Item where department "nincs megadva" and date of item 1978

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Ő
Number of items: 227.

A

Abaffy, Mihályné (1978) "Szociálpolitika - népesedéspolitika". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agócs, János (1978) Általános iskolai diákotthonok Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Albrecht, Sándor (1978) Az ipari termelés újjászervezése Kiskunfélegyháza városban a felszabadulástól a pénzügyi stabilizációig: az MKP helyi szerveinek kapcsolatos tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Margit (1978) Életterv és pályaválasztá. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Lajos (1978) Történelmi regény a romániai magyar irodalomban a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakay, Erzsébet (1978) A Lyukas tábla alkalmazása a matematika oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakó, Gyöngyi (1978) A középfokú óvónőképzés didaktikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balai, Emese (1978) Gyógynövények. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ballainé Rétsági, Julianna (1978) M. Bakunyin Kelet-Európa koncepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Ágnes (1978) A legkisebb négyzetek módszerének alkalmazása geofizikai térképekre. /Izovonalakkal megadott gravitációs anomáliatérképen a térerősség meghatározása a ráfektetett négyzetháló sarokpontjaiban/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Judit (1978) A szocialista humanizmus fejlődése és értelmezése napjainkban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Éva (1978) Játékos szemléltető eszközök használata az ötödik osztályos nyelvtan tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Edit (1978) Németh László magyar irodalmi kritikáinak irodalomszemlélete 1926-tól 1939-ig; rendszeres irodalomtörténet-kísérlete: a Kisebbségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Margit (1978) Balázs Béla titokkeresése (a miszticizmus jegyei és funkciói lírájában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berdó, Borbála (1978) Время Ивана Грозного и его образ в русском народном творчестве, прежде всего в исторических песнях. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczk, Valéria (1978) Возникновение художественного красноречия Киевской Руси : /На основе "Слово о законе и благодати" Илариона/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Judit (1978) Kodolányi János magyar történelmi regényeinek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Tibor (1978) Néhány József Attila számadó-vers értelmezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta Árpádné Hernády, Zsófia (1978) Tanulmányok a szláv Malalashoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, Aranka (1978) A mezőgazdasági munkásság helyzete Heves megyében az 1929-1933-as világgazdasági válság alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Erzsébet (1978) Tóth Árpád szerelmi lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Julianna (1978) Kombinatorikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Andrásné (1978) Hódmezővásárhely az irodalomban a XX. század első harmadáig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bosznay, Sándor (1978) Szimuláció eredményeinek értékelése szimulációval. Egy evolúciós modell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botló, Jolán (1978) Az idill szerepe Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bruszt, Veronika (1978) A fejlődő növényi szervezetek szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bundáné Károlyi, Júlia (1978) Szakmunkásképzés-szakmunkástanulók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátori Gézáné Forgó, Zsuzsanna (1978) Hazaszeretet, család, szerelem a korai kuruc költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Erzsébet (1978) Pilis község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böröcz, Júlia (1978) Lakóhelyem környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabai, Sarolta (1978) Tudomány, technika és utópia Jókai műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatári, Márta (1978) Problémás és nehezen nevelhető gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csipes, Erzsébet (1978) Játékos geometriai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csébi Lászlóné Lám, Katalin (1978) A magyar irodalmi órák kereteinek bővítése, a magyar irodalmi szakkör munkája a Rózsa Ferenc Általános Iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Demeter, Klára (1978) Az eszmények változása Vajda János Alfréd regénye című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dettre, Erzsébet (1978) Krúdy Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin című művének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Istvánné (1978) Az ALGOL és a FORTRAN nyelv összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobszai, Mariann (1978) Az ásotthalmi "Kiss Ferenc Emlékerdő". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid, Gábor Csaba (1978) Wesselényi Miklós a nemzetiségi kérdésről és a magyar nyelv ügyéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Ágnes (1978) Karinthy Frigyes irodalmi kritikáinak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdődi, Ildikó (1978) Ellentmondásmentességi és függetlenségi kérdések a matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Faragó, Magdolna (1978) Komplex függvények által létesített leképezések - elsősorban konformis leképezések - vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasházi, Éva (1978) Alkaloid tartalmú gyógynövényeink. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas, Julianna (1978) Az avantgarde hatása Déry Tibor drámáira. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér, Klára (1978) A varázsmese morfológiája Széki népmesék morfológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Ágnes (1978) A hűség-motívum Váci Mihály költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felek, Jánosné (1978) Az újkígyósi Aranykalász Mg. Termelőszövetkezet sertéstelepének gazdasági értékelése. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Felföldi, Éva (1978) "Nagyapám emlékére" - Az 1945-ös földosztás Dombegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filinger, Margit (1978) Die Künstlerproblematik bei Eduard Mörike und Thomas Mann ("Mozart auf der Reise nach Prag" - "Tonio Kröger"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flaisz, Istvánné (1978) Kecel szőlőkultúrája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fogarasi, Zsuzsa (1978) Értékek és értékrendek Sarkadi Imre életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgách, Éva (1978) A vízió szerepe Komjáthy Jenő költészetében (A Homályból című kötete alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Gizella (1978) Egy főiskolai csoport szociálpszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fórizs, Sándorné (1978) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földesi, Zsuzsanna (1978) Az Apollóniosz- és Papposz-feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galambos, Tamásné (1978) Az érzelmi állapotok változása 4-7 éves korú gyermekeknél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellei, Marianne (1978) Az acrocephalus arundinaceus, a. scirpaceus és a. schoenobaenus fajok átvonuló populációinak elkülönítése a Kondor-tavon : a Magyar Madártani Egyesület Gyűrűző- és Vonuláskutató Szakosztály adatainak feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Goldschmied, József (1978) A szegedi szakszervezeti mozgalom újjáéledése és tevékenységének kibontakozása a felszabadulás után (1944. októbertől 1945. májusig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grötschl, Ildikó (1978) Kapuvár gazdasági és társadalmi helyzete a XVIII. és a XIX. sz. első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurkóné Nagy, Ágnes (1978) Moldova György riportjai és szociográfiái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, Pál (1978) A kétfokozatú óvónőképzés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göde Györgyné Szomolányi, Andrea (1978) A korszerű sav-bázis rendszer kialakításának módszertani kérdései a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görgey, Dóra (1978) A Tetra-B húshibrid nevelés eredményeinek elemzése a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

H

Hajdu, Ferenc (1978) A csongrádi Tisza-szakasz növényvilága - virágos növények. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heim, Lajosné (1978) A ceglédi járás állattenyésztésének földrajzi vonatkozásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hennyei, Katalin (1978) Gömbháromszögtan és néhány alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hevesi, Katalin (1978) Témazáró tudásszintmérés az 5.osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Éva (1978) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Tamás (1978) Kosárlabda csapatok szociometriai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Andrásné Szücsborus, Zsuzsanna (1978) Kolinerg szinapszisok finomszerkezeti vizsgálata különböző rögzítőszerek alkalmazásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Juhász, Márta (1978) Heinrich Heines Beziehungen zu F. I. Tjutschew. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Lusztig, Ilona (1978) A vásárhelyi lakodalmas vőfélyszövegeinek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hován, Márta (1978) Természetvédelmi kutatások a Gemenci erdőben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hámori, Zoltán (1978) A szatirikus Nagy Lajos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés, Julianna Judit (1978) Az 1848-49-es szabadságharc öt memoár tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Iszály, Mária (1978) Leggyakoribb növénynevek etymologiája /különös tekintettel az általános iskolai tananyagra/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakab, Katalin (1978) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című könyvének stilisztikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janó, István (1978) Goethe und die Renaissance des neu-Englischen Geisteslebens. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Sándorné (1978) A tanulók társadalmilag hasznos tevékenységének nevelő hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Edit (1978) Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenferrschaft (1695-1725). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Györgyné (1978) Tata "Egyetértés MGTSZ" növényvédelme, művelési ágazatának alakulása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsa, Zoltán (1978) Max Weber bürokráciaelméletének szervezetszociológiai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk, Edit (1978) Ismeretlenes kongruenciák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanócz, Sándorné (1978) A XX. századi népi írók mozgalma Szabó Pál: Isten malmai elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszáné Kugyela, Irén (1978) A matematikatanítás korszerűsítése és a logika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keller, Katalin (1978) Esetek, tréfák, anekdoták Mikes Törökországi leveleiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Judit (1978) A kollégisták közösségteremtő hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Gábor (1978) A városi autóbuszközlekedés számítógépes modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Erzsébet (1978) Стилистические средства русских народных волшебных сказок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Annamária (1978) Pályakép a drámaíró Kocsis Istvánról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Miklós (1978) A malacnevelés eredményességének vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolai Tangazdaság paléi szakosított sertéstelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kiss, András (1978) Dél-Alföldi országgyűlési képviselők biográfiája (1920-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Irma (1978) A közvetett nevelőerő területei Fekete István Tüskevár című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Zsuzsanna (1978) A reformkor új műfaja a novella. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetyó, Istvánné (1978) A geometriai transzformációk alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komlósiné Knipf, Erzsébet (1978) Beitröge zur empirischen Untersuchung im Sprachgebrauch der Ungarndeutschen (Eine Erhebung bei Vertretern dreier Lienerationen). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Mária (1978) Az iskolák államosítása Esztergomban (1946-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopján Kiss, Károly (1978) Középértékek konvex függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korell, Gertrúd (1978) A csikó motívum Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korsós, János (1978) Adatok a nagybaracskai pézsmapocok populációról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kothencz, Rozália (1978) Szeged irodalmi élete a századfordulón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Márta (1978) Axonometrikus ábrázolás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Attila (1978) A gondolkodás elemi, logikai műveletei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Imre and Pajkos, László (1978) Bryozoa vizsgálatok a szegedi Tisza szakaszon és egy holtágán /Fehér-part/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, László (1978) A nemzettudat fejlődésének főbb kérdései Vörösmarty drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1978) Szolnok köznyelvének jellegzetesebb nyelvhelyességi vonásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Papp, Éva (1978) Felhasználói megszakításkezelő rutinok a DOS-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Krix, Helga (1978) Idősorok elemzése trendszámítással. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krébesz, Magdolna (1978) Néhány Élektra-feldolgozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kácsor, Ilona (1978) "Az Ármány és szerelemtől a Bitorlott szerelemig” : Schiller munkássága, hatása a magyar irodalomra : az Ármány és szerelem c. dráma hatásának kimutatása Bérczy Károly: Bitorlott szerelem c. drámájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádas, Klára (1978) Németh László és a külföldi magyar irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Károlyi, Zsuzsa (1978) Miért hazudik a gyermek? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárpáti, Judit (1978) Kezdeti érték előállítása polinomok valós és komplex gyökerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Éva (1978) Turgenyev értékelése az angol és az amerikai szakirodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövesi, Mária (1978) Az állományelemzés és állományellenőrzés elvi-gyakorlati feladatai a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. Other, József Attila Tudományegyetem.

L

Lantos, Anna (1978) A jóság-motivum Andersen: A kis hableány, s Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című meséjében. Andersen meséinek csoportosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lasancz, Ferenc (1978) Centrális projekció és perspektíva. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehoczki, Ágota (1978) Положительные персонажи русской народной волшебной сказки по их функциям. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Litauszky, Éva (1978) Sinka István: Szigetek könyve /műelemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas, Imre (1978) Erőforráskezelés az R-10-en. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Dániel (1978) Puszta-pusztaság: Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lábas, Lászlóné (1978) Értelmiségi olvasók a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczné Szabó, Margit (1978) I. éves tanítójelöltek pályaválasztási motívumainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mandl, Antal (1978) Szeged parkjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton, József (1978) Illeszkedés a koordinátarendszerben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matzkó, László (1978) Korai nyugati orosz nyelvtanok (XVIII. század). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Judit (1978) Az esztétikai érzelmek fejlesztésének lehetősége a mese segítségével az óvoda középső csoportjában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Merész, Lajosné (1978) Természetföldrajzi fogalmak és szemléltetésük az általános iskolák V. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihály, János (1978) A sűrűségfüggvény empirikus közelítése hisztogrammal és két eloszlás elválasztása R-10-es statisztikai programrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ida (1978) Характеристика героев и прблематика тайной психологии в повести Тургенева «Вешние воды». Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Klára (1978) A kalocsai agrárproletariátus helyzete 1914-24 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1978) André Gide. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátay, Györgyi (1978) "Költő voltam..." / Gondolatok Dsida Jenő költészetéről /. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Méder, Magdolna (1978) Harc egy gondolat körül /Sütő András: Csillag a máglyán/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Méhész, József (1978) Franz Kafka és Déry Tibor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Éva (1978) A matematikatanítás korszerűsítése: a függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mócsán, Krisztina (1978) Die Ansichten Remarques über Krieg und Frieden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, József (1978) Húshasznosítású tehenészet eredményeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagy, Gyöngyi (1978) Azonosítók tárolása /HASHING/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Júlia (1978) A makói tanyai iskolák kialakulása a XX. század fordulójáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Vánkay, Erika Katalin (1978) A Kincskereső című folyóirat felhasználása az általános iskolai irodalomtanításban, különös tekintettel a készségfejlesztésre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nádasdi, István (1978) Ütemezési és tárkiosztási eljárások az operációs rendszerekben; egy új tárkiosztó algoritmus beépítése a Multijob operációs rendszerbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádor, Gabriella (1978) Elek község közoktatása és közművelődése 1950-től napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Tibor (1978) Variancia-analízis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nényei, Annamária (1978) Nemecsek él. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Paksi, Margit (1978) Richard Konetzke élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palkovics, Tibor (1978) A tanulási folyamat szabályozása és a folyamatszabályozás eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy, Ágnes (1978) A szovjet irodalom értékelése az USA irodalomtudományában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pancza, Ibolya (1978) A geometriaoktatás korszerűsítéséről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Anna (1978) Fülöpszállás ragadvány-és keresztnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki, Ildikó (1978) Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataricza, Erzsébet (1978) Egy általános iskolai nevelőotthon személyközi kapcsolatainak felmérése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrics, Éva (1978) Főiskolások és egyetemi népi kollégiumok közéleti tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Dr. Zoltánné (1978) Egy osztályközösség fejlődése. Szociometriai vizsgálatok alsótagozatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Teréz (1978) A halmazelmélet tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkoláb, Éva (1978) Az irodalom- és az énektanítás koncentrációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Poszler, György (1978) Gyóni Géza költői magatartásának változásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál, Klára (1978) Munkaeszközök szerepe a korszerű matematikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál, Gabriella (1978) A misztikum és az okkultizmus hatása Komjáthy Jenő lírájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálus, Erzsébet (1978) Mit és hogyan tanítsunk halmazelméletből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pápai, Teréz (1978) Magyar szaktanterem, mint a korszerű irodalomtanítás alapja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Raffai, Endréné (1978) Az inverzió és alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Raile, Katalin (1978) Ilf - Petrov: Tizenkét szék Aranyborjú. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakovicsné Károlyi, Júlia (1978) "Aki napot keres, a vésszel megvíni ne féljen, Vagy köz lélekként tűrje, ha porba szegik" (Vörösmarty) : Zrínyi alakja Kölcsey és Vörösmarty költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rayman, Ágnes (1978) Некоторые вопросы поэтического образа в лирике Фета. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Retek, Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Retek, Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. Melléklet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rohonyi, Hedvig (1978) Adatbázis-kezelő rendszer és lekérdezési lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romsics, Zsuzsanna (1978) A családi életre nevelés problémái a családban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa, Zoltán (1978) Mikroprocesszor szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sallai, Anna (1978) Az első fotokémiai rendszer elektrontranszportláncának vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schulteiszné Kator, Zita (1978) A hét novellistái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Andrásné (1978) Lakóhelyem környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siegl, Károlyné (1978) Az ajkai barnakőszén palynológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, György (1978) Másodrendű görbék. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Veronika (1978) Pável Ágoston magántanári ügye a szegedi egyetemen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Erzsébet Ibolya (1978) Былина о Садко на фоне истории культуры Новгорода. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, György (1978) Minőségi és mennyiségi vizsgálatok a Hernád-völgy emlős faunájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, János (1978) Népzenei ritmusok elemzése és rendszerezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Zoltán (1978) A hatvanas évek hazai művészetkritikája néhány sajtóorgánum tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Szigethy, Anna (1978) A magyarországi Helicidák (Mollusca, Gastropoda) genitálanatómiai viszonyai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siposné Szucsik, Zsuzsanna (1978) Idegen népek ábrázolása Kosztolányi Dezső novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Gábor (1978) Matematikai játékok Basic nyelvű programjai a Wang 2200/C számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stangli, Irén (1978) Illyés Gyula kapcsolata az orosz és szovjet irodalommal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi, Zsuzsanna (1978) A realizmus fogalma G.V. Plehanov esztétikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1978) Az elsőrendű közönséges differenciálegyenletek egzisztencia- és unicitástételéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Gábor (1978) 13c magrezonanciás kémiai eltolódások paramétereinek meghatározása adott molekulacsaládokra spetrumadatbankra támaszkodó regresszióanalízis módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1978) A népi gyógyászat története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szegedi, Péterné (1978) Az éntudat alakulása az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegi, Zsuzsa (1978) Adatbáziskezelő rendszerek vizsgálata különös tekintettel a relaciómodellre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrő, Zoltán (1978) Az esztétikumról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szepesi, Lajos (1978) Mezőgazdasági üzem üzemi szervezetének vizsgálata és értékelése. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szijártóné Kun, Zsuzsa (1978) Az 5. és 6. osztályos irodalomkönyv feladatrendszerének elemző bírálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Géza (1978) A nagyüzemi szarvasmarha állomány brucella mentesítése a csobaj-i "Taktaközi" Mg. Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szoboszlai, Katalin (1978) A sajátértékprobléma megoldása Lánczos módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántai Kis, Ágnes (1978) Népünk és Nyelvünk repertórium 1929-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szél, Sándorné (1978) Védőnőképző szakos főiskolai hallgatók pályaválasztási motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szélpál, Mária (1978) Csehov értékelése az USA irodalomtudományában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szügyi, Dezső (1978) Szorongó álmok pszichológiai jellemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, László (1978) A nem-euklideszi geometriák megjelenése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáfár, Kálmán (1978) Mikroprocesszor szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Julianna (1978) A tanulók interperszonális viszonyainak nevelésszociológiai vizsgálata (motívumkutatás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Mária (1978) A szép és az életideál kapcsolata Csernisevszkij esztétikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárréti, István (1978) A hivatástudatra nevelés lehetőségei a tanítóképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Séllei, Emma (1978) Gulyás Pál (1899-1944) : pályakép-vázlat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tajthy, Katalin (1978) A problematikus és a nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarnai, Tünde (1978) Kosztolányi Dezső novellisztikája, alakjainak pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarnóczy, Zoltán (1978) Klíma és ember. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarr, Györgyi (1978) Szokolya község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tekesné Szabó, Irén (1978) Az óvónőképző szakközépiskolások pályaválasztását motiváló tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toma, Éva (1978) Az emlősfészkek faunájának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Torma, Júlia (1978) Az órarend-készítés elméleti és gyakorlati problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella (1978) A költő Szabó Magda. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Klára (1978) Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok Győr-Sopron megyében a Szálasi uralom időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Rita (1978) Súlyozott kulcskeresés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, István (1978) Iskola és közművelődés egy ifjúsági klub munkájának tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Töttös, Gábor (1978) A szekszárdi történelmi borvidék története, különös tekintettel a két rekonstrukcióra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valkovszky, Gabriella (1978) Személyes kapcsolat igénye a szülőkkel a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Klára (1978) A híd-szerkezet Vajda lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (1978) Pálffy Albert korai elbeszélései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga , Ildikó (1978) Tanulási módok különböző életkorokban. Óvodáskorú gyermekek tájékozottságának aktív és passzív szókincsén alapuló vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Erzsébet (1978) A pénzbeli kártalanítás megállapításának főbb szempontjai a kisajátítási eljárásban (különös tekintettel a Csongrád megyei bírói gyakorlatra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Endre (1978) Az állami tanítóképzés kialakulása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Tiborné (1978) Az 1929-33-as világgazdasági válság hatása Nagykőrösön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Waldmann, Józsefné (1978) Az ifjúsági mozgalom tükröződése a tematikus rajzokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsigmond, Márta (1978) Permutációk osztályozásával kapcsolatos számítások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őze, Mária (1978) Paraszti önéletírók Orosházán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. május 24. 23:03:28 CEST.