Item where department "Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék" and date of item 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 200.

A

András Lõrinc (2005) A terhességi - gyermekágyi segély, valamint a gyed változásai az 1975. évi II. tv. hatálybalépésétõl napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andáné Beyer Ágnes (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszki Ilona (2005) Az alternatív vitamegoldási rendszerek jellemzői, különös tekintettel a mediációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asbóth Andrea (2005) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Erika (2005) A nemi diszkrimináció szabályozásának alakulása a francia munkajogban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Auth Adél (2005) Fiatalok beilleszkedése a munkaerőpiacra Győrben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Avramucz Sándor (2005) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bajnok Melinda Judit (2005) A humán erőforrás gazdálkodás fejlődése a rendszerváltás után, különös tekintettel a személyzetfejlesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksai Barbara (2005) Átalakulások a magyar szakszervezetek történetében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Éva (2005) Nyilvántartás, igényelbírálás, ellenőrzés jelenlegi helyzete a nyugdíjbiztosításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs György (2005) A szolgálati jogviszony megszüntetése, tekintettel a katonai szolgálati viszony megszüntetésére valamint a NATO-beli szabályokra, különös tekintettel a hazai bírói gyakorlatra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Mónika (2005) Munkahelyi motiváció mérése, elemzése egy gyakorlati példa alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Bernadett (2005) A megváltozott munkaképességgel élő személyek, foglalkoztatása és lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei Virág (2005) Az érdekegyeztetés megszületése nemzetközi szinten, fogalmának kialakulása, az érdekegyeztetés közösségi és magyarországi intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Krisztina (2005) Szenvedélybetegek szociális és társadalombiztosítási ellátása különösképpen drogfogyasztók esetében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Otília (2005) Munkáltatói munkaviszony megszüntetése a magyar gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzsákné Varga Edit (2005) Gyermekvédelmi intézményrendszer Budapest főváros önkormányzatánál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Botosné Kramolits Éva (2005) Menekültek szociális ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Breznyik Erika (2005) A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek létrejötte és szerepe Szarvas város életében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Nagy Anikó (2005) A munkavállaló megőrzési felelősségének néhány kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovinszky Miklós (2005) Az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés jellemzői és a balesetbiztosítás alapján járó társadalombiztosítási ellátások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burghardt Orsolya (2005) A munkavállalók fegyelmi és kártérítési felelőssége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bács Éva (2005) Fogyatékosok esélyegyenlősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányainé Gergye Beatrix (2005) Munkaügyi ellenőrzés területei és joggyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Krisztina (2005) A magyar nyugdíjrendszer finanszírozási problémái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Erika (2005) Az alapellátás elmúlt 130 évének története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csarnainé Zombori Mariann (2005) A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének megalakulása, működése - a bölcsődei dolgozók helyzete szakszervezeten belül és kívül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernovszky Tünde (2005) A munkajogviszony keletkezése és megszüntetése, különös tekintettel a versenyszférára, valamint a közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony területére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Judit (2005) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok a munka törvénykönyvében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Erik (2005) A munkajogi felmondás rendszere a magyar munkajogban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákné Varga Zsuzsanna (2005) Munkavállaló kártérítési felelőssége, különös tekintettel a menetrendszerű szárazföldi személyszállításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csípő Gábor (2005) A munkáltatók és a biztosítottak jogai, kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csötönyi István (2005) A munkaidő és pihenőidő szabályozása Magyarországon a verseny - és a közszférában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czina József (2005) Munkaügyi viták. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czina Gabriella (2005) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dacsinecz Andrea (2005) Gyermekvédelem. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Zoltán Jánosné (2005) A munkanélküliség elleni küzdelem a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Lászlóné (2005) Az egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Erzsébet (2005) Gyermekvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Ibolya (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas Éva Ágnes (2005) A magyar munkajog történeti kialakulása és jelenlegi fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejér Istvánné (2005) A vény története: a papír, amin az egészséget rendelik. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Aranka (2005) A munka változó világa - új irányzatok a munka- és egészségvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczy Vivien (2005) A Magyar Államkincstár munkaügyi kapcsolatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Figeczki Gábor (2005) A társadalombiztosítással összefüggő járulékkötelezettségek ellenőrzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Fodor Ibolya (2005) Emberi Erőforrás Gazdálkodás főbb kérdései a MOL RT-nél, különös tekintettel a munkaerő kiválasztásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Viola (2005) Az érdekegyeztetési rendszer kialakulása, működése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Kornélia (2005) Rokkantsági nyugdíjban és nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban részesülők helyzete Nógrád megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári Katalin (2005) A munkaerő-áramlás alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürjes József (2005) Munkaügyi kapcsolatok a közszolgáltatásban az ÉRV Rt-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambos Lajos István (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Golhovics Gáborné (2005) Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működése és jelentősége kiemelten az egészségbiztosítási szakterületre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Ajzner Erika (2005) Egészségügy az Európai Unió kapujában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombásné Körmendi Judit (2005) Bérrendszerek a Tatabányai Nyugati Ipari Park néhány gazdasági társaságánál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyügéné Szil Beáta (2005) Munkanélküliség és annak jogi szabályozása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Anett Linda (2005) Az álláskereséstől a felvételi elbeszélgetésig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Diána (2005) A szociális jog szabályozási anomáliái és a fogyatékosság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajagos Tibor (2005) A Kollektív Szerződések jogi szabályozása és gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas Gábor Péter (2005) A munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban és az Európai Unió tagországaiban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hara Eszter (2005) Betegjogok, betegjogok érvényesítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hij Andrea Ágnes (2005) A munkáltató felelőssége a munkavállaló vagyoni és nem vagyoni káráért. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hofmann Tünde (2005) A köztisztviselői jogviszony jellemzői Magyarországon és az Európai Unió egyes tagállamaiban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Éva (2005) A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huber Balázs (2005) A közigazgatás szervezeti rendszere. Az államigazgatás szervei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadi Helga (2005) A Magyar Államvasutak "sztrájk - térképe": Békés megye. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka Gergely (2005) Konfliktusok kezelése egyéni és szervezeti szinten. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hájas Marietta (2005) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Enikõ (2005) Az univerzális jogon járó szociális ellátások jellemzői az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignácz Ivett (2005) Szociális munka gyermekes családokkal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ignácz Mihály (2005) A munkaügyi viták szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Tiborné (2005) A Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény összehasonlítása, különös tekintettel az illetményrendszerre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre Krisztina (2005) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jaszenovics Balázs (2005) A kollektív szerzõdés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Adél (2005) Sztrájk az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalocsai Balázs (2005) A családokat segítő szociális védelmi rendszer sajátosságai (Gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények működése, különös tekintettel Veszprém megyére). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardosné Harnóczi Anikó (2005) A tartós munkanélküliség alakulása és kezelésére alkalmazott eszközök Kiskunhalason és vonzáskörzetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Judit Mária (2005) A munkavállalók szabad mozgása és szociális biztonsága az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Zsolt (2005) Nyílt koordináció az EU szociálpolitikájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés Emese (2005) A gyermekek jogai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemenné Kummer Erika (2005) A munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Szabina (2005) Anyasági ellátások és családtámogatások koordinációja az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Vince (2005) A munkaviszony létesítésének jogi szabályozása a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Győri Szilvia (2005) A munkaviszony megszűnése és munkáltatói megszüntetése a magyar munkajogban, különös tekintettel a közszolgálati és közalkalmazotti esetekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Szilvia (2005) Szenvedélybetegségek: az alkoholizmus, a dohányzás és a kábítószer-függőség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Tünde (2005) Gyermekvédelem a pénzbeli ellátások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Csilla (2005) A menekültek szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Dóra (2005) Munkanélküliség az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Edina (2005) Az atipikus foglalkozások szerepe a munkaügyi igazgatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári Renátó (2005) Munkaügyi ellenőrzések a gyakorlatban, különös tekintettel a felügyelők minősítési jogára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosinár Rózsa (2005) Speciális gyermekvédelem, a veszélyeztetett gyermekek helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Judit (2005) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásai az 1997. évi LXXXIII. tv. hatálybalépésétől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2005) Szenvedélybetegségek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsffy Krisztina (2005) A nemzetközi munkaügyi szervezet (International Labour Organization). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucskáné Szanka Krisztina (2005) A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének megalakulása és működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi László (2005) A munkaügyi ellenőrzés gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Attila (2005) A sztrájkjog Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi Rita (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései Orosházán az iskolai jelzőrendszer tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kátai Balázs (2005) Munkáltatói és munkavállalói kártérítési felelősség a gazdasági szférában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónyáné Gyűrű Andrea (2005) Munkaügyi kapcsolatok alanyai. Egy magyarországi szakszervezet története. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének története a rendszerváltás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ledenyák Mária (2005) Drogfüggő betegek gyógyítása a magyar egészségügyi ellátórendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczky Réka (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lekka Orsolya (2005) Gyermekek élete családjukból való kikerülésük után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Eszter (2005) A magánnyugdíj-rendszer kialakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Zoltán (2005) A közigazgatás intézményrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lippai Attila (2005) Munkavállalás Írországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lizicska Gáborné (2005) Az egészségügyi dolgozók helyzete, szerepe, jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar Csaba (2005) A Tisza Volán Rt. szervezeti átalakulása az 1990-es évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medveczki Imre (2005) Praxisjog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Metzger Zsófia (2005) A hajléktalanok szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós Anita (2005) A gyermekek védelme, szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikos Miklósné (2005) Munkáltatók kötelezettségei a társadalombiztosítás vonatkozásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Mónika (2005) A rokkantsági nyugdíjról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Győri Erzsébet (2005) A gyógyszerellátás és jogszabályi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mádiné Illés Anita (2005) Atipikus foglalkoztatási formák jogi szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mári Eszter (2005) Keresőképtelenség, munkaképesség-csökkenés, rehabilitáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás Attila (2005) Munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságok munkaügyi ellenőrzése, különös tekintettel a munkaidő nyilvántartások problematikájára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Zoltán (2005) Munkanélküliek ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Katalin (2005) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Melinda (2005) Egy karrier kezdetének legfontosabb lépései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Orsolya (2005) Kártérítési felelősség a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-György Gabriella (2005) A közszolgálati jog, a közigazgatás személyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szekretár Ágnes (2005) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások a biztosítottak részére, különös tekintettel terhesség és szülés esetén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai János (2005) Betegjogok, a betegjogi képviselõ. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyolczas Péter (2005) Az EU szociális joga, szociális dimenziója - Svédország, mint a jóléti állam modellje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyőgéri Zsolt (2005) Az Európai Üzemi Tanács. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Péter (2005) A munkajogi felelősség rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Odrobina Ferenc (2005) A menekültek szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Gábor (2005) A munkaviszony megszüntetése rendkívüli felmondással. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orgován Tímea (2005) A közgyógyellátás rendszere különös tekintettel Budapestre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ormosi Réka (2005) A nők esélyegyenlősége az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oskó Anikó (2005) Nyugdíjrendszer az 1998. évi reform előtt és után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ott János (2005) Alternatív vitamegoldási rendszerek (ADR) jellemzői, alkalmazási lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pancza Ágota (2005) A munkaidő-pihenőidő a Tisza Volán Rt. gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Gyula (2005) Út a kollektív szerződések törvényi elismeréséig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Valter (2005) Az Irányított Betegellátás Rendszerének jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai Beáta (2005) Nonprofit szervezetek a szociális szférában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Miklósné (2005) Keresőképtelenség esetén a biztosítottak részére járó ellátások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrezselyem Anett (2005) Gyermekbántalmazás a gyermekvédelem tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki Anett (2005) A kollektív munkaügyi viták rendezésének alternatív módszerei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgári Péter (2005) Társadalombiztosítás intézmény története, jelenkori szervezete, irányítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Preiner Gábor (2005) A hivatásos sportoló, mint speciális helyzetű munkavállaló. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puja János Attila (2005) Mediáció, mint a munkaügyi viták rendezésének módja hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pulics János Gyula (2005) Szakszervezetek működése, jogi szabályozása a fegyveres szerveknél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai Nelli (2005) A munkaviszony megszüntetése a bírósági gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás Józsefné (2005) A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetése és annak ítélkezési joggyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Melinda (2005) Munkavállalói érdekképviseletek (szakszervezetek) kialakulása, típusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radna Szilvia (2005) A köztisztviselők fegyelmi felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sallai Balog Sarolta (2005) A kollektív szerződés szerkezetének változása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Samu Zoltán (2005) Munkaügyi konfliktusok rendezése a Tisza Volán Rt. Kollektív Szerződése tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schreyer Zsuzsanna (2005) Betegek jogai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schwarcz Beáta (2005) Munkaügyi kapcsolatok a Paksi Atomerőmű Részvénytársaságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sejbenné Soós Mariann (2005) A munkavállaló leltárfelelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Georgina (2005) Egy csoportos létszámleépítés és következményei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Zoltán (2005) A személyügyi tevékenység és a munkajog kapcsolata a munkaviszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szablics Tamás (2005) Az atipikus és vállalkozási szerződések kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csaba (2005) Szakszervezetek kialakulása, típusai, jogi szabályozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Renáta (2005) A tömeges létszámleépítésre vonatkozó jogi szabályozás az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Réka (2005) A munkavállalói jogok az Európai Unióban és a hazai jogharmonizáció sikeressége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tímea (2005) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkavállaló és a munkáltató részéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva Adrienn (2005) Drog és drogfüggőség. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó István Gábor (2005) Munkaügyi kapcsolatok a multinacionális cégeknél (Az EU tagság és a munkajogi szabályozás kihívásai Magyarországon). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Judit (2005) A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Szűcs Zsuzsanna (2005) Az egészségügyi ellátórendszerek finanszírozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsoltné Mayer Mónika (2005) Gyermekbántalmazás és a gyermekek szociális ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács Bernadett (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapítása, működése és jövője a normaalkotás tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Melinda (2005) Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek feladatellátása, valamint annak jelentősége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló Dániel (2005) Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi Zsolt (2005) Baleseten, üzemi baleseten, foglalkozási megbetegedésen alapuló megtérítési igény érvényesítése a társadalombiztosításban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Bolyhos Ágnes (2005) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Kéry Beatrix (2005) A családtámogatás rendszere és az ellátások számítógépen történő feldolgozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szula Ildikó (2005) Gyermekek védelme és szociális ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szurominé Valu Anikó (2005) Az alkoholbetegek szociális ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szászfalvi Judit Ágnes (2005) Az atipikus formák megjelenésének vizsgálata a magyar munkajogban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Szilvia (2005) A gyermekek védelme és szociális ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány Tünde (2005) A segélyezési típusú szociális ellátásrendszer szerepe a szegénység enyhítésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő Katalin (2005) Irányított betegellátás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sőregi Tibor (2005) Munkaügyi viták alternatív megoldási lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Beáta (2005) Munkaügyi kapcsolatok a közalkalmazottak körében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Ágnes (2005) Családbarát munkahelyek kialakításának lehetőségei Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tonté Barbara (2005) A francia szociális ellátás alapkérdései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trungel Sarolta (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zita (2005) Munkanélküliség Békés-megyében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gyöngyi (2005) Az egészségügyi hozzájárulás törvényi szabályozása, változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mihályné (2005) Munkaügyi kapcsolatok az E.ON tiszántúli áramszolgáltató részvénytársaságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zoltánné (2005) A Munkaügyi Tanács szerepe a foglalkoztatási érdekegyeztetésben (Szabolcs - Szatmár - Bereg megye példája). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Mohácsi Ildikó (2005) Munkabalesetekkel kapcsolatos ellátási rendszer a társadalombiztosítási jogban Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyi Orsolya (2005) Tárgyalási taktikák alkalmazása a kollektív tárgyalások során. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Csordás Szilvia (2005) Diákhitel - mint az USA Oktatásügyi Minisztériuma által nyújtott szociális támogatás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Túriné Török Ilona (2005) A munkanélküliség kezelése aktív eszközökkel, különös tekintettel a Kisteleki Kistérségben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugrin Éva (2005) A munkaerő-áramlás jogi formái az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga Orsolya (2005) Az SZTE ÁOK kollektív szerződéseinek összehasonlító elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskuti Gábor (2005) Az üzemi tanácsok működésének általános és gyakorlati kérdései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Villim Anna (2005) A munkaügyi viták típusai és jellemzői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vladár Klaudia (2005) Létszámleépítési stratégiák a gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weiszenburger Zsolt (2005) A betegek jogai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zanin Árpád (2005) A vezetés- és szervezéstudomány történeti fejlődése és fogalmi rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsemberi Bettina (2005) Érdekegyeztetés egy multinacionális vállalatnál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsibrita Balázs (2005) Az egyéni életpályákhoz köthető elméletek a karriertervezésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros Adrienn Edit (2005) A nők munkaerőpiaci helyzete Magyarországon a 21. század elején. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Nikoletta (2005) A gyermekekről való gondoskodás Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. május 19. 17:50:08 CEST.