Item where department "nincs megadva" and date of item 1988

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 125.

Abonyi Gézáné (1988) A káros szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek és egészségnevelési teendők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Tamás (1988) Két módszer megvalósítása az egyszempontos varianciaanalízisen belül. Páronkénti összehasonlítás a legkisebb szignifikáns különbség módszerével; A Newman-Keuls próba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ballainé Rétsági Julianna (1988) Intenzív növénykultúrák termesztése a nagykőrösi közép- és kisparaszti gazdaságokban a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh János (1988) Adatbázis-kezelő rendszerek adatszótár funkciói dBASE típusú környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bankó Béla (1988) Transzport protokoll PASCAL specifikációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Katalin (1988) József Attila Gyömrői Edithez és Kozmutza Flórához írott verseinek értelmezése - Néhány szabadon választott motívum alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bariné Ádám Judit (1988) Szabolcs-Szatmár megye gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Zóra (1988) Szerves molekulák felismerése szintaktikus analízis módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Mónika (1988) Alföld herpetológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbényi Edit (1988) Boszorkányhit Kecelen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Báló Marianna (1988) Hervay Gizella költői motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdfalvi Gábor (1988) Adatellenőrző program adatrögzítőhöz C-nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Attila (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanika üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Mérési adatok statisztikája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Györgyné (1988) Az ache intracelluláris mozgása a motoros egységben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Kornélné (1988) A beszédfejlesztés pedagógiai-pszichológiai elemzése (az általános iskola 1-5. osztályaiban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Mária (1988) József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cservenák Valéria (1988) Dosztojevszkij pokoljárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csire Gézáné (1988) A lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda története 1963-1988-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csirik György (1988) Tetszőleges felépítésű és terhelésű egyszerű síkbeli rácsos tartószerkezet ruderőinek meghatározása C-64 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csortán Krisztina (1988) Párválasztási és lakodalmi szokások Hajóson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csík Éva (1988) Német nyelvi segédkönyv-tervezet állami nyelvvizsgára, OKTV-re ill. felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czegle Zoltánné (1988) Kollégiumban lakó gimnáziumi tanulók olvasási szokásainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankowskyné Baranyai Hajnalka (1988) Gráfelméleti algoritmusok alkalmazása a szociográfiában /A csoport erősítő és gyengítő részei/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Debrey Attila (1988) A pályaorientáció önismereti előfeltételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demcsák Zoltán (1988) A DÉLTERV Vállalat könyv és segédlet nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső László (1988) Anyagügyviteli rendszer IBM PC-n. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dukát Judit (1988) Neoplatonikus eszmék megjelenése XVI-XVII. századi emblémagyűjteményekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dári Edit (1988) Úttörőmozgalom a 12 éves gyermekvezetők szemével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Péter Ágnes (1988) Az Országos Pedagógus Gyermekotthon története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Péter Ágnes (1988) Reklám és marketing. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas László (1988) DÉMÁSZ KDSZ Telemechanikai kommunikációs rendszer feldolgozása és megjelenítése intelligens terminálon ÜZEMZAVARI STATISZTIKA. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fejes Mária Anna (1988) Lukács György, a művelődéspolitikus (Lukács György kultúrpolitikai tevékenysége a Tanácsköztársaság idején). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete József (1988) Idegesség, stressz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Figura Ágnes (1988) Paraméteres listázó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó Tamás (1988) Társadalmi változások jelenléte a Közép-Kelet-Európai filmművészetben 1945 után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaizer Tamás (1988) Szakértői rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geiszler Erzsébet (1988) VTKE Vonalterv kiegyenlítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér Gábor (1988) Krúdy Szindbádja és a szecesszió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Judit (1988) A tatár uralom hatása az orosz gazdaságra és társadalomra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregó Sándor (1988) A felső tagozatos matematika tankönyvek definícióinak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gudricza Csilla (1988) Egy amatőr művészeti stúdió működése és jelentősége (Kecskeméti Garabonciás Stúdió története). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gutbrod András (1988) BASIC interpreter mátrix utasításokkal való kiterjesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Erzsébet (1988) A KISZ megújítására való törekvés Törökszentmiklós középfokú oktatási intézményeiben (az 1986-1988 közötti időszakban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál János (1988) Véges automaták kompozíciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gódi Katalin (1988) Drakula: egy mítosz genezise és változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Mihályné (1988) A Tisza Cipőgyár története 1945-1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Honti Mária (1988) Bibliai témák a mai lengyel és magyar irodalomban (Jerzy Andrzejewski: Már rád tört a vég, Sütő András: Káin és Ábel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszka Ibolya (1988) Bölcsődés korú gyerekek kötődéseinek vizsgálata szocializációjuk szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszti Sándor (1988) A tanulók munkára való beállítódása és pályaorientációja közötti összefüggés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hájas Tamás (1988) Könyvtári kölcsönzést támogató személyi számítógépes rendszer modellje. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Imrő Judit (1988) Tojáshímzés, tojásvásár Váralján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jagri Zoltán (1988) Vállalati személyi, munkaügyi nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Nándor (1988) A 10-14 éves tanulók iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Antalné (1988) A 7. osztályos nyelvtankönyv definícióinak hibaelemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamocsai Gábor (1988) A vállalati szakmunkásképzés pedagógiai tervezésének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kató Zoltán (1988) Anyagügyviteli rendszer IBM PC-n. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Anna Éva (1988) Zsidó helyzetértékelés, cionista önmentési akciók 1939-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Khin Erzsébet (1988) Az orosz nagyburzsoázia kialakulása és összetétele a XIX. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Etelka (1988) Boole függvények vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1988) Korom közt a világ - Nagy László manierista versfordításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Lászlóné (1988) Az osztályozás és a definiálás képességének fejlesztése az általános iskolai 8. osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításának folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anikó (1988) A nyelvi humor Thackeray Hiúság vására című regényében és annak magyar fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely György (1988) Sakkfeladványfejtő program PASCAL nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Gombos Judit (1988) A TIR mezőgazdasági nagyüzemek pénzügyi és naturális adatainak adattárban való elhelyezése, mutatók számítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Andrea (1988) Mallarmé esztétikája zeneközelben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1988) Juhász Gyula utolsó évei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Marian (1988) Kuba településszerkezete a XVIII. század közepén (Pedro Agustin Morell de Santa Cruz La visita eclesiastica című műve alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1988) Három magyar családregény (Kaffka Margit: Színek és évek, Márai Sándor: Féltékenyek, Szabó Magda: Régimódi történet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy Éva (1988) A Bácskai MG.TSZ-ek társulása szakszolgálati laboratórium számára és megbízásából készített kistermelők számítógépes nyilvántartását végző programrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lelovics Ferenc (1988) A „Jelentőlap az egyedileg megfigyelt beruházások megkezdéséről” kérdőív számítógépes feldolgozása a KSH Somogy megyei igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Zsolt (1988) Mit tegyünk a stressz ellen? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lőrincz Anna (1988) A népi vallásosság a XVII. századi Peruban Pablo José de Arri-Aga: Extirpación de la idolatria del Piru című krónikája tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Ilona (1988) Kombinatív képesség fejlesztése a 6. osztályos biológia tantárgy keretében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erzsébet (1988) A sertéstenyésztés számítógépes támogatása a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1988) Legénd Község társadalmának rokonsági, demográfiai és gazdasági nyilvántartása a XVIII.-XIX. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Moncz Katalin (1988) Az antifasiszta történelmi regény és a fasizmus vezérelmélete (Heinrich Mann: IV. Henrik című regény elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Tiborné (1988) Darvas József művelődéspolitikai nézete és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mádainé Tóth Katalin (1988) Legyünk-e pedagógusok? (Adalékok az óvónői pálya presztizséhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátó Gyöngyi (1988) Lakodalmak Apátfalván régen és ma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Anikó (1988) A közművelődési intézmények, a társadalmi es tömegszervezetek részvétele Csátalja község közművelődésében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Gábor (1988) A lakótelepi közművelődés helyzete, fejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nacsa István (1988) Személyzeti és munkaügyi nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Béláné (1988) Az ének-zenei nevelés hatása a 3-6 éves korú gyermekek személyiségfejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nedró Mihály (1988) Hátrányos helyzetű tanulók a kiskőrösi általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nun Zsuzsa (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanikai üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Teherbecslés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Lászlóné (1988) Raffai Sarolta: Rugósoron. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyíri Erzsébet (1988) Osztrák kísérlet Pétervárad elfoglalására 1849 tavaszán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádori Helga (1988) Mészáros Lázár fővezérsége 1849. július. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nógrády Andor (1988) Társadalmi mobilitás a két világháború között Jobbágyi községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Mónika (1988) A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat energiafelhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perczel Viola (1988) Gyógyszerek hatása a kutya vizelet-kiválasztására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pethes Tibor (1988) Menetlevelek feldolgozását végző számítógépes rendszer adatellenőrző fázisának programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyák Mária (1988) Lakodalmas szokások Nagykökényesen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Právics Istvánné (1988) A túlkoros és az állami gondozott tanulók iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Gabriella (1988) Chile külpolitikája 1970-73 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Radicsné Ruzsa Ilona (1988) A Glossza című Eminescu-vers két magyar nyelvű fordításának kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radócz Klára (1988) Nemdeterminisztikus kódgenerátor a HLP/PAS rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Regele Péterné (1988) A művelődés emberi tényezői: az általános iskolában dolgozó pedagógusok helyzete és munkája Békéscsabán az elmúlt tíz évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky Rita (1988) A fátyol mint motívum értelmezése Jean-Jacques Rousseau Vallomások című művében. Rousseau hatása Kazinczy Ferencre 1785-1791-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Róka Zsuzsanna (1988) Aritmetikai és logikai kifejezések kiértékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Samu Attila (1988) Az ovidiusi Narkisszosz-mítosz - lehetséges forrásai tükrében - különös tekintettel a Hom.Il. 328., Hom. Il. ad Dém., 8-18., valamint a Soph.Oid.Kol. 681-684. helyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1988) Anyagforgalom feldolgozása egymilliárd forint termelés értéket realizáló vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Soltész Györgyné (1988) 14-15 éves gimnáziumi tanulók irodalmi dolgozatainak szövegszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kanász Zsófia (1988) Nevelésügyi kongresszusok a pedagógusról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Erzsébet (1988) Minimális út meghatározása irányított gráf csúcspontjai között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos Csilla (1988) Az összehasonlítás kifejezése az orosz és a magyar nyelvben grammatikai, lexikai és frazeológiai eszközök segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekula Ilona (1988) Építőipari menetlevelek számítógépes feldolgozása üzemanyagelszámoltatás és gépkocsikihasználtság szempontjából. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilassy Margit (1988) Az iskolai ünnepélyek nevelőhatásának tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Attila (1988) Plotter vezérlő. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Széles Tibor (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanika üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Védelem-automatika működési statisztika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Ildikó (1988) Szentes története a vallások tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Ilona (1988) Lev Tolsztoj és a keleti vallások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Rita (1988) A halál-motívum értelmezése Rilke költészetébén, és filozófiai hátterének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltánné (1988) Az óvodai nevelés története Kiskunhalason (1862-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaszkó Tamásné (1988) Hetedik osztályos tanulók pályaválasztási elképzeléseinek indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich Tibor (1988) A logikai műveleti alapképességek diagnosztikus értékelése és fejlesztésük lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Nóra (1988) A Polgári Demokrata Párt választási propagandája (1945-1947). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Éva (1988) Az alexandriai háború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Flórián (1988) John Steinbeck művészi fejlődése a Kék öböl-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Véber Richárd (1988) Algoritmusok véges automatákra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Zoltánné (1988) A fakultációs oktatás bevezetésének tapasztalatai a Szeged-városkörnyéki általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Pál (1988) Olajkutak homokosodásának vizsgálata matematikai statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Éber Elődné (1988) A gyakorlati képzés helye, szerepe a tanítóképzésben 1959-1981-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Éberné Zsembery Zsuzsanna (1988) A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája és művelődésügye Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ótós Enikő (1988) Hálózati folyamok /Ford-Fulkerson féle címkézési algoritmus/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 26. 08:52:23 CET.