Item where department "nincs megadva" and date of item 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á | É
Number of items: 81.

A

Albert Csilla (1982) A boldogság motívuma Vörösmartynál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babos Ildikó (1982) Digitalizált felületdarabok közelítő síkbafejtése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Erzsébet (1982) Többváltozós függvények minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Magdolna (1982) Kassák Lajos, Vlagyimir Majakovszkij és Julian Przyboś költészetének összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Béla (1982) A pedagógusok társadalmi közérzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bisztriczki Ferenc (1982) Az iskolavezetés ellenőrző funkciójának elmélete és gyakorlata nagy iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Buday Lajosné (1982) Közművelődési problémák a leendő értelmiség felkészítésében (A leendő értelmiség felkészítése közművelődési feladataikra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Balogh Mária (1982) Kísérletem a gyermekirodalom felhasználásáról az élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csizmadia Klára (1982) Az 1931-es országgyűlési választások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Annamária (1982) A gimnáziumi tanulók pályaismeretének pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Daka Imre (1982) "Szeretnénk másként élni" - A magyar ifjúság körében a hetvenes években jelentkező "csöves-jelenség" társadalompolitikai és pedagógiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Damásdi Györgyné Szepes Rita (1982) A kollégiumi életforma hatása a tanulók nézeteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Sándor (1982) A mezőgazdasági szakmunkásképző intézet és a családi ház kapcsolatának szerepe a tanulók sokoldalúan képzett, szocialista szakmunkássá nevelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Tünde (1982) A Magyar Országos Frontharcos Szövetség története 1929-1938. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ildikó (1982) Népi hiedelmek számítógépes vizsgálata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenci József (1982) Videofelvételek optimalizálásának lehetősége az orvosképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fröhner Mariann (1982) A Magyar Parlament a második világháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gavlik Zsuzsanna (1982) Az afrikai munkásosztály néhány kérdése az észak-amerikai szakirodalom tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdag Edit (1982) Test-kontúrok közelítése spline-függvényekkel. MA/MSc, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Grósz Tivadar (1982) Az újkori német várostörténet egyes kérdései (Különös tekintettel Haris Mauersberg város-történetfelfogására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Zoltán (1982) A Bajai Liszt Ferenc Kör története 1926-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hegedűs Deme Pálné (1982) A szakfelügyeleti munka hatékonyságának vizsgálata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hesz Marianna (1982) Egy narratív szöveg vizsgálata. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach spa... MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1982) A tanulók személyiségének megismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Magdolna (1982) Többváltozós polinomok legnagyobb közös osztójának meghatározása moduláris algoritmusokkal. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Mária (1982) Több kritérium alapján való döntés modellezése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Istvánné Czakó Mária (1982) Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa Szeged város középfokú oktatási intézményeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jusztin László (1982) A kollektíván belüli kölcsönhatások és a tanulói tevékenység motívumainak alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás Júlia (1982) A jővő művelődésügyének intézményei a komplex művelődési központok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kahlich Endréné (1982) A védőnőképzés története Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsai Ferenc (1982) JOB elszámolás az Os operációs rendszerben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanizsai Tibor (1982) Szimmetrikus mátrixok sajátérték-problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes János (1982) Az alsó és középfokú oktatási intézmények eszmei-politikai nevelőmunkájának néhány tapasztalata Tolna megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztúri József (1982) A film és tévéjáték dramaturgiájának azonos és eltérő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Csilla (1982) Háromdimenziós mátrixok outputja és alkalmzása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss István (1982) Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács György (1982) Egész értékű lineáris programozási feladat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurai Anikó (1982) Gazdasági objektumok csoportosítása, elemzése és modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi Magdolna (1982) A nehézipar tőkés fejlődése Oroszországban I. Péter idején. A manufaktúra-korszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádasné Pécsi Ágnes (1982) Az Európán kívüli kis- és közepes létszámú kolóniákon élő gyermekek nevelési kérdései személyiségfejlődésükre ható tényezők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köteles Sándorné Gera Ida Edit (1982) Az 1972-es MSZMP KB oktatáspolitikai határozat a Kritika c. folyóirat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér László (1982) A párhuzamos programvégrehajtást támogató PL/I szubrutinok és megvalósításuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó Gyuláné (1982) Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. június 14-15-i közoktatáspolitikai határozata alapján megalakult Kiskunfélegyházi Általános Iskolai Diákotthon munkájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liska Szilvia (1982) Reakcióidő-magatartás pszichológiai modelljének számítógépes realizációja. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovász Attila (1982) Algoritmusok bonyolultsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Légler Ágnes (1982) Burkolaterősítés tervezése számítógép segítségével. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Vilma (1982) Életstílusokkal való azonosulás - identifikáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Józsefné (1982) Társadalmi szervezetek kapcsolata a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Úttörőcsapat nevelőmunkájával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosvári Éva (1982) A személyforgalmi irányítási rendszer stratégiai tervezési blokkjának interaktív programozása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Judit (1982) Egy főnemesi család élete a XIX. század elején (a két Beleznay Sámuel gróf). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Csilla (1982) Adatok Solt nagyközség közoktatásának történelméhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csilla (1982) Anglia és az angol ember képe irodalmi köztudatunkban (1840-1860). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti Károly (1982) Egy KISZ alapszervezet csoportdinamikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pogátsa János (1982) Sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rigó Szilveszter (1982) Az alsó- és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok művelődési igényének és tevékenységének pedagógiai és szociológiai vizsgálata Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roznár József (1982) Irodalmi szövegek interpretációja (Thomas Mann: Der Tod in Venedig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Katalin (1982) Mátrixfüggvények gépi reprezentációja. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Révészi Valéria (1982) A szófajok gyakorisága a 3-6 éves gyerekek beszédében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schuszler Ilona (1982) A vállalat anyagi felelősségének néhány kérdése üzemi baleset esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Zsuzsa (1982) II. Rákóczi Ferenc gazdaságpolitikája (1703-1711) és a Rákóczi birtokok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Endre (1982) Egyeneskeresés az illesztési módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Illés (1982) Linearizációs módszerek a matemaikai programozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Judit (1982) A Plotter /rajzológép/, alkalmazásának lehetőségei és egy konkrét feladat megoldása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Mária (1982) Program csomag bővítés. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma István (1982) Az osztályfőnöki feljegyzések és jellemzések szerepe a tanulók személyiségének megismerésében és fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos István (1982) A szín szerepe a képi szemléltetésben (Didaktikai kutatás téma körben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Miklós (1982) Nemlineáris függvények négyzetösszegeinek minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokol Tibor (1982) Logikai műveletek az általános iskola 5. osztályának nyelvtan könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szrnka Pál (1982) Adatfüggetlenséget biztosító eszközök adatbázis-kezelő rendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sztanéné Babits Edit (1982) Az 5. és 8. osztályos pajtások értékítéleteinek megnyilvánulása a tisztségviselők választásában Bácsbokod, Borota, Csávoly és Felsőszentiván községekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Györgyné Tóth Piroska (1982) A szakfelügyelet a nevelő-oktató munka segítésében (elemzés-vázlat). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Sándor Péter (1982) Művelődéstechnológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiba István (1982) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (mezőgazdasági szakmunkástanulók körében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toczki János (1982) Pascal-fejlesztés. A halmaztípus bővítése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1982) Faktoranalízis alkalmazása baleseti statisztikák készítésében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tamás (1982) Csillag-mentes nyelvek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Várhelyi Ferenc (1982) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vőneki Ottóné (1982) Műveleti képességek fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos matematika tananyagban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsubrinszky Éva (1982) Egy L rendszer szimulációja a simula 67 nyelven. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Éva (1982) Polinomok legnagyobb közös osztója. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éder Erzsébet (1982) A fluor egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata optimális illetve alacsony fluor tartalmú ivóvizet fogyasztók mortalitási statisztikájának összehasonlításával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. augusztus 4. 19:36:34 CEST.