Item where department "nincs megadva" and date of item 1969

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 104.

B

Balázs György (1969) Az élet megindulása Makó városában a felszabadulás után 1944. szeptember 26-tól 1945. év végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baracsy Katalin (1969) A ladi arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartolák József (1969) A szikes talaj és javítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bencsik Szilveszter (1969) A bognár szakma munkamenete és szakszókincse. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bene Margit (1969) Algák a népművelésben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Blága Józsefné Ivánovits Mária (1969) Juhász Ferenc szóösszetételeiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bogdán Lajos (1969) Tömörkény humora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busch Márta (1969) A felvidéki lövészegyletek a XVI-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Mária (1969) A 6-10 éves állami gondozott gyermekek nevelésének néhány problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseri Ida (1969) Radnóti Miklós minőségjelző-használata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csirik Jánosné (1969) Pedagógus-portrék Németh László 1945 előtt írt regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csősz József (1969) A ritmikai szerepű költői szabadság Radnóti lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

D

Deák József (1969) Műveleti növényeink leggyakoribb gyomnövényei és az ellenük való védekezés Csongrád környékén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Dienes-Oehm Egonné Lám Edit (1969) Németh László, mint kultúrpolitikus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobler Mihályné (1969) Középiskolai tanulók kollégiumi társas kapcsolatainak alakulása és családi körülményeik kölcsönhatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dormán Máténé (1969) Két tanítási mód kísérleti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóka Béla (1969) A Datura metel L.-varietások lomblevelének kvantitatív anatómiai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

E

Eperjesi Ernő (1969) Fiatalkorú bűnözők közösségi nevelésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Józsefné (1969) Periférikus emberi sorsok Moldova György műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Gyuláné (1969) A dák leletek az újabb régészeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferincz Éva (1969) A romantikus líra képalkotása Vörösmarty költészetén keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flaisz Andrásné (1969) Az állam és az erkölcs felvilágosult szemlélete Bessenyinél. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Frankó Klára (1969) Szociometriai vizsgálat szakközépiskolai osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futás Mária (1969) Ibsen kora társadalmának problémái és szimbólumai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fája Sándorné (1969) A kapitalizmus birálata Arany János őszikéiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Földi Gáborné (1969) A tanítási óra hatékonyságának néhány pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gulyás Jenőné (1969) Csorvás község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győrfi Károlyné (1969) A phaseolus vulgaris morfológiai és szövettani elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

H

Hadnagy Rozália (1969) Fasizmus-neofasizmus. A Führer Németországot a világmindenség napjává akarta tenni; Adolf von Thadden egy negyedik birodalomról ábrándozik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdi László (1969) A vezetés pszichológiai és szociológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halasy Gábor (1969) Társadalmi regényirodalmunk az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi Sára (1969) Juhász Ferenc szóképeiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hontiné Csernák Erzsébet (1969) Statisztikai vizsgálatok Juhász Gyula a-val kezdődő szavai alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Katalin (1969) Literaturnyj analiz dramy M. Gor'kogo „Na dne” : kursovaâ rabota po istorii russkoj literatury. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthy György (1969) Sarkadi Imre a problémák írója - Különös tekintettel a fiatalkori novelláira, és tanulmányaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Iványi Béla (1969) Tanácsköztársaság és az ellenforradalom a Dunavecsei járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász Ferenc (1969) Erősítések Juhász Ferenc : A tékozló ország című eposzában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

K

Kaszab Imréné Luczó Erzsébet (1969) Bródy Sándor drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Márta (1969) A szociometriai módszer szerepe a tanulók társas-közösségi kapcsolatainak megismerésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerezsi Istvánné (1969) Juhász Gyula ars poeticája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Jánosné (1969) A család és az iskola kapcsolatának pedagógiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Andrásné Horváth Zsuzsa (1969) A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Története 1929-1933. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koch József (1969) A Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) ideológiája (1890-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Mária (1969) Arany János Őszikék-jének részletes esztétikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ambrus (1969) A nevelő személyiségének motivációs szerepe a nagykőrösi vizsgálatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Anna (1969) A vízben élő növények tanítása az általános iskolában /különös tekintettel a Lakitelek szikrai Holt-ágra/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Judit (1969) Pilinszky János "harmadnapon" /1959/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Mária (1969) Szikesek növényzete Csanytelek környékén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kristó Gyula (1969) Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi Jenő (1969) Az orosz diplomácia tevékenysége 1706-1709. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmöczi Katalin (1969) Korabronzkori településformák a Dél-Alföldön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakos Judit (1969) Tanár - portrék Kosztolányi életművében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lékai András (1969) Örley István /1913-1945/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maurer Zsuzsa (1969) A Báthori István kori centralizáció lehetőségei és problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megán Mária (1969) Juhász Gyula főneves összetételei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Menner Katalin (1969) A "Jövendő" orosz irodalmi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Sándorné Felföldi Irén (1969) Geszt község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Muráth Ferenc (1969) Mágocs község településének és nyelvjárásának története = Lantlehre der dt. Ma in Mágois. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muráth Ferencné Péntek Judit (1969) Sprach-und Stilanalyse eines details aus dem "Zauberberg". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai István (1969) Primitív vallási hiedelmek tükröződése az őskor művészetében, különös tekintettel a Kárpát-medence régészeti anyagába. A neolithikum termékenységi kultuszának vallás művészettörténeti vonatkozásai különös tekintettel a Kőrös- és Tiszakultúra idol-plasztikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Eszter (1969) A szabadszállási élmények, emlékek visszatükröződése József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Gábor (1969) A Kunszentmiklósi Gimnázium története (1735-től 1900-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Márta (1969) Gozsdu Elek a magyar valóság ábázolója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andor (1969) A tanítási órán kívüli irodalmi nevelés lehetőségei és fejlődése a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1969) A megengedő mondatok Juhász Gyula összes költeményeiből. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagyné Pfeifer Mária (1969) Filozófiai hatások Arany János írói munkásságában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh LászIóné (1969) A tanári és tanulói nyelvhasználatban szereplő mondatformák vizsgálata az irodalomóra előkészitő-célkitüző részében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

O

Ozsvár Éva (1969) A szociál-politikai igazgatás területei, különös tekintettel az intézeten kívüli gondozás problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pignitzky György (1969) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puppi József (1969) Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó-tagozatának számtantanításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás Márta (1969) A haza tájainak felfedezése a magyar irodalomban (a helytörténet tanulmányozása az irodalomban - haza felfedezése 1790-es évektől 1848-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péchy Imréné (1969) Széchenyi István pedagógiai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia Gábor (1969) Zeit- und Gesellschaftskritik in der Kleinprosa des westdeutschen bürgerlich-humanistischen Schriftstellers Heinrich Böll. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rehák Lászlóné Körmöndi Klára (1969) Parasztábrázolás Sarkadi Imre műveiben (Kisregényei, novellái és drámái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehó Lajos (1969) Az ifjúság nyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Romhányi Margit (1969) Tolsztoj vallásosságának tükröződése esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi Éva (1969) A magyar történelmi regény az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Éva (1969) A helyesírás tanításának módszertani problémái az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

S

Sajti Emese (1969) Krúdy Gyula vendéglő-novelláinak szerkezete az "Utolsó szivar az Arabs Szürkénél" c. novelláskötete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Samu Mihályné (1969) Világnézeti nevelés az általános iskola V-VI. osztályának történelemtanításában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sebők Matild (1969) Az 1861-es jobbágyfelszabadítás hatása Ukrajnában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci Teréz (1969) Az 1952. évi szegedi veszedelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Katalin (1969) Csanádvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai Mária (1969) Az episztola története 1770-1830-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spátay Tamásné Szombati Erzsébet (1969) Adatok a Csepel-sziget mikrovegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabari Ferenc (1969) A Jászapáti Velemi Endre Mezőgazdasági Termelőszövetkezet történetének lényeges mozzanatai 1949-től 1969-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalka Lajos (1969) Tanulói teljesítmény vizsgálat az otthoni tanulás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentágotai Ildikó (1969) Arany János: Őszikék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szombath Gáborné Strommer Zsuzsanna (1969) Az első világháború Tömörkény István novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szálas Béla (1969) Palladius latin mezőgazdasági munkájának II. és III. könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Irén (1969) Az októberi forradalom hatása az oktatás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllőssi Margit (1969) Az egyén és a közösség viszonyának kérdése Garai Gábor lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szúdy Géza (1969) Csoóri Sándor költészete (Négy verseskönyvének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Mária (1969) Die Siedlungsgeschichte und Lautlehre von Császártöltés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Pál (1969) Az akcióprogramok nevelőhatása a szentesi iskolák úttörő csapatainál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Judit (1969) Tanulói pályaalkalmasságvizsgálatok a belkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1969) A zöldségfélék tanítása /különös tekintettel a falusi iskolákra/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Törőcsik Zoltán (1969) A monumentalista festészet Mexikó művészetének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga László (1969) Ipari növények tanítása az általános iskola 6. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veress Józsefné (1969) A szolnoki Tabán fennmaradt halászszavai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vitális Ildikó (1969) Franz Kafka. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Végh József (1969) A Vulgata és az 1466-ból származó magyar evangéliumfordítás (Müncheni Kódex) szövegének egymáshoz való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelei Miklós (1969) A magyar beat költészet felelőssége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Á

Árva Edit (1969) Görgey Artur tevékenysége az 1848-49 évi magyar forradalom és szabadságharcban a Horthy-korszak irodalmának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. január 24. 15:32:55 CET.