Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 1986

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 28.

Bálint, Ágnes (1986) A magyar birtokviszony nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálata nyelvemlékes szövegekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deákné Tóth, Dr. Veronika (1986) Szakmár nyelvjárásainak mondattani vizsgálata a mellé és alárendelő összetett mondatok szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dérné Buzsáki, Ágnes (1986) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékes szövegek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Péter (1986) A csongrádi szőlőművelés és borászat népi szakszókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellénné Körözsi , Erzsébet (1986) A határozói igenevek szintaktikai vizsgálata az előidejűség-egyidejűség szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Natália (1986) Népmesei motívumok vizsgálata a hiedelemvilág tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keresztiné Zsótér, Éva (1986) Névadási szokások alakulása Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Tamásné (1986) Endrefalva és Szécsényfelfalu mai ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Andrea (1986) Jelentésváltozatok egy mai irodalmi műben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Gábor (1986) A magyar nyelvi rendszer fonémáinak realizációja egy palóc nyelvjárástípusban (Az egyes beszédhangok képzési konfigurációinak meghatározása palato- és lingvografikus kísérletekkel). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár, Marianna (1986) Népi gyógyítás Zákányszéken. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmánné Kreszán, Györgyi (1986) Szarvas földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakosné Jójárt, Ildikó (1986) Címet, rangot jelölő szavaink devalválódása nyelvemlékeink tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovrity, Andrea Anna (1986) A szűkebb és tágabb jelhelyzet és a szöveg. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsányi, János (1986) Gondolkodási stratégiák a zsurnálkritikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátyus, Éva (1986) A humor nyelve- a nyelv humora. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nacsa, János (1986) A bagonyai ráolvasások értelmezésének vitás kérdései. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Oravecz, Márta (1986) Sámánisztikus vonások a háromszéki és az udvarhelyszéki népmesékben (Kriza János: Vadrózsák). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Imréné (1986) A kenderfeldolgozás, a fonás és a szövés szakszókincsének vizsgálata a Szabolcs-Szatmár megyei Ajak községben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paskó, Istvánné (1986) A magyar nyelv tanításának helyzete szakmunkásképző iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó, Edit (1986) Irodalmi névadás, névdivat Bólya Péter műveiben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Dezsőné (1986) Hetedikesek élőbeszédének néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Irén (1986) Káromkodások és durva kifejezések a XX.sz-i magyar szépirodalomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Károly (1986) A magyar nyelvtudomány helyzete a személyi kultusz éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanóné Vincze, Etelka (1986) A szíjgyártás szókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Takács, Katalin (1986) Szólások és közmondások Bornemisza nyelvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkey, Ágnes (1986) Performatív igék a magyar nyelvű drámákban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi, Mária (1986) Melius Péter Herbáriumának betegségnevei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. február 21. 14:22:53 CET.