zsira (heute in Ungarn) und Lutzmannsburg (heute in Österreich) im Verlauf der Geschichte". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Antal (1990) A munkára való beállítódás és a pályaválasztás (Pályaválasztás és a katonai hivatástudat kialakulása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pintér Ildikó (1990) Portré a dualizmusból (Szilágyi Dezső). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polányi Éva (1990) Pinczési Judit költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkoláb Lóránt (1990) Lineáris fuzzy regresszió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prjevaráné Mikus Márta (1990) A komplex esztétikai nevelés lehetőségei az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prókai Jolán (1990) Az egészségügy finanszírozási kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Lászlóné Kincses Etelka (1990) Turing gépek és regisztergépek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálhegyi Zoltán (1990) Felületanalizálás. Felületek szinttérképes és 3 dimenziós megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Ritter Attila (1990) A társadalombiztosítás informatikai szemléletű vizsgálatának néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Róka Zsuzsanna (1990) Keresés Hash-eléssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtiné Szabó Gabriella (1990) A halmazlefedési probléma megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt Judit (1990) Rubén Dario és a modernismo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schrettner Lajos (1990) Show Generator metanyelvi elemzőjének implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Vincéné (1990) Makó társadalma a két világráború között Erdei Ferenc műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Attila (1990) Export szerződéskötések a Hungarohemp Magyar Kenderiperi Trösztnél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Siprikóné Petrányi Ildikó (1990) Gyóni lakodalmi szokások az 1930-as években és ma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi László (1990) Sejtpopulációk összehasonlító morphometriai analízise. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Streitmann Judit (1990) A francia abszolutizmus elméleti alapvetése és gyakorlata a XVII. század elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svecz Zoltánné (1990) Permanens ismétlés az 5. osztályos anyanyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mihályné (1990) A helyesírási készség fejlesztése az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szegedi László (1990) „LELTÁR” készletnyilvántartó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szentjóbi Zoltán (1990) Az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának helye, lehetőségei és problémái a 80-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szita Annamária (1990) Magánszemélyek jövedelemadóztatásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széles Tibor (1990) Járvány modellek matematikai leírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánchez Gabriella (1990) A vasszerkezetgyártás rendszerében a megrendelés és az információ folyamatának számítógépes megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sípos Erika (1990) A földeáki lakodalom az 1930-as, -40-es években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács Zsolt Gusztáv (1990) Vajai telepesek Magyarbólyon 1939-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takóné Kalmár Zsuzsanna (1990) "Maxima debetur puero reverentia!" (Iuvenalis, Szatírák, XVII. 47.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokay Péter (1990) A bólyi Mezőgazdasági Kombinát anyaggazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése IBM PC-k segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Toperczer Judit (1990) Széchenyi István Európa-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi Nándor (1990) A vasúti árufuvarozási szerződések (különös figyelemmel a felelősség kérdésének problémájáról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tuski Tamás (1990) Társadalmi egyesületek és olvasó körök Kisújszálláson: a kisújszállási 48-as Olvasó Kör és adatok a Munkás-olvasó körről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth István (1990) THUE rendszerekre vonatkozó eldönthetőségi kérdések (A Knuth-Bendix eljárás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Mária (1990) A tanácsi tisztségviselők jogállása és feladatai különös tekintettel a VB titkárra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vancsura Berta (1990) A munkáltató megtérítési kötelezettségének felelősségi szabályai és azok preventív hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándor (1990) Anyagügyviteli rendszer készítése IBM-PC típusú gépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1990) Modern BFGS molekulageometriai optimalizálás a kvantumkémiai számításokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Ildikó (1990) Vállalati forgalomszámlázási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Verebéli Balázs (1990) A Magyar Pedagógus Kamara létrejötte és működésének kezdete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereckei László (1990) A számítástechnika oktatás jelenlegi helyzete, célja és feladata az OTE Egészségügyi Főiskolai Karán és az egészségügyi szakközépiskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Gábor (1990) ÁFÉSZ felvásárlási tevékenység számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Véber Richárd (1990) Bináris mátrix rekonstrukciója három irányú vetületből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Véber Péter (1990) Arany László műveltsége fő műve alapján "A délibábok hőse". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vész László (1990) "Örökkék ég a felhők mögött..." Babits világnézetének fejlődése tanulmányai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Csaba (1990) Strukturált menügenerátor rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wölfli Erika (1990) Nagy László Ajándék című versciklusának elemzése a hangzó szöveg szempontjából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zeller Róbert (1990) Biológiai szekvenciák elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zlatiné dr. Hubai Ágnes (1990) Szociálpolitikai elemek a társadalombiztosításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigri Józsefné (1990) A kötélgyártó mesterség és szakszókincse : tiszaföldvári gyűjtés alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

É

Énekes Éva (1990) Bonyhád népessége a XVIII. században az első magyarországi népszámlálásig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 16:39:28 CET.