Item where department "nincs megadva" and date of item 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 129.

A

Agócs Irén (1985) A fejlődési rendellenességek és anatómiai következményei. A szív fejlődési rendellenességei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexin Zoltán (1985) Alakfelismerés attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal László (1985) A csehszlovákiai magyarok kitelepítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bacsó Klára (1985) Bitparallel aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Irén (1985) Osztott anyaggazdálkodási rendszer R-22 és Robotron 5130 számítógépekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Erika (1985) Jobbágymozgalmak Hódmezővásárhelyen a XVIII. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh István (1985) A földreform és a földigénylő bizottságok működése Bucsán (1945-1947). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Erzsébet (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bedő Éva (1985) Egy felületillesztési probléma megoldása és grafikus ábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Lászlóné Bakos Erzsébet (1985) Bethlen Gábor egyénisége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Erika (1985) Ortogonális polinomrendszerek alkalmazása a numerikus analízisben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkó Ilona (1985) A szexuális nevelés lehetőségei az új biológia tanterv keretében az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkőné Bagoly Teréz (1985) A Nádasdyak gazdálkodása a XVI-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe Mária (1985) Szeged gazdasági és társadalmi viszonyai 1828-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczó Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Tibor (1985) Egy és kétváltozós függvények ábrázolása sornyomtatón. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi Csaba (1985) A fácán szerepe vadgazdálkodásunkban, Gyálaréti Vadásztársaság tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóra Zsolt (1985) A parlament szerepe a koalíciós korszak küzdelmeiben (1944. december - 1945. szeptember). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Judit (1985) Adatfelvevő program jogszabályok nyilvántartásához RSX-11 M Fortran környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büki József (1985) A nádi tücsökmadár vedlésének problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabáné Varga Marianne (1985) Mesterséges úszólápok szerepe a vízminőség-javításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia János (1985) Dr. Weil Emil orvos, Dombegyház nagyközség szülöttének, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosának életútja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dénes Mária (1985) Új összefüggések a túzok zárttéri tartású szaporodás biológiájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Emri Emese (1985) Makó urbéri viszonyai (1771-1848). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrédi Józsefné (1985) Az amatőr színjátszás Csongrádon 1945-1971-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Eszik Zoltán and Kiss Tamás (1985) A tömegkultúra kutatásának problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Facskó Zsuzsanna (1985) Aratás, cséplés - Dávod község múltjából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas István (1985) A Boszorkánysziget csipőszunyog faunájának femérése [!felmérése]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Emil (1985) Propaganda tevékenység egy nagyközségi művelődési házban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füleki János (1985) Földmérési adatbázisról téglalappal határolt terület kivágása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1985) A német mezőgazdasági fejlődés főbb kérdései 1871 és 1914 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Vizi Márta (1985) Kiszombor régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Garayné Klenk Éva (1985) A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerse József (1985) Cukorgyári kristályosítási technológia számítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gilicze László (1985) Lakóhelyem művelődéstörténeti emlékei a hódmezővásárhelyi színjátszás története 1944-1956. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gold Ildikó (1985) Interpoláció spline-okkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Katalin (1985) Szeged cívistársadalma a polgárfelvételek alapján 1740-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hamar Zita (1985) Juvan Seszlatov - a manysi költő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyesi Katalin (1985) Koncentrációs lehetőségek a környezetismeret órákon 4-5. osztály. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Zoltán (1985) A somogyi munkások helyzete és életviszonya a két viláháború között a sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Tibor (1985) A dolgozók részvétele az állami vállalatok irányításában, különös tekintettel az önkormányzó vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ivacs István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeszenszki Edit (1985) Adatok ellenőrzése és listázása jogszabályok nyilvántartásához RSX környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gyöngyi (1985) A művelődés, műveltség determináltsága - egy község életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhászné Magyar Szilvia (1985) Útkeresés a francia filmművészetben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kallós Géza (1985) Egyes popzenei műfajcsoportok-,irányzatok és stílusok sokfélesége, sajátosságai és ismertségi szintjük vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos István (1985) A gyulai szövetkezetek ’Körös’ Néptánc együttesének története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kató Sára (1985) Mártély község határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés László (1985) Kultúra és demokrácia A dolgozók kulturális szintje es az üzemi demokráciához való viszonyuk összefüggéseinek empirikus vizsgálata a Tisza Bútoripari Vállalat 5.sz. Csongrádi Gyáregységénél. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kismartoni Péter (1985) A Mozambiki Népi Köztársaság története a gyarmatosítástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Jánosné (1985) Komplex elszámolási rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Csabai Valéria (1985) A békéscsabai Vásárhelyi Pál Ipari és Vízgazdálkodási Szakközépiskola története 1950-1984-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hajling Katalin (1985) Egy XVII. századi erdélyi unitárius szerző kéziratban maradt műve (Árkosi Benedek: Az Hetbeli minden napokra irattatott... Imatsagos konyv ... es ...elmelkedesek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klem Csilla (1985) Kórházi információrendszer-laboratóriumi alrendszer archiválási moduljának programterve. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kopp Miklósné Mazanec Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1985) Adalékok a Dreyfus-ügy Magyarországi visszhangjához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1985) Assisi Ferenc és Lev Nyikolajevics Tolsztoj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Bolyós Ildikó (1985) A Balaton vízminősége - szennyvíztisztítás Zánkán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krajnyák László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Judit (1985) A róka /Vulpes vulpes/ szerepe az életközösségi rendben a megváltozott mező-és erdőgazdálkodási viszonyok között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurócziné Németh Éva (1985) A lakótelepi művelődés sajátosságai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Káldi Menyhért (1985) Tolna megyei német telepítések a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Marik István (1985) Fejezetek Szeged amatőr színjátszó csoportjainak történetéből 1945-1985. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi Éva (1985) Diszkrét rendszer szimuláció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri Anna (1985) A szegedi nagy árvizek története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Menyhart Lajos (1985) Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Májer Márta (1985) A trianoni béke és a magyar közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Zoltán (1985) Kiegyensúlyozott fa-struktúrájú adatbázis létrehozása és kezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Lajos (1985) Az intézeti hatásrendszer a fiatalkorú elítélt nők idő- és tevékenység struktúrájának tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy András (1985) Szeged kereskedelme 1780-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gábor (1985) Erőművi főberendezések rendelkezésére állása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1985) A publicisztika szintakszisa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1985) Élő hiedelemvilág Tunyogmatolcson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nedró Erzsébet (1985) Az általános iskolás korú hátrányos helyzetű tanulók - különösen az értelmi fogyatékosokra való tekintettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Márta (1985) Adatállományok listázása mezőleíró paraméterek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Onczay Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palatinus Pál (1985) Szakmunkás fiatalok iskolán kívüli művelődése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Emese (1985) A felnőttek alapfokú nevelésének története nevelési lehetőségek a dolgozók általános iskoláiban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Podlipszky Ervin (1985) DNS szekvenciák homológiájának vizsgálata statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polhammer Éva (1985) Középfeszültségű elektromos hálózat gráfreprezentációs felépítése és ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Polyefkóné Kovács Magdolna (1985) A szórakoztató művészetek sajátosságai és funkciói, világképalakító hatásuk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsgai Miklós (1985) A magyar néphadsereg művészegyüttesének története /1949-1983/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsonyiné Jámbrik Zsuzsanna (1985) Kiskunhalas Mezőváros népessége és gazdasági élete a török hódoltság után (1699-1745). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Pál (1985) HPL implementáció Commodore 64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pécsváradi Antal (1985) A vajdasági magyarok helyzete a felszabadító háború végétől az 1960-as évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póczos Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Dr. Rigóné Varga Éva (1985) Dusnok község története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rizner József (1985) A közművelődési intézmények reklám és propaganda tevékenysége Kazincbarcikán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rágyanszky Zsuzsanna (1985) A műemlékek és a műemlékvédelem szerepe a vizuális nevelésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sebőkné Józsa Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Beáta (1985) Irányzatok az amerikai filmművészetben a II. világháború után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Ferenc (1985) Juhász Gyula helyzetértékelése önarcképverseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ildikó (1985) Szeparátor matematikai modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Strumberger Ágnes (1985) Dobó István erdélyi vajdasága 1553-1556. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svenda Gábor (1985) Informatika az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1985) A. Augustinus: A szabad akaratról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Kornélia (1985) Anyagigénylések követése, készletalakulás prognosztizálása a DÉLÉP Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Kornélia (1985) Kereskedelmi vállalat értékesítési tevékenységének számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki János (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer időszerűsítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szunyogh Erzsébet (1985) Egy felvidéki család története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáling Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Irén (1985) A tartós földhasználatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takáts Zsuzsanna (1985) L. Ny. Tolsztoj és a sztoikus filozófia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Andrásne (1985) Proletárdiktatúra a hírös városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihor Lászlóné (1985) A népi demokratikus átalakulás Kecelen különös tekintettel a földreformra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Zsuzsanna (1985) Küzdelem a hivatalos magyar államnyelvért. Tolna vármegye jelentősége a nyelvharcban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tonai Judit (1985) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1985) Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez (1919-1939). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mózesné (1985) Az úttörőmozgalom története Szentes járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1985) Gondolatok Kölcsey Ferenc Országgyűlési Naplójáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujfaluczki Judit (1985) Szarvas urbéri viszonyai 1772-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadai Anna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis tervezése és programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadainé Czékus Mária (1985) Interaktív személyi nyilvántartó rendszer felépítése és program VT-30 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadkerty Róbert (1985) Possessio Csitár 1770-1771. évi urbáriumának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vajda Tímea (1985) Napközi és közművelődés az integrált alapellátó intézményekben /a keceli tapasztalatok alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ágota (1985) A Tisza Bútoripari Vállalat rendelésállományának nyilvántartásának megszervezése PL/I nyelven R-55 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy Tamás (1985) Az Ujgur Birodalom története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Werner Ágnes (1985) Hiperbolikus programozási feladat algoritmikus megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zimonyi György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsédenyi Magdolna (1985) Szeged társadalma 1720-1740 között az adóösszeírások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 20. 00:48:46 CEST.