Item where department "nincs megadva" and date of item 1970

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | É
Number of items: 81.

A

Acsayné Antal Hedvig (1970) Vergleichende Analyse Deutscher und Ungarischer Verben auf Grund Ihrer Rektionen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apró Attila (1970) Az élelmiszergazdasági szakmunkástanulók tervszerű nevelésének programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi Éva (1970) Szociális kérdések az Országgyűlés 1927-31-es ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi Gézáné (1970) Tanári magatartás típusai az iskolai gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Éva (1970) Vergleichende Untersuchung der Rektionen Deutscher BZW Ungarischer Verben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baracs Gabriella (1970) Szerelem- és halálmotívum Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barti Mária (1970) Sidonius és a nyugati-gótok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Ágnes (1970) A Veszprémi püspöki úriszék működése a veszprémi uradalom területén 1766-1844. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berencz Erzsébet (1970) Vörösmarty romantikus jellemábrázolása eposzaiban és drámáiban (A hűség diadala, Zalán futása, Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget, Eger, Széplak, A Rom, A két szomszédvár; A Salamon király, Zsigmond, Kont, A bujdosók, Kincskeresők, Vérnász, A fátyol titkai, Árpád ébredése, Marót bán, Az áldozat, Czilley és a Hunyadiak, Hunyadi László). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Gyula (1970) Kétféle egyéni tanulási mód összehasonlítása Élelmiszeripari Szakmunkásképző osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsó Gusztáv (1970) "Az ember megcsúfolásával Istent sem lehet szolgálni." - Gróf Teleki László és Illyés Gyula Kegyenc című drámájának összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bondor Béla (1970) A serdülő tanulók gondolkodásának fejlesztése (Nyelvtani és irodalmi gyakorlatok nevelés-lélektani elemzése alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaplár Krisztina (1970) Szeged kereskedelme a XVII. század végétől a reformkorig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csukás Ágnes (1970) Die Deutsche Literatur zwischen 1926-1936 im Spiegel der Ungarischen Zeitschrift "Literatura". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene László (1970) A tanulás eredményességének néhány főbb kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dinnyés Margit (1970) Interperszonalis kapcsolatok erkölcsi motívumai (Egészségügyi szakiskolai tanulók megfigyelése és szociometriai vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyula (1970) Az esztétikai nevelés problémái egyetemünkön (IV. és V. éves bölcsészhallgatók esztétikai érzékének és művészeti tájékozottságának felmérése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyuláné Deme Mária (1970) Témazáró mérőlapok az általános iskola V. osztályának magyar nyelvtan anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Géza (1970) Témazáró mérőlapok készítése az általános iskola 5. osztálya élővilág tantárgya számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Falusi Mária (1970) Zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deutschen des Dorfes Etyek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Etelka (1970) Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Józsefné Homoki-Szabó Katalin (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben / Auf Grund der "Deutschen Verben" von Erich Mater - mit Ablautendem A - B von Aalen Biz Verbildlichen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ilona (1970) A drámaíró Bródy Sándor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Lászlóné Kocsis Luca (1970) Lille és környéke gyapjúiparának néhány problémája a XVII-XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Jánosné (1970) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány kérdése, a kollégiumi tanárok feladatainak vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Sára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és kipróbálása az általános iskola VIII. osztályos algebra tananyaga alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gróf József (1970) Juhász Ferenc költői világképének fejlődése a "Szárnyas csikó"-tól "A virágok hatalma" kötetig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenei Ferencné (1970) Egy osztályközösség szerkezetének pedagógiai-pszichológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy Zsuzsanna (1970) Az ugar-motívum irodalomi előzményei; első jelentkezése Ady Endre fiatalkori verseiben, valamint publicisztikájában, kiteljesedése az Új versek ugar-ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábriel Józsefné (1970) Fémépítővel végzett tantervi kísérlet az általános iskola 1-3. osztályaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görbe Márta (1970) Ady kurucversei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Sára (1970) A művész viszonya a valósághoz a századvégi művészregényekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Miklós (1970) Babits és Nietzsche. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati Ida (1970) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és Kner Imre kapcsolata Buday György és Kner Imre levelezésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Julianna (1970) József Attila képalkotása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lajos (1970) Komparatistik deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre Mihály (1970) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok Szerb Antal Minerva-korszakában (1923-1933 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kiss Margit (1970) Kecskemét város üzemi bizottságainak létrejötte és tevékenységük 1944-45. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztolányi Dezsőné (1970) A JATE BTK hallgatói egyetemhez való viszonyának vizsgálata a tanulási tevékenység, a társaskapcsolatok és a tanár-diák kapcsolat viszonyában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné Aradszki Mária (1970) Katona József drámai stílusának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kremser Péter (1970) Markovits Rodion portréja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Judit (1970) Die Interpretation des Hochstaplerromans von Thomas Mann aus dem Standpunkt der Ironie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kékes Szabó Mihály (1970) Irodalomoktatás és irodalmi élmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lele Mihályné (1970) Serdülő tanulók erkölcsi ítéletei konfliktus-szituációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Mihály Erika (1970) Karikás Frigyes (Élete és lírája). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1970) A "Fehérgárda" elnevezésű (illegális) ellenforradalmi szervezkedés története Csongrád megyében (1949-1952). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárfi László (1970) A napirend szerepe az oktató-nevelő munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Irén (1970) Radnóti Miklós önarcképe verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Péterné Kovács Éva (1970) A Szegedi Ruhagyár fejlődése, dolgozóinak munka- és életkörülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nostitz Valeria (1970) Plattdeutsche und die Wiecker Mundart. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz János (1970) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz Jánosné Huszár Anikó (1970) A "Nyugat" első nemzedékének Vörösmarty-képéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Paluska Andrásné (1970) Az általános iskola VII. osztályos kémia anyagának tartalmi analízise, témazáró tantárgytesztek készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prágai Ferenc (1970) A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata egy közös igazgatású általános iskola és gimnázium tizenkét évfolyamán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pátrovics Emília (1970) Az irodalmi Atellana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rendes Béla (1970) Néhány gondolat a tanulás belső motívumának kialakitásáról, egy tantárgy fogalomrendszerének megtanításáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi Nagy Emília (1970) Alakformálás és jellemábrázolás Krúdy Gyula kései novellisztikájában /"Utolsó szivar az Arabs Szürkénél." /1965/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soni Éva (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni magyar irodalomban - Balassi Bálint alakja a felszabadulás utáni irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok László (1970) Illyés Gyula történeti drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Judit (1970) INZSENYER nyelven felírt algoritmusok végrehajtása N szavas aritmetikával és hibabecsléssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1970) Lengyel József munkássága hazatérése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rozália (1970) Az orosz történelem nagy alakjai magyarul (Rettegett Ivántól Nagy Péterig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Edit (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni szépirodalomban - Balassi Bálint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeglet Lajosné Dömötör Annamária (1970) Imre magyar király (1196-1204) és kora a források - elsősorban a külföldi források - tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemkeő Endre (1970) A lengyel forradalmi demokraták nézetei a 19. sz. első felében (1830. novemberi felkeléstől az 1846-os krakkói felkelésig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Lajosné (1970) Pszichológiai vizsgálatok a hátrányos helyzetű gyermekek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy Vágó László (1970) Modellek a pszichológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sávolt Béla (1970) D. Furmanov Csapajev című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Taba Zsuzsa (1970) A magyar és orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata - Ady és Blok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Ildikó (1970) A szemléltetés és fogalomalkotás feladatai a levél általános iskolai tanításához. BA/BSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Timár Ilona (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion (Deutsche Verben mit anlautendem I-J-K). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1970) Az 5. osztályos tanulóim tanulási nehézségei és problémái a megnövekedett tantervi követelmény és szaktanári rendszer következtében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Józsefné (1970) Tóth Kálmán a "népies-nemzeti" mozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Julianna (1970) A búza növénytani leírása, fajtái, különös tekintettel Apátfalva környékére. BA/BSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varju Ferencné (1970) A soltvadkerti mezőgazdasági szakszövetkezetek szociológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezán Márta (1970) Irodalomtörténeti és történeti folyóiratok bibliográfiai feldolgozása a XIII-XVIII. századi külföldi egyetemjárás, iskolázás és utazási irodalom témaköréből - Annotált bibliográfia a Földrajzi Közlemények 1873-1967. évfolyamaiból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidkovics Károly (1970) Èstetičeskie vzglâdy K. Paustovskogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vogt Éva (1970) A magyar hagyományok szerepe Ady Endre életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakar András (1970) Serdülő tanulók pályaválasztásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldy Henriette (1970) Kölcsey Ferenc drámaelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éder Géza (1970) A hagyományos és szemléletes oktatás hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. május 25. 01:04:04 CEST.