Item where department "nincs megadva" and date of item 1970

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items: 109.

A

Acsayné Antal Hedvig (1970) Vergleichende Analyse Deutscher und Ungarischer Verben auf Grund Ihrer Rektionen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Albu Mária (1970) Dombegyháza halálozási viszonyai (1874-1940). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Apró Attila (1970) Az élelmiszergazdasági szakmunkástanulók tervszerű nevelésének programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi Éva (1970) Szociális kérdések az Országgyűlés 1927-31-es ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi Gézáné (1970) Tanári magatartás típusai az iskolai gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baleczky Ivánné (1970) A keresztnévadás divatja egy település névanyagában : Szuha - Mátramindszent. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Éva (1970) Vergleichende Untersuchung der Rektionen Deutscher BZW Ungarischer Verben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baracs Gabriella (1970) Szerelem- és halálmotívum Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barti Mária (1970) Sidonius és a nyugati-gótok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende Zsuzsanna (1970) Szemléltetés a történelemórán a történelmi tárgyú ifjúsági irodalom felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő Ágnes (1970) A Veszprémi püspöki úriszék működése a veszprémi uradalom területén 1766-1844. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berencz Erzsébet (1970) Vörösmarty romantikus jellemábrázolása eposzaiban és drámáiban (A hűség diadala, Zalán futása, Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget, Eger, Széplak, A Rom, A két szomszédvár; A Salamon király, Zsigmond, Kont, A bujdosók, Kincskeresők, Vérnász, A fátyol titkai, Árpád ébredése, Marót bán, Az áldozat, Czilley és a Hunyadiak, Hunyadi László). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Gyula (1970) Kétféle egyéni tanulási mód összehasonlítása Élelmiszeripari Szakmunkásképző osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsó Gusztáv (1970) "Az ember megcsúfolásával Istent sem lehet szolgálni." - Gróf Teleki László és Illyés Gyula Kegyenc című drámájának összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bondor Béla (1970) A serdülő tanulók gondolkodásának fejlesztése (Nyelvtani és irodalmi gyakorlatok nevelés-lélektani elemzése alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Chikán Ágnes (1970) Változtatnod nem lehet? : Füst Milán versváltozataíról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csaplár Krisztina (1970) Szeged kereskedelme a XVII. század végétől a reformkorig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csukás Ágnes (1970) Die Deutsche Literatur zwischen 1926-1936 im Spiegel der Ungarischen Zeitschrift "Literatura". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi Sándor (1970) Ady Endre és Bartók Béla művészetének rokonsága és a népköltészethez való viszonyuk. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czene László (1970) A tanulás eredményességének néhány főbb kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dinnyés Margit (1970) Interperszonalis kapcsolatok erkölcsi motívumai (Egészségügyi szakiskolai tanulók megfigyelése és szociometriai vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Mária (1970) Arany János és a népiesség. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Doboss Gyula (1970) Az esztétikai nevelés problémái egyetemünkön (IV. és V. éves bölcsészhallgatók esztétikai érzékének és művészeti tájékozottságának felmérése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyuláné Deme Mária (1970) Témazáró mérőlapok az általános iskola V. osztályának magyar nyelvtan anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Géza (1970) Témazáró mérőlapok készítése az általános iskola 5. osztálya élővilág tantárgya számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Falusi Mária (1970) Zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deutschen des Dorfes Etyek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Etelka (1970) Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Józsefné Homoki-Szabó Katalin (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben / Auf Grund der "Deutschen Verben" von Erich Mater - mit Ablautendem A - B von Aalen Biz Verbildlichen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ilona (1970) A drámaíró Bródy Sándor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencsik Anna (1970) Bölcsőtől a koporsóig : népszokások egy királyhegyesi parasztcsalád életében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Földvári Lászlóné Kocsis Luca (1970) Lille és környéke gyapjúiparának néhány problémája a XVII-XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Jánosné (1970) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány kérdése, a kollégiumi tanárok feladatainak vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Sára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és kipróbálása az általános iskola VIII. osztályos algebra tananyaga alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gróf József (1970) Juhász Ferenc költői világképének fejlődése a "Szárnyas csikó"-tól "A virágok hatalma" kötetig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenei Ferencné (1970) Egy osztályközösség szerkezetének pedagógiai-pszichológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy Zsuzsanna (1970) Az ugar-motívum irodalomi előzményei; első jelentkezése Ady Endre fiatalkori verseiben, valamint publicisztikájában, kiteljesedése az Új versek ugar-ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábriel Józsefné (1970) Fémépítővel végzett tantervi kísérlet az általános iskola 1-3. osztályaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri Teréz (1970) Jelzős szerkezetek Ady Endre költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Görbe Márta (1970) Ady kurucversei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Haid Katalin (1970) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hajdú Sára (1970) A művész viszonya a valósághoz a századvégi művészregényekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Miklós (1970) Babits és Nietzsche. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati Ida (1970) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és Kner Imre kapcsolata Buday György és Kner Imre levelezésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Julianna (1970) József Attila képalkotása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lajos (1970) Komparatistik deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugai Tibor (1970) Karinthy Frigyes művészi magatartása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

I

Imre Mihály (1970) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok Szerb Antal Minerva-korszakában (1923-1933 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaksa Mária (1970) Olvasóvá nevelés az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

K

Kardos Judit (1970) Kettős szófajú szók Juhász Gyula költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Margit (1970) Kecskemét város üzemi bizottságainak létrejötte és tevékenységük 1944-45. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kontra György (1970) Szövegcsonkításos módszerrel végzett redundancia vizsgálat tanulságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kosztolányi Dezsőné (1970) A JATE BTK hallgatói egyetemhez való viszonyának vizsgálata a tanulási tevékenység, a társaskapcsolatok és a tanár-diák kapcsolat viszonyában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné (1970) Történelmi alakok ábrázolása a magyar irodalomban : Budai Nagy Antal,Dózsa György,Törő Pál, Asztalos János, Szántó Kovács János. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Lászlóné Aradszki Mária (1970) Katona József drámai stílusának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kremser Péter (1970) Markovits Rodion portréja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuti Irma (1970) Lászlófalva és Kocsér község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kádár Judit (1970) Die Interpretation des Hochstaplerromans von Thomas Mann aus dem Standpunkt der Ironie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kékes Szabó Mihály (1970) Irodalomoktatás és irodalmi élmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lele Mihályné (1970) Serdülő tanulók erkölcsi ítéletei konfliktus-szituációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Mihály Erika (1970) Karikás Frigyes (Élete és lírája). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1970) A "Fehérgárda" elnevezésű (illegális) ellenforradalmi szervezkedés története Csongrád megyében (1949-1952). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárfi László (1970) A napirend szerepe az oktató-nevelő munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Lenke (1970) Allegórikus képek Vajda János költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Irén (1970) Radnóti Miklós önarcképe verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1970) A megengedő mondatok Juhász Gyula költeményeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Péterné Kovács Éva (1970) A Szegedi Ruhagyár fejlődése, dolgozóinak munka- és életkörülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nostitz Valeria (1970) Plattdeutsche und die Wiecker Mundart. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz János (1970) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz Jánosné Huszár Anikó (1970) A "Nyugat" első nemzedékének Vörösmarty-képéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Ilona (1970) Füst Milán és Kaszab Ilona írói munkásságának nyelvi összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

P

Paluska Andrásné (1970) Az általános iskola VII. osztályos kémia anyagának tartalmi analízise, témazáró tantárgytesztek készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porcsalmi Katalin (1970) Olvasmányélményem Eric Knight: Légy hű magadhoz regényéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Prágai Ferenc (1970) A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata egy közös igazgatású általános iskola és gimnázium tizenkét évfolyamán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pátrovics Emília (1970) Az irodalmi Atellana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rendes Béla (1970) Néhány gondolat a tanulás belső motívumának kialakitásáról, egy tantárgy fogalomrendszerének megtanításáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi Nagy Emília (1970) Alakformálás és jellemábrázolás Krúdy Gyula kései novellisztikájában /"Utolsó szivar az Arabs Szürkénél." /1965/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soni Éva (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni magyar irodalomban - Balassi Bálint alakja a felszabadulás utáni irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steffler Ildikó (1970) A gyermekábrázolás néhány pszichológiai kérdése a festészetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sulyok László (1970) Illyés Gyula történeti drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Borbála (1970) Kihez szól a vers? : megszólítás és felhívás Radnóti Miklós költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Judit (1970) INZSENYER nyelven felírt algoritmusok végrehajtása N szavas aritmetikával és hibabecsléssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1970) Lengyel József munkássága hazatérése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rozália (1970) Az orosz történelem nagy alakjai magyarul (Rettegett Ivántól Nagy Péterig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Edit (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni szépirodalomban - Balassi Bálint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeglet Lajosné Dömötör Annamária (1970) Imre magyar király (1196-1204) és kora a források - elsősorban a külföldi források - tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki Klára (1970) Asszociációk a versszerkesztésben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemkeő Endre (1970) A lengyel forradalmi demokraták nézetei a 19. sz. első felében (1830. novemberi felkeléstől az 1846-os krakkói felkelésig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Lajosné (1970) Pszichológiai vizsgálatok a hátrányos helyzetű gyermekek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Mária (1970) Baudelaire, Ady és Blok szimbolizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szöllősy Vágó László (1970) Modellek a pszichológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sávolt Béla (1970) D. Furmanov Csapajev című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Taba Zsuzsa (1970) A magyar és orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata - Ady és Blok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Ildikó (1970) A szemléltetés és fogalomalkotás feladatai a levél általános iskolai tanításához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Timár Ilona (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion (Deutsche Verben mit anlautendem I-J-K). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trencsényiné Makai Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényiné Makai Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Ferencné (1970) Pilinszky János költői arcképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth János (1970) Az 5. osztályos tanulóim tanulási nehézségei és problémái a megnövekedett tantervi követelmény és szaktanári rendszer következtében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Józsefné (1970) Tóth Kálmán a "népies-nemzeti" mozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ungvári Anikó (1970) Móricz és Sarkádi paraszthősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Varga Julianna (1970) A búza növénytani leírása, fajtái, különös tekintettel Apátfalva környékére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varju Ferencné (1970) A soltvadkerti mezőgazdasági szakszövetkezetek szociológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezán Márta (1970) Irodalomtörténeti és történeti folyóiratok bibliográfiai feldolgozása a XIII-XVIII. századi külföldi egyetemjárás, iskolázás és utazási irodalom témaköréből - Annotált bibliográfia a Földrajzi Közlemények 1873-1967. évfolyamaiból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidkovics Károly (1970) Èstetičeskie vzglâdy K. Paustovskogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vogt Éva (1970) A magyar hagyományok szerepe Ady Endre életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wéber Károlyné (1970) Vajda János szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Z

Zakar András (1970) Serdülő tanulók pályaválasztásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldy Henriette (1970) Kölcsey Ferenc drámaelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éder Géza (1970) A hagyományos és szemléletes oktatás hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. január 24. 17:26:46 CET.