Item where department "nincs megadva" and date of item 1970

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items: 200.

A

Acsayné Antal, Hedvig (1970) Vergleichende Analyse Deutscher und Ungarischer Verben auf Grund Ihrer Rektionen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Albu, Mária (1970) Dombegyháza halálozási viszonyai (1874-1940). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Apró, Attila (1970) Az élelmiszergazdasági szakmunkástanulók tervszerű nevelésének programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi, Éva (1970) Szociális kérdések az Országgyűlés 1927-31-es ciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajgó, Aranka (1970) A tej karotin és "A" vitamin tartalmának alakulása a takarmányozástól függően a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság vajháti tehenészetében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bakacsi, Gézáné (1970) Tanári magatartás típusai az iskolai gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baleczky, Ivánné (1970) A keresztnévadás divatja egy település névanyagában : Szuha - Mátramindszent. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, Antal (1970) A legelőápolás és javítás módszerének és eredményének vizsgálata a hartai Béke Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Balogh, Éva (1970) Vergleichende Untersuchung der Rektionen Deutscher BZW Ungarischer Verben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baracs, Gabriella (1970) Szerelem- és halálmotívum Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barti, Mária (1970) Sidonius és a nyugati-gótok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, Zsuzsanna (1970) Szemléltetés a történelemórán a történelmi tárgyú ifjúsági irodalom felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő, Ágnes (1970) A Veszprémi püspöki úriszék működése a veszprémi uradalom területén 1766-1844. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berencz, Erzsébet (1970) Vörösmarty romantikus jellemábrázolása eposzaiban és drámáiban (A hűség diadala, Zalán futása, Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget, Eger, Széplak, A Rom, A két szomszédvár; A Salamon király, Zsigmond, Kont, A bujdosók, Kincskeresők, Vérnász, A fátyol titkai, Árpád ébredése, Marót bán, Az áldozat, Czilley és a Hunyadiak, Hunyadi László). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besenyei, István (1970) A gabona-kombájnos kukoricabetakarítás lehetőségei és eredményei a Pankotai Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Boda, Krisztina (1970) Az ornamentumok szimmetriája. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Árpád (1970) A lipizzai ló tenyésztése Magyarországon. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bogdán, Ferenc (1970) Különböző etetési módok összehasonlítása és hatása a pecsenyecsibe nevelés eredményességére. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bognár, Gyula (1970) Kétféle egyéni tanulási mód összehasonlítása Élelmiszeripari Szakmunkásképző osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohner, Ignác (1970) Az általános iskolai matematikai szakkör. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bolcsó, Gusztáv (1970) "Az ember megcsúfolásával Istent sem lehet szolgálni." - Gróf Teleki László és Illyés Gyula Kegyenc című drámájának összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bondor, Béla (1970) A serdülő tanulók gondolkodásának fejlesztése (Nyelvtani és irodalmi gyakorlatok nevelés-lélektani elemzése alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Pál (1970) A tőgygyulladás gyakoriságának vizsgálata és gyógyításának eredményessége a hódmezővásárhelyi Dózsa Mtsz-ben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Burján, Sándor (1970) Gyapjútermelést befolyásoló tényezők vizsgálata a Hidasháti Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bábel, Katalin (1970) Hogyan védekezhetünk a szarvasmarhák nem fertőző eredetű meddősége ellen. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

C

Chikán, Ágnes (1970) Változtatnod nem lehet? : Füst Milán versváltozataíról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csaba, Attila (1970) A tejtermelés növelésének takarmányozási lehetőségei a Gorzsai Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Csaplár, Krisztina (1970) Szeged kereskedelme a XVII. század végétől a reformkorig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Jenőné (1970) Másodrendű alakok, másodrendű felületek. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csukás, Ágnes (1970) Die Deutsche Literatur zwischen 1926-1936 im Spiegel der Ungarischen Zeitschrift "Literatura". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi, Sándor (1970) Ady Endre és Bartók Béla művészetének rokonsága és a népköltészethez való viszonyuk. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czene, László (1970) A tanulás eredményességének néhány főbb kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

D. Tóth, Zoltán (1970) A villanypásztor üzemeltetésének jelentősége a szegvári Puskin Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Dancs, Magdolna (1970) A laktációs tejtermelés és perzisztencia összefüggésének vizsgálata az Orosházi Tangazdaságban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Dinnyés, Margit (1970) Interperszonalis kapcsolatok erkölcsi motívumai (Egészségügyi szakiskolai tanulók megfigyelése és szociometriai vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés, Mária (1970) Arany János és a népiesség. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobi, János (1970) A hasznos élettartam elemzése nagyüzemi tehénállományban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Doboss, Gyula (1970) Az esztétikai nevelés problémái egyetemünkön (IV. és V. éves bölcsészhallgatók esztétikai érzékének és művészeti tájékozottságának felmérése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyuláné Deme, Mária (1970) Témazáró mérőlapok az általános iskola V. osztályának magyar nyelvtan anyagából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Géza (1970) Témazáró mérőlapok készítése az általános iskola 5. osztálya élővilág tantárgya számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duna, György (1970) A békéscsabai Szabadság Termelőszövetkezet baromfitenyésztésének fejlesztési lehetőségei. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

E

Elek, Sándor (1970) A tehenek egész éven keresztül szilázzsal és szénával való takarmányozásának tapasztalatai a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

F

Falusi, Mária (1970) Zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deutschen des Dorfes Etyek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Etelka (1970) Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Józsefné Homoki-Szabó, Katalin (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben / Auf Grund der "Deutschen Verben" von Erich Mater - mit Ablautendem A - B von Aalen Biz Verbildlichen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Ilona (1970) A drámaíró Bródy Sándor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, András (1970) Tehénselejtezések okának elemzése a Gorzsai Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Ferencsik, Anna (1970) Bölcsőtől a koporsóig : népszokások egy királyhegyesi parasztcsalád életében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ficsor, Imre (1970) A DA-3M és a Volga típusú félstabil fejőgépek összehasonlítása a műszaki jellemzők és üzemi mérések alapján. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Fogarasi, András (1970) A kukorica ápolás módszere és eredménye az ecsegfalvai "Egyetértés" Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Fári, András (1970) Az évenkénti ellések számának és a választás idejének hatása a hízóalapanyag előállítására és a hizlalás eredményességére. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Földvári, Mária (1970) Matematikai szemléltető eszközök a felsőoktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Földvári Lászlóné Kocsis, Luca (1970) Lille és környéke gyapjúiparának néhány problémája a XVII-XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Jánosné (1970) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány kérdése, a kollégiumi tanárok feladatainak vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Sára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és kipróbálása az általános iskola VIII. osztályos algebra tananyaga alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál, Attila (1970) Az alsó tagozatos matematika tanítás korszerűsítése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gera, Péter (1970) A tejtermelést befolyásoló tényezők vizsgálata a választott mezőgazdasági üzemben meghatározott gazdasági évben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Gombos, Mária (1970) A szentesi "Felszabadulás" Mgtsz malacnevelési és hizlalási módszereinek vizsgálata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Gróf, József (1970) Juhász Ferenc költői világképének fejlődése a "Szárnyas csikó"-tól "A virágok hatalma" kötetig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenei, Ferencné (1970) Egy osztályközösség szerkezetének pedagógiai-pszichológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy, Zsuzsanna (1970) Az ugar-motívum irodalomi előzményei; első jelentkezése Ady Endre fiatalkori verseiben, valamint publicisztikájában, kiteljesedése az Új versek ugar-ciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábriel, Józsefné (1970) Fémépítővel végzett tantervi kísérlet az általános iskola 1-3. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Sándor (1970) Választott és növendéküszők felnevelésének elemzése termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Gömöri, Teréz (1970) Jelzős szerkezetek Ady Endre költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Görbe, Márta (1970) Ady kurucversei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadobás, Lajos (1970) Keresztezett és fajtiszta hízóállomány hízlalási eredményeinek összehasonlítása választott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Haid, Katalin (1970) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hajdú, Sára (1970) A művész viszonya a valósághoz a századvégi művészregényekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Miklós (1970) Babits és Nietzsche. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmati, Ida (1970) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és Kner Imre kapcsolata Buday György és Kner Imre levelezésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczog, György (1970) Abraktakarmány és tömegtakarmány adagok hatása a szarvasmarha hizlalás eredményességére a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Horváth, Géza (1970) A tej és tejzsírpótló borjútápszerek felhasználásának tapasztalatai a hartai Béke Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Horváth, Julianna (1970) József Attila képalkotása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , Lajos (1970) Komparatistik deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hugai, Tibor (1970) Karinthy Frigyes művészi magatartása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

I

Imre, Mihály (1970) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok Szerb Antal Minerva-korszakában (1923-1933 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaksa, Mária (1970) Olvasóvá nevelés az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jancsó, Margit (1970) A lucernaszéna készítés és tárolás módszerének elemzése a veszteségek csökkentésének lehetősége a törökszentmiklósi Aranykalász Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

K

Kacziba, Vilmos (1970) A tej- és hústermelés elemzése termelőszövetkezeti tehenészetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kalapis, Károly (1970) A ZMAJ csőtörő kombájnok üzemeltetési tapasztalatai adott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kardos, Judit (1970) Kettős szófajú szók Juhász Gyula költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kass, Tibor (1970) A gépesített tejkezelés technológiájának elemzése és kidolgozása az öcsödi "Kossuth" Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kecskés, László (1970) A lucernák optimális betakarítási idejének megválasztása, különös tekintettel a karotintartalom változására. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kepes, Katalin (1970) A tejfehérje-tartalom ingadozásának vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság vajháti tehenészetében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, József (1970) A lucerna tartósítása silózással az újkígyósi Aranykalász Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, Zsuzsanna (1970) Újabb módszerek a szopósbárányok elválasztásában és takarmányozásában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, Margit (1970) Kecskemét város üzemi bizottságainak létrejötte és tevékenységük 1944-45. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klátik, Béla (1970) Az ellések számának és leválasztás idejének hatása a hízóalapanyag előállítására és a hizlalás eredményességére. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kollár, György (1970) Pecsenyecsirke hizlalás gyári készítmények felhasználásával a kondorosi "Lenin" Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Komáromi, Tibor (1970) Védőoltások alkalmazásának jelentősége. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kontra, György (1970) Szövegcsonkításos módszerrel végzett redundancia vizsgálat tanulságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kosztolányi, Dezsőné (1970) A JATE BTK hallgatói egyetemhez való viszonyának vizsgálata a tanulási tevékenység, a társaskapcsolatok és a tanár-diák kapcsolat viszonyában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Eszter (1970) A pecsenyecsibenevelés eredményeinek értékelése a hmvhelyi Bem József Mtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kovács, Lászlóné (1970) Történelmi alakok ábrázolása a magyar irodalomban : Budai Nagy Antal,Dózsa György,Törő Pál, Asztalos János, Szántó Kovács János. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Lászlóné Aradszki, Mária (1970) Katona József drámai stílusának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozák, Gyöngyi (1970) Az itatásos borjúnevelés eredményei a cibakházai Vörös Csillag Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kremser, Péter (1970) Markovits Rodion portréja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuti, Irma (1970) Lászlófalva és Kocsér község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kuzma, Sándor (1970) A burgonya gépesített betakarításának elemzése a makói Úttörő Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kácsor, József (1970) Az ivóvíz állategészségügyi jelentősége. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kádár, Judit (1970) Die Interpretation des Hochstaplerromans von Thomas Mann aus dem Standpunkt der Ironie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kállai, Imre (1970) A juhfejés gépesítésének eredményei és problémái a Szentegáti Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kálmán, László (1970) Megacin és streptomicin rezisztencia vizsgálat a bacillus megaterium törzseknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kékes Szabó, Mihály (1970) Irodalomoktatás és irodalmi élmény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lele, Mihályné (1970) Serdülő tanulók erkölcsi ítéletei konfliktus-szituációban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Mária (1970) A tehénselejtezés okának elemzése választott nagyüzemi tehenészetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Lázár, János (1970) Takarmánynövények növényvédelmi munkáinak elemzése a kunágotai Bercsényi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

M

Makra, László (1970) A takarmányozás szerepe a tehenek ivari életének alakulásában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Medvegy, János (1970) Elemezze választott nagyüzemi tehenészet fejlődését a megalakulástól napjainkig. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Mesterházy, József (1970) Gyári készítmények felhasználásának tapasztalatai a Répcelaki Állami Gazdaság sertéstenyésztésében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Mihály, Erika (1970) Karikás Frigyes (Élete és lírája). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Minorics, Aranka (1970) Pecsenyecsibe nevelés eredményeinek értékelése választott gazdaság baromfitelepén (kisszállási Petőfi Tsz). Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Molnár, Erzsébet (1970) Helyes elletési idő megválasztása, tekintettel a pecsenyebárány értékesítésére. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Molnár, Gábor (1970) Kifejlett tehenek előkészítésének elemzése választott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Molnár, János (1970) Emésztőszervi megbetegedések gyakoriságának és okának vizsgálata a Héki Állami Gazdaság sertéstelepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Molnár, István (1970) A "Fehérgárda" elnevezésű (illegális) ellenforradalmi szervezkedés története Csongrád megyében (1949-1952). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnárfi, László (1970) A napirend szerepe az oktató-nevelő munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Lenke (1970) Allegórikus képek Vajda János költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Mária (1970) A gráfelmélet alkalmazásairól. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Sándor (1970) A takarmányozás szerepe a tehenek ivari életének alakulásában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Nagy, Irén (1970) Radnóti Miklós önarcképe verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1970) A megengedő mondatok Juhász Gyula költeményeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Péterné Kovács, Éva (1970) A Szegedi Ruhagyár fejlődése, dolgozóinak munka- és életkörülményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nostitz, Valeria (1970) Plattdeutsche und die Wiecker Mundart. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz, János (1970) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz Jánosné Huszár, Anikó (1970) A "Nyugat" első nemzedékének Vörösmarty-képéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Ilona (1970) Füst Milán és Kaszab Ilona írói munkásságának nyelvi összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nánási, Imre (1970) A kifejlett tehenek és üszőutódaik tejtermelésének és élősúlyának elemzése adott tehenészetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Németh, Edit (1970) A népművelés feladatai, tervezése és ezek megvalósulása egy megyei művelődési központ munkatervében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh, József (1970) A legelő ápolás és javítás módszerének és eredményének vizsgálata a karcagi szikes legelőkön. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Németh, Károly (1970) A kukoricatermesztés agrotechnikai problémái és a hozam növelésének lehetőségei a cigándi "Aranykalász" Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

P

Paluska, Andrásné (1970) Az általános iskola VII. osztályos kémia anyagának tartalmi analízise, témazáró tantárgytesztek készítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porcsalmi, Katalin (1970) Olvasmányélményem Eric Knight: Légy hű magadhoz regényéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Porkoláb, Árpád (1970) Takarmánykészlet növelésének lehetősége a tiszadobi "Táncsics" Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Primusz, Anna (1970) Itatásos borjúnevelés adatainak elemzése a kiskunfélegyházi "Egyesült Lenin-Rákóczi" Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Prágai, Ferenc (1970) A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata egy közös igazgatású általános iskola és gimnázium tizenkét évfolyamán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, János (1970) A vemhes üszők előkészítésének hatása az első laktációra. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Pátrovics, Emília (1970) Az irodalmi Atellana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Reisz, Éva (1970) Az algebrai egész számokról. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rendes, Béla (1970) Néhány gondolat a tanulás belső motívumának kialakitásáról, egy tantárgy fogalomrendszerének megtanításáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi Nagy, Emília (1970) Alakformálás és jellemábrázolás Krúdy Gyula kései novellisztikájában /"Utolsó szivar az Arabs Szürkénél." /1965/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sass, István (1970) Elemezze választott nagyüzemi tehenészet fejlődését megalakulásától napjainkig. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Soni, Éva (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni magyar irodalomban - Balassi Bálint alakja a felszabadulás utáni irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steffler, Ildikó (1970) A gyermekábrázolás néhány pszichológiai kérdése a festészetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Stipka, József (1970) A tejtermelést befolyásoló tényezők vizsgálata a "Mezőhegyesi Állami Gazdaságban" az 1969-es gazdasági évben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Sulyok, László (1970) Illyés Gyula történeti drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Paula (1970) Adatok a foszfát inkorporáció regulációjához az emberi vörösvértestek esetén in vitro. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Borbála (1970) Kihez szól a vers? : megszólítás és felhívás Radnóti Miklós költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Judit (1970) INZSENYER nyelven felírt algoritmusok végrehajtása N szavas aritmetikával és hibabecsléssel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1970) Lengyel József munkássága hazatérése után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Rozália (1970) Az orosz történelem nagy alakjai magyarul (Rettegett Ivántól Nagy Péterig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, Edit (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni szépirodalomban - Balassi Bálint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeglet Lajosné Dömötör, Annamária (1970) Imre magyar király (1196-1204) és kora a források - elsősorban a külföldi források - tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegény, Mihály (1970) A magyartarka szarvasmarha kialakulása és fejlődése a hódmezővásárhelyi tenyészkörzetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szeleczki, Klára (1970) Asszociációk a versszerkesztésben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemkeő, Endre (1970) A lengyel forradalmi demokraták nézetei a 19. sz. első felében (1830. novemberi felkeléstől az 1846-os krakkói felkelésig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Erzsébet (1970) A legeltetés eredményeinek vizsgálata a karcagi "Béke" Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Sztankov, Tibor (1970) A kukoricatermesztés agrotechnikai problémái, a hozam növelésének lehetőségei a kiskunfélegyházi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szántó, Lajosné (1970) Pszichológiai vizsgálatok a hátrányos helyzetű gyermekek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Magdolna (1970) Hevesi András publicisztikája és a "Párizsi eső". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Margit (1970) A tej zsírtartalmának változása a laktáció, takarmányozás stb. hatására nagyüzemi tehenészetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Székely, Ákos (1970) Pilinszky János írói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, János (1970) Helyes elletési idő megválasztása, tekintettel a pecsenyebárány értékesítésre. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Széll, Mária (1970) Baudelaire, Ady és Blok szimbolizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szöllősy Vágó, László (1970) Modellek a pszichológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőnyi, Gabriella (1970) In vitro hidroxilálások vizsgálata növényi szövetekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sávolt, Béla (1970) D. Furmanov Csapajev című regénye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Taba, Zsuzsa (1970) A magyar és orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata - Ady és Blok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tapolcai, Lászlóné (1970) A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tarajossy, Judit (1970) A legelő szerepe a tehenek takarmányozásában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Terbe, Béla (1970) Anyák előkészítésének hatása a vemhesülésre. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Timár, Ildikó (1970) A szemléltetés és fogalomalkotás feladatai a levél általános iskolai tanításához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Timár, Ilona (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion (Deutsche Verben mit anlautendem I-J-K). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trencsényiné Makai, Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényiné Makai, Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, István (1970) A termékenység, a két ellés közötti idő vizsgálata állami gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tóth, Judit (1970) Az étkezési tojástermelés eredményeinek értékelése a tótkomlósi Haladás és Viharsarok Tsz-ek önálló közös vállalkozás baromfitelepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tóth, János (1970) A pecsenyepulyka nevelés eredményeinek elemzése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tóth, Ferencné (1970) Pilinszky János költői arcképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, János (1970) Az 5. osztályos tanulóim tanulási nehézségei és problémái a megnövekedett tantervi követelmény és szaktanári rendszer következtében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Józsefné (1970) Tóth Kálmán a "népies-nemzeti" mozgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1970) Az egyensúlyérzék szerepe a testnevelés szakos hallgatóknál. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Tihamérné Balogh, Ágnes (1970) Tropán-vázas vegyületek elektromos görcs gátló hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ulrich, Gézáné (1970) Síkmértan tanítása az általános iskola V. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ungvári, Anikó (1970) Móricz és Sarkádi paraszthősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Zsuzsa (1970) A differenciál- és integrálszámítás kialakulása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Julianna (1970) A búza növénytani leírása, fajtái, különös tekintettel Apátfalva környékére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varju, Ferencné (1970) A soltvadkerti mezőgazdasági szakszövetkezetek szociológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varjú, József (1970) A kukorica termesztése az endrődi "Lenin" Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Vezán, Márta (1970) Irodalomtörténeti és történeti folyóiratok bibliográfiai feldolgozása a XIII-XVIII. századi külföldi egyetemjárás, iskolázás és utazási irodalom témaköréből - Annotált bibliográfia a Földrajzi Közlemények 1873-1967. évfolyamaiból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidkovics, Károly (1970) Èstetičeskie vzglâdy K. Paustovskogo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Béla (1970) A tejtermelést befolyásoló tényezők vizsgálata a Pankotai Állami Gazdaságban, 1969 gazdasági évben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Vinczenti, Tamás (1970) Különböző etetési technológiák hatása a sertéshizlalás eredményességére. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Vogt, Éva (1970) A magyar hagyományok szerepe Ady Endre életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Véghseő, György (1970) A vajháti 600-as tehenészet vízellátásának, az állomány vízfogyasztásának vizsgálata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

W

Wéber, Károlyné (1970) Vajda János szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Z

Zakar, András (1970) Serdülő tanulók pályaválasztásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zatykó, István (1970) Intenzív háztáji tojástermelés lehetőségei. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Zöldy, Henriette (1970) Kölcsey Ferenc drámaelmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éder, Géza (1970) A hagyományos és szemléletes oktatás hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 22:20:01 CEST.