Item where department "nincs megadva" and date of item 1962

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 85.

A

Araczki, László (1962) Gozsdu Elek élete és művei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bajtai, Márta (1962) A "Római béke" gondolata Vergiliusnál az Otium és Pax előfordulásainak tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bicskei, Dezsőné (1962) Cicero mint irodalmi kritikus. Véleménye a kortárs-irodalomról a levelek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognoczky, Gabriella (1962) Juhász Gyula mondattípusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi, Gizella (1962) Szemléltetés a matematikaórán. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bálint, Gyula (1962) Németh László társadalmi témái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bélteky Csabáné Solymos, Margit (1962) A fehérjeszintézis biológiai jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóna, Miklós (1962) Réti Ödön élete és művei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csala, Mária (1962) Parasztmozgalmak Orosházán 1848-49-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cser, Lászlóné (1962) Az aktivizálás elvének alkalmazása a matematika tanításában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Csotó Nagy, János (1962) A parasztság életének ábrázolása a hódmezővásárhelyi újságok tárcáiban /1914-ig/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Miklós (1962) Balázs Béla életművének első szakasza (1884-1919). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Miklós (1962) Balázs Béla életművének első szakasza (1884-1919). Gyermekkor - Szegedi évek - Az egyetemi hallgató - Pályakezdés - 1914 - Forradalmasodás - A forradalmár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dobó , József (1962) Justh Zsigmond életműve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Ferenc (1962) A második jobbágyság kialakulása Oroszországban és Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farmasi, Péter (1962) Spartacus rabszolgafelkelése i. e. 73-71. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Zoltánné (1962) Juhász Gyula és az antikvitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fischer, Ernő (1962) Az orthopterák emésztőszerveinek összehasonlító anatómiája és szövettana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Katalin (1962) A táj változása Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gyenese , Katalin (1962) Ady Endre - A toll - Vita. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenge, István (1962) Pusztaföldvár község virágos növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gálffy, Sándor (1962) Kemény Zsigmond pályája és A rajongók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Drozdik, Margit (1962) Adalékok a XVI. századi németalföldi magyar kapcsolatok történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu, Emőke (1962) Schule und Erziehung in Westdeutschland. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István (1962) Nagykőrös a tanácshatalom időszakában 1918-1919. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Károlyné (1962) Bilder, Gedanken und Probleme in Heines Dichtung vor Paris (1816-1831). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Anna (1962) A szegedi munkások helyzete és mozgalmai 1919. aug. 1-1921 között a Délmagyarország cikkei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Iványi, Anna (1962) Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona, Ildikó (1962) Klasszikus műfordítás és kritika a 19. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Lajosné (1962) A cukorrépa termesztése és feldolgozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kollárik, József (1962) Gyula az Őszirózsás Forradalom és a Tanácsköztársaság idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Lászlóné (1962) Villamossági televízió és rádiókészülékek gyára Székesfehérvár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Lajos Imre (1962) Délibábok hőse (Arany László). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korchmáros, Valéria (1962) Gallus, a római elégia megteremtője és a neki tulajdonított versek problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1962) Ady-vita. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné Komma, Katalin (1962) Heine in Paris. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné Rózsa, Klára (1962) Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsik, Mária (1962) Budapest Belvárosának településföldrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kéri, Mária (1962) Az 1532-es hadjárat és Kőszeg ostroma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőnigseder, Judit (1962) Az osztályomban végzett közösségi nevelésről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

L

Lakner, Klára (1962) Cserzy Mihály munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lele, Rozália (1962) Mátyás király a magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makk, Mária (1962) József Attila utóélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martonyi, Éva (1962) Die deutsche Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts in ungarischen Zeitschriften von 1948 bis 1960. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós , József (1962) Osvát Ernő kritikai, szerkesztői és írói munkássága a Nyugat megindulásáig. A Nyugatot előkészítő Magyar Géniusz és a Figyelő, s szerkesztőjük, Osvát Ernő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Margit (1962) A balkáni gerle (streptopelia decaocto decaocto) bélcsatornájának anatómiája, szövettana és mikroszkopikus beidegzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Éva (1962) Szabó Lőrinc költői munkássága (főként a Tücsökzene). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muhi K., Lászlóné (1962) A természet és az ember az északi elbeszélő irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai, Patricia (1962) Adalékok a horatiusi Ars Poetica hatásának kérdéséhez. (Boileau: L'art poetique - Arany János: Vojtina ars poeticája). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Katalin (1962) Az időhatározói mellékmondatok kötőszavai a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Róza (1962) Mezőtúr-termelőszövetkezeti város gazdaságföldrajzi kérdései. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Nagy Józsefné Skultéti, Dr. Ilona (1962) A keszthelyi munkásmozgalom a Magyar Tanácsköztársaság megdöntéséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymiklósi, Erzsébet (1962) Strukturelle probleme in Leonhard Franks Erstlingsroman "Die Rauberbande". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Gábor (1962) Három zsoltárfordítás forrásainak problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Jánosné (1962) Németország történelmének tanítása a két-két német államban (1914-1945). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyerges , György (1962) Tömörkény István és az első világháború. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oroszi, Jolán (1962) A "Kelet Népe" Móricz Zsigmond szerkesztése alatt (1939-1942). Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pogány, Lajos (1962) Eötvös Károly élete és művei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, László (1962) Móricz Zsigmond társadalomelmélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pál, József (1962) Nagykanizsa története a két forradalom tüzében (1918-19). Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radics, Jánosné (1962) A somogyi parasztság helyzete az 1905-1907-es események tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Réti, László (1962) A Müncheni Egyezmény (Csehszlovák Köztársaság válsága). Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salacz, Erzsébet (1962) II. Rákóczi Ferenc és Thököly Imre viszonya a szabadságharcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schadl, Jánosné (1962) Geometria tanítása az általános iskolában Háromszögek. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Schwarcz, Erzsébet (1962) Thury Zoltán prózaírói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Etelka (1962) Révai József élete és irodalomkritikai munkássága a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sin, Edit (1962) Gyóni Géza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek, Julia (1962) A gyermekvédelem általános problémái, a gyermekek állami gondozásba vételének okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek, Julia (1962) A gyermekvédelem általános problémái, a gyermekek állami gondozásba vételének okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somos, Ida (1962) Goethe alakja irodalmunkban 1946-1960. Bibliográfia és repertórium, rövid összefoglalásokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Miklós (1962) A kiskunhalasi munkásmozgalom története 1894-1919-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilvás, Ilona (1962) Hidvégi Mikó Ferenc históriája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Tivadar (1962) Babits Mihály regényírói munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács I. , László (1962) Az 1956-os ellenforradalom ábrázolása regényirodalmunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tomkaházy, Mária (1962) Gerhart Hauptmann der Dichter den Menschlichkeit und des sozialer Mitgefüchts und ihr Höhpunkt in den "Webern". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1962) Jókai Mór novellái (1860-1880). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Miklósné Fehérvári, Erzsébet (1962) Az elidegenedés problémái a XX. századi magyar lírában (1900-1919) (Különös tekintettel költészetünk fő vonalára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóvizi , Júlia (1962) Petelei István (1852-1910). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valaczkai, László (1962) Stalingrad in der Literatur der DDR. Eine Facharbeit aus deutscher Literatur. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Erzsébet (1962) A makói hagymatermelés szaknyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, József (1962) Az MKP harca Szegeden a proletárdiktatúráért 1944-48 között, a Délmagyarország tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi, Péter (1962) Széchenyi István nevelési nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágos , Judit (1962) Gelléri Andor Endre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, László (1962) Juhász Gyula és a vallás (1906-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zilahi, Gyula (1962) A szemléltetés jelentősége a földrajz oktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2023. március 27. 21:26:07 CEST.