Item where department "nincs megadva" and date of item 1985

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 163.

A

Agócs, Irén (1985) A fejlődési rendellenességek és anatómiai következményei. A szív fejlődési rendellenességei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexin, Zoltán (1985) Alakfelismerés attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, Jánosné (1985) A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei és módszerei az általános iskolai matematika oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyal, László (1985) A csehszlovákiai magyarok kitelepítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bacsó, Klára (1985) Bitparallel aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Irén (1985) Osztott anyaggazdálkodási rendszer R-22 és Robotron 5130 számítógépekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, István (1985) A szarvasmarhák legeltetése és a gyepgazdálkodás ökomómiája az Öcsödi "Szabadság" MgTsz-ben. Postgraduate education, Állatorvostudományi Egyetem.

Balog, Erika (1985) Jobbágymozgalmak Hódmezővásárhelyen a XVIII. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, István (1985) A földreform és a földigénylő bizottságok működése Bucsán (1945-1947). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Erzsébet (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bedő, Éva (1985) Egy felületillesztési probléma megoldása és grafikus ábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke Lászlóné Bakos, Erzsébet (1985) Bethlen Gábor egyénisége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Erika (1985) Ortogonális polinomrendszerek alkalmazása a numerikus analízisben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkó, Ilona (1985) A szexuális nevelés lehetőségei az új biológia tanterv keretében az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkőné Bagoly, Teréz (1985) A Nádasdyak gazdálkodása a XVI-XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe, Mária (1985) Szeged gazdasági és társadalmi viszonyai 1828-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biacsi, Sándor (1985) Duvad és védett ragadozók hatása az apróvadgazdálkodásra a Derekegyházi Vadgazdaság területén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Biczó, Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsányi, Iván (1985) Ábrázoló geometriai módszerek a szemléltető eszközök készítésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozsik, Tibor (1985) Egy és kétváltozós függvények ábrázolása sornyomtatón. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi, Csaba (1985) A fácán szerepe vadgazdálkodásunkban, Gyálaréti Vadásztársaság tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóra, Zsolt (1985) A parlament szerepe a koalíciós korszak küzdelmeiben (1944. december - 1945. szeptember). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, Judit (1985) Adatfelvevő program jogszabályok nyilvántartásához RSX-11 M Fortran környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büki, József (1985) A nádi tücsökmadár vedlésének problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabáné Varga, Marianne (1985) Mesterséges úszólápok szerepe a vízminőség-javításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia, János (1985) Dr. Weil Emil orvos, Dombegyház nagyközség szülöttének, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosának életútja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dénes, Mária (1985) Új összefüggések a túzok zárttéri tartású szaporodás biológiájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Elekesné Hoffmann, Ibolya (1985) Lineáris egyenletrendszerek megoldása iterációval. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Emri, Emese (1985) Makó urbéri viszonyai (1771-1848). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrédi, Józsefné (1985) Az amatőr színjátszás Csongrádon 1945-1971-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Eszik, Zoltán and Kiss, Tamás (1985) A tömegkultúra kutatásának problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Facskó, Zsuzsanna (1985) Aratás, cséplés - Dávod község múltjából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faludi, Anikó (1985) Általános iskolai kémiai információrendszer struktúrális elemzése; Általános iskolai tanulók pszichikus képességeinek fejlesztése "A VI. oszlop fontosabb elemei és vegyületei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Pálné (1985) A keveréktakarmány-gyártás korszerűsítésének időszerű kérdése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Farkas, István (1985) A Boszorkánysziget csipőszunyog faunájának femérése [!felmérése]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Emil (1985) Propaganda tevékenység egy nagyközségi művelődési házban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füleki, János (1985) Földmérési adatbázisról téglalappal határolt terület kivágása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (1985) A német mezőgazdasági fejlődés főbb kérdései 1871 és 1914 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Vizi, Márta (1985) Kiszombor régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garayné Klenk, Dr. Éva (1985) A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerse, József (1985) Cukorgyári kristályosítási technológia számítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gilicze, László (1985) Lakóhelyem művelődéstörténeti emlékei a hódmezővásárhelyi színjátszás története 1944-1956. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gold, Ildikó (1985) Interpoláció spline-okkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Katalin (1985) Szeged cívistársadalma a polgárfelvételek alapján 1740-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Szabó, Péter (1985) A baromfiipari melléktermékek hasznosítása a Pankotai Állami Gazdaság sertéstenyésztésében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Hamar, Zita (1985) Juvan Seszlatov - a manysi költő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havasi, Judit (1985) A vese tubuláris transzportfolyamatainak idegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyesi, Katalin (1985) Koncentrációs lehetőségek a környezetismeret órákon 4-5. osztály. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Ildikó (1985) Archimédeszi kocka és duálisának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zoltán (1985) A somogyi munkások helyzete és életviszonya a két viláháború között a sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Tibor (1985) A dolgozók részvétele az állami vállalatok irányításában, különös tekintettel az önkormányzó vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ivacs, István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivánné Máté, Zsuzsanna (1985) A fiatal Lukács György : Ady - képének értelmezési lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeszenszki, Edit (1985) Adatok ellenőrzése és listázása jogszabályok nyilvántartásához RSX környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juana, Maria and Gallardo, Leonard (1985) A kubai és a magyar általános iskolai anyag összehasonlító elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Gyöngyi (1985) A művelődés, műveltség determináltsága - egy község életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhászné Magyar, Szilvia (1985) Útkeresés a francia filmművészetben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kallós, Géza (1985) Egyes popzenei műfajcsoportok-,irányzatok és stílusok sokfélesége, sajátosságai és ismertségi szintjük vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos, István (1985) A gyulai szövetkezetek ’Körös’ Néptánc együttesének története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kató, Sára (1985) Mártély község határának régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, László (1985) Kultúra és demokrácia A dolgozók kulturális szintje es az üzemi demokráciához való viszonyuk összefüggéseinek empirikus vizsgálata a Tisza Bútoripari Vállalat 5.sz. Csongrádi Gyáregységénél. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kismartoni, Péter (1985) A Mozambiki Népi Köztársaság története a gyarmatosítástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Jánosné (1985) Komplex elszámolási rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Csabai, Valéria (1985) A békéscsabai Vásárhelyi Pál Ipari és Vízgazdálkodási Szakközépiskola története 1950-1984-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hajling, Katalin (1985) Egy XVII. századi erdélyi unitárius szerző kéziratban maradt műve (Árkosi Benedek: Az Hetbeli minden napokra irattatott... Imatsagos konyv ... es ...elmelkedesek). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klem, Csilla (1985) Kórházi információrendszer-laboratóriumi alrendszer archiválási moduljának programterve. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, József (1985) A csanádapácai Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság vadgazdálkodásáról és távlati célkitűzések meghatározásáról. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kopp Miklósné Mazanec, Dr. Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Pál (1985) Hubbard szülőpártartás tapasztalatai a nagybánhegyesi Zalka Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovács, Viktória (1985) BASIC nyelv tanítása általános iskolás feladatok alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Gábor (1985) Adalékok a Dreyfus-ügy Magyarországi visszhangjához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1985) Assisi Ferenc és Lev Nyikolajevics Tolsztoj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Bolyós, Ildikó (1985) A Balaton vízminősége - szennyvíztisztítás Zánkán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Petrovszki, Mária (1985) A szarvasmarha és sertéstápok hatékonyságának növelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovásznai Szász, Béla (1985) Fácántenyésztő ágazat technológiai vizsgálata a budavidéki állami erdő- és vadgazdaságnál. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kozsuch, Mihály (1985) Melléktermékek felhasználása és ennek lehetőségei a Kondorosi Egyesült Mg. Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Krajnyák, László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristó, Judit (1985) A róka /Vulpes vulpes/ szerepe az életközösségi rendben a megváltozott mező-és erdőgazdálkodási viszonyok között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurócziné Németh, Éva (1985) A lakótelepi művelődés sajátosságai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Káldi, Menyhért (1985) Tolna megyei német telepítések a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kézsmárki, Mátyás (1985) A szálastakarmányok betakarításának és tárolásának problémái a Kunszentmártoni Kőrösmenti Mg. Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kőhalmi, Miklós (1985) A fácángazdálkodás helyzete a hajdúböszörményi "Nimród" vadásztársaságnál. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

M

Malya, János (1985) A Földeáki Dózsa Vadásztársaság fácánnevelésének fejlődése, az intenzív fácánnevelés. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Marik, István (1985) Fejezetek Szeged amatőr színjátszó csoportjainak történetéből 1945-1985. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi, Éva (1985) Diszkrét rendszer szimuláció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri, Anna (1985) A szegedi nagy árvizek története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Menyhart, Lajos (1985) Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Májer, Márta (1985) A trianoni béke és a magyar közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Zoltán (1985) Kiegyensúlyozott fa-struktúrájú adatbázis létrehozása és kezelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Lajos (1985) Az intézeti hatásrendszer a fiatalkorú elítélt nők idő- és tevékenység struktúrájának tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, András (1985) Szeged kereskedelme 1780-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (1985) Erőművi főberendezések rendelkezésére állása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1985) A publicisztika szintakszisa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (1985) Élő hiedelemvilág Tunyogmatolcson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nedró, Erzsébet (1985) Az általános iskolás korú hátrányos helyzetű tanulók - különösen az értelmi fogyatékosokra való tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Márta (1985) Adatállományok listázása mezőleíró paraméterek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onczay, Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palatinus, Pál (1985) Szakmunkás fiatalok iskolán kívüli művelődése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Lajos (1985) Takarmányok beltartalma és takarmányozás hatása a hybro broilerek átlagsúlyára és takarmányfelhasználására. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Papp, Emese (1985) A felnőttek alapfokú nevelésének története nevelési lehetőségek a dolgozók általános iskoláiban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Paula, Perez Alvarez (1985) Szabályos és félig szabályos poliéderek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Podlipszky, Ervin (1985) DNS szekvenciák homológiájának vizsgálata statisztikai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polhammer, Éva (1985) Középfeszültségű elektromos hálózat gráfreprezentációs felépítése és ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Polyefkóné Kovács, Magdolna (1985) A szórakoztató művészetek sajátosságai és funkciói, világképalakító hatásuk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsgai, Miklós (1985) A magyar néphadsereg művészegyüttesének története /1949-1983/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsonyiné Jámbrik, Zsuzsanna (1985) Kiskunhalas Mezőváros népessége és gazdasági élete a török hódoltság után (1699-1745). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Pál (1985) HPL implementáció Commodore 64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros, Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, János (1985) A békési Október 6. vadásztársaság fácángazdálkodási helyzete. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Pécsváradi, Antal (1985) A vajdasági magyarok helyzete a felszabadító háború végétől az 1960-as évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póczos, Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rigóné Varga, Dr. Éva (1985) Dusnok község története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rizner, József (1985) A közművelődési intézmények reklám és propaganda tevékenysége Kazincbarcikán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Ibolya (1985) Sorozatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rágyanszky, Zsuzsanna (1985) A műemlékek és a műemlékvédelem szerepe a vizuális nevelésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rákóczi, Ferenc (1985) AGROKOMPLEX szerződéses kapcsolatai és takarmánytechnológiai szolgáltatásai. Postgraduate education, Állatorvostudományi Egyetem.

S

Sebőkné Józsa, Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Beáta (1985) Irányzatok az amerikai filmművészetben a II. világháború után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Ferenc (1985) Juhász Gyula helyzetértékelése önarcképverseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ildikó (1985) Szeparátor matematikai modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strumberger, Ágnes (1985) Dobó István erdélyi vajdasága 1553-1556. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svenda, Gábor (1985) Informatika az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mihály (1985) Higiénikus tejtermelés, tejkezelés és ennek problémái a Mátraaljai Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1985) A. Augustinus: A szabad akaratról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (1985) Anyagigénylések követése, készletalakulás prognosztizálása a DÉLÉP Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (1985) Kereskedelmi vállalat értékesítési tevékenységének számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki, János (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer időszerűsítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek, Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szunyogh, Erzsébet (1985) Egy felvidéki család története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székelyhidi, Attila (1985) Miskolc és vonzáskörzetének ipara. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, József (1985) Extenzív legelőn tartott húsmarha takarmányozásának értékelése a szarvasi Állami Gazdaság csabacsűdi kerületében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Sáling, Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárköziné Papp, Julianna (1985) Matematikai feladatok megoldásának általános iskolai módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sümegi, Irén (1985) A tartós földhasználatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takáts, Zsuzsanna (1985) L. Ny. Tolsztoj és a sztoikus filozófia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Andrásne (1985) Proletárdiktatúra a hírös városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihor, Lászlóné (1985) A népi demokratikus átalakulás Kecelen különös tekintettel a földreformra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Zsuzsanna (1985) Küzdelem a hivatalos magyar államnyelvért. Tolna vármegye jelentősége a nyelvharcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tonai, Judit (1985) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi Kiss, Ágnes (1985) A számfogalom kialakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Istvánné (1985) A determinánsok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ádámné (1985) Juhok takarmányozásának korszerű irányelvei a füzesgyarmati szálas-tömegtakarmány termelési és juhtenyésztési rendszer partnergazdaságaiban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tóth, István (1985) Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez (1919-1939). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mózesné (1985) Az úttörőmozgalom története Szentes járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1985) Gondolatok Kölcsey Ferenc Országgyűlési Naplójáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujfaluczki, Judit (1985) Szarvas urbéri viszonyai 1772-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadai, Anna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis tervezése és programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vadainé Czékus, Mária (1985) Interaktív személyi nyilvántartó rendszer felépítése és program VT-30 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vadkerty, Róbert (1985) Possessio Csitár 1770-1771. évi urbáriumának összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vajda, Tímea (1985) Napközi és közművelődés az integrált alapellátó intézményekben /a keceli tapasztalatok alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Ágota (1985) A Tisza Bútoripari Vállalat rendelésállományának nyilvántartásának megszervezése PL/I nyelven R-55 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, Tamás (1985) Az Ujgur Birodalom története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Werner, Ágnes (1985) Hiperbolikus programozási feladat algoritmikus megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wébel, György (1985) Takarmánygyártás technológia korszerű elvei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Z

Zimonyi, György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsédenyi, Magdolna (1985) Szeged társadalma 1720-1740 között az adóösszeírások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 23:05:46 CEST.