Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 1988

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | X | É | Ð
Number of items: 50.

A

Anderle, Enikő (1988) A Kazinczy-kódex határozószói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Baranyai, Katalin (1988) Az aspektus problémája az olasz igeidő- és módrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogánné Fülep, Jolán (1988) Költői képek Lengyel József prózastílusában az Igéző ciklus novellái alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Chanthabouathong, Theplamphone (1988) Újságnyelvi szövegek mondattani vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dévai, Kornélia (1988) József Attila "Szerkesztői üzenetének" szerkezeti-stiiisztikai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkasné Csató, Katalin (1988) Füzesgyarmat földrajzi neveinek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Gilinger, Ildikó (1988) A néphit boszorkánya 1526-tól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehérvári Györgyné Szilágyi, Nóra (1988) Szövegszerkezeti vizsgálatok Kosztolányi Dezső Esti Kornél c. tárcanovelláiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fódi, Krisztina (1988) A Cornides-Kódex mondatszerkezeti sajátosságainak elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fórián, Judit (1988) A tranzitív és intranzitív igék néhány aspektusa a mai olasz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdos, Éva (1988) A Jászkarajenőn érvényesülő nyelvjárás vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gatner, Edit (1988) A szülőföld hatása Nagy László költői nyelvére (A Galambcsőrök című ciklus alapján). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

H. Tóth, István (1988) 10-15 évesek irodalom- (művészet-) elméleti kifejezéskészlete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H. Tóth, Tibor (1988) Az igéknek a maitól eltérő használata a Bécsi Kódexben, különös tekintettel a tranzitivitás kérdésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haász, Gyöngyi (1988) A pogány magyar hitvilág elemei a magyar népmesékben Fedics Mihály meséi alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Henger, Péterné (1988) Anyanyelvi nevelés az újabb nyelvészeti és módszertani kutatások eredményeinek fölhasználásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoványi, Sándor (1988) Az angol nyelv hatása a mai olasz nyelv szókincsére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapitány, Viktória (1988) A sámánhit emlékei a magyar népmesékben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapás, Zoltánné (1988) Szitkozódások a magyarországi boszorkányperekben szótárszerű feldolgozás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kodákné Puber, Anikó (1988) Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Az első 15 levél szavai a mai nyelvérzék számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber, Anikó (1988) A Somogy megyei Andocs község nyelvjárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Ágnes (1988) Jelzős szerkezetek Tóth Árpád költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Ferencné (1988) Ősi hiedelemvilágunk emlékei népmeséinkben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőszegi, Zoltánné (1988) Nyelvjárási elemek vizsgálata általános iskola 7. osztályos tanulóinak beszédében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lánczi, Ildikó (1988) Átkozódások a magyarországi boszorkányperekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maróti, Zsuzsanna Rita (1988) Egy kéziratos szólás- és közmondásgyűjtemény 1733-ból. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Ferenc (1988) A jövő idő kifejezése Sylvester János Új Testamentum fordításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mócza, Zsuzsanna (1988) A halál jelenléte Csáth Géza novelláiban. Nyelvi-stilisztikai elemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móra, Ferenc (1988) Besenyszög család- és keresztnevei (1945-84). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

N. Császi, Ildikó (1988) Törökbálint földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1988) A Birk-Kódex komplex elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Molnár, Katalin (1988) Szókincsvizsgálat a diáknyelvben (Összehasonlító vizsgálat ugyan azon kisváros gimnáziuma, szakmunkásképzője és egy általános iskolája tanulóinak szókincse körében). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pete Tóth, Csilla (1988) Boszorkányhittel kapcsolatos szitkozódások a XVI-XVII. századi boszorkányperekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálházi, Ilona (1988) Slágerszövegek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter M., László (1988) A 14-15 éves tanulók élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rozsos, Gyöngyi (1988) Dénesmajor nyelvjárásának összehasonlító vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Ágnes (1988) Az állatnevekkel kapcsolatos káromkodások a magyarországi boszorkányperekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Réti, Emese (1988) Az ősi magyar hitvilág elemei népmeséinkben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Suvada, Józsefné (1988) Az ősi magyar hitvilág nyomai a népmesékben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Csilla (1988) A Bécsi Kódex egy fejezetének későbbi jelentésváltozást mutató szavai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Gyöngyike (1988) A Gyulafehérvári Sorok nyelvtörténeti elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely, Márta (1988) A természet és az évszakok ábrázolása Lesznai Anna költészetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szögi, Andrea (1988) Az -at/-et és -ás/-és képzős főnevek a Müncheni Kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tevich , Erzsébet (1988) A mucsfai bukovinai székelyek kenderfeldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Antal (1988) Tiszabő község mai ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ibolya (1988) Dombiratos nyelvjárásának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Velner, Ágnes (1988) А bányásznyelv a Mór melletti kisgyóni-balinkai szénbányában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

X

xxxx, Jánosné (1988) A szöveg integráló szerepének érvényesítése a 8. osztály összefoglaló órájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

É

Égető, Tünde (1988) Pápai Páriz Ferenc Pax corporisának betegségnevei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ð

Ðukić, Irena (1988) Nyelvjárási szöveggyűjtemény három muravidéki községből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. november 30. 03:20:44 CET.