Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2000

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 47.

Babus, Mónika (2000) A szexualitással kapcsolatos szavak és kifejezések a magyar nyelvben - Alaki és jelentéstani osztályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi , Johanna (2000) Új magyar frazeológiai szótár Fe-H. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsi, Gabriella (2000) A mai magyar keresztnévadási szokások szegedi anyaggyűjtés alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banó, Edina (2000) A szerelemmel és házassággal kapcsolatos magyar és francia szólások kontrasztív vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Eszter (2000) Új magyar frazeológiai szótár I-Ko. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Kata (2000) Új magyar frazeológiai szótár Kö-Me. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Klára Anna (2000) A harmat főnév használata Kányádi Sándor költői nyelvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Bernadett (2000) Számneveket tartalmazó finn és magyar frazémák kontrasztív vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dinu, Róbert (2000) A szinonimitás meghatározásának problematikája Szent János evangéliumának első része alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fényes , Csaba (2000) Igekötők - Lexikai, mondattani és jelentéstani vizsgálódások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garay, Alexandra (2000) Állatneveket tartalmazó frazeológiai egységek a magyar és spanyol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Viktória Diána (2000) A férfiakra és a nőkre vonatkozó sztereotípiák megjelenése a magyar szólásokban és közmondásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Enikő (2000) A szabálytalanságok szabályai : Núnéhány típus a közbeékelődés mai formáiból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombás, Krisztina (2000) Frazeológiai egységek vizsgálata a finn és a magyar nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Attila (2000) Új magyar frazeológiai szótár Cs-Fe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Szilvia (2000) Az í, ú, ű hangok rövidülésének okai a köznyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hortoványi, Gyöngyvér (2000) Babonák, hiedelmek, népszokások Tamási Áron Jégtörő Mátyás című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Annamária (2000) A vicc és a verbális humor általános elméletének vizsgálata magyar közegben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Krisztina (2000) Pilinszky János jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Bernadett (2000) A békési kosárfonás és szakszókincse. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Erika (2000) Ragadványnevek Jászapátin. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klenyán, Judit (2000) A magyar kábítószeres szleng poétikai és retorikai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Judit (2000) Aratási szokások és szókincs Dunapatajon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Marianna (2000) Egy magyar kisváros - Csongrád - nyelvhasználati tömbösödésének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Nikoletta (2000) Az igáslótartás szókincse Mélykúton. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szilvia (2000) Szólások kérdő és válasz formái szótári állomány alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókay, Erika (2000) Nő szavunk és szinonimái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Enikő (2000) Az -lj- és -lr- hangkapcsolatok kiejtése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövécs, Ildikó (2000) Köszönések használata a diákság körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, Erika (2000) Új magyar frazeológiai szótár Me-P. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Gyöngyi (2000) Az üdvtörténet és a Biblia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lénártné Kónya, Edit (2000) Szabadszállási és kecskeméti diáknyelvi vizsgálatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Rita (2000) Nyitótövek a Szeged környéki nyelvjárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Zsolt (2000) A mellérendelő viszonyok vizsgálata Ady Endre: A magyar Pimodán című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2000) A moldvai csángó nyelvjárás megőrzött régiségei (A moldvai csángó nyelvjárás atlasza alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Hajnalka (2000) Ördögi kör Egy fogalomkör szóanyagának nyelvtörténeti és művelődéstörténeti vallomása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dominika (2000) Szerelemmel és házassággal kapcsolatos angol és magyar frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztorné Szombati, Éva (2000) Mesterségek, foglalkozások a magyar és német szólások-közmondások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Selyem, Enikő (2000) A szántás-vetés szókincse Kunszentmiklóson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Erzsébet (2000) Kolostori kertészet Magyarországon : a Pray-kódex egészségügyi szabályainak 27 növénye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Márta (2000) Idegen nyelvekhez kapcsolódó attitűdök kérdőíves vizsgálata a reklámok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Éva (2000) A régi magyar ruházkodás szókincse. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ujházi, Eszter (2000) Új magyar frazeológiai szótár T-Zs. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Klára (2000) Az aratás és szakszókincse Kisteleken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Villányi, Zsófia (2000) Új magyar frazeológiai szótár R-Sz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Weisz, Boglárka (2000) Történeti valenciaszótár a Példák Könyve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Őszi, Gitta (2000) A valenciaelmélet összehasonlító kontextusban: Igei vonzatstruktúrák a magyar és a finn nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 12:14:20 CET.