Item where department "Neveléstudományi Tanszék" and date of item 1998

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á | É
Number of items: 143.

A

Ashaber, Zsófia (1998) A tanyai iskolák virágkora és hanyatlása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balogh, Szidónia (1998) Roma gyerekek diákotthoni beszokását - megszokását - diákotthon otthonná tekintését elősegítő program. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartyik, Mihályné (1998) A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók, Ibolya (1998) SOS - Gyermekfalvak Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, József (1998) Egy katonai középiskolai osztály a szociometriái vizsgálat tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Attila (1998) Két apa és egy gyermek avagy alkalmas-e egy homoszexuális pár a gyermek nevelésre? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsós, Lászlóné (1998) Geszt község iskolatörténete 1896-1997. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozóki, Mátyásné (1998) A Kiskunmajsai Zárda Története az alapítástól napjainkig 1894-1998. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánki Horváth, Gabriella (1998) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai jellemzői, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Éva (1998) Karacs Teréz Általános Iskola története 1891-napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csajó, Attila (1998) Transzformátorszerkezet és működése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenkeiné Tótka, Anikó (1998) Családi ártalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, Sándor (1998) A tanulók szociometriái vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Edina (1998) Olvasóvá nevelés az általános iskola alsó tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czégény, Gyula (1998) A pedagógusok gyermekeinek helyzete szüleik életstílusának tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dani, Zita (1998) Serdülőkori narkománia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demcsák, Miklós (1998) Tessedik Sámuel munkásságának bemutatása életműve tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dencsi, Erika (1998) Tanár-diák alapviszony neveléstörténeti áttekintése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dubsky, Mercédesz (1998) A jelenkor gazdasági, társadalmi hibáinak tükröződése a szocializációs folyamatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid, Gabriella (1998) A pécsi Leőwey Klára Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömény, János (1998) A pedagógus személyiségfejlesztő szerepe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötör, Julianna Zsuzsanna (1998) Gyermek- és ifjúságvédelem aktuális kérdései, a Móra Ferenc Általános Iskola bemutatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Erdeiné Magyarfalvi, Mária (1998) 13-14 éves tanulók pályaválasztásának és indítékának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi, Dóra (1998) Válasszam-e a Waldorf-pedagógiát? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Faragó, Endre (1998) A gyermekvédelem időszerű kérdései különös tekintettel a 14-24 év kor közötti fiatalokra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Piroska (1998) Kór-ok avagy Gondolatok a gyermekvédelem tárgyköréből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Éva Erika (1998) Hűséges barátunk a könyv. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejes, Elemér (1998) A szarvasi tanyasi iskolák története a magyar közoktatásügyön belül, 100 év tükrében / 1848 - 1948 /. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi, Éva (1998) A battonyai gyermekfalu alulnézetből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Jenő Zoltán (1998) Egyformák a gyerekek? avagy hogyan kezeljük a "másságot". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, János (1998) A tanulók pályaválasztási motivációi. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fónád, Tünde (1998) A Nagykamarási Általános Iskola történetének feldolgozása az alapítástól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Győrfi, István (1998) Korunk problémája: A fiatalkori bűnözés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gécs, Norbert (1998) A beszéd kialakulása és a gyermeknyelv. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Görgényi, Ernő (1998) "Egyedül nem megy" Egy konstruktív konfliktuskezelési folyamat bemutatása - esettanulmány. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gőgh, György (1998) Szakképzési rendszerünk átalakulása, fejlesztése az ezredfordulón. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Halász, Róbertné (1998) A gyermekek iskolához való viszonyának alakulása. Az iskola pszichés klímája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hangya, Lajosné (1998) Önismeret, önnevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harsányiné Nagy, Andrea (1998) Konfliktuskezelés az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haskó, Renáta (1998) Az érdeklődés vizsgálata a nyolcadik osztályos tanulók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herman, József (1998) A videofelvétel készítés szerepe a hagyománymegőrzésben és az iskolai-óvodai oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hideg, Melinda (1998) Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon 1881-1985. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoffmann, Tünde (1998) Németh László Középiskolai Kollégium - Békés -. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hortobágyi, József (1998) Előítélet, másság, deviancia a munkahelyemen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Kállai, Éva (1998) A tanórán kívüli tevékenységek és a napközi otthon fontossága a gyermeki személyiségformálásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hrabovszky, Ágnes (1998) A békéscsabai Áchim L. András Általános Iskola története /1950-1998/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Illés, István Endre (1998) Hajléktalanság Magyarországon a XX. század végén. A gyulai hajléktalan emberek mindennapjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Izsó, Gábor (1998) Az állam és az egyházi oktatás kapcsolatának alakulása Magyarországon az utóbbi hatvan évben. Különös tekintettel a református egyházra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakus, Judit (1998) Esettanulmány. "Hisz itt a szenvedés belül-, de ott kívül a magyrázat." (József Attila: Apám és anyám). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jekő, Lászlóné (1998) Pedagógiai munka és nevelési lehetőségek a Tiszakécskei Diákotthonban (a diákotthon nyugdíjas nevelőinek visszaemlékezései alapján). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kaufmann, Zoltán (1998) A Szegedi Déri Miksa Ipari Szakközépiskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecsmárik, Anita (1998) Játszóterek világa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelemen, Miklósné (1998) Békés Megye Képviselő-testülete Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézményének története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenessey, Anna (1998) A nevelőotthoni nevelés alapkérdései a lelki sérülések okozta fejlődési zavarok összefüggésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Andor (1998) A sport és a testmozgás szerepe a nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Hanna (1998) Pszichés alkalmazkodási zavarok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Gyuláné (1998) A Bélmegyer-fáspusztai nevelőotthon élete és története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Tamás (1998) A menedzser típusú intézményvezetés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisné Szász, Eszter (1998) Az alkoholizmus főbb elméleti vonatkozásai, a megelőzés fontossága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Lászlóné (1998) A tanár és diák között kialakult konfliktushelyzet megoldása Gordon-módszer segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Szilvia (1998) A tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium múltja és jelene. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolozsi, Istvánné (1998) Alternatív iskolák szerepe és jelentősége az oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs, Jánosné (1998) A család szerepe a gyermek veszélyeztetettségének kialakulásában, a megelőzés lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korcsolyán, Katalin (1998) A Békéscsabai Szlovák Gimnázium Általános Iskola és Kollégium története 1946-tól napjainkig különös tekintettel az utóbbi évekre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Józsefné (1998) A reformpedagógiai törekvések A Gyermek c. folyóirat tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krajcsovics, Hajnalka (1998) Biológiai és társadalmi vezérfonalunk, hit és befolyásolás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Napsugár (1998) A csoportlélektan és a gyermekmozgalmak összefüggése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárpné Kis, Irén (1998) Mit olvasnak a középiskolások? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása, Ildikó (1998) Hol legyünk otthon? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laczka, Sándorné (1998) "...gyermeke nevelésére alkalmatlan..." Esettanulmányok az intézeti nevelésbe vételről és a visszahelyezésről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Katalin (1998) Egy erdélyi kisváros iskolatörténete Trianonig (Dés). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantosné Kiss, Mónika (1998) A DADA-val a gyermekekért. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laskai, Tibor (1998) Dévaványa Önkormányzatának gyermekvédelmi munkája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Zsuzsanna (1998) A nehezen kezelhető gyermek az iskola és a család viszonylatában (Figyelemzavar és hiperaktivitásos tünetcsoport - ADD -). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lenkei, Regina (1998) „Figyelmeztető homokszemek” avagy köztünk élnek a pszichoorganikus szindrómás gyermekek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárt, Henriett (1998) Fejezetek a Bethlen Gábor Református Gimnázium történetéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Magyar, Mónika (1998) A válás és a gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makra, Mihály (1998) Tűz és káresetek szociológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mateas, Izabella (1998) A 6-14 éves korú gyermekek szorongásos tünetei, félelmei és azok okai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melis, Erika (1998) A gyermek- és ifjúságvédelem időszerű kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mesterházi, János (1998) Az SBT 2040 fékhatásmérő kezelésére, vezérlő kódjai oktatásának módszertani elemzése, az oktatástechnikai eszközök alkalmazásainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Migné Csányi, Eszter (1998) A Rúzsai Elemi Iskola története alapítástól 1945-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máténé Székely, Erika (1998) Neveléstörténeti gondolatok a nevelőintézmények múltjáról és jövőjéről a Kis-Sárréten. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Istvánné (1998) A Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör története és jelene (1969-1997). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Judit (1998) Tanár-diák kapcsolatrendszer. Hogyan neveljük gyermekeinket? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Lajos (1998) Családi ártalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Péterné (1998) A serdülőkori drogfogyasztás epidemiológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Róza (1998) Összehasonlító elemzés (Magyarország, Németország, Anglia oktatási rendszerének vizsgálata). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Éva (1998) Adataok a Szeghalmi Református Elemi népoktatás történetéhez, a kezdetektől az államosításig /XVII. századtól 1948-ig/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Galgóczi, Magdolna (1998) Változatok az addikciók prevenciójára és az abúzus csökkentésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyíri, Anett (1998) „Legyél ma különb, mint tegnap voltál” A jezsuita nevelés Kalocsán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyíri, Sándor (1998) A koomunikáció fogalma, a folyamat elemzése (A tanórai tanár - diák kommunikáció hibái). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, László (1998) A nevelés problematikus esetei: hátrányos helyzet, veszélyeztetettség, nehezen nevelhetőség. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Opaüszki, István (1998) Békéscsaba ipartanonc-képzésének története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Palotai, Tibor (1998) Középiskolai osztályfőnök feladatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Róbertné (1998) A 6-10 éves etnikumi gyerekek helyzete városunkban, kapcsolataik csoportunkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Sándor (1998) Jutalmazás és büntetés. Hogyan neveljünk boldog gyermeket? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rideg, Ágnes (1998) Gyermekvédelem - SOS pedagógia megvalósulása a Battonyai gyermekfaluban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Riglerné Lestyán, Katalin (1998) A cigány tanulók fejlesztési lehetőségei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roszkos, Györgyné (1998) "Szülőnek lenni egy ilyen helyzetben..." R. Gy. 12 éves diszlexiás gyermek esettanulmánya. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Senye, Ágnes Katalin (1998) Életkezdést segítő program Fóton. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Lajosné (1998) Középiskolások és a drog. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Sándor (1998) Szakterem és szerelőfal alkalmazása, szemléltetés a szakoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Skultéti, Ibolya (1998) A tószegi iskola története /Falu-és iskolatörténet/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stiglitz, Erzsébet (1998) A mosonmagyaróvári agrárfelsőoktatás rövid története (1818- 1998). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Anna Mária (1998) A tehetség értelmezéséről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Istvánné (1998) Cigány gyerekek az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ágota (1998) Fejezetek a Halasi Református Iskola történetéből 1664 - 1904. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Takács, Anikó (1998) A gyógypedagógia 50 éve Békésen (1948-1998). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szathmáry, Andrea (1998) Szubkultúrák, kortárscsoportok, és szélsőséges megjelenési formáik. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Lászlóné (1998) A gyermek- és ifjúságvédelem megjelenési formája a gyámhatóság munkájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szládek, Katalin (1998) "A fény újra felragyog a gyermeki szemekben". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szolárné Horváth, Magdolna (1998) A család jelentősége a társadalomban és szerepe a gyermek szocializációs fejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szula, György (1998) A kommunikáció jelentősége a pedagógiában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász, Dénes (1998) Felhők..... Akkomodációs zavarok drogfogyasztó fiatalok környezetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász, Éva (1998) Individuálpszichológia a nevelés, önnevelés szolgálatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely, Jánosné (1998) A füzesgyarmati iskola története 1750-1997. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ságiné Erdélyi, Krisztina (1998) A tömegkommunikáció agresszív hatása a gyermek- és serdülőkori személyiségre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sájer, György (1998) A rendőrtisztképzés (1970-1990). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süliné Bánfi, Tünde (1998) Újkígyós falu- és iskolatörténete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács, Imréné (1998) Mi leszek, ha nagy leszek? Keresd a sikert, ne félj a kudarctól! Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Jánosné (1998) A szülő és a pedagógus szerepe a gyermek önértékelésének kialakulásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarr, Csaba (1998) A Tudati Technológia, mint az oktatás új módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tatár, Ágnes (1998) Apáczai Csere János, mint az első magyar nyelvű enciklopédia megalkotója. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ternyák, Katalin (1998) A magyar film, mint értékközvetítő. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turbucz, Erzsébet (1998) "Növekedvén növelünk." Karácsony Sándor élete és pedagógiai gondolkodása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tárnyik, Ildikó (1998) A számítógép szerepe az oktatás folyamatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Técsi, Szilvia (1998) Az élet árnyékos oldalán, avagy a problémás gyermekről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tímár, Imre (1998) Középiskolai Kollégium pedagógiai nevelési programja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ferenc (1998) Tanár-diák kapcsolat a Trefoil Ágoston Villamos- és Fémipari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Pál (1998) Oktatási-nevelési folyamat a tanár-diák kapcsolatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Okányi, Andrea (1998) A szocializáció alapjai és zavarai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Somogyi, Mária (1998) Igazgató a vezetésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Mária (1998) "Színház az egész világ..." drámatanítás története Szentesen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törökné Vincze, Adrienn (1998) A család a Biblia tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túri, Kálmánné (1998) Személyiségfejlesztési lehetőségek egy középiskolai kollégiumban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Anita (1998) Medgyesegyháza története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vaskó, Tünde (1998) Vészes tények - kétes érvek (a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek körülményei és a tanulmányi teljesítmény összefüggésének témakörében). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Velkei, Tímea (1998) A magyarországi fiatalkorú kábítószer-fogyasztók. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vígh, Zoltán (1998) A szegvári Állami Elemi Népiskolák története 1919-1939. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vőneki, Judit (1998) Mi motiválhatja olvasásra a 10-12 éves gyerekeket a video és a számítógép korszakában? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ágota, László (1998) Szocializációs zavarok a szakoktatás területén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

É

Ézsiás, Sándorné (1998) Gondolatok a hivatásos pártfogói munkáról. Egy pártfogó sikerei, kudarcai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2022. október 7. 06:09:10 CEST.