Item where department "nincs megadva" and date of item 1973

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | T | V | Z | Á | Ö
Number of items: 69.

B

Bacskai Edit (1973) A Nagy Emberek Élete cimű sorozat és Hegedűs András: Legkedvesebb íróim című művének felhasználósa az írói életrajzok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagaméri Erzsébet (1973) Növényélettani fogalmak kialakítása az általános iskola 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh László (1973) A szaktanterem szerepe az élővilág tantárgy oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Tibor (1973) Befogadáspszichológiai-vizsgálatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baróthy Béla (1973) Software fejlesztés hatásának és gazdaságosságának vizsgálata számítógépes szimulációval. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baróthy Béláné (1973) Programozott oktatás elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Tibor (1973) Egy munkahelyi közösség nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berger Margit (1973) Pápa várának története a XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohus Mihály (1973) Egyedi idegsejt tevékenységének matematikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boross Beatrix (1973) Nagy László költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bullás Rózsa (1973) Adatok a szegedi fűszerpaprika termesztéséhez. A szegedi fűszerpaprika öntözése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bőke Gyula (1973) Pályaválasztó tanulók személyiségének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csernovics Mária (1973) Heinrich Böll időviszony-technikájának jelentkezése a modern magyar prózában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csák Katalin (1973) Különböző szervetlen nitrogén mennyiségek hatása a lucerna növekedésére és rhizobium baktériumaira illetve gumóképződésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Domonkos László (1973) Marlowe Doctor Faustusának összevetése a Faust-téma különböző változataival. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dózsa Erzsébet (1973) Déry Tibor színházi kisérletei három avantgarde dráma tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Effinger Ferenc (1973) Az erdélyi román nemzetiségi kérdés története 1868 és 1900 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi Éva (1973) A modern filművészet Jancsó Miklós filmjeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Zsuzsanna (1973) Cilindrikus algebrák egy matematikai-logikai és programozáselméleti alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frey Katalin (1973) Aus der Siedlungsgeschichte und Volkskunde des Dorfes Bikal (Komitat Baranya). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földessy László (1973) Fasizmus irodalma Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galli Márta (1973) A lírai művek iránti érdeklődés és tanításának problémái az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garai Aranka (1973) Az 1931. évi képviselőválasztások Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greskovits Pálné (1973) Szentes növénybiológiai telepe a Kertészeti Kutató Állomás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál József (1973) Tanulási motívumok és pályaválasztási orientáció serdülőkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Handke Peter (1973) Das moderne deutsche Drama. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hecskó János (1973) A személyiség érzelmi életének megismerése a 10-14 éves korban (általános iskola 5-8. osztálya). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hermán Judit (1973) A keresztnévadás hatóerői Hódmezővásárhelyen a XIX. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hidvégi Éva (1973) Beszédtechnika - gyermekeknek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jantyik István (1973) A gyermekek beszédkészségének alakulása az ecsegfalvi napközi otthon első - második osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kadosa Imre (1973) Digitális berendezések huzalozásának optimális számítógépes tervezeztetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kanyó Béláné (1973) Babits Mihály lírája a 20-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai Jánosné (1973) Kecskemét műemlékei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Béláné (1973) Tompa nagyközség kulturális múltja, jelene és jövője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Karolina (1973) Találós kérdések modellálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kluka Adrienne (1973) A zenei szemléltetés lehetőségei és módjai a 7. osztályos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koczor Márta (1973) Az olvasóvá nevelés problémái az általános iskolai irodalomoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gábor Zoltánné (1973) Prózaírói törekvések az 1820-30-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurcz Klára (1973) Örkény István egyperces novelláinak szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Mártonné (1973) Török Gyula: A porban : műelemzés strukturalista vonásokkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pajor Márta (1973) Az alsó és felső tagozat közötti átmenet néhány tartalmi és módszertani kérdése, különös tekintettel Bács-Kiskun megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap Sándorné (1973) A gyermekvers - gyermekirodalom fejlődése a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Plánka József (1973) Geofizikai kutatások Monte-Carlo modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rákos Istvánné (1973) Irrealitás és valóság Tamási Áron novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Mária (1973) Tiszaszentimre és Tomajmonostora földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Schneider Béla (1973) A szövettani vizsgálatok során alkalmazott növényi mikrotechnika alapjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipka Rózsa (1973) Németh László Irgalom c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somodi Ilona (1973) Tolsztoj filozófiája kisregényeiben : Kreutzer szonáta, Ivan Iljics halála, Hadzsi Murát. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Edit (1973) Egy iskolaközösség nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szaksz Béla (1973) Egy kollégiumi tanulócsoport társasszerkezetének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi Margit (1973) A társadalmi igény tükröződése a tantervek művelődési anyagában a dualizmus korában, különös tekintettel a történelem tantárgyra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely József (1973) Beállítódás és transzfer a problémamegoldásban és a probléma megoldó gondolkodás fejlődésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke György (1973) Irodalmi vizsgálatok szemiotikai vetületben, különös tekintettel az újítás problematikájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőllősi Tóth Katalin (1973) Tematikai és formai változás Tömörkény novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sós Dánielné Dobos Gizella (1973) A szétválasztás és korlátozás módszerének alkalmazása a diszkrét programozás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tandi Lajosné Honti Katalin (1973) Képzőművészeti szemléltetés a magyar irodalom tanításban az általános iskola 5-8 osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth János (1973) Katona István a történetíró. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Istvánné Apró Mária (1973) Az olvasóvánevelés : olvasóbarát szakkör tematikája az 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tüttő Annamária (1973) A Balaton vizének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Valter Terézia (1973) Geschichte der Gemeinde und Lautlehre der Mundart von Császártöltés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Valyon Etelka (1973) Iskolatelevízió az élővilág oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Erzsébet (1973) Csúcshegy virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Katalin (1973) Sarkadi Imre novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh János (1973) Akusztikus alakfelismerés számológépes megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Erzsébet (1973) Szabó Magda nőalakjai és helyük az írói világképben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zombori István (1973) A Johannita Lovagrend története és gazdasági tevékenysége a Szentföld elvesztésétől a XIV. század közepéig, különös tekintettel Provence területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árpád Sándor (1973) A felsőmagyarországi végvárak szerepe a török elleni küzdelemben Buda elfoglalása után, a tizenötéves háború kezdetéig (1541-1593). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Krisztina (1973) Kiscsoportok szerepe a kollégiumi nevelőmunkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös Katalin (1973) A paradicsom-növény morfológiai és szövettani elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 17:45:29 CET.